ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

_1.jpg

БЄЛІКОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

доктор економічних наук, доцент

jhgfswwrtuoplmbcd@gmail.com

Доктор економічних наук (2016 р.), за спеціальністю 08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності, тема дисертації: «Концептуальні основи розвитку акціонерної форми господарювання промислових підприємств України». Кандидат економічних наук з 2000 р., вчене звання – доцент кафедри фінансів 2003р.

Закінчила Донецьку державну академію управління (м. Донецьк), 1994 р., спеціальність «Економіка та управління», спеціалізація «Менеджмент виробничої та невиробничої сфери», кваліфікація «Спеціаліст по економіці та управлінню виробництвом».

З вересня 2020 р. д.е.н., професор кафедри «Менеджмент» Донбаської державної машинобудівної академії.

Дисципліни, які викладає: Фінансовий менеджмент, маркетинговий менеджментНаукові праці, опубліковані у фахових виданнях:

 1. Бєлікова О.Ю. Регуляторно-правовое обеспечение деятельности акционерных обществ: исторический фрагмент // Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського Електронне наукове фахове видання випуск №16, Миколаїв, 2017 – с. 259-263
 2. Бєлікова О.Ю. Системоутворюючі фактори функціонування підприємств акціонерної форми господарювання Причорноморські економічні студії, 2016. – випуск 5, С. 81-87.
 3. Бєлікова О.Ю. Институциональный аспект развития акционерных обществ в рамках когнитивного анализа // international scientific conference Economy and society: modern foundation for human development LEIPZIG UNIVERSITY Faculty of economics and management science October 31th 2016 Part I Leipzig 272 pages 87-89 p.
 4. Бєлікова О.Ю. Психологическая составляющая жизнедеятельности акционерной среды // international scientific conference: Innovative economy: processes, strategies, technologies STATE UNIVERSITY OF JAN KOCHANOWSKI Depaprtment for entrepreneurship and innovation January 27th 2017 Part I Kielce 196 pages 142-143 p.
 5. Бєлікова О.Ю. Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами. // Фоміченко І.П., Бурцева О.Є., Николаєва Ю.В. // Вісник економічної науки України.– Київ: Інститут економіки промисловості НАН України , 2020. - № 2020 (2).
 6. Бєлікова О.Ю. Вплив життевого циклу промислового підприємства на формування його інноваційної стратегії. // Бєлікова О.Ю., Бурцева О.Є., Хороших В.В. // Економічний вісник Донбасу. – Київ, 2020. - № 3(61).

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Бєлікова О.Ю. Організаційний механізм системі корпоративного управління // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Запоріжжя, 2 лютого 2018р. – Запоріжжя, 2018. – Ч. 1 – 120с., С.57-59.
 2. Бєлікова О.Ю. Кругообіг капіталу підприємства акціонерної форми господарювання // Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Ужгород, 16-17 лютого 2018р. – Ужгород, 2018. – С. 47-49.
 3. Бєлікова О.Ю. Маркетингові аспекті формування середовища функціонування підприємств акціонерної форми господарювання //III international scientific conference: modern transformations in economics and management, Klaipeda University Klaipeda, Lithuania March 29th,2019, Part II - 146р., 6-8p.
 4. Бєлікова О.Ю. Когнітивне моделювання в аспекті подальшого розвитку системі акціонування // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: I Міжнародна наукова-практична конференція, м. Кошице, 14-15 лютого 2016р. – Кошице, 2016. – Ч.2 – 250с., С.515-518.
 5. Бєлікова О.Ю., Фоміченко О.О., Кравченко С.В. Роль та значення інформаційного потенціалу в системі маркетингового управління підприємствами / I Международная научно-практическая конференция «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» (1-3 октября) [сб.тез.]. - Торонто, Канада, 2020.

Монографії:

 1. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. – Макеевка : БСГ, 2001. – 116 с.;
 2. Финансовый менеджмент : учеб. Пособие. – Донецк : Норд-Пресс, 2007. – 358 с. – (с грифом МОН Украины, письмо № 14/18- Г-127 от 23.01.2007 г.).
 3. Управління бізнесом: структурні зміни, маркетингові та правові аспекти [Монографія] / [авт.кол.: Мироненко Є.В., Фоміченко І.П., Бєлікова О.Ю. та інші]. за заг. ред.. Мироненко Є.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 280с.
 4. Маркетинг: теорія та практика: Комплексний навчальний посібник / [авт.кол.: Бєлікова О.Ю., Фоміченко І.П., Шевченко О.О. та інші] за заг.ред. д.е.н. Шевченко О.О. – К.: «Центр учбової літератури», 2020. – 360с.

Навчально-методичі рекомендації:

 1. Маркетинговий менеджмент: стислий конспект лекцій для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Маркетинг» / О.Ю. Бєлікова, Шубна О.В. Краматорськ, ДДМА, 2020. 100 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних магістерських робіт здобувачами вищої освіти за освітньою програмою «Маркетинг» / О.Ю. Белікова, О.Є. Бурцева, І.П. Фоміченко . Краматорськ, ДДМА, 2020. 50 с.
 3. Робоча програма переддипломної практики здобувачами вищої освіти за освітньою програмою «Маркетинг» / О.Ю. Бєлікова, О.Є. Бурцева, О.О. Кондратенко. Краматорськ, ДДМА, 2020. 40 с.