ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Крук Олена Миколаївна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Інформація викладача

Дата народження:  26.01.1979 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: lk21061496@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2001, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст.

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2001, спеціальність  «Обладнання для обробки металів тиском», кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисципліни, які викладає:

 1. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
 2. Управління фінансово-економічним потенціалом підприємства
 3. Працевлаштування та ділова кар’єра
 4. Гроші і кредит
 5. Місцеві фінанси

Напрям наукових досліджень:

Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів, суб’єктів підприємницької діяльності та банківських установ

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 04.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Формування та оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом місцевого бюджету».


Останні публікації:

 1. Kruk Elena, Korytko Tetiana. Mechanism of forming of strategy socio-economic to development of region. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. 2015. No.1.(7). РР. 191-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus).
 2. Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises. Economic Herald of the Donbas. Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). РР. 115-120. (Збірник включений до ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польша, 2016)).
 3. Kruk O., Korytko T. Improvement of tax policy of territorial communities in the context of budget decentralization. Technology audit and production reserves. Харків. 2018. № 5/5(42). PP.25-29. (Збірник включений до Index Copernicus. Ulrich’s Periodicals Directory. OpenAIRE. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). ResearchBib. Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 4. Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку. Бізнес Інформ. Харків. 2018. №10. С. 309-314 (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 5. Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. Вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин та спільного підприємництва в сучасних умовах. Бізнес Інформ. Харків. 2018. С. 78-82. (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 6. Крук О.М., Балашова О.В. Альтернативні варіанти вирішення енергетичних проблем сучасного бізнесу на світовому ринку нафти [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес, та управління. 2019. №2(19). Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/19-2019-ukr.

Участь у конференціях:

 1. Крук О.М. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції науковців і студентів (м. Маріуполь, 23-25 листопада 2016 р.). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 211-214.
 2. Kruk H.N., Landel O.A. Credit portfolio of the bank: situation, structure and classification. Improving the quality of credit portfolio. Економіка та менеджмент у кризовий період. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції (01 грудня 2017 р., Краматорськ). Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. С. 89-91.
 3. Крук О.М., Лендел О.О. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 грудня 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 56-58.
 4. Крук О.М. Потенціал конкурентоспроможності підприємства. Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (16 березня, 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 27.
 5. Крук Е., Гарнага Т. Оценка экономической, социальной и экологической результативности инновационного предпринимательства. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 березня 2017 р., Київ). Київ: КНЕУ, 2017. С. 232–234.
 6. Крук О.М., Лендел О.О. Теоретичні основи сутності банківського кредитування в Україні. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(16 листопада 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 131-132.
 7. Kruk O.M. Formation and analysis of credit portfolio of commercial bank. Progress of the scientific world. Proceedings of XХХIV International scientific conference. (Nov 15, 2018, San Francisco). Morrisville, Lulu Press., 2018.PP. 30-33.
 8. Крук О.М. Теоретичні основи аналізу кредитного портфеля комерційного банку. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р. Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 222-223.
 9. Крук О.М., Гамора О.І. Сучасні тенденції розвитку України у сфері міжнародних економічних відносин. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р. Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 223-224.
 10. Крук Олена. Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах поширення світових інтеграційних процесів. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листопада 2020 р., м. Кропивницький) / Центральноукраїнський національний технічний університет. Кропивницький, 2020. С.176-179.
 11. Крук О.М., Коритько Т. Ю. Формування та реалізація інвестиційної політики промислових підприємств. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (21 квітня 2021 р., м. Одеса) / Одеська державна академія будівництва та архітектури. Одеса, 2021. С.168-170.
 12. Крук О.М. Застосування системного аналізу при вирішенні соціально-економічних і управлінських завдань. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 квітня 2021 р., м. Краматорськ) / Донбаська державна машинобудівна академія. Краматорськ, 2021. С.103-104.
 13. Крук О.М. Оцінка цифрового потенціалу територіально-економічних систем. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя) / ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут. Запоріжжя, 2021. С.370-372.

Керівництво студентською науковою роботою:

1. Kruk H.N., Landel O.A. Credit portfolio of the bank: situation, structure and classification. Improving the quality of credit portfolio. Економіка та менеджмент у кризовий період. Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції (01 грудня 2017 р., Краматорськ). Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. С. 89-91.

Крук О.М., Лендел О.О. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 грудня 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 56-58.

Крук Е., Гарнага Т. Оценка экономической, социальной и экологической результативности инновационного предпринимательства. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 березня 2017 р., Київ). Київ: КНЕУ, 2017. С. 232–234.

Крук О.М., Лендел О.О. Теоретичні основи сутності банківського кредитування в Україні. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(16 листопада 2017 р., Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2017. С. 131-132.

Крук О.М., Гамора О.І. Сучасні тенденції розвитку України у сфері міжнародних економічних відносин. Фінанси: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р. Київ). Київ: Національний авіаційний університет, 2018. С. 223-224.

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

– Згідно Наказу ДДМА № 5 Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. від 14.01.20 р. на кафедрі «ФДСП» проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. з дисципліни «Фінанси»:

1 місце – Кошляк Л.Р. (гр. Ф-18-1);
3 місце – Вірко В.С. (гр. Ф-18-1).

– Згідно Наказу ДДМА № 15 від 15.02.2021 р. «Про проведення в Академії Днів науки» у період 23 – 30 квітня 2021 року на кафедрі «ФБСП» було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси»:

1 місце - Калюжна О.А. (гр. Ф-19-1);
1 місце - Соломко С.Ю. (гр. Ф-19-1);
2 місце - Раковська А.Д. (гр. Ф-19-1);
3 місце - Гребельський Д.С. (гр. ПТ-19-1).


Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000185-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. (3,6 кредити ECTS).
 2. ДДМА, свідоцтво №22/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації», 27.04.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 3. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000862-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001259, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.), 22.01.2019 р.(3,6 кредити ECTS).
 5. ДДМА, довідка №4-01/12-21 «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», 21.01.2021 р.
 6. ДДМА, довідка №4-03/03-05-21 (з 16.03.2021 по 28.05.2021 р.) «Розвиток професійних компетенцій (HardSkills) та розвиток особистих компетенцій (SoftSkills)», «Управління асортиментом та категорійний менеджмент», «Маркетинг та концепція маркетинг-міксу», «Використання сучасних бізнес-інструментів Google Spreadsheet, Google Forms Google Drive», «Фінансові інструменти підприємницької діяльності», «Мотивація персоналу», «Бізнес-етика», 25.06.2021 р. (1,15 кредити ECTS).
 7. ДДМА, свідоцтво АА 02070789 / 001368-21 (з 17.05.2021 по 05.06.2021 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації. ІТ-рішення автоматизації обробки інформації в страховій та банківській сферах», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS).
 8. ДДМА, довідка №4-02/02-05-21 (лютий-травень 2021 р.) «Основи малого інноваційного бізнесу», «Впровадження навчального online-проєкту «Управління фінансовою грамотністю» в освітнє середовищє регіонального (міського) рівня (Донецький регіон, м. Краматорськ)», 25.06.2021 р. (2,0 кредити ECTS).

Досягнення у професійній діяльності

Довідка вебінар 2020 Крук О.М.

Сертифікат. Епіцентр. Крук Олена

Свідоцтво Крук О.М.

Додаток Крук О.М.

Сертифікат Sikorsky Challenge Крук Оленаf