ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Крук Олена Миколаївна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Інформація викладача

Дата народження:  26.01.1979 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: lk21061496@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2001, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст.

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2001, спеціальність  «Обладнання для обробки металів тиском», кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисципліни, які викладає:

 1. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
 2. Управління фінансово-економічним потенціалом підприємства
 3. Працевлаштування та ділова кар’єра
 4. Гроші і кредит
 5. Місцеві фінанси

Напрям наукових досліджень:

Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, суб’єктів підприємницької діяльності та банківських установ

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 04.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Формування та оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом місцевого бюджету».

Останні публікації:

 1. Kruk Elena, Korytko Tetiana. Mechanism of forming of strategy socio-economic to development of region. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. 2015. No.1.(7). РР. 191-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus).
 2. Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises. Economic Herald of the Donbas. Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). РР. 115-120. (Збірник включений до ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польша, 2016)).
 3. Kruk O., Korytko T. Improvement of tax policy of territorial communities in the context of budget decentralization. Technology audit and production reserves. Харків. 2018. № 5/5(42). PP.25-29. (Збірник включений до Index Copernicus. Ulrich’s Periodicals Directory. OpenAIRE. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). ResearchBib. Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 4. Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку. Бізнес Інформ. Харків. 2018. №10. С. 309-314 (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 5. Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. Вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин та спільного підприємництва в сучасних умовах. Бізнес Інформ. Харків. 2018. С. 78-82. (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 6. Крук О.М., Балашова О.В. Альтернативні варіанти вирішення енергетичних проблем сучасного бізнесу на світовому ринку нафти [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес, та управління. 2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr.

Участь у конференціях:

 1. Крук О.М. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 211-214.
 2. Крук О.М. Потенціал конкурентоспроможності підприємства. Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 березня, 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 27.
 3. Kruk H.N., Landel O.A. Credit portfolio of the bank: situation, structure and classification. Improving the quality of credit portfolio. Економіка та менеджмент у кризовий період. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції (01 грудня 2017 р., Краматорськ). Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. С. 89-91.
 4. Kruk O.M. Formation and analysis of credit portfolio of commercial bank. Progress of the scientific world. Proceedings of XХХIV International scientific conference. (Nov 15, 2018, San Francisco). Morrisville, Lulu Press., 2018. PP. 30-33.
 5. Крук О.М. Теоретичні основи аналізу кредитного портфеля комерційного банку. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р. Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 222-223.
 6. Крук О.М., Гамора О.І. Сучасні тенденції розвитку України у сфері міжнародних економічних відносин. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р. Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 223-224.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Крук О.М., Лендел О.О. Теоретичні основи сутності банківського кредитування в Україні. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 131-132.
 2. Крук О.М., Лендел О.О. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 грудня 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 56-58.
 3. Крук Е., Гарнага Т. Оценка экономической, социальной и экологической результативности инновационного предпринимательства. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 березня 2017 р., Київ) . Київ: КНЕУ, 2017. С. 232–234.
 4. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 2018/2019 н. р.: 2 місце – Давіденко В. (гр. ПТ1-м).

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000185-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р.
 2. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000862-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь ПФУ», 26.12.2017 р.
 3. ПАТ «Державний ощадний банк України», свідоцтво № 22/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації», 27.04.2017 р.
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001259, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.)
poloca.jpg