ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_finansy_Декор.jpg

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим елементом освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів та здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців, Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та Положення «Про порядок проведення всіх видів практик здобувачів вищої освіти Донбаської державної машинобудівної академії в особливих умовах».

Орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки здобувачів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:
– формування загальних, професійних та спеціальних (фахових) компетентностей;
– набуття знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення;
– набуття знань, умінь та навичок для забезпечення конкурентоспроможності випускників освітніх програм на ринку праці.

1- Логотипи.jpg

В освітній процес впроваджена система поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок. Усі програми практик містять індивідуальні завдання, які постійно оновлюються та є актуальними для підприємств, організацій, установ та суб’єктів підприємницької діяльності регіону. Програми практик розглядаються на засіданнях кафедри у філіях ПрАТ «НКМЗ», ПрАТ «ЕМСС», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Альфа-банк», а також обговорюються з фахівцями і спеціалістами Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації та Донецької торгово-промислової палати.

Першим етапом підготовки фахівців за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справ та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є навчальна практика «Вступ до фаху», яка спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні; організацією навчального та виховного процесу у академії; змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності; сучасним станом, історією, проблемами та перспективами розвитку фінансів та підприємництва; досвідом та особливостями діяльності підприємств, організацій, установ та суб’єктів підприємницької діяльності.

практика готує здобувачів до вивчення спеціальних дисциплін, що профілюють їх як майбутніх фахівців. Вона сприяє розвитку творчої і науково-технічної ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань і проблем наукової та професійної діяльності.

З метою формування професійної компетенції фахівців за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справ та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» особлива увага на кафедрі ФБСП приділяється підбору баз проходження виробничих практик. Виробнича практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування загальних та спеціальних практичних умінь компетентностей зі спеціальності, передбачає підбір фактичного статистичного матеріалу для виконання курсових робіт та навчально-дослідних завдань.

практика є логічним завершенням практичної підготовки випускників кафедри освітньої програми. Це заключний етап поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих здобувачами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики здобувач здійснює збір фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри «фінансів, банківської справи та підприємництва» з промисловими підприємствами, провідними установами та організаціями східного регіону України. Базами практики є:
– великі підприємства регіону – ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (кафедра має договір про співпрацю), ПрАТ «Енергомашспецсталь» (кафедра має договір про співпрацю), ТОВ «Корум Дружківський машинобудівний завод», ПрАТ «Бетонмаш», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування»;
– провідні фінансово-кредитні та бюджетні установи, підприємницькі та торгівельні організації – АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк» (кафедра має договір про співпрацю), АТ «Альфа-банк» (кафедра має договір про співпрацю),
Департамент економіки Донецької облдержадміністрації (кафедра має договір про співпрацю),
Донецька торгово- промислова палата (кафедра має договір про співпрацю), 2- Аско.png 3-Епіцентр.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління Державної казначейської служби України у м. Краматорську Донецької області, страхова компанія ПрАТ «СК АСКО ДП», ТОВ «Сільпо», ТЦ «Епіцентр К».

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» постійно вдосконалює та вирішує завдання щодо сучасної професійної підготовки та працевлаштування випускників. З метою розширення партнерських зв’язків з роботодавцями, створення якісно нових умов ефективного працевлаштування випускників, кафедрою активно проводиться робота щодо налагодження співпраці з керівниками закладів освіти, підприємств, установ, організацій м. Краматорськ та інших міст Донецької області. Систематично організовуються і проводяться семінари, кураторські години, круглі столи профорієнтаційного характеру, зустрічі з роботодавцями, презентації потенційних роботодавців.

Керівники відділів підприємств, установ та організацій високо оцінюють професійну підготовку випускників кафедри та їх вміння працювати в команді, схвально відгукуються про їх дисциплінованість, тактовність, навики ділового спілкування, добросовісність по відношенню до роботи, цілеспрямованість. На їх погляд професійна підготовка здобувачів кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» здійснюється на високому рівні. Серед сильних сторін випускників кафедри відмічають: високу професійну підготовку; бажання рости і розвиватися; добрі комунікативні навики; активність. Тому щорічно спеціалісти з кадрової служби підприємств, установ та організацій долучаються до всіх заходів: круглі столи, презентації, ярмарки вакансій. 4-НКМЗ.jpg
5-ЕМСС.jpg

Адже всі ці заходи націлені на успішне працевлаштування і зближення роботодавців та випускників. Успішному працевлаштуванню та придбанню навичок практичної діяльності сприяє наявність організованих філій кафедри на ПрАТ «НКМЗ», ПрАТ «Енергомашспецсталь», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Альфа-банк» та договорів про творчу співпрацю-меморандумів з Департаментом економіки Донецької обласної державної адміністрації та Донецькою торгово-промисловою палатою.