ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

НВК

Діяльність навчально-виховної комісії (НВК) при кафедрі менеджменту спрямована на академічну адаптацію студентів до навчальних вимог і нормативів ФЕМ ДДМА.

Завданнями НВК є:

 • розгляд питань, що стосуються успішності студентів і ухвалення відповідних рішень;
 • розгляд питань, що стосуються дотримання студентами дисципліни на факультеті та ухвалення відповідних рішень;
 • участь у вирішенні конфліктів між викладачами та студентами;
 • відстоювання інтересів студентів у адміністрації факультету.

Голова НВК обирається щорічно. Як правило, очолює НВК завідувач кафедри менеджменту або його заступник. До складу комісії входять ще один-два викладачі кафедри, один із яких призначається секретарем НВК. За потреби на засідання запрошуються куратори й старости академічних груп.

Голова НВК здійснює такі повноваження:

 • призначає засідання НВК;
 • визначає порядок денний засідання НВК;
 • здійснює загальне керівництво ходом засідання;
 • оголошує процес голосування з питань, поставлених у ході засідання НВК.

Секретар НВК здійснює такі повноваження:

 • веде протокол засідання НВК;
 • здійснює інформування членів ДВК про місце й час проведення засідання НВК;
 • за дорученням голови НВК готує необхідний комплект документів для проведення засідання.

Засідання НВК за періодичністю проведення підрозділяються на чергові та позачергові. Чергові засідання НВК проводяться 1 раз на місяць за підсумками атестацій. Позачергові засідання НВК – в міру того, як надходять питання для обговорення.

Секретар НВК попереджає всіх членів ДВК про час і місце проведення позачергового засідання не пізніше, ніж за 3 доби. У виняткових випадках НВК може бути скликана протягом одного дня. Усі засідання НВК проводяться відкрито та гласно. Рішення НВК ухвалюються простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів вирішальну роль відіграє голос голови НВК. Рішення, ухвалене на засіданні НВК, заноситься до протоколу або оформлюється у вигляді окремого акта.

Викликані на НВК студенти повинні надати письмові пояснення з питань, які стали підставою для виклику конкретного студента на засідання НВК.

НВК при здійсненні своїх функцій має право застосовувати такі заходи впливу:

 • поставлення студента на облік із занесенням його персональних даних до інформаційної бази даних;
 • рекомендація адміністрації факультету про застосування щодо конкретного студента заходів дисциплінарного стягнення (попередження, догана, сувора догана, догана з попередженням про відрахування);
 • рекомендація до відрахування;
 • інші заходи виховного та дисциплінарного характеру.