ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

«ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Враховуючи регіональні потреби підприємств різних форм власності, суб’єктів фінансової інфраструктури, що забезпечують їх діяльність, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо, у фахівцях, які здатні генерувати нові знання та формувати тенденції розвитку у фінансовій системі, банківській сфері та страховому бізнесі, у 2000р. на базі ДДМА було створено кафедру фінансів та розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 7.8.03050801 «Фінанси і кредит». Послідовно в 2006, 2011 та 2016рр. ДДМА підтверджувала високий рівень підготовки магістрів вказаної спеціальності через успішне проходження чергових акредитаційних експертиз МОН України.

В 2016р. згідно Постанови КМУ від 29.04.15р. №266 та відповідно до наказу МОН України №1497-л від 21.11.2016р. в ДДМА було розширено провадження освітньої діяльності за спеціальністю 072 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти; отримано Сертифікат про акредитацію (Серія НД, №0592396, рішення АК від 20.12.16р., наказ МОН України від 26.12.16р., №1613, термін дії - до 01.07.21р.).

Освітню програму «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яка враховує галузеві та регіональні особливості розвитку економіки, спрямована на відновлення ефективного розвитку Сходу України, було затверджено Вченою радою ДДМА (протокол №8 від 29.03.18р.); запроваджено 01.09.18р. (наказ №35 від 07.05.18р.). До розроблення ОП були долучені провідні науково-педагогічні працівники кафедри ФБСП, з яких була сформована група забезпечення.

 

ПРОЄКТИ ОПП ТА НП «Фінанси, банківська справа та страхування»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ освіти ЗА 2018-2021 РР.

 

Проєкти ОПП Проєкти НП
Денне відділення Заочне відділення
ОПП 072 маг. 2018 (проєкт)
ОПП 072 маг.2019 (проєкт)
ОПП 072 маг. 2020 (проєкт)
ОПП 072 маг.2021 (проєкт)
072 магістр денне 2018-2019 (проєкт)
072 магістр денне 2019-2020 (проєкт
072 магістр денне 2020-2021 (проєкт)
072 магістр денне 2021-2022 (проєкт)
072 магістр заочне 2018-2019 (проєкт)
072 магістр заочне 2019-2020 (проєкт)
072 магістр заочне 2020-2021 (проєкт)
072 магістр заочне 2021-2022 (проєкт)

Зміни, внесені в ОП у 2019р., були вмотивовані вимогами Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №866 від 20.06.19р.), результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкголдерами з метою адаптації ОП до їх очікувань і потреб (протокол Вченої ради №12 від 30.05.19р.). В 2020-2021 рр. здійснено послідовний перегляд та вдосконалення ОП в частині відпрацювання її чіткої структури, підсилення її освітніми компонентами, що відповідають профілю програми, сприяють забезпеченню її гуманітарної складової, розширенню та поглибленню компетентностей здобувачів щодо організації ефективних взаємовідносин у професійній сфері, у формуванні ефективних бізнес-комунікацій, підсилюють роль фінансового моніторингу в усіх ланках соціально-економічної системи. (протоколи Вченої ради ДДМА № 8 від 28.05.20р., №9 від 25.03.21р.).

ЗАТВЕРДЖЕНІ ОПП ТА НП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 2018-2021 РР. .

Затверджені ОПП Затверджені НП
Денне відділення Заочне відділення
ОПП 072 маг. 2018 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2019 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2020 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2021 (затвердж.)
План 072 денне 2018 р.
План 072 денне 2019 р.
План 072 денне 2020 р.
План 072 денне 2021 р.
План 072 заочне 2018 р.
План 072 заочне 2019 р.
План 072 заочне 2020 р.
План 072 заочне 2021 р.

У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, роботодавці за фахом: представники промислових підприємств (ПрАТ «НКМЗ»), банків («Альфа-банк», «Ощадбанк»), ГУ ПФУ в Донецькій області, Донецької торгово-промислової палати, Управління Державної казначейської служби України у м. Краматорську, Донецького обласного центру зайнятості, Краматорської філії ПрАТ «СК АСКО ДС», здобувачі денної та заочної форм навчання, зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма отримала позитивні рецензії фахівців – практиків, науковців Донецького державного університету управління (м. Маріуполь), ІЕП НАН України.

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОПП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Рецензія-відгук, НКМЗ (Брижниченко В.Є)

Рецензія-відгук, Ощадбанк (Івенко С.В.)

Рецензія-відгук, Альфа-банк (Бутко А.М.)

Рецензія-відгук, СК АСКО (Бондаренко В.А.)

Рецензія-відгук, Державне казначейство (Красіна Л.О.)

Рецензія-відгук, ДТПП (Ануфрієв М.Ю.)

Рецензія-відгук ДОЦЗ,(Рибалко В.)

Рецензія-відгук, ДонДУУ (Дятлова Ю.В.)

Рецензія-відгук, ІЕП (Брюховецька Н.Ю)

Рецензія-відгук, Коледж ДДМА (Боброва Т.В.)

___________________________________________________________________________________________________________

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076

Сучасне економічне середовище, у якому підприємницькі структури здійснюють свою діяльність в останні роки, постійно змінюється, що висуває серйозні вимоги до системи управління бізнесом та його кадрового забезпечення.
Реагуючи на потреби ринку праці, в 2016 році ДДМА успішно провела розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з надання освітніх послуг зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Постанова КМУ від 29.04.2015р. № 266) за першим (бакалаврським) (Сертифікат про акредитацію АД № 05010529 від 06.06.2019р.), та другим (магістерським) (наказ МОН України від 11.06.2014р. № 2323-Л) рівнями вищої освіти.
Освітня програма «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» була започаткована у 2018 р. після вивчення потреб роботодавців, а також попиту з боку вступників. Програма враховує галузеві та регіональні особливості розвитку економіки, спрямована на відновлення ефективного розвитку бізнес-середовища Сходу України. До розроблення ОП були долучені провідні науково-педагогічні працівники кафедри ФБСП, з яких була сформована група забезпечення. Первинний варіант ОП затверджено Вченою радою ДДМА (протокол №1 від 31.08.2018р.) та введено в дію 01.09.2018р. Подальше удосконалення ОП відбулося у 2019р. Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб (протокол Вченої ради ДДМА №12 від 30.05.19р.).

ПРОЄКТИ ОПП ТА НП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2018-2020 рр.

Проєкти ОПП Проєкти НП
Денне відділення Заочне відділення
ПРОЄКТ ОПП 2018 р
ПРОЄКТ ОПП 2019 р
ПРОЄКТ ОПП 2020 р
ПРОЄКТ НП 2018-2019 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2019-2020 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2020-2021 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2018-2019 н.р.
ПРОЄКТ НП 2019-2020 н.р.
ПРОЄКТ НП 2020-2021 н.р.

Враховуючи зауваження та рекомендації НА, вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 для другого (магістерського) рівня вищої освіти (введений в дію Наказом МОНУ № 961 від 10.07.2019р.), здійснено перегляд та вдосконалення ОП в частині відпрацювання її чіткої структури, підсилення її освітніми компонентами, що відповідають профілю програми, сприяють забезпеченню її гуманітарної складової, розширенню та поглибленню компетентностей здобувачів щодо організації ефективних взаємовідносин у бізнес-середовищі, у формуванні ефективних бізнес-комунікацій.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ОПП ТА НП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2018-2020 рр.

Затверджені ОПП Затверджені НП
Денне відділення Заочне відділення
ОПП 2018 р
ОПП 2019 р
ОПП 2020 р
НП 2018-2019 н. р. (Д)
НП 2019-2020 н. р. (Д)
НП 2020-2021 н. р. (Д)
НП 2018-2019 н.р
НП 2019-2020 н.р
НП 2020-2021 н.р

У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, роботодавці за фахом: представники промислових підприємств, Донецької торгово-промислової палати, Центру розвитку малого та середнього підприємництва, Управління стратегічного розвитку департаменту економіки Донецької облдержадміністрації; Донецького обласного центру зайнятості, Східного регіонального управління ТОВ «Сільпо-фуд», здобувачі денної та заочної форм навчання, зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма узгоджена та отримала позитивні рецензії фахівців – практиків, науковців ІЕП НАН України. Нова редакція ОП затверджена на засіданні Вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28.05.2020р.), освітню діяльність за ОП розпочато з 15.09.2020 р.

Рекомендації та пропозиції стейкхолдерів ОПП

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОПП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Рецензія-відгук Департаменту економіки (Донецька обласна державна адміністрація)

Рецензія-відгук Донецької торгово-промислової палати

Рецензія-відгук Донецького обласного центру зайнятості

Рецензія-відгук Інституту економіки промисловості НАН України

Рецензія-відгук Заступника генерального директора ПрАТ «НКМЗ» з персоналу та режиму

Рецензія-відгук Начальника Планово-економічного відділу ПрАТ «НКМЗ»

Рецензія-відгук ТОВ «Сільпо-Фуд»