ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Єлецьких Світлана Яківна

Д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «ФБСП»

.jpg

Інформація викладача

Дата народження: 17.11.1960 року.

На кафедрі працює з 1994  року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319

Поштова скринька: svetlana.eleckyh@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1994, спеціальність «Організація управління виробництвом»,
кваліфікація за дипломом – інженер-економіст.

Краматорський індустріальний інститут, рік закінчення – 1983,
спеціальність «Механічне обладнання заводів чорної металургії», кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисципліни, які викладає:

 1. Фінансовий менеджмент
 2. Управління фінансовою санацією підприємства
 3. Методологія та організація наукових досліджень
 4. Бізнес-планування та контролінг підприємницької діяльності
 5. Фінанси

Напрям наукових досліджень:

Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства.
Антикризові фінансово-економічні імперативи розвитку соціально - економічних систем.
Фінансові проблеми модернізації соціально-економічних систем. Financial problems of socio-economic systems modernization».

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.02.2014 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.04  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Професор за кафедрою «Фінанси»

Тема дисертації: «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».


Член спецiалiзованих вчених рад: «Д 12.105.03 (ДДМА, м. Краматорськ), Д 11.151.01 (ІЕП НАН України, м. Київ)».


Монографії:

 1. Елецких С.Я. Управление финансовой устойчивостью предприятия: теория и методология. Монография.- Краматорськ: ДДМА, 2013. 180 с.
 2. Єлецьких С. Я. Управління фінансово-стійким розвитком підприємства: монографія. Краматорськ: ДДМА, 2013. 475 с.
 3. Елецких С.Я., Брюховецька Л.Є., Сапліна О.В., Саплін С.Ю. Управление лизингом на промышленных предприятиях. монография Краматорськ: ДДМА, 2013. 143 с.
 4. Єлецьких С. Я. Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства. Монографія. Краматорськ: ДДМА, 2014. 492 с.
 5. Єлецьких С. Я., Михайличенко Н.М. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства. монографія. Краматорськ: ДДМА, 2019. 188 с.

Останні публікації:

 1. Yeletskyh Svitlana Y. Financial stability as a necessary condition for insuring competitiveness and security of an industrial enterprise. L`Association 1901 «SEPIKE»: Journal – Osthofen, Deutschland Poitiers, France, Los Angeles, USA, 2014.- Ausgabe 7. Р.181-187.
 2. Єлецьких С. Я. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Вид.-поліграф. центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2014. Том 18. № 1. С. 305-309.
 3. Єлецьких С. Я. Внутрішня структура механізму управління стійким розвитком підприємства. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2016. №3 (45). С. 183–188.
 4. Єлецьких С. Я. Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2016. №3 (49). С. 101–106.
 5. Yeletskykh S. Аlternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise. Economic Herald of the Donbas. 2017. № 4 (50). С. 103-107.
 6. Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. Методичні імперативи оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2018. №3 (53). С. 88–94.
 7. Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І., Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2019. №1(51). С. 131–138.
poloca.jpg

Участь у конференціях:

 1. Елецких С.Я. Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Social processes regulation in the context of economics, low and management: materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06 - June 11, 2013). London: Published by IASHE, 2013. P. 100-102.
 2. Єлецьких С. Я. Імітаційне моделювання в управлінні стійким розвитком суб'єктів підприємства. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 124-128.
 3. Єлецьких С. Я. Сценарне моделювання як інструмент формування фінансової стратегії підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати» (17-18 травня 2017 року). Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. С. 136-139.
 4. Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. Використання модифікацій «золотого правила економіки» для аналізу підприємств. Наука і молодь в ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей ІІІ Міжна- родної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1 грудня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. 673 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. ISBN 978-966-184-295-2. С. 112-116.

Керівник кафедральних науково-дослідних робіт:

0112U006711 «Фінансові інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем», 2012-2014
0114U003938 «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та макрорівні», 2014-2016
0116U003937 «Антикризові фінансово-економічні імперативи розвитку соціально-економічних систем», 2016 - 2018.
0118U006889 «Фінансово-економічні проблеми модернізації соціально-економічних систем. Financial and economic problems of socio-economic systems modernization», 2018 - 2020

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Елецких С.Я., Голубцова Д.Ю. Проблема повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: Збірник наукових праць. – Випуск 11. Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2014. с. 164–170
 2. Голубцова Д.Ю. Проблемы развития малого бизнеса в Украине в контексте зарубежного опыта. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2014 року. Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2014. С. 32–33
 3. Полякова Д.В. Вплив лізингових відносин на розвиток економіки країни. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2014 року. – Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”, 2014. С. 205–206

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 2018/2019 н. р.: 1 місце – Пшенична М. (гр. ПТ 18-т).

ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Фото грамот і довідок

1.jpg 2.jpg 3.jpg