ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Балашова Олена Віталіївна

Дата народження:  19.05.1975 року

На  кафедрі працює з  2003 року

Робочий телефон: (0626)-41-68-47

Робоча кімната: 2319

Поштова скринька: helen-z15@i.ua

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1997, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст

 

Дисципліни, які викладає:

Податкова система;

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;

Економічний аналіз;

Антикризове фінансове управління на підприємстві.

 

Напрям наукових досліджень:

Державна економічна політика України. Фінанси підприємств. Сучасна банківська система  в контексті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

 

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.05.01 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світової економічної кризи»

 

Останні публікації:

 1. Балашова О. В. Стан фінансових ринків України та чинники, що його зумовили / Балашова О. В. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Одесса : Севастополь : Донецк : РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 76–79.
 2. Балашова Е. В. Стратегия привлечения иностранных ивестиций в экономику украины в посткризисных условиях / Балашова Е. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк : ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 293–298.
 3. Балашова О. В. Державна економічна політика України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями / Балашова О. В. // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський, 2012. – С. 36–39.
 4. Балашова Е. В. Сучасні тенденції залучення іноземного капіталу до банківської системи України / Балашова Е. В. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – Вип. 361 : в 3 т. Т. IIІ. – С. 282–289.
 5. Балашова О. В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку / О. В. Балашова // Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів : зб. наук. пр. / Донецький державний університет управління. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – Т. ХIV, вип. 288. – С. 43–50. – (Серія: Економіка).

Участь у конференціях:

 1. Балашова О. В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку / О. В. Балашова // Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія та практика : тези  доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (13–14 березня, 2014 р. м. Донецьк). – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – С. 151–154.

Керівництво студентською науковою роботою:

1. Амбарцумян Г. П. Економічний механізм управління розвитком потенціалу регіону / Амбарцумян Г. П. // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. : в 2 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Т. 2. – С. 31–32.