ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Гетьманенко Юлія Олександрівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження:  08.09.1981 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: gja08091981@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2003, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Дисципліни, які викладає:

 1. Регіональна економіка
 2. Управління підприємницькими ризиками
 3. Міжнародна торгівля
 4. Міжнародний ринок праці
 5. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

Напрям наукових досліджень:

Дослідження міжнародного та національного ринків праці в умовах глобалізації.
Фінансові проблеми модернізації соціально-економічних систем.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 24.01.13 р.

Шифр та назва спеціальності: 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Трансформація ринків праці країн в умовах глобалізації».

Останні публікації:

 1. Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. March 12. Р. 240-242 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor);
 2. Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів впливу на масштаби зовнішньої трудової міграції України. Virtus: Scientific journal.2018. April 23. Р. 131-134 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor).
 3. Гетьманенко Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. Том 2 (210). С. 202-205.
 4. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Геоекономічні аспекти забезпечення світового інноваційного розвитку. Вісник Донецького національного університету. Вінниця. 2014. №2. С. 142-148.
 5. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Маріуполь. 2014. Вип. 28. С. 156-163.
 6. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава. 2014. № 1. С. 85-92.
 7. Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов.Донецк. 2014. С. 140-144

Участь у конференціях:

 1. Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. Становлення глобальної економіки як визначального міжнародного аспекту економічного розвитку. Релігія, релігійність, філософія і гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний і інтернаціональний аспекти. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (29-30 грудня 2014 р., Рубіжне-Харків-Київ-Житомир-Баку-Ніш-Зелена Гура). Рубіжне: СНУ ім. В.Даля, 2014. С. 282-284.
 2. Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки. (31 січня-2 лютого 2014 р., Донецьк – Святогірськ). Донецьк: ДонНУ, 2014. С. 140-144.
 3. Гетьманенко Ю.О. Теоретичні основи закономірностей формування і розвитку ринку праці. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців і студентів (3-25 листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 187-190.
 4. Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С. Особливості іноземних інвестицій у сучасних умовах в Україні. Економіка і управління в умовах глобалізації. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. С. 256-258.
 5. Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. Міграційні трансформації на світовому ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень. Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р., Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 282 с.
 6. Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. Трансформація європейської міграційної політики: наслідки для України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 вересня 2018 р., Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 12-13.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С., Особливості іноземних інвестицій в сучасних умовах в Україні. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Кривий Ріг, 2017. С. 256-258.
 2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: 2017/2018 н. р.: 3 місце – Резніченко Ю. (гр. ПТ17-т) .

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000183-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. .
 2. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. .
 3. ДДМА, свідоцтво № 20/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Фінансовий контроль у банку», 27.04.2017 р. .
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001260, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) .
poloca.jpg