ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Співробітництво в професійній сфері

Сьогодні висококваліфікованими фахівцями на ринку праці вважаються спеціалісти з повною вищою освітою, які володіють як глибокими теоретичними професійними знаннями, так й практичними навичками професійної діяльності. Єдиним шляхом підвищення якості освіти та зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця кафедри та роботодавців. Саме роботодавець є тією складовою освітнього процесу, яка забезпечує і зміст, і якість освіти, і робочі місця для випускників.

Співробітництво кафедри здійснюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; «Положення про організацію освітнього процесу в Донбаській державній машинобудівній академії» (нова редакція) (Наказ ДДМА № 114 від 05.11.2020 р.); «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Донбаській державній машинобудівній академії» (Наказ ДДМА №89 від 26.10.2018 р.).

Студенти кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» мають усі можливості щодо отримання практичних навичок з майбутньої професійної діяльності завдяки плідній співпраці кафедри з провідними промисловими і торгівельними підприємствами міста, фінансово-кредитними установами, тощо, які зацікавлені у підготовці фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра підтримує постійні ділові зв’язки з: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (НКМЗ) м. Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) м. Краматорськ, АО КБ «ПриватБанк» м. Краматорськ, Краматорським відділенням АТ «АЛЬФА-БАНК», філією -Донецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», Краматорською філією ПрАТ «СК АСКО ДС», Управлінням Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області, ТОВ «СИЛЬПО-ФУД» м. Краматорськ, Департаментом економіки (ДЕ) Донецької облдержадміністрації в м. Краматорськ, Донецькою торгово-промисловою палатою (ТПП) в м. Краматорську, Донецьким обласним центром зайнятості у м. Краматорськ.

Напрями і цілі співпраці, права та обов’язки зацікавлених сторін (стейкхолдерів) Положенням про стейкхолдерів освітніх програм Донбаської державної машинобудівної академії (Наказ ДДМА № 9 від 29.01.2021 р). Така форма співпраці з потенційними роботодавцями дозволило забезпечити студентів кафедри базами для проходження усіх видів практики, що передбачені навчальними планами за відповідними спеціальностями, сформувати три постійно діючи філії кафедри (на базі ПрАТ «НКМЗ», у ПАТ «ЕМСС» та в Департаменті економіки Донецької облдержадміністрації).

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», яким передбачена можливість дуальної освіти, нашим студентам надається можливість поєднання навчання у закладі вищої освіти та безпосередньо на робочому місці (за системою 4-1), що дозволяє опановувати практичні навички, усвідомити практичні особливості своєї професії та бути більш конкурентоспроможним на ринку праці.

Ефективною формою співробітництва кафедри зі стейкхолдерами є залучення їх до формулювання та публічного обговорення освітніх програм, насамперед, щодо визначення цілей, професійних компетенцій та програмних результатів навчання. Кафедрою отримані рецензії на освітні документи з боку ДЕ Донецької облдержадміністрації в м. Краматорськ, ПрАТ «НКМЗ», з боку Донецького обласного центру зайнятості у м. Краматорськ та Донецької ТПП в м. Краматорськ, Краматорського відділення АТ «АЛЬФА-БАНК», філії -Донецьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», Краматорської філії ПрАТ «СК АСКО ДС», від Управління Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області.

Такі форми співпраці в професійній сфері надають кафедрі можливість постійного удосконалення освітнього процесу, його адаптації до вимог ринку праці та компетентнісній підготовці майбутніх фахівців.