ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Співробітництво в професійній сфері

Сьогодні висококваліфікованими фахівцями на ринку праці вважаються спеціалісти з повною вищою освітою, які володіють як глибокими теоретичними професійними знаннями, так й практичними навичками професійної діяльності. Єдиним шляхом підвищення якості освіти та зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця є тісна співпраця кафедри та роботодавців. Саме роботодавець є тією складовою освітнього процесу, яка забезпечує і зміст, і якість освіти, і робочі місця для випускників.

Співробітництво кафедри здійснюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; «Положення про організацію освітнього процесу в Донбаській державній машинобудівній академії» (Наказ ДДМА №66 від 3.10.2019 р); «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Донбаській державній машинобудівній академії» (Наказ ДДМА №89 від 26.10.2018 р.).

Студенти кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» мають усі можливості щодо отримання практичних навичок з майбутньої професійної діяльності завдяки плідній співпраці кафедри з провідними промисловими і торгівельними підприємствами міста, фінансово-кредитними установами, тощо, які зацікавлені у підготовці фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра підтримує постійні ділові зв’язки з: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (НКМЗ) м. Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) м. Краматорськ, АО КБ «ПриватБанк» м. Краматорськ, в АТ «АЛЬФА-БАНК» м. Краматорськ, ТОВ «СИЛЬПО-ФУД» м. Краматорськ, Департаментом економіки (ДЕ) Донецької облдержадміністрації в м. Краматорськ, Донецькою торгово-промисловою палатою (ТПП) в м. Краматорську, Донецьким обласним центром зайнятості у м. Краматорськ.

Напрями і цілі співпраці, права та обов’язки зацікавлених сторін (стейкхолдерів) оформлені документально у затверджених сторонами Меморандумах про співробітництво. Це дозволило забезпечити студентів кафедри базами для проходження усіх видів практики, що передбачені навчальними планами за відповідними спеціальностями, сформувати три постійно діючи філії кафедри (на базі ПрАТ «НКМЗ», у ПАТ «ЕМСС» та в Департаменті економіки Донецької облдержадміністрації).

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», яким передбачена можливість дуальної освіти, нашим студентам надається можливість поєднання навчання у закладі вищої освіти та безпосередньо на робочому місці (за системою 4-1), що дозволяє опановувати практичні навички, усвідомити практичні особливості своєї професії та бути більш конкурентоспроможним на ринку праці.

Ефективною формою співробітництва кафедри зі стейкхолдерами є залучення їх до формулювання та публічного обговорення освітніх програм, насамперед, щодо визначення цілей, професійних компетенцій та програмних результатів навчання. Кафедрою отримані рецензії на освітні документи з боку ДЕ Донецької облдержадміністрації в м. Краматорськ, ПрАТ «НКМЗ», з боку Донецького обласного центру зайнятості у м. Краматорськ та Донецької ТПП в м. Краматорську.

Такі форми співпраці в професійній сфері надають кафедрі можливість постійного удосконалення освітнього процесу, його адаптації до вимог ринку праці та компетентнісній підготовці майбутніх фахівців.