ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

.jpg

МЕЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент

Дата народження: 20.07.1976 р.

На кафедрі працює з 2019 р.

Робочий телефон: (0626) 41-68-85

Робоча кімната: 2426

Поштова скринька: advocat27@ukr.net


Особиста сторінка:

Відомості про освіту:

Вища юридична освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С Сковороди. У 2004 році отримав повну вищу юридичну освіту. Кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність «Правознавство», та здобув кваліфікацію юриста. Диплом спеціаліста:   ХА № 23949141 від 21 травня 2004 року

Науковий ступінь: Україна, Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Приватний вищий навчальний Заклад «Міжнародний університет бізнесу і права», рік 2013, присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Диплом кандидата наук ДК № 017772, видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 21 листопада 2013 року
 

Дисципліни, які викладає:

 • Трудове право
 • Конституційне право України
 • Правознавство
 • Договірне право
 • Правознавство та господарська діяльність

Наукові праці, опубліковані у фахових виданнях, які мають значення для розвитку правової системи України

 1. Правовий статус інформації, що становить адвокатську таємницю /В.І. Мельченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 13: Частина. – Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА», 2010. – С. 227-229.
 2. До проблем здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації / В.І. Мельченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ – № 2 (51). – 2010. – С. 142-149.
 3. Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам / В.І. Мельченко // Право і безпека.–2011 – №5. ч.2. – С.74-78.
 4. Парламентський контроль за додержанням законодавства в сфері доступу до інформації / В.І. Мельченко // Право і безпека. – 2012. – № 1 – С. 91-94.
 5. Державний контроль за режимом доступу до інформації як спосіб забезпечення законності у державному управлінні / В.І. Мельченко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 625-628. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12mviudu.pdf
 6. Проблеми правового захисту інформації про особу / В.І. Мельченко // [Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави]. (Одеса, 23 квітня 2010 року) // Вид-во Одеського державного університету внутрішніх справ – Одеса.: ОДУВС.:, 2010. – С. 47-48.
 7. Призначення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації / В.І. Мельченко // [Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених]. (Харків, 30 травня 2011 р.) // Вид-во Харк. нац. ун-ту внутрішніх справ – Харків: ХНУВС, 2011. – С 48-50.
 8. Правова природа відкритої інформації / В.І. Мельченко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квітня 2012 р.) // Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. Справ – Харків: ХНУВС, 2012 – С. 91-93.
 9. Основні наукові підходи тлумачення поняття корупція / В.І. Мельченко / Науковий журнал «Молодий вчений» № 3 (91) березень 2021 р.
 10. Корупція в системі освіти / В.І. Мельченко / Журнал «Південноукраїнський правничий часопис» № 1, 2021 р.
 11. Науково-педагогічне стажування. Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін м. Катовіце, Республіка Польща, 21 грудня 2020 р. – квітень 2021 р.