ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Гаврікова Аліна Володимирівна

Дата народження: 18.10.1978 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: a.gavrikova@inbox.ru

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

 

Донецький національний університет, рік закінчення – 2004, спеціальність «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – магістр.

 

Дисципліни, які викладає:

Фінансовий менеджмент;

Фінансовий менеджмент у банках;

Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва.

 

Напрям наукових досліджень:

Інноваційна політика банку, банківська система.

 

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації:  29.05.2013 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

Тема дисертації: «Механізм формування і реалізації інноваційної кредитної політики банку».

 

Останні публікації:

 1. Гаврікова А. В. Застосування системи комплаєнс-контролю в процесі здійснення інноваційної кредитної політики банку / А. В. Гаврікова // Економіка і організація управління. – Донецьк, 2012. – Вип. № 1 (11). – С. 102–108.
 2. Волкова Н. І. Механізм реалізації інноваційної кредитної політики банку / Волкова Н. І., А.В. Гаврікова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 1 (13). – С. 165–169.
 3. Volkova N. I. Methodical aspects of forming innovative bank credit policy’ mechanism taking into account the influence of economic cycles / N. I. Volkova, A. V. Gavrikova // Actual Problems of Economics. – Kiev, 2013. – № 12. – C. 185–195.
 4. Гаврікова А. В. Скорингова модель визначення ризику економічної безпеки держави при формуванні інноваційної кредитної політики банку / А. В. Гаврікова // Пріоритети формування фінансово-кредитного механізму сталого розвитку економіки України : монографія / Д. І. Автономов[та ін.] ; ДонНУ ; pа заг. ред. П. В. Єгорова. – Донецьк : Донбас, 2014. – С. 390–405.
 5. Волкова Н. І. Інноваційна кредитна політика банку: формування і реалізація : монографія / Н. І. Волкова, А. В. Гаврікова. – Донецьк : Донбас, 2014. – 198 с.

Участь у конференціях:

 1. Гаврікова А. В. Інноваційна кредитна політика як один з напрямків забезпечення стійкої економіки / А. В. Гаврікова // Проблема забезпечення сталої економіки в країні : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, 21–22 вересня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Наук. екон. організація «Перспектива», 2012. – С. 19–20.

2. Гаврікова А. В. Розвиток механізму формування інноваційної кредитної політики банку / А. В. Гаврікова // Економіка ХХІ століття: теорія і практика : зб. мат-лів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 вересня 2012 р.). – Київ : Київський економічний науковий центр, 2012. – С. 72–74.