ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Гетьманенко Юлія Олександрівна

Дата народження:  08.09.1981 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: GJA2007@mail.ru

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2003, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

 

Дисципліни, які викладає:

Регіональна економіка;

Бюджетний менеджмент;

Соціальне страхування;

Державний фінансовий контроль;

Фінансовий моніторинг;

Бюджетна система;

Банківська система;

Гроші та кредит.

 

Напрям наукових досліджень:

Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації.

 

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 24.01.13 р.

Шифр та назва спеціальності: 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Трансформація ринків праці країн в умовах глобалізації».

 

Останні публікації:

 1. Гетьманенко Ю. О. Соціально-економічна характеристика європейського ринку праці на сучасному етапі світо господарського розвитку / Гетьманенко Ю. О. // Механізм управління розвитком соціально-економічних систем : монографія / під ред. О. В. Мартякової. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 59–368. – Режим доступу: http://www.ec-study.com/ua/literature/ b201139_ martyakova_ mexanizmi_ upravlinnya_rozvitkom_sotsialno_ ekonomichnix_ sistem.htm
 2. Гетьманенко Ю. А. Основные тенденции развития мирового рынка труда: посткризисные изменения / Гетьманенко Ю. О. // Управление производством: модели, механизмы, инструменты : монографія / під ред. О. В. Мартякової. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С.367–373. – Режим доступу: http://dspace. puet.edu.ua/handle/123456789/2159
 3. Гетьманенко Ю. О. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобальних зрушень / С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, О. С. Гайдаш ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С. П. Калініної. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 240 с.
 4. Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект : монографія / С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, О. А. Оливко, К. А. Тахтарова, О. С. Гайдаш, О. П. Кушнаренко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С. П. Калініної. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 288 с.
 5. Гетьманенко Ю. О. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки / Гетьманенко Ю. О. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк, 2014. – С. 140–144.
 6. Гетьманенко Ю. О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України / Гетьманенко Ю. О. // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – № 2, т. 2 (210). – С. 202–205. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_2(2)__43
 7. Гетьманенко Ю. О. Геоекономічні аспекти забезпечення світового інноваційного розвитку / Гетьманенко Ю. О., Михайлишин Л. І. // Вісник Донецького національного університету. – Вінниця, 2014. – № 2 – С. 142–148. – (Серія В. Економіка і право). – Режим доступу: http://jvestnik-c.donnu. edu.ua/article/view/608

8. Гетьманенко Ю. О. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки / Гетьманенко Ю. О., Михайлишин Л. І. // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. пр. – Маріуполь : ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2014. – Вип. 28. – С. 156–163. – (Сер.: Економічні науки). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VPDTU_ek_2014_28_28