ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Борисова Світлана Євгенівна

Дата народження: 06.11.1977 року.

На кафедрі працює з 2000 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: Borisova_S_E@rambler.ru

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2000, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст.

 

Дисципліни, які викладає:

Міжнародні фінанси;

Міжнародні стандарти фінансової звітності;

Фінанси зарубіжних корпорацій;

Фінансовий аналіз;

Банківська система;

Управління банківськими ризиками;

Управління фінансовими ризиками.

 

Напрям наукових досліджень:

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Розвиток світового фінансового ринку.

Банківська справа та аналіз банківської діяльності.

Фінансовий стан підприємства.

 

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Дата захисту дисертації: 08.07.2015 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Доцент за кафедрою «Фінансів».

Тема дисертації: «Імперативи розвитку світового фінансового ринку в системі глобальних економічних трансформацій».

 

Останні публікації:

 1. Борисова С. Є. Монетарна основа сталого соціально-економічного розвитку України / Борисова С. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, т. 3. – С. 315–318
 2. Борисова С. Е. Кредитование национальной экономики в контексте сотрудничества Украины с международными финансовыми институтами / Борисова С. Е. // Вісник Донецького університету. – Донецк : ДонНУ, 2013. – Том 2. – С. 288–292. – (Серія В. Економіка і право).
 3. Борисова С. Е. Кредитно-инвестиционные потоки и долговые обязательства: экономический дуализм / Борисова С. Е. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 2. – С. 54–57.
 4. Борисова С. Е. МФЦ как инструмент реформирования мировой финансовой системы в посткризиый период / Борисова С. Е. // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Гельветика, 2014. – Т. 19, вип.. 1/1. – С. 27–31. – (Серія Економіка).
 5. Борисова С. Є. Теоретико-методологічний базис формування системи фінансових відносин в умовах трансформації міжнародної економіки / Борисова С. Є. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 305–308.

6. Борисова С. Є. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації : монографія / Борисова С. Є. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 310 с.