ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Керівництво кафедри

«Кращий керівник той, кому вистачає розуму, щоб обирати відповідних людей для роботи, яку потрібно виконати, і досить стриманості, щоб не втручатися, поки вони її виконують».

Рузвельт Франклін

kuznecova.jpg

К.е.н., доцент Кузнєцова Тамара Василівна

Загальне керівництво кафедрою «Фінанси» згідно з функціональними обов‘язками в ДДМА здійснює завідувач, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Починаючи з 1998 р. і до теперішнього часу робота кафедри «Фінанси» ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Першою завідувачкою кафедри з 1998 по 2001 рр. була кандидат економічних наук, доцент Кузнєцова Тамара Василівна.

eleckih.jpg

Д-р екон. наук, проф. Єлецьких С.Я.

З 2002 року завідувачем кафедри «Фінанси» є д-р екон. наук, проф. Єлецьких Світлана Яківна.

Єлецьких  С. Я. в 1994 році закінчила Донбаську державну машинобудівну академію (ДДМА) за спеціальністю «Організація управління виробництвом». З 1994 року працювала у Донбаській державній машинобудівній академії на посаді асистента та старшого викладача кафедри організації управління виробництвом. У 1995 р. вступила до аспірантури ДДМА, після закінчення якої в 1999 році, успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Економіка підприємства, організація виробництва»,  працювала старшим викладачем, доцентом кафедри.

У 2002 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання доцента за кафедрою «Фінанси». В  2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства».

 

У  2015 році Єлецьких С. Я. отримала вчене звання професора за кафедрою «Фінанси». В період з 2002 року по теперішній час активно займаєься науково-дослідною діяльністю:

- виступає керівником держбюджетних тем:

«Формування комплексної системи організації, планування і управління виробничо-фінансовою діяльністю підприємств і установ в умовах реформування економіки»; «Організаційно-методичні аспекти формування і використання фінансово-економічних ресурсів на підприємствах машинобудування»; «Дослідження механізму економіко-фінансової та організаційної діяльності підприємств і установ»; «Фінансове забезпечення функціонування реального і фінансового секторів економіки»; «Формування механізму економічної безпеки підприємства (організації, установи) на регіональному та загальнодержавному рівнях», «Фінансові інструменти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем»;

- є учасником наукових досліджень Інституту економіки промисловості НАН України за темами:

«Соціальні проекти та моделі взаємодії інститутів держави, бізнесу та суспільства при їх реалізації» , «Механізм регулювання взаємодії партнерів у соціальних проектах»;

- є автором монографій:

- Єлецьких С. Я. Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства: монографія / С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 188 с.

- Елецких С. Я. Управление финансовой устойчивостью предприятия: теория и методология: монография / С. Я. Елецких. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 180 с.

- Єлецьких С.Я. Управління фінансово стійким розвитком підприємства: монографія / С. Я. Єлецьких.–Краматорськ: ДДМА,2012.– 476 с.

- Єлецьких С.Я. Управління фінансовою стійкістю промислового підприємства: монографія / С.Я. Єлецьких.– Краматорськ: ДГМА,2013.– 492с. ;

- є співавтором 2 навчальних посібників з Грифом МОН України:

- Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. / В.А. Панков, С. Я. Елецких, Н.М. Михайличенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с.

- Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / С. Я. Елецких, Г. В. Тельнова - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

Д-р екон. наук, проф. Єлецьких С.Я. підвищувала кваліфікацію в Київському національному  економічному університеті за напрямом підготовки «Економіка підприємництва», спеціальністю «Фінанси» (09.04.2004 р.-25.04.2004 р., СПК АК №052558, 25.04.2004 р.); в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (18.04.2006 р.-27.04.2006 р., СПК АК №042093, 27.04.2006 р.); в СП «Технології та інвестиційний консалтинг», в авторизованому учбовому центрі фірми «Про-інвест Консалтинг»за напрямом «Планування та аналіз ефективності інвестицій з використанням компютерної технології ProjeсtExpert» (23.05.2012 р.-25.05.2012 р., Сертифікат № 977, 25. 05 2012 р.)

Д-р екон. наук, проф. Єлецьких С.Я.  є автором більш 80 наукових статей, - результати наукових досліджень Єлецьких С. Я. схвалені на 26 конференціях, серед яких: Міжнародні науково-практичні конференції: «Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку» (м. Донецьк, 2002 р.); «Теория и практика предпринимательской деятельности» (г. Симферополь, 2009 р.); «Современные проблемы управления производством» (м. Донецьк, 2009 р); «Стратегия качества в промышленности и образовании» (г. Днепропетровск - Варна, 2009 р.); «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (м. Полтава, 2010 р.);«Пріоритети розвитку підприємств у XXI столітті» (м. Кіровоград, 2011 р.); «Проблемы и перспективы экономики и менеджмента» (г. Харьков, 2012 г.); «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 2012 р.); «Розвиток економічних відносин суб’єктів господарювання у посткризовий період: прогнози та перспективи» (м. Київ, 2012 р.); «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи» (м. Житомир, 2012 р.), «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Россия и Европа: связь культуры и экономики» (Прага, 2013 р.); «Social processes regulation in the context of economics, low and management» (London, 2013); та всеукраїнські науково-практичні конференції: «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2000 р.); «Фінансово-економічні та інституціональні проблеми розвитку промислових підприємств» (м. Краматорськ, 2007 р.); «Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки» (м. Донецьк, 2012 р.).

В 2013 році Єлецьких С.Я. нагороджена Дипломом переможця конкурсу «Донбаська державна машинобудівна академія – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри».

В  2013 році Єлецьких  С. Я. відмічена Подякою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність».

Рішенням Донецької обласної державної адміністрації в 2013 році Єлецьких С. Я нагороджена  Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих спеціалістів».