ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Балашова Олена Віталіївна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження:  19.05.1975 року

На  кафедрі працює з  2003 року

Робочий телефон: (0626)-41-68-47

Робоча кімната: 2319

Поштова скринька: helen-z15@i.ua

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1997, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст

Дисципліни, які викладає:

 1. Антикризове управління в бізнесі
 2. Оподаткування суб’єктів підприємництва
 3. Інвестиційний менеджмент
 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності
 5. Податкова система

Напрям наукових досліджень:

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному та міжнародному рівні. Дослідження економічних відносин та спільного співробітництва в сучасних умовах фінансової глобалізації.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.05.01 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світової економічної кризи»

Останні публікації:

 1. Балашова О.В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку. Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць. Донецьк. 2013. Т. ХIV. Вип. 288. С. 43-50.
 2. Балашова О.В. Вплив податкової політики держави на фінансово-господарський стан та подальший розвиток підприємств країни. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Краматорськ. 2015. №2 (17Е). С. 188-193.
 3. Балашова О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України. International scientific-practical conference Modern transformation of economics and management in the era of globalization: conference proceedings. Klaipeda. 2016. С. 263-266
 4. Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149.
 5. Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). С. 75-83.
 6. Борисова С.Є., Балашова О.В. Формування оптимізаційної моделі розвитку конкурентних переваг регіону в процесі інтеграції суб’єктів підприємництва до світового ринку капіталу. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса. 2018. № 24. С.34-39
 7. Борисова С.Є., Балашова О.В. Інвестиційний аспект розвитку економіки вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному рівні в умовах фінансової глобалізації. Управління економікою: теорія та практика. Київ. 2018.
 8. Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. Вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин та спільного підприємництва в сучасних умовах. Бізнес Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82.
 9. Балашова О.В. Крук О.М. Альтернативні варіанти вирішення енергетичних проблем сучасного бізнесу на світовому ринку нафти [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес, та управління. Херсон. 2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr

Участь у конференціях:

 1. Балашова О. В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку. Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія та практика : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (13–14 березня, 2014 р. м. Донецьк). Донецьк, ДонДУУ, 2014.С. 151–154.
 2. Балашова О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України. International scientific-practical conference Modern transformation of economics and management in the era of globalization: conference proceedings. Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. С. 263-266.
 3. Балашова О.В. Аспекти формування привабливого інвестиційного клімату в Україні для ефективного розвитку суб‘єктів підприємництва Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів. Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 97-100.
 4. Балашова О.В. Проблема інвестування економіки України на сучасному етапі. зарубіжний досвід. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». Київ, Національний авіаційний Університет, 2016. С. 22.
 5. Керівництво студентською науковою роботою:

  1. . Балашова О.В., Золотухіна Т.С. Податкова система України: проблеми та тенденції розвитку в сучасних умовах економіки. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. Бахмут, ДонУЕП, 2017. С. 48-49.
  2. . Обершева Е.Ю. Зовнішній державний борг україни та шляхи його покриття. ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студенти та молодь – для майбутнього України». Бахмут, ДонУЕП, 2018. С. 91-93
   Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 2017/2018 н. р.: 2 місце – Кізімова К. (гр. ПТ 13-м).

  Відомості про підвищення кваліфікації:

  1. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000182-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Зарубіжний досвід соціального забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності», 19.09.2016 р.
  2. ПАТ «Державний ощадний банк України», свідоцтво № 19/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Управління банківськими ризиками», 27.04.2017 р.
  3. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р.
  4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001254, тема: «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», (з10.12.2018 по 21.12.2018 р.)
  5. poloca.jpg