ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

МИХАЙЛИЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

-Михайличенко Н.М..jpg

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

Дата народження:  26.03.1980 року.

На  кафедрі працює з  2021 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: zmij.natalka@gmail.com

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – економіст.


Дисципліни, які викладає:

 1. Бюджетний менеджмент
 2. Соціальна відповідальність у професійній сфері
 3. Управління фінансовими ризиками
 4. Державний фінансовий контроль


Напрями наукових інтересів та  досліджень:

Контролінг фінансово-господарської діяльності підприємств.

Антикризове управління в сучасній економіці.

Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності.

Інноваційний менеджмент та практика запуску стартапів.


Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 29.05.2009 р.

Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”

Тема дисертації: «Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства».


Основні наукові публікації:

 1. Mykhaylychenko N., Tokareva A. Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool. Економічний вісник Донбасу. Economic Herald of the Donbas. 2016. № 4 (46). РР. 75 – 79. (ResearchBible (Японія), IndexCopernicus (Польща)
 2. Михайличенко Н.М., Мірошниченко О.О. Дослідження динаміки показників, що характеризують діяльність фондового ринку України. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С. 94 – 99.
 3. Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквідності та рентабельності – головне завдання фінансового контролінгу. Управління економікою: теорія та практика. П'яті Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. С. 173 – 182.
 4. 4.Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Становлення банківського контролінгу в Україні та світі як приклад успішної експансії контролінгу «вшир». Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). С. 99 – 104.
 5. Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Метод ступінчастого розрахунку сум покриття як основний інструмент служби контролінгу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 63 – 66.

Участь у конференціях:

 1. Михайличенко Н.М., Мірошниченко О.О. Дослідження актуальних проблем розвитку фондового ринку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика» (16 листопада 2017 р., Київ). К.: Національний авіаційний університет, 2017. С. 152 – 153.
 2. Михайличенко Н.М., Мірошниченко О.О. Проблеми розвитку фондового ринку України в контексті глобалізаційних процесів. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., Дніпро). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 401 – 403.
 3. Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Проблеми та перспективи фінансування інноваційного підприємництва за рахунок банківського кредитування. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (29 – 30 березня 2017 р., Київ). К.: КНЕУ, 2017. С. 16 – 19.
 4. Михайличенко Н.М., Токарева А.О. Особливості здійснення інвестиційної діяльності та забезпечення інвестиційної привабливості в авіагалузі України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». (16 березня 2017 р., Київ). К.: Національний авіаційний університет, 2017. С. 32 – 33.
 5. Михайличенко Н.М., Вахніна Є.С. Фінансова стійкість підприємств і фактори впливу. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 217 – 220.
 6. Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Аспекти управління фінансовими ризиками комерційного банку. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (25 травня 2017 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. С. 400 - 405.
 7. Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Аналіз валютних операцій комерційного банку. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Том І. (26 травня 2017 р., Харків). Харків : ХНАДУ, 2017. С. 86 – 87.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Проблеми та перспективи фінансування інноваційного підприємництва за рахунок банківського кредитування. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (29 – 30 березня 2017 р., Київ). К.: КНЕУ, 2017. С. 16 – 19.
 2. Михайличенко Н.М., Токарева А.О. Особливості здійснення інвестиційної діяльності та забезпечення інвестиційної привабливості в авіагалузі України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». (16 березня 2017 р., Київ). К.: Національний авіаційний університет, 2017. С. 32 – 33.
 3. Михайличенко Н.М., Вахніна Є.С. Фінансова стійкість підприємств і фактори впливу. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 217 – 220.
 4. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
  2016/2017 н.р., 1 місце – Назаренко О.С. (гр. Ф 12-м).
  2017/2018 н.р., 1 місце – Мірошниченко О.О. (гр. Ф 14-1).

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА02070789/000186-16, тема «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 17.09.2016 р.
 2. ДДМА, свідоцтво АА02070789/000863-17, тема «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем», 26.12.2017 р.
 3. ПАТ «Державний ощадний банк України», свідоцтво №23/2017, тема «Фінансовий менеджмент банків», 24.04.2017  р.
 4. НТУУ „КПІ ім. І. Сікорського”, сертифікат про проходження навчання за програмою „Sіkorsky Challenge” на тему „Основи інноваційного підприємництва” (102 академічні години) з 14.03.18 по 23.06.18
 5. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001255, тема «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.

Досягнення у професійній діяльності

1.jpg 2.jpg 3.jpg