ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Практична підготовка студентів є обов’язковим елементом освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»./p>

Головним орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки студентів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є вимоги роботодавців та потреби регіону.

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» є безперервною і наскрізною, нею передбачено перманентне одержання студентами практичних навичок, тісний зв’язок усіх видів практик (ознайомчої, виробничої, переддипломної) з лекційними та практичними заняттями, що дозволяє студентам опанувати сучасні методи, форми організації та знаряддя праці у галузях їх майбутніх професій, виховувати в них потреби систематично поповнювати свої знання для творчого використання в подальший професійній діяльності в сучасних умовах глобалізації економіки.

kids2.jpg

Підготовка висококваліфікованих фахівців на спеціальностях 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розпочинається з ознайомчої практики, яка передбачає ознайомлення з діяльністю органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, установ та організацій.

Виробнича практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування практичних умінь зі спеціальності, передбачає підбір фактичного матеріалу для виконання навчально-дослідних завдань та курсових робіт./p>

Переддипломна практика є логічним завершенням практичної підготовки випускників кафедри. Це заключний етап поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент здійснює збір фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Ефективність виробничої та переддипломної практик значною мірою визначається умовами її організації на базах практики. Тому, як бази практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі:

– великі підприємства регіону – ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (кафедра має договір про співпрацю), ПАТ «Енергомашспецсталь» (кафедра має договір про співпрацю), ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», ПрАТ «Бетонмаш», ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ТОВ «Краматорський феросплавний завод»;

– провідні фінансово-кредитні та бюджетні установи – АТ «Державний ощадний банк України» (кафедра має договір про співпрацю), АТ КБ «Приватбанк», АТ «Альфа-банк» (кафедра має договір про співпрацю), Департамент економіки Донецької облдержадміністрації (кафедра має договір про співпрацю), Донецька торгово-промислова палата (кафедра має договір про співпрацю), Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області./p> pracevlashtuv.jpg

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» постійно вдосконалює та вирішує завдання щодо сучасної професійної підготовки та працевлаштування випускників. З метою розширення партнерських зв’язків з роботодавцями, створення якісно нових умов ефективного працевлаштування випускників, кафедрою активно проводиться робота щодо налагодження співпраці з керівниками закладів освіти, підприємств, установ, організацій м. Краматорськ та інших міст Донецької області. Систематично організовуються і проводяться семінари, кураторські години, круглі столи профорієнтаційного характеру, зустрічі з роботодавцями, презентації потенційних роботодавців.

Керівники відділів підприємств, установ та організацій високо оцінюють професійну підготовку випускників кафедри та їх вміння працювати в команді, схвально відгукуються про їх дисциплінованість, тактовність, навики ділового спілкування, добросовісність по відношенню до роботи, цілеспрямованість. На їх погляд професійна підготовка студентів кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» здійснюється на високому рівні. Випускники складають велику конкуренцію випускникам інших вузів, тому керівники відділів підприємств, установ та організацій організовують зустрічі зі студентами-випускниками, що надає можливість відбору кращих спеціалістів.

Серед сильних сторін випускників кафедри відмічають: високу професійну підготовку; бажання рости і розвиватися; добрі комунікативні навики; активність. Тому щорічно спеціалісти з кадрової служби підприємств, установ та організацій долучаються до всіх заходів: круглі столи, презентації, ярмарки вакансій. Адже всі ці заходи націлені на успішне працевлаштування і зближення роботодавців та випускників.

Таким здобуткам слід завдячити багаторічній співпраці кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» з керівниками відділів підприємств, установ та організацій. Кафедра неодноразово рекомендувала багатьох випускників для роботи у відділах підприємств і організацій фінансово-економічного сектору, фінансовими аналітиками та менеджерами в економічних підрозділах в державній, фінансовій та фіскальній службах, фінансово-кредитних установах та в інших підприємствах і організаціях національного господарства./p>