ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

byrceva_1.jpg

Бурцева Олена Єгорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Дата народження: 19.05.1974 р.

На кафедрі працює з 2020 р.

Робочий телефон: (0626)41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: burtseva74elena@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта:

1993-1998 - Донецький державний університет управління МОН України, спеціальність «Маркетинг»; кваліфікація - спеціаліст з маркетингу

1998-1999 - Донецький державний університет управління МОН України, спеціальність «Маркетинг»; кваліфікація - магістр з економіки


Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинговий аудит
 • Промисловий маркетинг
 • Контрлінг
 • Медіапланування
 • Цифровий маркетинг

Наукові здобутки:

Науковий ступінь – кандидат економічних наук
Тема дисертації: Стратегія інфраструктурного розвитку національної економіки
Спеціальність: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Захист: 2014 рік
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографій з актуальних проблем економіки та управління.

 

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Бурцева О. Є. Планування та прогнозування як основа прийняття управлінських рішень: зміст, класифікації та порівняння / О. Є. Бурцева, Ю.Є.Пефтієва // Бізнес-інформ. Економіка. Менеджмент і маркетинг. - № 11. – 2016. с. 392-397
 2. Кондратенко О.О. Роль бізнес-інкубаторів у активізації інноваційного розвитку України / О.О.Кондратенко, О.Д.Ніколаєв // Вісник економічної науки України. – Київ, 2018. - № 2 (35). – С.99-1042. Бурцева О.Є. Державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні. Науковий журнал «Менеджер» [вісник ДонДУУ]. – Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – 3(53). – С. 186-191.
 3. Бурцева О.Є., Марина А.С. Фінансові аспекти функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття. Зб.наук.праць ДонДУУ «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХVІІI, вип. 303. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – с. 60-71
 4. Бурцева О.Є., Власов О.О. Порівняльний аналіз податкових систем країн ЄС. Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011
 5. Chistiukhinа, Yu. A., Burtseva O. E., Pypko S. O. Quantitative evaluation and directions of increasing the effectiveness of fiscal decentralization in Ukraine Scientific bulletin of Polissia, 2018, №1 (13). Vol. 2. PP. 118-128. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-118-128. URL: http://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/936-chistiukhina-yu-a-burtseva-o-e-pypko-s-o-quantitative-evaluation-and-directions-of-increasing-the-effectiveness-of-fiscal-decentralization-in-ukraine.html
 6. Бурцева О.Є. Особливості формування соціально-орієнтованої економіки України як стратегічного вектору розвитку держави. Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного . – Маріуполь : ДонДУУ, 2018. – 4(81). – С. 129-135.
 7. С.В. Касьянюк, О.Є.Бурцева, Є.О. Підгора Оцінка та управління експортним потенціалом товарної продукції металургійних підприємств України. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. №1 (20), 2019. С.144-152. https://doi.org/10.31474/1680-0044-2019-1(20)-144-152
 8. Бурцева О.Є., Радченко Г.А., Сібрук В.Л. Маркетинговий потенціал в системі інноваційного розвитку національної економіки. Проблеми системного підходу в економіці. НАУ. Випуск 4 (78), 2020. С.162-169 https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-22
 9. Poznyakova O., Panchuk N., Burtseva O. Analysis of Reforming the Pension System of Ukraine: Implementation Problems and Development Prospects. ECONOMIC HERALD OF THE DONBAS 2020 № 4(62), р.155-161
 10. Бурцева О.Є., Трансформація системи охорони здоров’я як складової національної безпеки України // Вісник економічної науки України. Київ: Інститут економіки промисловості НАН України, 2020. № 2020 (2). С.98-103.
 11. Бєлікова О.Ю., Бурцева О.Є., Хороших В.В. Вплив життєвого циклу товару промислового підприємства на формування його інноваційної стратегії// Економічний вісник Донбасу. Київ, 2020. № 3(61). С.131-138.
 12. Бурцева О.Є. Державно-приватне партнерство як дієвий інструмент регулювання ринку медичних послуг. Електронний журнал "Ефективна економіка" №7, 2020. URL.: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8143
 13. Середа Н. М., Бурцева О. Є., Фоміченко І. П. Маркетингові аспекти корпоративної соціальної відповідальності компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6283

Напрямок наукових досліджень:

 • Маркетинг територій в системі соціально-економічного розвитку регіонів
 • Розвиток соціальної інфраструктури
 • Маркетинг іновацій
 • Маркетинг іновацій

Нагороди, досягнення в професійній сфері

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 30.jpg