ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

fomichenko.jpg

Фоміченко Інна Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент з менеджменту

Дата народження: 04.01.1977 р.

На кафедрі працює з 2000 р.

Робочий телефон: (0626)41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: Inna_fomichenko@ukr.net

Особиста сторінка:

Освіта:

1994-1999 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, кваліфікація – економіст

1994-1999 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - «Інформаційні технології проектування», кваліфікація - інженер-системотехнік

2001-2005 – Донецький державний університет управління, аспірантура, кваліфікація кандидат економічних наук, спеціальність - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг
 • Стратегічний маркетинг
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління попитом
 • Ділове адміністрування та стратегії підприємства

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент кафедри менеджменту

 

Тема дисертації: «Управління процесами інформаційного забезпечення гірничорудних підприємств корпоративної структури»

Спеціальність: 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Захист: 2009 рік


Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Nadiia Yasynska, Inna Fomichenko, Lada Byvsheva, Olena Voloshyna, Ekaterina Krikunenko Assessment of the level of business readiness for digitalization using marketing and neural network technologies Innovative Marketing - Volume 15 2019, Issue №3, pp. 42-59 (Scopus from 2019).
 2. Svitlana Turlakova, Oleksandr Vyshnevskyi, Bohdan Lohvinenko, Fomichenko Inna, Role of Reflexive Characteristics of Agents in the Level of Consistency of Goals in the Group. - Wseas transactions on environment and development Volume 16, 2020/ - pp 297-304 (Scopus from 2020)
 3. Fomichenko I. The influence of financial decentralization on the restoration of the economy of Donbass// І.Fomichenko, Barkova S // Economsc Herald of the Donbas. – Київ, 2018. - № 4 (54) – С. 12 – 18.
 4. Фоміченко І.П., Баркова С.О., Дудченко М.П. Чинники впливу на конкурентоспроможність малих і середніх підприємств Донецького регіону. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії : науковий журнал. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – № 5 (17). – С. 142 – 145.
 5. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації. // Управління економікою: теорія та практика. Сьомі Чумаченківські читання: зб. наук. праць/.НАН України, Ін.-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша, – Київ, 2018. – С. 73-83.
 6. Фоміченко І.П., Болотіна Є.В., Шашко В.О. Управлінські технології комунікативного менеджменту / І.П. Фоміченко // «Бізнес Інформ» Харківського національного економічного університету». – Харків: ХНЕУ, 2018. – № 9 (488). – С. 212-219.
 7. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Смарт - логістика: концептуальні засади та перспективи розвитку. // Економічний вісник Донбасу. – Київ - Старобільськ, 2019. - № 1 (59). . – C. 63 -72.
 8. Фоміченко І.П., С.О. Баркова. Internet marketing as the development of industrial enterprises in modern economic conditions // Економічний вісник Донбасу. – Київ, 2019. - № 4 (58). – С. 124-122.
 9. Фоміченко І.П., С.О. Баркова. Інвестиційний аспект розвитку економіки суб’єктів підприємництва України в умовах фінансової глобалізації// Економічний вісник Донбасу. – Київ, 2020. - № 2(60). –С. 123-121.
 10. Фоміченко І.П., С.О. Баркова. Інвестиційний аспект розвитку економіки суб’єктів підприємництва України в умовах фінансової глобалізації// Економічний вісник Донбасу. – Київ, 2020. - № 2(60). –С. 123-121.
 11. Фоміченко І.П., Кондратенко О.О., Руденко Т.Є., Брант М.А. Організація маркетингової діяльності промислових підприємств у сучасних умовах господарювання// Економічний вісник Донбасу. – Київ, 2020. - № 3(61). С. 115-122.
 12. Фоміченко І.П., Бєлікова О.Ю., Бурцева О.Є., Ніколаєва Ю.В. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами// Вісник економічної науки України. – Київ: Інститут економіки промисловості НАН України, 2020. – № 2020 (2). С. 134-140.
 13. Фоміченко І.П., Бурцева О.Є, Середа Н.М. Маркетингові аспекти корпоративної соціальної відповідальності компанії// International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. –№ 9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9

Монографії

 1. Стратегічне управління підприємством: Навч. Посібник/ Є.В. Мироненко, І.П., І.П. Фомиченко, А.В. Остафійчук – Краматорськ.:ДДМА, 2011. –278с. (Гриф надано МОН України (лист № 1/ ІІ – 4939 від 10.06.2010р.) ISBN 978-966-379-503-4
 2. Фоміченко І.П. Стимулювання праці персоналу корпоративного підприємтва. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємства (показники оцінки результатів, їх облік та прогногування): монография/ за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016. – 311 с.: ил., табл. ISBN 978-617-7104-71-0 (особистий внесок 189-201).
 3. Fomichenko I.P. Management of information support processes of enterprises of the corporate structure in terms of transitive economy. National economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2 Poland: “Izdevnieciba “Baltija”, 2017. – 348p.: ISBN 978-9934-8643-4-6 (особистий внесок 232-246).
 4. Фоміченко І.П. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління. [Монографія]/ [авт.кол.: Мироненко Є.В., Шевченко О.О., и др.]. за заг. ред. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 272 с.
 5. Fomichenko I.P. Menedgment of modern socio-economic system. – Collective monograph. – Vol.2. Lithuania: Izdenieciba «Baltija Publishing», 2017. – 260 р. (особистий внесок С. 51-65). ISBN 978-9934-8643-5-3

Напрямок наукових досліджень:

 • Управління маркетингом/ наданням послуг
 • Інформаційний маркетинг на підприємстві
 • Управління маркетинговими стратегіями на промислових підприємствах

Нагороди, досягнення в професійній сфері

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg (10).jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 18.jpg 19.jpg Фоміченко03.jpg 16.jpg 17.jpg Фоміченко01.jpg Фоміченко02-1.jpg Фоміченко02-2.jpg