ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту


075 «МАРКЕТИНГ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Бурцева Олена Єгорівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра менеджменту

Web:Кафедра менеджменту

E-mail:menegment2426@gmail.com


Галузь знань 07 «Менеджмент та адміністрування»
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Програма
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 місяці
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр маркетингу

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спрямована на підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з проведення ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з проблемами розвитку маркетингової теорії.


Особливості освітньо-наукової програми

Підготовка магістрів маркетингу високого рівня до організаційно-управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері теорії та практики маркетингу; формування фундаментальних та професійних компетенцій, необхідних для реалізації ефективної маркетингової діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності, які діють на ринку споживчих товарів і послуг, а також на промисловому ринку.


Компоненти програми:

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки Цикл загальної підготовки Цикл професійної підготовки
• Психологія лідерства та професійної успішності • Стратегічний маркетинг • Охорона праці в галузі та цивільний захист • Рекламний менеджмент
• Ділове та академічне письмо іноземною мовою • Маркетинговий менеджмент • Охорона праці в галузі та цивільний захист • Бренд-менеджмент
• Основи наукових досліджень у професійній сфері • Маркетинговий аудит • Фінансовий менеджмент
• Управління маркетинговими проектами • Інвестиційний маркетинг
• Курсова робота "Стратегічний маркетинг" • Психологічні технології роботи з персоналом
• Інформаційні технології в маркетингу та інтернет-маркетинг • Інформаційно-комунікаційні технології
• Управління конкурентоспроможністю
• Міжнародний маркетинг
• Медіапланування
• Цифровий маркетинг

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково- дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових проблем; установи системи вищої освіти.
Випускники можуть працювати на посадах: викладача вищих навчальних закладів та науковця, спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та заступника керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з маркетингових досліджень; фахівця у сферах маркетингового менеджменту та маркетолога-аналітика; фазівця із зв'язків з громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет- маркетингу.
Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
1233 Директор з маркетингу, Начальник відділу збуту (маркетингу)
1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
1238 Керівники проектів та програм
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності


Програмні результати навчання

Передбачається, що після закінчення програми випускники матимуть: