ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

.jpg

Кафедра фінансів, банківської справи та підприємництва з моменту створення у 2000 році має широкі наукові інтереси. Науково-дослідна робота на кафедрі ФБСП проводиться за наступними напрямками: бюджетні розробки за фаховим напрямом; публікація результатів досліджень у наукових виданнях; участь викладачів та студентів у роботі наукових конференцій; підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Науковий напрям кафедри: «Фінансово-економічні проблеми модернізації соціально-економічних систем». В межах цього напряму розвиваються два перспективних наукових напрямки:

1) Дослідження фінансово-економічних проблем модернізації підприємств, підприємницьких структур та фінансових установ.

2) Дослідження фінансово-економічних проблем модернізації на державному та місцевому рівнях.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_finans1.jpg

Відповідно до зазначених напрямків здійснюється наукова та науково-педагогічна діяльність. Прийняті певні дії щодо створення і забезпечення ефективної роботи регіональної школи фінансового управління та управління підприємницькою діяльністю. Ця наукова робота поширена в останні роки і реалізується із залученням ПрАТ “НКМЗ”, ПАТ КБ “ПриватБанк”, ПАТ КБ “Ощадбанк”, ПАТ КБ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), Департаменту економіки Донецької ОДА, Донецької тогово-промислової палати.

Актуальність питань вдосконалення фінансового-економічного управління на різних економічних рівнях з метою забезпечення модернізації соціально-економічних систем зумовила вибір тематики держбюджетної НДР за рахунок другої половини робочого дня викладача. У держбюджетних НДР беруть участь 100% викладачів кафедри ФБСП.

Кафедрою протягом 2016 – 2020 років виконувалися науково-дослідні розробки за фаховим напрямком, а саме:

- 0116U005581 «Антикризові фінансово-економічні імперативи розвитку соціально-економічних систем», 2016-2018. Керівник теми – Єлецьких С.Я., проф., д-р екон. наук. Під час виконання роботи було опубліковано 183 наукові праці, зроблено 72 доповіді на наукових конференціях;

- 0118U006889 «Фінансово-економічні проблеми модернізації соціально-економічних систем», 2018-2020. Керівник теми – Єлецьких С.Я., проф., д-р екон. наук;

- 0120U104101 «Системна фінансово-економічна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації» («Systemic financial and economic security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios»), 2020-2022. Керівник теми – Єлецьких С.Я., проф., д-р екон. наук.

До виконання НДР залучені викладачі кафедри та кращі студенти. Науковим результатом наполегливої співпраці професорсько-викладацького складу кафедри та обдарованих студентів є виступи на щорічних науково-практичних конференціях ДДМА, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях та публікації тез доповідей за їх результатами.

Результати теоретичних і практичних досліджень професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову новизну і практичну цінність, достатню апробацію і публікуються у фахових виданнях.

Щорічно професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, друкує значну кількість наукових статей, з них більше половини – у спеціалізованих виданнях.

У рамках виконання науково-дослідної роботи у період 2014-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано 386 робіт, у тому числі – 107 у фахових виданнях; 30 – у зарубіжних виданнях, 43 – у виданнях, що зареєстровані у міжнародних базах даних. Усі магістерські роботи мають науково-дослідницьку частину.

Дані щодо видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН наведені нижче.

МОНОГРАФІЇ ТА ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ КАФЕДРОЮ ФБСП ЗА ПЕРІОД 2014 – 2019 РР.

Видання 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Разом
Монографії, шт. 2 3 1 2 1 - 9

В ДДМА відкрито аспірантуру за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Про її ефективність говорить те, що, починаючи із 2014 р., докторські дисертаційні роботи захистили Єлецьких С.Я. та Борисова С.Є.

В 2014 році в академії відкрито спеціалізовану вчену раду Д 12.105.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ


 1. Yeletskykh S. Аlternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise. Economic Herald of the Donbas. – 2017. - № 4 (50). – 200 с., С. 103-107. IndexCopernicus (Польща) Research Bible (Токіо, Японія) Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar.
 2. Єлецьких С. Я., Петрищева К.Г. Методичні імперативи оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2018. №3 (53). – 230 с., С. 88 – 94. (Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща). Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar.
 3. Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І., Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу. : науковий журнал. Київ-Старобільск. 2019. №1 (51). – 250 с., С. 131 – 138. (Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща). Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar.
 4. Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №2 (48). С. 143-149. (Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща).
 5. Борисова С.Є., Балашова О.В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи. Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. Київ-Старобільск. 2017. №3 (49). С. 75-83. (Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща).
 6. Mykhaylychenko N., Tokareva A. Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool. Економічний вісник Донбасу. Economic Herald of the Donbas. 2016. № 4 (46). РР. 75 – 79. (ResearchBible (Японія), IndexCopernicus (Польща)
 7. Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Метод ступінчастого розрахунку сум покриття як основний інструмент служби контролінгу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 63 – 66.
 8. Михайличенко Н.М., Мірошниченко О.О. Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 49 – 52.
 9. Гетьманенко Ю.О. Методологічні засади глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку. Virtus: Scientific journal. 2017. March 12. Р. 240-242 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor);
 10. Гетьманенко Ю.О. Щодо факторів впливу на масштаби зовнішньої трудової міграції України. Virtus: Scientific journal. 2018. April 23. Р. 131-134 (Збірник включений до Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor).
 11. Kruk Elena, Korytko Tetiana. Mechanism of forming of strategy socio-economic to development of region. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. 2015. No.1.(7). РР. 191-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus).
 12. Kruk E., Korytko T. Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises. Economic Herald of the Donbas. Київ – Старобільськ. 2016. № 4(46). РР. 115-120. (Збірник включений до ResearchBible (Японія, 2016), IndexCopernicus (Польша, 2016)).
 13. Крук О.М. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку. Бізнес Інформ. Харків. 2018. №10. С. 309-314 (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 14. Крук О.М., Балашова О.В., Гамора О.І. Вдосконалення розвитку міжнародних економічних відносин та спільного підприємництва в сучасних умовах. Бізнес Інформ. Харків. 2018. С. 78-82. (Збірник включений до Index Copernicus (Польща); Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія).
 15. Diachkova I.M. Features of pawnshops activity in unstable economy conditions Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.-Р. 78-86. Index by CPCI- SSH. The database is accessed via Web of Science and allows cited reference searching, results analysis, citation mapping, and the creation of citation reports.
 16. Dyachkova Y. M. Features of pawnshops activity in unstable economy conditions. Economics and management: problems of science and practice. Nürnberg, Deutschland. 2014.- Р. 78-86.
 17. Дьячкова Ю.М. Розвиток альтернативної енергетики як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств. Збірник наукових праць Дніпровського державного аграрного університету. Дніпро.2018. С.122-127.
 18. Гаврікова А.В. Теоретичні основи регулювання банківської діяльності. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. - № 3 (36). – С. 200-206.
 19. .
 20. Балашова О.В. Система аналізу діяльності сучасного підприємства як фундаментальна основа механізму впровадження його сталого розвитку. Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць. ДонДУУ. –Т. ХIV, вип. 288: Управління розвитком фінансово-економічної системи регіону в умовах світових інтеграційних процесів. Серія: Економіка. –Донецьк: Ноулідж, 2013. – С. 43-50
 21. Балашова О.В. Сучасний стан і перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України. International scientific-practical conference Modern transformation of economics and management in the era of globalization: conference proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – С. 263-266
 22. Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ.: науковий журнал. НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Харків2018р. №9 (488). – 284 с., С. 174-182. (Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща).

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ


Кафедра готує молодих науковців, які на момент випуску мають значні наукові досягнення. Посвідчення учасників програми „Обдарована студентська молодь” з рекомендацією для роботи на наукомістких виробництвах і подальшого залучення до наукової діяльності отримали більше 100 наших випускників.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_finans6.jpg

На кафедрі, відповідно до затвердженої МОН України «Програми роботи з обдарованою студентською молоддю», активно ведеться цілеспрямована робота із залученням студентів до участі у НДР.

Програма роботи з обдарованою молоддю передбачає затвердження завдань, цілей наукової роботи, щорічні звіти студентів, за якими приймаються рішення відносно перспектив їх подальшої наукової діяльності, в тому числі виконання кваліфікаційних робіт і визначення кандидатур для вступу до аспірантури. На кафедрі функціонує сектор з НДРС, який здійснює поточний контроль за ходом виконання науково-дослідних робіт. За результатами індивідуальної наукової роботи кожному учаснику програми разом з дипломом надається Свідотство учасника Програми.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Вид наукової діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Разом
Кількість друкованих робіт усього, шт. 39 32 54 92 31 13 261
У тому числі: Особистих 37 22 44 48 9 5 164
Кількість доповідей на конференціях 27 32 35 79 23 11 207
Кількість робіт на конкурс 1 2 2 2 2 1 10
Кількість учасників держбюджетної НДР 2 2 1 5 2 3 12

Студенти кафедри постійно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дипломних робіт, Всеукраїнських науково-практичних конференціях за фаховою проблематикою.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_img_12.2020.jpg

Сприяє розкриттю творчих та наукових здібностей студентів відкриття стартап-школи «Сікорскі Челендж» у рамках проекту «Модель стартапів «Сікорські Челендж» об’єднує Донбас». Викладачі та студенти кафедри взяли активну участь у функціонуванні стартап-школи при ДДМА. Так, викладач кафедри Михайличенко Н.М. та студенти Мірошниченко О. та Швець В., що пройшли курс тренінгів стартап школи Sikorsky Challenge (2018 р.) і отримали відповідні сертифікати, стали учасниками проекту-переможця конкурсу стартапів ДДМА (23.06.18, м. Краматорськ) iNet for Pet; учасниками проекту-переможця конкурсу-випуску Української мережі стартап-шкіл Sikorsky Challenge (05 – 06.07.18, м. Київ) iNet for Pet; та учасниками проекту-фіналіста VII всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 2018 (16 – 19.10.18, м. Київ) iNet for Pet (проект увійшов до числа 7 проектів, відзначених компанією Huawei). Крім того, пройшли курс тренінгів та отримали сертифікати також студенти гр. Ф 16-1 Лукавський О. та Красюк О. Викладачі та студенти кафедри брали участь у виставковій діяльності. Так, стенд проекту iNet for Pet, корисна модель холдеру iNet for Pet взяв участь у VII Всеукраїнському фестивалі інноваційних проектів Sikorsky Challenge – 2018. На сьогодні в стінах Академії заняття в стартап-школі проводить канд.екон. наук, доцент кафедри «ФБСП» Михайличенко Н.М.

У межах проєкту "Модель стартапів «Сікорські Челендж об’єднує Донбас» 7 жовтня 2020 р. на базі ДДМА відбувся семінар «Розвиток регіональної мережі інноваційних кластерів у Донецькій та Луганській областях на основі університетських стартап шкіл», який відвідав здобувач Красюк О.Є. (гр. ПТ-20-маг).

Чисельність студентів, що працюють за програмою обдарованої молоді: b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_finans3.jpg

2014 р. – 23 студенти;

2015 р. – 19 студентів;

2016 р. – 20 студентів;

2017 р. – 20 студентів;

2018 р. – 25 студентів;

2019 р. – 26 студентів;

2020 р. – 26 студентів.СКЛАД СТУДЕНТІВ “ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ” НА 2020-2021 Н.Р.


Прізвище студента Група Науковий керівник
1 Ткаченко П.В. Ф 17-1 Єлецьких С.Я., д-р. екон. наук, проф.
2 Трегубова М.О. Ф 17-1 Гаврікова А.В., канд. екон. наук, доц.
3 Присягіна Д.Р. Ф 17-1 Гаврікова А.В., канд. екон. наук, доц.
4 Набока О.В. Ф 17-1 Гаврікова А.В., канд. екон. наук, доц.
5 Вірко В.С. Ф 18-1 Крук О.М., канд. екон. наук, доц.
6 Грабарь В.О. ПТ 18-1 Крук О.М., канд. екон. наук, доц.
7 Оліферовська С.С. Ф 19-т Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доц.
8 Ковальова Д.С. Ф 19-т Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доц.
9 Грузін Д.В. Ф 19-т Гаврікова А.В., канд. екон. наук, доц.
10 Бабій В.В. ПТ-19-т Свинаренко Т.І., канд. екон. наук, доц.
11 Кульпіна В.С. ПТ-19-т Свинаренко Т.І., канд. екон. наук, доц.
12 Скрабков С.М. ПТ-19-маг Єлецьких С.Я., д-р. екон. наук, проф.
13 Новгородова Ю.Ю. ФК-20-маг Борисова С.Є., проф., д-р. екон. наук
14 Плиска Д.Є. ФК-20-маг Борисова С.Є., д-р. екон. наук, проф.
15 Шарапанюк А.Ю. ФК-20-маг Єлецьких С.Я., д-р. екон. наук, проф.
16 Красюк О.Є. ПТ-20-маг Єлецьких С.Я., д-р. екон. наук, проф.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Міжнародний аспект розвитку кафедри тісно пов'язаний із вимогами формування європейського освітнього та наукового простору в контексті Болонського процесу. Працівники кафедри користуються визнанням у науковому світі.

Викладачі кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва постійно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях.


b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_finans4.jpg

Міжнародна діяльність спрямована на виконання одного із найголовніших завдань, а саме: накопичення та узагальнення міжнародного досвіду в управлінні фінансовими ресурсами підприємств, регіонів та держави з метою вихованні нової генерації фахівців.

Міжнародний аспект стратегії розвитку кафедри ФБСП тісно пов'язаний із вимогами формування європейського освітнього та наукового простору. Співробітництво ведеться робота з такими іноземними закладами вищої освіти як Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва), Полоцький державний університет (Республіка Білорусь), Мінський інститут управління (Республіка Білорусь). Університет Мансура (м. Ель-Мансур, Дакахлія, Єгипет), ТОВ «FD EDUCATION» (Республіка Азербайджан). Організовуються і проводяться спільні науково-комунікативні заходи, обмін досвідом, стажування, дистанційні конференції, консультації тощо.


b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_1304_Гаврікова_пл_001.jpg

Міжнародна діяльність кафедри ФБСП здійснюється також у наступних формах:

- участь студентів і викладачів кафедри у міжнародних конференціях;

- публікація наукових статей студентів і викладачів кафедри у зарубіжних виданнях;

- 8 – 18 листопада 2018 р. в рамках програми Erasmus+ в литовському студентському місті Каунас відбувався міжнародний проект A Million Voices, що об’єднав студентів з Литви, України, Польщі, Чехії, Італії та Туреччини. Поліна Ткаченко, студентка гр. Ф 17-1, представляла Україну в числі 6 студентів з Донбасу.

З 26 серпня по 6 жовтня 2020 р. канд. екон. наук, доцент Гаврікова А.В. пройшла міжнародне стажування на тему "Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність", яке організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC). Встановлено зв’язки з університетами партнерами, отримано навчальні матеріали.

poloca.jpg