ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Борисова Світлана Євгенівна

Д-р екон. наук, професор кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження: 06.11.1977 року.

На кафедрі працює з 2000 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: borysova_lana@i.ua

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2000, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст.

Дисципліни, які викладає:

 1. Глобальна економіка
 2. Економіка і організація біржової торгівлі
 3. Біржовий ринок
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур
 5. Фінансовий аналіз

Напрям наукових досліджень:

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Тенденції розвитку фінансового ринку.
Банківська система та аналіз банківської діяльності.
Фінансові та інноваційні аспекти розвитку суб’єктів підприємництва.

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Дата захисту дисертації: 08.07.2015 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Доцент за кафедрою «Фінансів».

Тема дисертації: «Імперативи розвитку світового фінансового ринку в системі глобальних економічних трансформацій».


Останні публікації:

 1. Борисова С.Є. Теоретико-методологічний базис формування системи фінансових відносин в умовах трансформації міжнародної економіки. Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький. 2014. С. 305-308 (Збірник включений до Ulrich’s Periodicals Directory (США).
 2. Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. (Збірник включений до Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща).
 3. Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). С. 75-83. (Збірник включений до Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща).
 4. Борисова С.Е. Кредитно-инвестиционные потоки и долговые обязательства: экономический дуализм. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. Донецк. 2014. Т2. С.54-57.
 5. Борисова С.Е. МФЦ как инструмент реформирования Мировой финансовой системы в посткризисный период. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія Економіка. Одеса. 2014. Том 19. Випуск 1/1. С. 27-31.
 6. Борисова С.Є., Балашова О.В. Формування оптимізаційної моделі розвитку конкурентних переваг регіону в процесі інтеграції суб’єктів підприємництва до світового ринку капіталу. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса. 2018. № 24. С. 38-43
 7. Борисова С.Є., Балашова О.В. Інвестиційний аспект розвитку економіки вітчизняних суб’єктів підприємництва на регіональному рівні в умовах фінансової глобалізації. Управління економікою: теорія та практика. Київ. 2018. С. 21-32.

Участь у конференціях:

 1. Борисова С.Є. Формування стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку України. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding. Klaipeda: Baltija Publishing. January 29, 2016. P. 280-284.
 2. Борисова С.Є. Соціально-економічний розвиток України в контексті впливу грошово-кредитного регулювання. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців і студентів (23-25 листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 14-18.
 3. Борисова С.Є., Вахнина К.С. Аналіз стану фінансового ринку України: банківський сектор. Модернізація фінансово-кредитної системи України: Виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року, Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 2017. С. 11-15.
 4. Борисова С.Є., Новосельцева О.Р. Сучасна система кредитування: аналіз, проблеми, тенденції розвитку. Модернізація фінансово-кредитної системи України: Виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року, Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 2017. С. 62-66.
 5. Борисова С.Є., Петрушак С.О. Проблемні кредити банку: аналіз і моніторинг. Модернізація фінансово-кредитної системи України: Виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року, Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 2017. С. 55-57.
 6. Борисова С.Є., Швецова І.В. Прибуток як головний результат діяльності комерційного банку. Модернізація фінансово-кредитної системи України: Виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року, Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 2017. С. 58-61.
 7. Борисова С.Є., Назаренко О.С. Проблеми інноваційного розвитку в Україні. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2017. С. 242-244.
 8. Борисова С.Є., Пономаренко Т.С. Банківський сектор в сучасних умовах розвитку національної економіки. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2017. С. 459-462.
 9. Борисова С.Є., Швецова І.В. Система фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року, Дніпро). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2017. С. 244-247.
 10. Борисова С.Є., Новосельцева О.Р. Особливості функціонування кредитного ринку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика» (16 листопада 2017 р., Київ). Київ: НАУ. 2017. С. 34-36.
 11. Борисова С.Є., Гончарова М.С. Проблеми іноземного інвестування в економіку Україну. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика» (16 листопада 2017 р., Київ).Київ: НАУ. 2017. С. 36-38.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Новосельцева О.Р. Інформаційні системи на підприємствах: завдання та необхідність застосування. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут: ДонУЕП. 2017. С. 219-220.
 2. Петрушак С.О. Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут: ДонУЕП. 2017. С. 142-144.
 3. Швецова І.В. Фінансування інноваційної діяльності в Україні. Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). Бахмут: ДонУЕП. 2017. С. 119-120.
 4. Баландіна А.Е. Забезпечення стійкого розвитку суб’єкта підприємництва на підставі оцінювання його фінансового стану. Студенти та молодь – для майбутнього України: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (26 жовтня 2018 р., Бахмут). Бахмут: ДонУЕП. 2018. С. 6-7.
 5. Гончарова М.С. Механізм формування фінансової безпеки підприємства. Студенти та молодь – для майбутнього України: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (26 жовтня 2018 р., Бахмут). Бахмут: ДонУЕП. 2018. С. 24-25.
 6. Оробець А.С. Підвищення ефективності кредитної політики банку та мінімізація кредитних ризиків. Студенти та молодь – для майбутнього України: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (26 жовтня 2018 р., Бахмут). Бахмут: ДонУЕП. 2018. С. 59-60.
 7. Плиска Д.Є. Вплив фінансової глобалізації на функціонування банківської системи України. Студенти та молодь – для майбутнього України: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (26 жовтня 2018 р., Бахмут). Бахмут: ДонУЕП. 2018. С. 60-61.
 8. Лапченкова А.О. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку в Україні. Студенти та молодь – для майбутнього України: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (26 жовтня 2018 р., Бахмут). Бахмут: ДонУЕП. 2018. С. 42-43.
 9. Лапченкова А.О. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ). Покровськ: ДонНТУ. 2019. С. 147-150.
 10. Плиска Д.Є. Етапи трансформації банківської системи України. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ). Покровськ: ДонНТУ. 2019. С. 203-207.
 11. Разуваєва М.С. Діагностика фінансового стану суб’єкта підприємництва як одна із умов забезпечення його фінансово-економічної безпеки. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р., м. Покровськ). Покровськ: ДонНТУ. 2019. С. 210-213.
 12. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 2016/2017 н. р.: 3 місце - Петрушак С. (гр. Ф-12-м); 2017/2018 н. р.: 2 місце – Гончарова М. (гр. Ф-14-1); 3 місце – Новосельцева О. (гр. ПТ-13-м).

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000181-16, «Соціальне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності», 19.09.2016 р. (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.).
 2. ПАТ «Державний ощадний банк України», свідоцтво № 18/2017, «Управління банківськими ризиками», 27.04.2017 р. (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.).
 3. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/000858-17, «Актуальні питання адміністрування супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.).
 4. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, свідоцтво АА № 02070789/001253, тема «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.).

Досягнення у професійній діяльності

6.jpg 2.jpg 3.jpg 2.jpg 3.jpg