ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

ДИПЛОМУВАННЯ

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_img_diplom.jpg

Магістр – це ступінь вищої освіти отриманий студентом, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Магістри спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіють методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможні до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська дипломна робота є самостійною випускною науково-дослідницькою працею, яка готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.

4 жовтня 2019 р. згідно наказу ректора "Про підсумки всеукраїнських, міжнародних і обласних конкурсів студентських наукових робіт, магістерських випускних і дипломних робіт 2018/2020 навчального року" випускниці кафедри "Фінанси, банківська справа і підприємництво" Новосельцевій Олені за зайняте ІІ місце у всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" і к.е.н., доценту Крук Олені Миколаївні, як керівнику, оголошено подяку.Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Група ПТ -17-1маг
№з/п Прізвище,ім’я, по батькові студента та індекс групи Тема магістерської роботи Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника магістерської роботи
1 Андрєєв Антон Андрійович Формування перспективних напрямків розвитку підприємства на підставі комплексного аналізу його фінансово-економічного стану Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
2 Золотухіна Тетяна Сергіївна Формування оптимальної стратегії кредитування суб’єктів підприємництва. Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
3 Кізімова Карина Вячеславівна Формування стратегії сталого розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент
4 Новосельцева Олена Русланівна Розробка напрямків покращення фінансового стану суб’єкту підприємницької діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Хорошилов Олексій Сергійович Розробка заходів підвищення ефективності фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
6 Швець Василь Володимирович Розробка напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління оборотними активами Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент
Група Ф-17-1 маг
№з/п Прізвище, ініціали студента та індекс групи Тема дипломного проекту і спеціальної частини Посада, прізвище та ініціали керівника роботи
1 Баландіна Аліна Едуардівна Обґрунтування напрямків підвищення фінансової стійкості та забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства Борисова С.Є., д-р екон. наук, проф.
2 Гапоненко Ірина Сергіївна Вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку на основі аналізу та оцінки показників його кредитного портфелю Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
3 Гарнага Тетяна Сергіївна Дослідження та подальше вдосконалення механізму управління проблемними активами банку Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
4 Гунічева Єлизавета Євгенівна Формування фінансової стратегії подальшого розвитку підприємства на підставі оцінки його фінансової стійкості та платоспроможності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Качанюк Ігор Михайлович Розробка напрямків поліпшення фінансового стану підприємства на основі аналізу та оцінки показників його діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
6 Копиленко Олена Олександрівна Розробка шляхів підвищення показників ефективності підприємства на основі впровадження системи інвестиційного менеджменту Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
7 Пічугіна Олександра Сергіївна Дослідження кредитного портфеля комерційного банку та розробка заходів щодо зниження його ризикованості Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
8 Полянська Дар’я Андріївна Розробка шляхів впровадження елементів системи оперативного контролінгу в управлінські процеси машинобудівного підприємства Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
9 Пуховець Євген Олександрович Розробка ефективної політики управління формуванням та розподілом капіталу суб’єкта підприємницької діяльності Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
10 Оробець Аліна Сергіївна Розвиток механізму формування і реалізації кредитної політики банку в умовах економічної нестабільності Борисова С.Є., д-р екон. наук, проф.

ДИПЛОМУВАННЯ - ГАЛЕРЕЯ ДОСЯГНЕНЬ 2020

 Марина - Фото 1.png Влад - Фото-2.png Саша Фото-3.png Влад - Фото-4.png Єлисей - Фото 5.png