ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Розвиток інформаційних технологій на кафедрі

Комп'ютеризація навчального процесу кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» передбачає розвиток і впровадження технічної бази комп'ютерів, що забезпечують поглиблену підготовку студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з використання інформаційних технологій і освоєння сучасних програмних продуктів, які використовуються в освітньому процесі.

Для організації взаємодії між викладачами та студентами на кафедрі застосовується Moodle (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment) платформа для реалізації електронного навчання, що дозволяє створювати електронні навчальні курси та надавати слухачам доступ до них за допомогою глобальної мережі Інтернет для підтримки освітнього процесу в особливих умовах.

Комп'ютеризація освітнього процесу здійснюється за такими напрямами: підготовка навчально-методичних матеріалів в електронній формі; проведення занять з використанням сучасних інформаційних технологій; підготовка навчально-методичних матеріалів в електронній формі; підготовка студентами самостійних та практичних робіт із використанням сучасних інформаційних технологій; виконання студентами курсових і кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Навчально-методичні матеріали кафедри підготовлені в електронній формі і використовуються як у процесі проведення занять, так і в самостійній роботі студентів. Таким чином, сформований блок електронного навчально-методичного матеріалу може бути основою електронної бібліотеки і дистанційного навчання. Освітній процес ґрунтується на матеріально-технічному забезпеченні. Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» має у своєму розпорядженні комп’ютерний клас на одну групу (аудиторія 2319). Використання презентаційних мультимедійних технологій відбувається під час поточного освітнього процесу та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.

Колектив кафедри наполегливо працює над питанням розширення та вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення кафедри, наповнення веб-сторінки кафедри якісними навчально-методичними матеріалами за всіма дисциплінами. Доступ до мультимедійного навчально-методичного забезпечення лекційних, практичних та самостійних робіт здійснюється через інформаційно-навчальний портал кафедри.

Спільними зусиллями викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти ведеться науково-практична робота з:

– удосконалення інформаційного забезпечення освітнього процесу;

– удосконалення методики викладання;

– підготовка наукових статей та доповідей на конференціях.

Підвищення ефективності та якості навчання здійснюється за рахунок розробки, впровадження та використання Інтернет-технологій та інформаційних систем, розробка і впровадження яких в освітній процес, підтверджує необхідність їх використання при створенні дистанційних курсів.
Для організації дистанційного навчання в Академії кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» використовує сервіси Zoom, Viber, Skype, TeamViewer, AnyDesk для організації онлайн-конференцій, відеозв’язку та консультацій.
Платформа дистанційної освіти ДДМА.