ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Балашова Олена Віталіївна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження:  19.05.1975 року

На  кафедрі працює з  2003 року

Робочий телефон: (0626)-41-68-47

Робоча кімната: 2319

Поштова скринька: helen-z15@i.ua

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1997, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст

Дисципліни, які викладає:

 1. Антикризове управління в бізнесі
 2. Оподаткування суб’єктів підприємництва
 3. Інвестиційний менеджмент
 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності
 5. Податкова система

Напрям наукових досліджень:

Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному та міжнародному рівні. Дослідження економічних відносин та спільного співробітництва в сучасних умовах фінансової глобалізації.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.05.01 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світової економічної кризи»


Останні публікації:

 1. Балашова О.В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку. Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць. Донецьк. 2013. Т. ХIV. Вип. 288. С. 43-50.
 2. Балашова О.В. Вплив податкової політики держави на фінансово-господарський стан та подальший розвиток підприємств країни. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Краматорськ. 2015. №2 (17Е). С. 188-193.
 3. Балашова О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України. International scientific-practical conference Modern transformation of economics and management in the era of globalization: conference proceedings. Klaipeda. 2016. С. 263-266
 4. Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149.
 5. Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). С. 75-83.
 6. Борисова С.Є., Балашова О.В. Формування оптимізаційної моделі розвитку конкурентних переваг регіону в процесі інтеграції суб’єктів підприємництва до світового ринку капіталу. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса. 2018. № 24. С.34-39
 7. Борисова С.Є., Балашова О.В. Інвестиційний аспект розвитку економіки вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному рівні в умовах фінансової глобалізації. Управління економікою: теорія та практика. Київ. 2018.
 8. Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. Вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин та спільного підприємництва в сучасних умовах. Бізнес Інформ. Харків. 2018. №11. С. 78-82.
 9. Балашова О.В. Крук О.М. Альтернативні варіанти вирішення енергетичних проблем сучасного бізнесу на світовому ринку нафти [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес, та управління. Херсон. 2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr

Участь у конференціях:

 1. Балашова О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України. International scientific-practical conference Modern transformation of economics and management in the era of globalization: conference proceedings. Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. С. 263-266.
 2. Балашова О.В. Аспекти формування привабливого інвестиційного клімату в Україні для ефективного розвитку суб‘єктів підприємництва Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів. Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 97-100.
 3. Балашова О.В. Проблема інвестування економіки України на сучасному етапі. Зарубіжний досвід. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». Київ, Національний авіаційний Університет, 2016. С. 22.
 4. Балашова О.В. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут, ДонУЕП, 2017.
 5. Балашова О.В. Золотухіна Т.С. Роль місцевих податків і зборів як складових системи оподаткування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». Київ, НАУ, 2017. С. 23-25
 6. Балашова О.В. Формування системи антикризового управління підприємствами України в умовах глобальної економічної кризи. XLІІІ Науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів (12-23 квітня 2021 р.) Краматорськ, ДДМА, 2021. С. 81-83
 7. Балашова О.В., Красюк О.Є. Стратегія технологічного розвитку як форма забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва різного рівня. XLІІІ Науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів (12-23 квітня 2021 р.) Краматорськ, ДДМА, 2021. С. 83-85
 8. Балашова О.В. Прогнозування неплатоспроможності підприємств будівельної галузі за допомогою дискримінантного аналізу. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (23-24 квітня 2021 року. Краматорськ, ДДМА, 2021. С. 100-102

Керівництво студентською науковою роботою:

1. Балашова О.В. Золотухіна Т.С. Роль місцевих податків і зборів як складових системи оподаткування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». Київ, НАУ, 2017. С. 23-25

Золотухіна Т.С. Податкова система України: проблеми та тенденції розвитку в сучасних умовах економіки. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут, ДонУЕП, 2017. С. 48-49

Кізімова К.В. Система аналізу діяльності сталого розвитку сучасного підприємства. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут, ДонУЕП, 2017. С. 53-54

Обершева Е.Ю. Зовнішній державний борг україни та шляхи його покриття. ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студенти та молодь – для майбутнього України». Бахмут, ДонУЕП, 2018. С. 91-93

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Згідно Наказу ДДМА № 5 Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. від 14.01.20 р. на кафедрі «ФДСП»  проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р.  з дисципліни «Фінанси підприємств»:

1 місце – Ткаченко П.В. (гр. Ф-17-1);
2 місце – Трегубова М.О. (гр. Ф-17-1);
3 місце – Присягіна Д.Р. (гр. Ф-17-1).

Згідно Наказу ДДМА № 15 від 15.02.2021 р. «Про проведення в Академії Днів науки» у період 23 – 30 квітня 2021 року на кафедрі «ФБСП» було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податковий консалтинг»:

1 місце – Шарапанюк А. Ю. (гр. Ф-20 м);
2 місце – Новгородова Ю.Ю. (гр. Ф-20 м);
3 місце – Плиска Д.Є.  (гр. Ф-20 м).


Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000182-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), тема: «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. (3,6 кредити ECTS).
 2. ДДМА, свідоцтво № 19/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), тема: «Управління банківськими ризиками», 27.04.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 3. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000859-17 (з 11.12.2017 по 22.12.2017 р.), тема: «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001254-18, тема: «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.) (3,6 кредити ECTS).
 5. ДДМА, свідоцтво №5-01/12-21, тема: «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради» (МОН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, листопад 2020р.), 21.01.2021 р.
 6. ДДМА, свідоцтво №АА 02070789 / 001369-21 (з 17.05.2021 по 05.06.2021 р.), тема: «Фінансово-економічна модель оцінки інноваційного розвитку підприємств», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS).

Досягнення у професійній діяльності

Свідоцтво підв кваліф 05-06-2021

Свідоцтва про підвищення кваліфікації Балашова

Додаток (підв кваліф 17.05-05.06.2021)

Довідка вебінар 2020 Балашова О.В.

Грамота Балашова