ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ «ФІНАНСИ»
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_naukwork_003.jpg

Протягом 2015 року на кафедрі «Фінанси» активно здійснювалась науково-дослідна робота як серед науково-педагогічного складу, так і серед студентів.

Основні результати НДР:

 • отримання С. Я.Єлецьких звання професора за кафедрою «Фінанси»;
 • захист С. Є. Борисовою дисертації доктора економічних наук;
 • підготовка звіту з першого етапу дербюджетної теми ДК 03-2014 «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та макрорівні»;
 • співробітники кафедри взяли участь у 41 конференції;
 • підготовка та публікація 4 монографій і 68 наукових публікацій (серед яких 19 – у фахових виданнях, 15 – у зарубіжних виданнях, 5 – у виданнях, що входять до міжнародних баз даних).

Викладачі кафедри активно співпрацюють зі школою «Юний дослідник» (у системі МАН), ведуть секції економіки та географії.

У грудні 2015 р. кафедрою проведено курси підвищення кваліфікації для працівників Пенсійного фонду України у Донецькій обл.

Викладачі кафедри активно працювали над залученням студентів спеціальності до наукової роботи. Результати НДРС:

 • студенти протягом року підготували 39 наукових публікацій (29 – самостійних, 10 – у співавторстві), серед яких 10 – у зарубіжних виданнях;
 • студенти кафедри взяли участь у 39 наукових конференціях;
 • найкращі студенти подали свої розробки, які включено до проміжного звіту з держбюджетної теми ДК 03-2014 «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та макрорівні»;
 • наукова складова дипломних робіт, захищених у 2015 році, відзначена комісією на конкурсі дипломних робіт ДДМА з економічного напряму (І місце – серед спеціалістів, ІІІ місце – серед бакалаврів).

Крім того, результати наукових досліджень впроваджено в управлінську практику підприємств і установ, а також у навчальний процес ДДМА.

1 Основні напрями наукової роботи кафедри

На кафедрі «Фінанси» успішно ведеться наукова робота за такими напрямами:

 • фінанси підприємства;
 • фінансові установи;
 • бюджет і міжбюджетні відносини;
 • страхування;
 • міжнародні та регіональні фінанси.

Напрями наукової роботи кафедри «Фінанси» розкрито в таких держбюджетних НДР, виконаних кафедрою:

 • Дк-10-2000 «Організаційно-методичне забезпечення антикризового управління промисловим підприємством»;
 • Дк-05-02 «Формування комплексної системи організації планування та управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств і установ в умовах реформування економіки»;
 • Дк-13-04 «Організаційно-методичні аспекти формування та використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування»;

-Дк-11-06 «Дослідження механізму економіко-фінансової та організаційної діяльності підприємств і установ»;

-Дк-02-08 «Фінансове забезпечення функціонування реального й фінансового секторів економіки»;

-Дк-07-10 «Формування механізму економічної безпеки підприємства (організації, установи) на регіональному та загальнодержавному рівнях»;

- Дк-08-12 «Фінансові інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем»;

- Дк 03-2014 «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та макрорівні».

Презентация научных направлений

2 Науково-дослідна робота студентів

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_naukwork_005.jpg

НДРС на кафедрі «Фінанси» ведеться за двома напрямами: наукова робота студентів у межах навчальних дисциплін і наукова робота студентів, що працюють за програмою «Обдарована студентська молодь».

Робота за першим напрямом здійснюється в межах рекомендаційних розділів дипломних і курсових робіт. Крім того, усіма студентами кафедри вивчається дисципліна «Організація та методика наукових досліджень» (а магістрами також «Методика та організація наукових досліджень»), у межах якої вони набувають навичок наукового пошуку, засвоюють принципи та методи наукової роботи.

Пошук студентів – кадидатів на включення до програми «Обдарована студенська молодь» – ведеться на молодших курсах за рекомендацією деканату, на старших – за рекомендацією викладачів кафедри. Кожен викладач відбирає обдарованих студентів і надає власні рекомендації відповідальному за цей напрям роботи Н. М. Михайличенко, яка проводить зустріч зі студентами-кандидатами, у процесі якої обдаровані студенти визначаються з вибором керівника своєї наукової роботи.

Після цього формується службова записка з рекомендаціями щодо включення студентів до Програми й закріплення керівників. На кафедрі організовується зустріч молодих науковців з їхніми керівниками, під час якої кожен студент разом із керівником обирає загальний напрям своєї роботи, а також складається ндивідуальний план наукової роботи студента. За результатами роботи своїх студентів керівники надають як регулярні звіти, так і підсумковий звіт наприкінці навчального року.

За результатами індивідуальної наукової роботи кожному учаснику програми разом з дипломом надається свідоцтво учасника Програми.

Результати НДРС у 2015 році:

 • студенти протягом року підготували 39 наукових публікацій (29 – самостійних, 10 – у співавторстві), серед яких 10 – у зарубіжних виданнях;
 • студенти кафедри взяли участь у 39 наукових конференціях;
 • найкращі студенти подали свої розробки, які включено до проміжного звіту з держбюджетної теми ДК 03-2014 «Механізм фінансово-економічного управління розвитком на макро- та макрорівні»;
 • наукова складова дипломних робіт, захищених у 2015 році, відзначена комісією на конкурсі дипломних робіт ДДМА з економічного напряму (І місце – серед спеціалістів, ІІІ місце – серед бакалаврів).
b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_naukwork_006.jpg

3 Аспірантура

З 2005 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Усього з 2011 по 2015 рік до аспірантури вступило 3 зовнішні аспіранти. Докторант кафедри «Фінанси» Н. С. Рад вступила до докторантури у 2015 р.

Прийом і випуск аспірантів і докторантів у динаміці за 2011–2015 роки наведено в таблиці 1.

Стислу довідку щодо керівників аспірантів і консультантів докторантів кафедри «Фінанси» наведено у табл. 2. Керує аспірантами та консультує докторанта завідувач кафедри «Фінанси», доктор економічних наук, професор С. Я. Єлецьких

Усі аспіранти своєчасно двічі на рік (відповідно, у червні та листопаді) були позитивно атестовані науковим керівником, що підтверджується документально. Перед проходженням атестації аспіранти звітують на засіданнях кафедри, доповідають на науковому семінарі кафедри «Фінанси», об’єднаному науковому семінарі факультету економіки і менеджменту. Річна атестація розглядається на раді факультету економіки та менеджменту.

Інформація про захист дисертацій працівниками кафедри та аспірантами в період 2011–2015 роки наведена в таблиці 3.

Якщо зіставити показники захисту дисертацій і прийому до аспірантури у 2011–2015 роках, можна відзначити, що співвідношення захищених дисертацій аспірантів і працівників кафедри та прийнятих до аспірантури за весь досліджений період становить 2,0 або 200 %. Динаміка захисту дисертацій є відносно стабільною. План захисту дисертацій аспірантами та працівниками кафедри «Фінансів» наведено в табл. 4.

У 2017 році планується підготовка до захисту дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук асистентом кафедри «Фінанси» О. В. Свідрак. У 2018 році планується захист дисертації аспірантом Ю. В. Дегтярьовою. Тобто з 2016 до 2019 року планується захист ще двох співробітників і аспірантів кафедри.

 Таблиця 1 – Прийом і випуск аспірантів і докторантів

ПІБ аспіранта

Рік вступу

Рік закін-чення

Форма навчання

Керівник (консультант)

1. Дегтярьова Ю.В.

2011

2015

заочна

Єлецьких С. Я.

2. Маслов І. В.

2012

2016

заочна

Єлецьких С. Я.

3. Петрищева К. Г.

2015

2019

заочна

Єлецьких С. Я.

4. Рад Н. С.

2015

2019

заочна

Єлецьких С. Я.

 

Таблиця 2 – Довідкова інформація про керівників аспірантів

ПІБ керівника

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (посада)

1. Єлецьких С. Я.

д-р екон. наук

професор

зав. каф. «Фінанси»
Донбаської державної машинобудівної академії

 

Таблиця 3 – Захист дисертацій працівниками кафедри та аспірантами

ПІБ

Науковий ступінь

Рік захисту дисертації

Місце роботи

1. Єлецьких С. Я.

д-р екон.
наук

2014

зав. каф. «Фінанси» ДДМА

2. Борисова С. Є.

д-р екон.
наук

2015

доц. каф. «Фінанси» ДДМА

3. Тельнова Г. В.

д-р екон.
наук

2013

проф. каф. «Менеджмент» ДДМА

4. Крук О. М.

канд. екон. наук

2011

доц. каф. «Фінанси» ДДМА

5. Балашова О. В.

канд. екон. наук

2011

доц. каф. «Фінанси» ДДМА

6. Колмикова Є. В.

канд. екон. наук

2012

ст. викл. каф. «Фінанси» ДДМА

7. Роганова Г. О.

канд. екон. наук

2012

ст. викл. каф. «Фінанси» ДДМА

8. Гаврікова А. В.

канд. екон. наук

2013

ст. викл. каф. «Фінанси» ДДМА

9. Гетьманенко Ю. В.

канд. екон. наук

2013

доц.  каф. «Фінанси» ДДМА

 

Таблиця 4 – План захисту дисертацій аспірантами та викладачами кафедри

ПІБ

Керівник

Рік захисту дисертації

1. Свідрак О. В.

Булєєв І. П., д-р екон. наук, проф.

2017

2. Дегтярьова Ю. В.

Єлецьких С. Я., д-р екон. наук, проф.

2019

4 Дисертації

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_naukwork_007.jpg

 

ПІБ викладача

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання,
за якою кафедрою присвоєно, назва теми дисертації

Єлецьких Світлана
Яківна

Д-р  екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.02.2014 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професор за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».

Борисова Світлана Євгенівна

Д-р екон. наук

Дата захисту дисертації: 08.07.2015 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Імперативи розвитку світового фінансового ринку в системі глобальних економічних трансформацій».

Грідасов

Вадим Михайлович

Канд. техн. наук

Дата захисту дисертації: 28.04.1999 р.

Шифр і назва спеціальності: 05.03.05 – процеси та машини обробки  тиском.

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Удосконалення ресурсозберігаючих процесів штампування порожніх деталей з фланцем на базі використання технологічних засобів комбінованого видавлювання».

Михайличенко

Наталя Миколаївна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.05.2009 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (переробна промисловість).

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства».

Дьячкова
Юлія Миколаївна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 22.04.2010 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Доцент за кафедрою «Фінанси».

Тема дисертації: «Управління перестрахуванням для забезпечення фінансової стійкості страховика».

Шевченко Олександр Миколайович

Канд. іст. наук

Дата захисту дисертації: 25.10.1991 р.

Шифр і назва спеціальності: 07.00.01 – історія суспільних рухів і політичних партій.

Доцент за кафедрою «Економічна теорія».

Тема дисертації: «Досвід післяреволюційних суспільних перетворень: від революціонаризму до реформізму (1917–1923 рр.)».

Гетьманенко Юлія Олександрівна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 24.01.2013 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Тема дисертації:  «Трансформація ринків праці країн в умовах глобалізації».

Крук Олена Миколаївна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 04.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності:  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Тема: «Формування та оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом місцевого бюджету».

Балашова Олена

Віталіївна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 28.10.2011 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.05.01 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Тема дисертації: «Розвиток міжнародного ринку капіталу в умовах світової економічної кризи».

Гаврікова Аліна Володимирівна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації:  29.05.2013 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Тема дисертації: «Механізм формування і реалізації інноваційної кредитної політики банку».

Колмикова Євгенія Василівна

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 29.05.2012 р.

Шифр і назва спеціальності:  08.05.00 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Тема: «Трансформація міграційних процесів на світовому ринку праці в умовах глобалізації».

5 Конференції

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_naukwork_008.jpg

Кафедра «Фінанси» Донбаської державної машинобудівної академії готує кваліфікованих фахівців з фінансів, які досягають видатних професійних і наукових результатів. Перший крок до всебічної самореалізації – це участь у програмі «Обдарована студентська молодь ДДМА». Студенти, які працюють за цією програмою, під керівництвом викладачів нашої кафедри розглядають актуальні питання фінансового управління як на макроекономічному рівні, так і на рівні суб’єктів економіки.

Результати своєї роботи обдарована студентська молодь не тільки публікує в наукових виданнях, але й апробовує на наукових конференціях. Так, молоді вчені кафедри фінансів мали можливість представити свої наукові здобутки під час Днів науки ДДМА на підсекції «Фінанси» секції «Менеджмент та економічний розвиток підприємств».

Засідання секції відбулося 14 квітня 2015 р. Активну участь у роботі секції взяли як викладачі кафедри, так і студенти. Заслухано 36 доповідей (серед них студентських – 19). Кращими визнано такі доповіді:

 1. Коритько Т. Ю., Бабко Н. В. (гр. Ф 13-т) Особливості управління державним боргом України.
 2. Михайличенко Н. М., Петренко А. В. (гр. Ф 13-т) Управління прибутком на підприємстві та шляхи його максимізації.
 3. Коритько Т. Ю., Кисіль О. В. (гр. Ф 13-т) Формування фінансової стратегії підприємства.
 4. Михайличенко Н. М., Пучніна А. О. (гр. Ф 13-т) Фінансові результати діяльності підприємств як елемент управління ефективністю.

Секція працювала плідно, тематика доповідей різноманітна, зросла кількість студентів, які залучаються до наукової роботи. Студенти брали активну участь в обговореннях, грамотно вели наукову дискусію, послідовно відповідали на запитання та зауваження інших учасників конференції.

Кращі студентські доповіді рекомендовано до друку в Студентському віснику ДДМА.

6. Публікації

Публікації кафедри «Фінанси» в І кварталі 2015 р.

Публікації кафедри «Фінанси» в ІІ кварталі 2015 р.

Публікації кафедри «Фінанси» в ІІІ кварталі 2015 р.

Публікації кафедри «Фінанси» в ІV кварталі 2015 р.