ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

Баркова Світлана Олександрівна

barkova.jpg

Баркова

Світлана Олександрівна

 

Асистент кафедри менеджменту

Дата народження: 23.05.1980 р.

На кафедрі працює з 2003 р.

Робочий телефон: (0626)41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: sveta-barkova@ukr.net

 

Особиста сторінка:

Освіта:

1997-2002 Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність – менеджмент організацій

2005-2011 - Донбаська державна машинобудівна академія, аспірантура, спеціальність - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент організацій

Управління попитом

Маркетингова політика комунікацій

Антикризовий менеджмент

 

Наукові здобутки:

Тема дисертації: управління інтелектуальним потенціалом як складником економічної безпеки підприємства

Спеціальність: 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою

Має 20 публікації, із них 15 наукових та 5 навчально-методичного характеру, в тому числі 15 в фахових виданнях.

Співавтор 2 монографій.

 

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях:

 1. Фомиченко И.П., Баркова С.А. Формирование стратегии конкурентоспособности промышленного предприятия/ И.П. Фомиченко, Баркова С.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності» (19-20 березня) [сб.тез.]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – Т5. – С. 35-39.
 2. Мироненко Е.В., Фомиченко И.П., Баркова С. А. Стратегические аспекты разработки информационного обеспечения системы поддержки принятия управленческих решений на уровне предприятия/ Мироненко Е.В., Фомиченко И.П., Баркова С. А.// Матеріали V Міжнародної науково – практичної конференції «Альянс наук: Вчений вченому» (18-19 лютого 2010р.) [сб. тез.]. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. – Т5. – С.57-59.
 3. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Формування конкурентних переваг завдяки конкурентного потенціалу / Фоміченко І.П., Баркова С.О.// Тези доповідей XVIII Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. – Запоріжжя: Наука і вища освіта, 2010. – Т1. – С. 111.
 4. Баркова С.О., Суркова Н.О. Методологія організації корпоративного управління на промисловому підприємстві/ Баркова С.О., Суркова Н.О.// Матеріали студентської науково – практичної конференції «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» .- Харків, 2010.
 5. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Проблеми управління конкурентноспроможністю приватних підприємств України. Стратегія і механізм регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації. Збірник наукових праць у ЗТ, Т 21. Національна академія наук України Інститут Економіки промисловості , Донецьк 2011, ст.187-191.
 6. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Информационные технологии и автоматизация – основа управления бизнесом. Учёт и отчётность напредприятиях: современные подходы. Информационные технологии и автоматизация – основа управления бизнесом. Учёт и отчётность напредприятиях: современные подходы/ под общ. Ред. С.В. Куприенко; SWorld.- Одесса: Куприенко С.В., 2012 – 150с
 7. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Корпоративные объединения и их роль в экономике Украины в современных условиях хозяйствования. Методологія та практика менеджменту у 21 столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: матеріали 6 Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Полтава, 26-27 квітня 2012р).- Полтава: ПУЕТ, 2012.-с.103-104
 8. Мироненко Е.В., Фомиченко И.П., Баркова С.А. Удосконалення системи стимулювання праці персоналу машинобудівних підприємств. Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов. В 3 книгах. К 2.: монографія.-Одесса, 2013 – 167с, с 130-145
 9. Фомиченко И.П., Баркова С.А. Роль информационного потенциала в управлении предприятиями в условиях конкурентной среды. Материалы 9 Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Варна, Болгария), издан в 3 томах, 2013, ст.533-535
 10. Фомиченко И.П., Баркова С.А. Формування оптимальної програми інвестиційного забезпечення розвитку потенціалу промислових підприємств. ДДМА №1 (11Е), 2013.-с.231-236
 11. Фомиченко И.П., Баркова С.А. Система управления экономической безопасностью предприятия. Вісник ДДМА.-2013.-№2(31).,с. 169-174

Напрямок наукових досліджень:

Менеджмент організацій

Антикризовий менеджмент