ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Гетьманенко Юлія Олександрівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження:  08.09.1981 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: gja08091981@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2003, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Дисципліни, які викладає:

 1. Регіональна економіка
 2. Управління підприємницькими ризиками
 3. Міжнародна торгівля
 4. Міжнародний ринок праці
 5. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі

Напрям наукових досліджень:

Дослідження міжнародного та національного ринків праці в умовах глобалізації.
Фінансові проблеми модернізації соціально-економічних систем.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 24.01.13 р.

Шифр та назва спеціальності: 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

Тема дисертації: «Трансформація ринків праці країн в умовах глобалізації».


Останні публікації:

 1. Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. March 12. Р. 240-242 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor);
 2. Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів впливу на масштаби зовнішньої трудової міграції України. Virtus: Scientific journal.2018. April 23. Р. 131-134 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor).
 3. Гетьманенко Ю.О. Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. Том 2 (210). С. 202-205.
 4. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Геоекономічні аспекти забезпечення світового інноваційного розвитку. Вісник Донецького національного університету. Вінниця. 2014. №2. С. 142-148.
 5. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Маріуполь. 2014. Вип. 28. С. 156-163.
 6. Гетьманенко Ю.О., Михайлишин Л.І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава. 2014. № 1. С. 85-92.
 7. Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. Тенденції розвитку світового ринку праці на сучасному етапі глобалізації економіки. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов.Донецк. 2014. С. 140-144


Участь у конференціях:

 1. Гетьманенко Ю.О. Теоретичні основи закономірностей формування і розвитку ринку праці. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців і студентів (3-25 листопада 2016 р., Маріуполь). Маріуполь: ДонДУУ, 2016. С. 187-190.
 2. Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С. Особливості іноземних інвестицій у сучасних умовах в Україні. Економіка і управління в умовах глобалізації. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2017 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. С. 256-258.
 3. Гетьманенко Ю.О., Калініна С.П. Міграційні трансформації на світовому ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень. Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р., Чернівці). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 282 с.
 4. Гетьманенко Ю.О., Калінін В.В. Трансформація європейської міграційної політики: наслідки для України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 вересня 2018 р., Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2018. С. 12-13.
 5. Гетьманенко Ю.О. Формування раціональної структури економіки та її вплив на регулювання ринку праці. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 лютого 2020 р., Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 45-46.
 6. Гетьманенко Ю.О. Підприємницький ризик в системі управління підприємством. Актуальні проблеми економіки, обліку фінансів і права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7 травня 2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 32-34.
 7. Гетьманенко Ю.О. Механізм державного контролю у підвищенні ефективності використання видатків бюджету. Актуальні проблеми економіки, обліку фінансів і права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7 травня 2020 р., Полтава): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 8. С. 26-28.
 8. Гетьманенко Ю.О. Формування організаційно-економічного механізму стимулювання інвестиційної активності підприємства. Сучасні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23 травня 2020 р.): ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. С. 129-132.
 9. Гетьманенко Ю.О., Варич Д.Ю. Вдосконалення фінансового механізму пенсійної системи. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 р., Полтава): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 24-26.
 10. Гетьманенко Ю.О., Дорофей Г.Є. Особливості системи фінансування бюджетних установ. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 р., Полтава): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 28-30.

Керівництво студентською науковою роботою:

1. Гетьманенко Ю.О., Гарнага Т.С., Особливості іноземних інвестицій в сучасних умовах в Україні. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Кривий Ріг, 2017. С. 256-258.

Гетьманенко Ю.О., Варич Д.Ю. Вдосконалення фінансового механізму пенсійної системи. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 р., Полтава): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 24-26.

Гетьманенко Ю.О., Дорофей Г.Є. Особливості системи фінансування бюджетних установ. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18 листопада 2020 р., Полтава): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 28-30.

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Згідно Наказу ДДМА № 5 Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. від 14.01.20 р. на кафедрі «ФДСП»  проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р.  з дисципліни "Фінанси"               

2-ге місце – Грузін Д.В. (гр. Ф-19-1т).

Згідно Наказу ДДМА № 15 від 15.02.2021 р. «Про проведення в Академії Днів науки» у період 23 – 30 квітня 2021 року на кафедрі «ФБСП» було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Соціальне страхування»:

1 місце - Ткаченко П.В. (гр. Ф-17-1);

2 місце - Трегубова М.О. (гр. Ф-17-1);

3 місце - Присягіна Д.Р.  (гр. Ф-17-1 ).


Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/000183-16 (з 05.09.2016 по 17.09.2016 р.), «Правове забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України», 19.09.2016 р. (3,6 кредити ECTS).
 2. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000860-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем територіальних управлінь Пенсійного фонду України», 26.12.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 3. ДДМА, свідоцтво № 20/2017 (з 27.03.2017 по 27.04.2017 р.), «Фінансовий контроль у банку», 27.04.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001260, (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», 22.01.2019 р. (3,6 кредити ECTS).
 5. ДДМА, довідка №3-01/12-21 «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», 21.01.2021 р.
 6. ДДМА, довідка №3-03/03-05-21 (з 16.03.2021 по 28.05.2021 р.) «Розвиток професійних компетенцій (Hard Skills) та розвиток особистих компетенцій (Soft Skills)», «Управління асортиментом та категорійний менеджмент», «Маркетинг та концепція маркетинг-міксу», «Використання сучасних бізнес-інструментів Google Spreadsheet, Google Forms Google Drive», «Фінансові інструменти підприємницької діяльності», «Мотивація персоналу», «Бізнес-етика», 25.06.2021 р. (1,15 кредити ECTS).
 7. ДДМА, свідоцтво АА 02070789 / 001372-21 (з 01.06.2021 по 19.06.2021 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації. Державний фінансовий контроль на сучасному етапі розвитку економіки», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS).

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації


 про АП Гетьманенко Ю.О. (2).jpg грамота Гетьманенко Ю.О. (2).jpg Гетьманенко Ю.О. (2).jpg Юлія (2).jpg Гетьманенко Ю.О. (2).jpg