ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Прозорість та публічність

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Сучасний освітній процес в межах підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти) відбувається на основі принципів публічності і прозорості.

img_1.jpg

Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійної програмах вимог до якості надання освітніх послуг.

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, абітурієнтам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій інформації. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.

Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробки освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на кафедрі «Фінанси, банківська справа та підприємництво» запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості.

Оцінку якості освітньо-професійних програм було проведено з 13.11.19 р. по 20.11.19 р., анкетування було анонімним та за бажанням.

img_2.jpg

В першу чергу обробці підлягали анкети магістрів в групах: Ф-18м, ПТ-18м, Ф-19м, ПТ-19м.

Враховуючи те, що анкета візуально поділялася на якісну та кількісну частини респонденти виявили найбільшу зацікавленість в дисциплінах професійного спрямування з метою отримання ними знань і навиків необхідних для фахової реалізації.

Середня оцінка отриманої освіти за п’ятибальною шкалою та шістьома критеріями встановила 4,5 балів. Максимальну кількість балів студенти надали за критерієм «5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії», який склав 4,8 балів.

Дякуємо студентам за відвертість і креативність у відповідях. Результати анкетування дали можливість викладачам уявити освітній процес очима студентів і визначити перспективи розвитку кафедри та професорсько-викладацького складу.