ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076

Сучасне економічне середовище, у якому підприємницькі структури здійснюють свою діяльність в останні роки, постійно змінюється, що висуває серйозні вимоги до системи управління бізнесом та його кадрового забезпечення.
Реагуючи на потреби ринку праці, в 2016 році ДДМА успішно провела розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з надання освітніх послуг зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Постанова КМУ від 29.04.2015р. № 266) за першим (бакалаврським) (Сертифікат про акредитацію АД № 05010529 від 06.06.2019р.), та другим (магістерським) (наказ МОН України від 11.06.2014р. № 2323-Л) рівнями вищої освіти.
Освітня програма «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» була започаткована у 2018 р. після вивчення потреб роботодавців, а також попиту з боку вступників. Програма враховує галузеві та регіональні особливості розвитку економіки, спрямована на відновлення ефективного розвитку бізнес-середовища Сходу України. До розроблення ОП були долучені провідні науково-педагогічні працівники кафедри ФБСП, з яких була сформована група забезпечення. Первинний варіант ОП затверджено Вченою радою ДДМА (протокол №1 від 31.08.2018р.) та введено в дію 01.09.2018р. Подальше удосконалення ОП відбулося у 2019р. Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб (протокол Вченої ради ДДМА №12 від 30.05.19р.).

ПРОЄКТИ ОПП ТА НП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2018-2020 рр.

Проєкти ОПП Проєкти НП
Денне відділення Заочне відділення
ПРОЄКТ ОПП 2018 р
ПРОЄКТ ОПП 2019 р
ПРОЄКТ ОПП 2020 р
ПРОЄКТ НП 2018-2019 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2019-2020 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2020-2021 н.р. (Д)
ПРОЄКТ НП 2018-2019 н.р.
ПРОЄКТ НП 2019-2020 н.р.
ПРОЄКТ НП 2020-2021 н.р.

Враховуючи зауваження та рекомендації НА, вимоги Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 для другого (магістерського) рівня вищої освіти (введений в дію Наказом МОНУ № 961 від 10.07.2019р.), здійснено перегляд та вдосконалення ОП в частині відпрацювання її чіткої структури, підсилення її освітніми компонентами, що відповідають профілю програми, сприяють забезпеченню її гуманітарної складової, розширенню та поглибленню компетентностей здобувачів щодо організації ефективних взаємовідносин у бізнес-середовищі, у формуванні ефективних бізнес-комунікацій.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ОПП ТА НП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2018-2020 рр.

Затверджені ОПП Затверджені НП
Денне відділення Заочне відділення
ОПП 2018 р
ОПП 2019 р
ОПП 2020 р
НП 2018-2019 н. р. (Д)
НП 2019-2020 н. р. (Д)
НП 2020-2021 н. р. (Д)
НП 2018-2019 н.р
НП 2019-2020 н.р
НП 2020-2021 н.р

У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, роботодавці за фахом: представники промислових підприємств, Донецької торгово-промислової палати, Центру розвитку малого та середнього підприємництва, Управління стратегічного розвитку департаменту економіки Донецької облдержадміністрації; Донецького обласного центру зайнятості, Східного регіонального управління ТОВ «Сільпо-фуд», здобувачі денної та заочної форм навчання, зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма узгоджена та отримала позитивні рецензії фахівців – практиків, науковців ІЕП НАН України. Нова редакція ОП затверджена на засіданні Вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28.05.2020р.), освітню діяльність за ОП розпочато з 15.09.2020 р.

Рекомендації та пропозиції стейкхолдерів ОПП

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОПП «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Рецензія-відгук Департаменту економіки (Донецька обласна державна адміністрація)

Рецензія-відгук Донецької торгово-промислової палати

Рецензія-відгук Донецького обласного центру зайнятості

Рецензія-відгук Інституту економіки промисловості НАН України

Рецензія-відгук Заступника генерального директора ПрАТ «НКМЗ» з персоналу та режиму

Рецензія-відгук Начальника Планово-економічного відділу ПрАТ «НКМЗ»

Рецензія-відгук ТОВ «Сільпо-Фуд»