ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

СКЛАД КАФЕДРИ


Гаврікова Аліна Володимирівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Дата народження: 18.10.1979 року.

На  кафедрі працює з  2002 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: a.gavrikova.dgma@gmail.com

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Донецький національний університет, рік закінчення – 2004, спеціальність «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – магістр.

Дисципліни, які викладає:

 1. Фінанси
 2. Банківська система
 3. Аналіз банківської діяльності
 4. Центральний банк та грошово-кредитна політика
 5. Банківський менеджмент

Напрям наукових досліджень:

Кредитна політика банку, фінансовий менеджмент в банку.
Інноваційні підходи фінансового забезпечення реалізації соціальної функції держави.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації:  29.05.2013 р.

Шифр і назва спеціальності: 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

Тема дисертації: «Механізм формування і реалізації інноваційної кредитної політики банку».


Останні публікації:

 1. Volkova N.I., Gavrikova A.V. Methodical aspects of the development of bank’s innovation credit policy mechanism subject to economic cycles’ impact. Actual Problems of Economics. – Kiev, 2013. – № 12.– 185-195. (Proceedings of the journal are located in the databases Scopus)
 2. Волкова Н.І., Гаврікова А.В. Інноваційна кредитна політика банку: формування і реалізація: монографія. Донецьк: Донбас, 2014. 198 с.
 3. Гаврікова А.В. Скорингова модель визначення ризику економічної безпеки держави при формуванні інноваційної кредитної політики банку. Пріоритети формування фінансово-кредитного механізму сталого розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. П.В. Єгорова. Донецьк: Донбас, 2014. Розд. 5, гл. 4. С. 390–405.
 4. Гаврікова А.В. Теоретичні основи регулювання банківської діяльності. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ, 2015. Вип. 36. С. 200–206.
 5. Gavrikova A.V. Project approach as a progressive model of learning in achieving financial inclusion. Project approach in the didactic process of universities - international dimension. № 2(4). – Lodz: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2021. Р. 31-39. (ISBN 978-1-9998255-6-0)

Участь у конференціях:

 1. Гаврікова А.В. Сучасні підходи фінансового забезпечення реалізації соціальної функції держави. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 50)». Збірник тез доповідей: випуск 50. м. Тернопіль, 8 липня 2020 р.). С. 3770.
 2. Гаврікова А.В., Присягіна Д.Р. Контролінг як інструмент антикризового менеджменту. Міжнародна науково-практична конференція «Стан і тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права. Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 1921.
 3. CERTIFICATE, Alina Gavrikova for participation in the international conference entitled «The Project Approach to the Educational institution Functioning Under COVID-19: An International Approach» Reg. No.: CZ 452/2020KS, October 6th , 2020. Spišské Podhradie
 4. Гаврікова А.В., Набока О. В. Фактори впливу на формування кредитного портфеля комерційного банку в Україні. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 102104.
 5. Гаврікова А.В., Трегубова М.О. Теоретичні основи контролінгу інноваційної діяльності підприємства. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 104106.
 6. Гаврікова А.В. Вплив фінансової інклюзії на фінансово-економічну безпеку держави. XLІІІ науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів. (12–23 квітня 2021 року, ДДМА, м. Краматорськ). Підсекція фінансів, банківської справи та підприємництва.
 7. Гаврікова А.В., Присягіна Д.Р. Інформаційні технології у банківській системі України. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (23–24 квітня 2021 року). Краматорськ: ДДМА. 2021. С. 297−300.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Гаврікова А.В., Присягіна Д.Р. Контролінг як інструмент антикризового менеджменту. Міжнародна науково-практична конференція «Стан і тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права. Полтава, 9 липня 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 1921.
  Гаврікова А.В., Набока О. В. Фактори впливу на формування кредитного портфеля комерційного банку в Україні. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 102104.
  Гаврікова А.В., Трегубова М.О. Теоретичні основи контролінгу інноваційної діяльності підприємства. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р.). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 104106.
  Гаврікова А.В., Присягіна Д.Р. Інформаційні технології у банківській системі України. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (23–24 квітня 2021 року). Краматорськ: ДДМА. 2021. С. 297−300.
 1. Участь у XLІІІ науково-технічній конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів. (12–23 квітня 2021 року, ДДМА, м. Краматорськ). Підсекція фінансів, банківської справи та підприємництва. Тематика доповідей:
  Трегубова М.О. (гр. Ф–17–1) Перспективи впровадження контролінгу інноваційної діяльності підприємства.
  Набока О.В. (гр. Ф–17-1) Напрямки підвищення якості кредитного портфеля банку в період пандемії COVID-2019.
  Присягіна Д.Р. (гр. Ф–17–1) Напрямки підвищення ефективності кредитної діяльності комерційних банків України;
  Грузін Д. В. (гр. Ф–19-1т) Перспективи розвитку формування депозитної політики банку в період пандемії COVID-2019.
 1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади: Згідно Наказу ДДМА № 15 від 15.02.2021 р. «Про проведення в Академії Днів науки» у період 23 – 30 квітня 2021 року на кафедрі «ФБСП» було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності»: 1 місце - Вірко В.С. (гр. Ф-18-1); 3 місце - Удовенко Д.Ч. (гр. Ф-18-1).

Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. Філія АТ «Євроцемент-Україна»-«Краматорський цементний завод -Пушка», м. Краматорськ, Свідоцтво № 1/2015 (з 16.02.2015 р. по 16.03.2015 р.), тема: «Антикризове фінансове управління підприємством», 26.01.2015 р. (3,6 кредити ECTS).
 2. ДДМА, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №155068 (з 30.11.2015 р. по 12.12.2015 р.), «Фінанси і кредит», 15.12.2015 р. (3,6 кредити ECTS).
 3. ДДМА, свідоцтво АА №02070789/001261-19, (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.) «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», 22.01.2019 р. (3,6 кредити ECTS).
 4. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), сертифікат про проходження післядипломного міжнародного стажування № 2020/10/1304 (з 26.08.2020 р. по 06.10.2020 р.) на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» („Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie,zarządzanie oraz sprawozdawczość”) (6 кредитів ECTS).
 5. ДДМА, довідка №7-01/12-21 «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», 21.01.2021 р.
 6. ДДМА, довідка №7-02/02-05-21 (лютий-травень 2021 р.) «Основи інноваційного підприємництва і практика запуску стартапу / Basics of innovation entrepreneurship and practice of launching startup, 25.06.2021 р. (3,6 кредити ECTS).
 7. ДДМА, свідоцтво АА 02070789 / 001370-21 (з 01.06.2021 по 19.06.2021 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації. Стратегія розвитку формування і реалізації інноваційної кредитної політики банку як складової банківського менеджменту», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS).

Досягнення у професійній діяльності


Диплом


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg _CZ_452_2020KS_Гаврікова_06_10_20 (2).JPG _KSE_677_2020_Гаврікова_06_10_20 (2).JPG _Одаренок_25_08_21 (2).JPG