ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра математики та моделювання

Пам'яті викладача і філософа

27 липня після тривалої хвороби на 80-му році життя помер доктор філософських наук, професор, ак...

Вівторок, 04 серпня 2020
Почалася державна атестація наукових напрямів університетів, підпорядкованих МОН.

За її результатами оцінять ефективність наукової діяльності у вишах за останні 5 років.

Вівторок, 04 серпня 2020
Нові перемоги наших пауерліфтерів

Цими днями відбувся XXXl Чемпіонат України з пауерліфтингу серед дорослих. Українських богатирів...

Субота, 01 серпня 2020
До уваги магістрів, що вступають на базі диплому бакалавра

Шановні МАГІСТРИ 2020 (які вступають на базі диплома бакалавра за результатами ЄВІ). З 05.08.20...

Четвер, 23 липня 2020
Уряд продовжив карантин до кінця літа, проте з певними умовами

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає встановлення карантину з 1 по 31 серпня, про...

Четвер, 23 липня 2020

Кафедра Фінанси

Дипломування Кафедра Фінанси

ДИПЛОМУВАННЯ

Магістр – це ступінь вищої освіти отриманий студентом, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Магістри спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» мають широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіють методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможні до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Магістерська дипломна робота є самостійною випускною науково-дослідницькою працею, яка готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра.

4 жовтня 2019 р. згідно наказу ректора "Про підсумки всеукраїнських, міжнародних і обласних конкурсів студентських наукових робіт, магістерських випускних і дипломних робіт 2018/2020 навчального року" випускниці кафедри "Фінанси, банківська справа і підприємництво" Новосельцевій Олені за зайняте ІІ місце у всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" і к.е.н., доценту Крук Олені Миколаївні, як керівнику, оголошено подяку.Група ПТ -17-1маг
№з/п Прізвище,ім’я, по батькові студента та індекс групи Тема магістерської роботи Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника магістерської роботи
1 Андрєєв Антон Андрійович Формування перспективних напрямків розвитку підприємства на підставі комплексного аналізу його фінансово-економічного стану Борисова С.Є., д-р екон. наук, професор
2 Золотухіна Тетяна Сергіївна Формування оптимальної стратегії кредитування суб’єктів підприємництва. Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
3 Кізімова Карина Вячеславівна Формування стратегії сталого розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент
4 Новосельцева Олена Русланівна Розробка напрямків покращення фінансового стану суб’єкту підприємницької діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Хорошилов Олексій Сергійович Розробка заходів підвищення ефективності фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
6 Швець Василь Володимирович Розробка напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління оборотними активами Дьячкова Ю.М., канд. екон. наук, доцент
Група Ф-17-1 маг
№з/п Прізвище, ініціали студента та індекс групи Тема дипломного проекту і спеціальної частини Посада, прізвище та ініціали керівника роботи
1 Баландіна Аліна Едуардівна Обґрунтування напрямків підвищення фінансової стійкості та забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства Борисова С.Є., д-р екон. наук, проф.
2 Гапоненко Ірина Сергіївна Вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку на основі аналізу та оцінки показників його кредитного портфелю Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
3 Гарнага Тетяна Сергіївна Дослідження та подальше вдосконалення механізму управління проблемними активами банку Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
4 Гунічева Єлизавета Євгенівна Формування фінансової стратегії подальшого розвитку підприємства на підставі оцінки його фінансової стійкості та платоспроможності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
5 Качанюк Ігор Михайлович Розробка напрямків поліпшення фінансового стану підприємства на основі аналізу та оцінки показників його діяльності Крук О.М., канд. екон. наук, доцент
6 Копиленко Олена Олександрівна Розробка шляхів підвищення показників ефективності підприємства на основі впровадження системи інвестиційного менеджменту Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
7 Пічугіна Олександра Сергіївна Дослідження кредитного портфеля комерційного банку та розробка заходів щодо зниження його ризикованості Гетьманенко Ю.О., канд. екон. наук, доцент
8 Полянська Дар’я Андріївна Розробка шляхів впровадження елементів системи оперативного контролінгу в управлінські процеси машинобудівного підприємства Михайличенко Н.М., канд. екон. наук, доцент
9 Пуховець Євген Олександрович Розробка ефективної політики управління формуванням та розподілом капіталу суб’єкта підприємницької діяльності Балашова О.В., канд. екон. наук, доцент
10 Оробець Аліна Сергіївна Розвиток механізму формування і реалізації кредитної політики банку в умовах економічної нестабільності Борисова С.Є., д-р екон. наук, проф.

Прозорість та публічність

Прозорість та публічність

Сучасний освітній процес в межах підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти) відбувається на основі принципів публічності і прозорості.

Під публічністю в освітньому процесі в розрізі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розуміють інформованість громадськості з питань підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, а також контролю за виконанням заявлених в освітньо-професійної програмах вимог до якості надання освітніх послуг.

Під прозорістю (транспарентністю) слід розуміти середовище, в якому кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво» надає всім зацікавленим сторонам (потенційним абітурієнтам, абітурієнтам, батькам, іншим фахівцям) необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій інформації. Транспарентність робить акцент на якісних характеристиках інформації, таких як зрозумілість, доречність, достовірність, суттєвість.

Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробки освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на кафедрі «Фінанси, банківська справа та підприємництво» запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості.

Оцінку якості освітньо-професійних програм було проведено з 13.11.19 р. по 20.11.19 р., анкетування було анонімним та за бажанням.

В першу чергу обробці підлягали анкети магістрів в групах: Ф-18м, ПТ-18м, Ф-19м, ПТ-19м.

Враховуючи те, що анкета візуально поділялася на якісну та кількісну частини респонденти виявили найбільшу зацікавленість в дисциплінах професійного спрямування з метою отримання ними знань і навиків необхідних для фахової реалізації.

Середня оцінка отриманої освіти за п’ятибальною шкалою та шістьома критеріями встановила 4,5 балів. Максимальну кількість балів студенти надали за критерієм «5. Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії», який склав 4,8 балів.

Дякуємо студентам за відвертість і креативність у відповідях. Результати анкетування дали можливість викладачам уявити освітній процес очима студентів і визначити перспективи розвитку кафедри та професорсько-викладацького складу.Концептуальні засади розвитку кафедри Фінанси

Концептуальні засади розвитку кафедри

Кафедру було створено у 1998 році. Робота кафедри спрямована на якісну підготовку молодих фахівців, що забезпечує рівень знань і умінь, необхідний для працевлаштування за обраним профілем професійної діяльності.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості, підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів, банківської справи, підприємництва та торгівлі, які підготовлені працювати за різними напрямами професійної діяльності, приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність їх реалізації.

Візія кафедри полягає у баченні інноваційних змін в економічному бізнес-середовищі, складових фінансової системи і реагуванні на них в процесі формування й реалізації освітніх програм відповідно до запитів потенційних споживачів, якими є державні і корпоративні фінансові, фінансово-кредитні інституції, суб’єкти підприємницької діяльності.

Концепція розвитку кафедри формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного та закордонного досвіду, а також світових тенденцій.

Метою організації освітнього процесу на кафедрі є набуття студентами знань, що відповідають потребам особистості студентів, вимогам суспільства та забезпечують інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової та бізнес-культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного та підприємницького спрямування.

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

1. Створенні умов для самореалізації студента як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;

2. Задоволенні потреб держави у фахівцях фінансово-економічного профілю;

3. Підготовці висококваліфікованих фахівців, які розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;

4. Формуванні у свідомості студентів засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навички економічної діяльності;

5. Сприяти розвитку навичок у студентів для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу і вирішення економічних проблем.

6. Розвитку науково-методичного забезпечення організації навчального процесу;

7. Підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

На сьогодні кафедра має право на здійснення підготовки фахівців за освітніми програмами за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти) та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти).

У період 2014-2019рр. діяльність кафедри була спрямована на підготовку та проведення процедур акредитації та ліцензування, забезпечення поступового підвищення наукового та професійного рівня кадрового складу, якісну організацію навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної роботи, проведення науково-дослідної, виховної, профорієнтаційної та інших видів робіт згідно з вимогами наказів ректора, рішень Вченої і методичної рад ДДМА, інших нормативних і керівних документів МОН України.Серед найбільш вагомих досягнень колективу кафедри за останній період, які визначають перспективні напрямки її подальшого розвитку, слід відзначити такі:

- успішно завершено ліцензування з розширення ліцензійного поля магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» у відповідності із новими вимогами МОН України;

- для провадження освітньої діяльності по третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти отримано ліцензію за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», підготовлено ліцензійну справу за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра має стійкі зв’язки з підприємствами, комерційними фірмами,банківськими установами, навчальними та науково-дослідними організаціями. Підтримуються і розвиваються контакти з міжнародними та національними установами з удосконалення бізнес-освіти.

Кафедра здійснює ефективну роботу з формування пакету замовлень від організацій, підприємств та установ щодо гарантованого забезпечення робочими місцями майбутніх випускників. Серед замовників - Донецька торгово-промислова палата, м. Краматорськ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», м. Краматорськ; ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ; ПрАТ «Енергомашспецсталь», м. Краматорськ; Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ; ПАТ КБ «ПриватБанк» (Східне РУ - Донецьке РУ, Луганської, Маріупольської, Краматорської філій ПАТ КБ «ПриватБанк»; Центр біржових технологій, м. Краматорськ, та інші підприємства малого та середнього бізнесу, торговельні та комерційні структури.

До інноваційних технологій навчання слід віднести схему інтегрованої підготовки фахівців на базі кафедри та практичної підготовки на конкретних робочих місцях в структурних підрозділах ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Енергомашспецсталь», в КФ ПАТ КБ «Приватбанк» за індивідуальними навчальними планами із можливістю їх подальшого працевлаштування. Для підвищення професійної підготовки та придбання навичок практичної діяльності студентів організовані філії кафедри в Департаменті економіки Донецької облдержадміністрації, в Донецькій торгово-промисловій палаті, на ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», на ПрАТ «Енергомашспецсталь», в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк».

В ДДМА відкрито аспірантуру за трьома спеціальностями - 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Склад кафедри


Свинаренко Тетяна Іванівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

Інформація викладача

Дата народження: 15.11.1961 року.
На кафедрі працює з 2017 року.
Робочий телефон: (0626) 41-68-47.
Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: svtat@ukr.net

Освіта:

Донецькій інститут радянської торгівлі, рік закінчення – 1985р.,
спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація за дипломом – товарознавець вищої кваліфікації.

Дисципліни, які викладає:

 1. Інноваційне підприємництво
 2. Технологія управління торгівельною діяльністю
 3. Торговельна логістика
 4. Основи підприємницької діяльності
 5. Теоретичні основи оцінки бізнесу

Напрям наукових досліджень:

Фінансові аспекти модернізації територіальних соціально-економічних систем.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 14.03.1997 р.
Шифр та назва спеціальності: 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг.

Доцент кафедри фінансів і банківської справи,

Тема дисертації: «Соціально-економічні питання підвищення якості товарів у відтворювальному процесі»

Останні публікації:

 1. Омелянович Л.О., Хістєва О.В., Єгоркіна Т.О., Свинаренко Т.І. Бюджетна система. Навч. посіб. рекоменд. М-вом освіти і науки України. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 292с.
 2. Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018 р. №9. С.174-1827. Видання представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія).
 3. Каїра З.С., Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І. Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2018 р. №2 (35). С. 95-99. Видання входить до Переліку фахових наукових видань МОН України. Видання зареєстровано у наукометричній базі «INDEX COPERNICUS».
 4. Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., Свинаренко Т.І. Контролінг інноваційного бізнесу як система управління венчурним капіталом. Управління економікою: теорія і практика. Київ, 2018р. №. С.64-73. Видання входить до Переліку фахових наукових видань МОН України. Видання зареєстровано у наукометричній базі «INDEX COPERNICUS».
 5. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: «Економічні науки». Київ, 2019. № 4(24). С.22-30. Видання входить до Переліку спеціалізованих наукових видань МОН України. Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI (Digital Object Identifier) ttps://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4888
 6. Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І., Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу. Київ – Старобільськ, 2019 р. №1 (55). С. 94-103. Видання включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія), індексується в наукометричній базі IndexCopernicus.
 7. Участь у конференціях:

  1. Свинаренко Т.І., Лукашова И.В. Проблемы и перспективы социально-экономического развития экономики страны. Материалы IХ Международной научно-практической конференции (25-26 января 2014р.) Т.II. Черновцы: БЭФ, 2014. С. 73-74.
  2. Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С .58-64.
  3. Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С.64-68.
  4. Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-195.
  5. Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні напрями державної підтримки розвитку малого підприємництва. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т.3. Секція 3: «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання». – Покровськ: ДонНТУ, 2019.С. 43-47.
  6. Керівництво студентською науковою роботою:

   1. Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С .58-64.
   2. Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-195.
   3. Відомості про підвищення кваліфікації:

    1. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000864-17 (з 11.12.2017 по 22.12.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем», 26.12.2017 р.
    2. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001256-18, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.)

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

««ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Гарант програми – Борисова Світлана Євгеніївна,

доктор економічних наук, доцент професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Тривалість програми денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-магістрів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; розв’язувати комплексні складні задачі і проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності та практики, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, розвиток методичного й інструментального апарату досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; оволодіння методами обґрунтування оптимальних рішень при розробці та реалізації економічної політики за невизначених умов і вимог.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є те, що вона забезпечує освітньо-професійну підготовку в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, підтримку магістрів у виконанні ними досліджень, що орієнтовані на отримання нових професійних та наукових знань теоретичного та/або прикладного характеру, вміння застосовувати творчий підхід при вирішенні конкретних завдань, пов'язаних з дослідженнями у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, створення передумов самостійної та командної роботи при виконанні професійних та наукових завдань, підготовку до захисту кваліфікаційної роботи магістра; здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що дає можливість самостійно та ефективно виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних завдань, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, системи бізнес-планування та забезпечення діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії діяльності підприємств (організацій, установ) із врахуванням галузевих та регіональних особливостей.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0
ОК 2. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0
ОК 3. Основи наукових досліджень у професійній сфері 4,0
ОК 4. Фізичне виховання 3,0
ОК 5. Фінансовий менеджмент 5,0
ОК 6. Курсова робота «Фінансовий менеджмент» 1,5
ОК 7. Бізнес-планування та управління підприємницькою діяльністю 4,0
ОК 8. Біржовий менеджмент 5,0
ОК 9. Управління фінансовою санацією 6,0
ОК 10. Переддипломна практика 6,0
ОК 11. Виконання кваліфікаційної роботи магістра 21,0
ОК 12. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи магістра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 64,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Глобальна економіка 3,0
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку
ВБ 2.1. Інноваційне підприємництво 4,0
ВБ 2.2. STARTUP: теорія і практика
ВБ 3.1. Податковий консалтинг в бізнесі 5,0
ВБ 3.2. Антикризове фінансове управління
ВБ 4.1. Управління підприємницькими ризиками 5,0
ВБ 4.2. Контролінг та управління фінансами малого та середнього бізнесу
ВБ 5.1. Інвестиційний менеджмент 4,5
ВБ 5.2. Технологія управління торговельною діяльністю
ВБ 6.1. Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках 4,0
ВБ 6.2. Управлінські комп'ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 25,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо управління підприємницькою діяльністю й розвитком бізнесу суб’єктів господарювання, а саме: застосування норм підприємницького права; знання і проведення бізнес-діагностики; володіння навичками здійснення інноваційного бізнесу і здійснення комплексного управління підприємством з використанням сучасних інформаційних технологій; застосування знань з управління бізнес-процесами, бізнес-проектами, вартістю бізнесу та його економічною безпекою; володіння start-up технологією; адміністрування підприємницької діяльності; управління інвестиційним портфелем та комерційною діяльністю підприємства; управління знаннями на підприємстві та особистісним розвитком.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального управління. Випускники програми можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): керівник підприємств, установ, організацій; керівник різних основних підрозділів; керівник функціональних підрозділів; керівник проектів та програм; керівник малих підприємств; фахівець з ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва; професіонал з торгівлі цінними паперами; викладач вищих навчальних закладів (асистент); науковий співробітник, науковий співробітник-консультант; економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт); економіст по договірній і претензійній роботі; економіст по матеріально-технічному постачанню; економіст по плануванню; економіст по фінансовій роботі; економічний радник; фахівець по управлінню проектами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; дилер (біржові торговці за свій рахунок); агент з торгівлі майном; технічні та торговельні представники.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; працювати автономно, в команді, в колективі та виявляти винахідливість; вміти професійно з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; володіти базовими знаннями з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, уміти критично мислити та синтезувати в професійних цілях; застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

4. Усно використовувати іноземну мову в ході професійної або навчальної діяльності; просто і зв'язано висловлюватись на теми особистих інтересів або професійні теми; мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; використовувати діловий та публіцистичний стилі української мови; продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.

5. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп; мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

6. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності; демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

7. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність; демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати; самостійно проводити дослідження, приймати управлінські рішення, нести відповідальність за їх реалізацію, точність й коректність прийнятого рішення.

8. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; відтворювати логіку підприємницької та торговельної діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування, контролінгу, управління та аналізу на підприємстві.

9. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень; застосовувати знання в галузі мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей;

10. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності; вміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо формування діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій в умова дисбалансів та невизначеності, зробити висновок щодо ефективності діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій та запропонувати план дій щодо удосконалення роботи суб’єктів підприємництва та торговельних організацій.

11. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків; планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема, передбачати можливі підприємницькі ризики, враховуючи різноманітні чинники внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги; приймати оптимальні управлінські рішення як у звичайних, так і в екстремальних умовах; вміти розробляти методику управління підприємницькими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності.

12. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур; демонструвати розуміння сутності сучасних організаційних форм інноваційного розвитку підприємства, його основних етапів та принципів ефективної взаємодії учасників даного процесу, що дає можливість здійснювати діяльність з управління інноваційним підприємництвом в Україні;

13. Демонструвати вміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, практичні навички щодо комп’ютерного збору і обробки фінансово-облікової інформації, ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки інформації та її систематизації, виділити новизну, теоретичну і практичну значимість фінансового дослідження; формувати конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій.

14. Студент здатний поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

15. Відтворювати розуміння сутності процесу розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій у стандартних та нестандартних умовах.

16. Визначати проблеми, тематику наукових досліджень, досліджувати та опрацьовувати наукову інформацію, аналізувати й узагальнювати її, аргументувати вибір методу розв’язання спеціалізованої задачі; застосовувати та поєднувати теорію та практику, приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських і професійних етичних цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів, правових норм; організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Гарант програми – Борисова Світлана Євгеніївна,

доктор економічних наук, доцент професор кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
240 кредитів ЄКТС за скороченою формою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «молодший бакалавр»
Тривалість програми денна за повною формою – 3 роки 10 міс.
денна за скороченою формою – 1 рік 10 міс.
заочна за повною формою – 3 роки 10 міс.
заочна за скороченою формою – 2 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-бакалаврів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є акцент на забезпечення фінансово-економічної стійкості, рівноваги, безпеки, ресурсозбереження в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Програма орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних суб’єктів підприємницької діяльності, здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами бізнес-планування. Програма реалізується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи оцінювання ринкових можливостей, бізнес-забезпечення діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; обґрунтування створення підприємства та управління його ефективною діяльністю, застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування конкурентоспроможної тактики та стратегії підприємницьких, торговельних та біржових структур; оволодіння оптимальними та збалансованими знаннями та навичками, необхідними для здійснення професійної діяльності, синтезу обґрунтованих ідей в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова 13,0
ОК 2. Фізичне виховання 13,5
ОК 3. Вступ до навчального процесу 1,0
ОК 4. Історія України та української культури 7,0
ОК 5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
ОК 6. Філософія 4,0
ОК 7. Вища математика 6,0
ОК 8. Економіко-математичні методи та моделі 6,0
ОК 9. Регіоналістика 5,0
ОК 10. Інформатика 5,0
ОК 11. Основи економічної теорії 5,0
ОК 12. Мікро- та макроекономіка 6,0
ОК 13. Статистика 5,0
ОК 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
ОК 15. Економіка підприємства 6,0
ОК 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4,0
ОК 17. Менеджмент 5,0
ОК 18. Маркетинг 4,0
ОК 19. Бухгалтерський облік 5,0
ОК 20. Гроші та кредит 4,0
ОК 21. Тренінг «Ділова кар’єра та технологія працевлаштування» 1,0
ОК 22. Фінанси 5,0
ОК 23. Податкова система та оподаткування 5,0
ОК 24. Бізнес-планування та організація підприємницької діяльності 6,0
ОК 25. Бізнес-планування та організація підприємницької діяльності (курсова робота) 1,0
ОК 26. Організація підприємницької та комерційної діяльності 6,0
ОК 27. Організація підприємницької та комерційної діяльності (курсова робота) 1,0
ОК 28. Біржова діяльність 5,0
ОК 29. Торговельне підприємництво 5,0
ОК 30. Фінансовий аналіз 5,0
ОК 31. Фінансовий аналіз (курсова робота) 1,0
ОК 32. Навчальна практика «Вступ до фаху» 4,5
ОК 33. Організаційно-економічна практика 4,5
ОК 34. Підприємницько-аналітична практика 4,5
ОК 35. Переддипломна практика 6,0
ОК 36. Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра 3,0
ОК 37. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи бакалавра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 177,0
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Трудове право 3,0
ВБ 1.2. Конституційне право
ВБ 2.1. Договірне право 3,5
ВБ 2.2. Основи адміністративного права
ВБ 3.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) 3,0
ВБ 3.2. Соціологія
ВБ 4.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) 4,0
ВБ 4.2. Психологія управління
ВБ 5.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) 3,0
ВБ 5.2. Політологія
ВБ 6.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) 3,0
ВБ 6.2. Професійні етика
ВБ 7.1. Інвестування 5,0
ВБ 7.2. Бізнес-моделювання
ВБ 8.1. Фінансово-економічні ризики 5,5
ВБ 8.2. Аналіз ринкової кон’юнктури
ВБ 9.1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 5,0
ВБ 9.2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур
ВБ 10.1. Інноваційний бізнес 5,0
ВБ 10.2. Комерційна діяльність
ВБ 11.1. Оцінка та управління вартістю підприємства 5,0
ВБ 11.2. Ціноутворення
ВБ 12.1. Контролінг та бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва 5,0
ВБ 12.2. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі
ВБ 13.1. Звітність суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних установ 4,0
ВБ 13.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 14.1. Інформаційні системи і технології у підприємництві 4,0
ВБ 14.2. Програмне забезпечення обробки комп’ютерної інформації
ВБ 15.1. Соціальне страхування та відповідальність 5,0
ВБ 15.2. Електронна комерція
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 63,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми можуть працювати керівниками та помічниками керівників підприємств, фахівцями з ефективності підприємництва, консультантами з ефективності підприємництва, професіоналами з інноваційної діяльності, економістами з планування, фахівцями з управління активами, а також обіймати посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері підприємництва,торгівлі та біржової діяльності.

Випускники освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): економіст з аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування; фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт); економіст по матеріально-технічному постачанню; економіст по плануванню; фахівець у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; дилер (біржовий торговець); агент з торгівлі майном; технічний та торговельний представник.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях та застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;

2. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; володіти іноземною, зокрема, англійською мовою, на рівні літературного пошуку і міжособистісного спілкування; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.

3. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; аналізувати чинне законодавство у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання.

4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, мати практичні навички щодо збору і обробки фінансово-економічної інформації, ідентифікувати сучасні методи обробки фінансово-економічної інформації та її систематизації.

5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

6. Оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля; застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я і фізичного розвитку, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

7. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.

8. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; працювати самостійно або в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток; планувати та управляти часом у професійній діяльності.

9. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; знання та розуміння загальних закономірностей функціонування і розвитку суб’єкта підприємництва в ринкових умовах, процесу розробки і прийняття обґрунтованих економічних рішень, теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, суті і значення всіх категорій грошових відносин, їх взаємодії, механізмів впливу на економічне середовище у контексті регіональної, національної та міжнародної політики.

10. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

11. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; демонструвати знання та практичні навички з розробки бізнес-плану діяльності підприємства; володіти методикою планування та прогнозування; узагальнювати інформацію про форми, види, засади, методи здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва; аналізувати основні процеси та явища економічного розвитку торговельного підприємництва, оптимальні методи продажу товарів.

12. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; оцінювати зміни підприємницького середовища; створювати та управляти діяльністю власного бізнесу; визначати та використовувати економічні показники для обґрунтування відповідних рішень у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

13. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; розробляти і здійснювати комплексні заходи щодо інтегрування вітчизняних суб’єктів підприємництва у світовий економічний простір; опанувати систему теоретичних знань з основ та методології виконання економічного та фінансового аналізу діяльності суб’єкта підприємництва; представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів; демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.

14. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності; формувати ефективні бізнес-комунікації з контрагентами в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

15. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

16. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва та управління ними, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

17. Використовувати методологію економічної науки, мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку та особливостей розвитку макроекономічних явищ і процесів, критично осмислювати положення економічної науки у поясненні системних властивостей національної, регіональної економіки та економіки окремого суб’єкта підприємництва, пояснити зв'язок між фундаментальними економічними категоріями та професійною термінологією, узагальнювати та структурувати проблеми предметної області, а також розробляти відповідні організаційні (управлінські) рішення у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

18. Самостійно і під керівництвом проводити пошук інформації і систематизацію даних, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції, викладати текст, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові дані з використанням навчально-методичної літератури і необхідних програмних продуктів та апаратних засобів, джерел офіційної статистики, законодавчої бази, правових актів, баз статистичної інформації для аналізу і розв’язування професійних задач; здійснювати комп’ютерне оброблення, компонування даних, перевіряти їхню правильність, забезпечувати якість підготовлених документів.

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Тривалість програми денна – 1 рік 4 міс.
заочна – 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-магістрів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати фінансово-економічні, управлінські, наукові задачі та складні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування у професійній діяльності або у процесі навчання на основі застосування цілісних знань у професійній практиці, володіти інструментарієм та методологією наукової, педагогічної та професійної діяльності, проводити дослідження та / або здійснювати інновації, в тому числі в умовах невизначеності та сучасних вимог, формувати та обґрунтувати власні висновки.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що дає можливість самостійно та ефективно виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення складних завдань, прийняття фінансово-правових рішень.

Особливістю програми є підготовка та надання магістрам оптимальних і збалансованих знань та навичок, необхідних для здійснення професійного та наукового пошуку, синтезу обґрунтованих ідей в галузі фінансів, банківської справи та страхування. Програма реалізується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу та менеджменту в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії підприємств, організацій, установ, досягнення ефективних результатів професійної діяльності, які орієнтовані на вирішення складних завдань, прийняття фінансово-економічних управлінських рішень; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами обробки фінансово-облікової інформації.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0
ОК 2. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 3,0
ОК 3. Основи наукових досліджень у професійній сфері 4,0
ОК 4. Фізичне виховання 3,0
ОК 5. Фінансовий менеджмент 5,0
ОК 6. Курсова робота «Фінансовий менеджмент» 1,5
ОК 7. Ринок фінансових послуг 4,0
ОК 8. Управління фінансовою санацією 6,0
ОК 9. Страховий менеджмент 5,0
ОК 10. Переддипломна практика 6,0
ОК 11. Виконання кваліфікаційної роботи магістра 21,0
ОК 12. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи магістра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 64,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Глобальна економіка 3,0
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові стратегії економічного розвитку
ВБ 2.1. Банківський менеджмент 4,0
ВБ 2.2. Фінансове посередництво
ВБ 3.1. Податковий консалтинг 5,0
ВБ 3.2. Антикризове фінансове управління
ВБ 4.1. Бюджетний менеджмент 5,0
ВБ 4.2. Управління місцевими фінансами
ВБ 5.1. Управління фінансовими ризиками 4,5
ВБ 5.2. Контролінг та управління фінансами малого та середнього бізнесу
ВБ 6.1. Сучасні інформаційні технології у фінансових розрахунках 4,0
ВБ 6.2. Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 25,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Конкурентними перевагами випускників програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є глибока професійна підготовка у сфері грошово-кредитних відносин, корпоративних фінансів, банківської справи та страхування, набуття під час навчання лідерських якостей, оволодіння вмінням самостійного прийняття управлінських рішень на основі професійних етичних міркувань, що надає широкі можливості для швидкого кар’єрного зростання та особистісного розвитку протягом усього життя.

Працевлаштування випускників здійснюється, на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових директорів підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в інших органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): законодавці, державні службовці, керівники, менеджери (управителі); керівник підприємств, установ, організацій; керівник різних основних підрозділів; керівник функціональних підрозділів; керівник проектів та програм; керівник малих підприємств; викладач вищих навчальних закладів (асистент); науковий співробітник, науковий співробітник-консультант; економіст з фінансової роботи; економіст аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; оглядач з економічних питань; консультант з економічних питань; операціоніст (банк); букмекер; кредитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки; державний аудитор; державний експерт; казначей; страхувальник; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки, в страхових компаніях (страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт).

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів господарювання у стандартних та нестандартних умовах.

2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів господарювання, забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах кризових ситуацій та демонструвати теоретичні знання щодо управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику у сфері оподаткування.

3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення банківських операцій, визначати стратегію і тактику діяльності банку; розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами страхових організацій, орієнтуватися у специфіці застосування інформаційних систем та технологій управління страховими організаціями, інтегрувати існуючі методи оцінки ризиків, що виникають у страховій діяльності, адаптувати їх для розв’язання завдань при проведенні страхового ризик-менеджменту.

4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; визначати перспективи розвитку глобальної економіки, міжнародної та європейської інтеграції України в умовах глобалізації; застосовувати знання в галузі мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою досягнення певних економічних, соціальних, міжнародних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів держави і суспільства, демонструвати розуміння умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, основних теоретичних концепцій та перспектив міжнародної та європейської економічної інтеграції України.

5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень; просто і зв'язано висловитись на теми особистих інтересів або професійні теми; мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами; використовувати діловий та публіцистичний стилі української мови; готувати основні види ділової документації українською та іноземною мовами; складати ділові папери іноземною мовою у сфері фінансів, банківської справи та страхування; продемонструвати вправність у володінні іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; користування усним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; уміння перекладати з іноземної мови на рідну текстів загально технічного характеру.

6. Поводитися ініціативно та відповідально до свого здоров’я, використовувати засоби забезпечення безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих стандартів, норм і правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.

7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; практикувати ефективну колективну роботу, здійснювати раціональну організацію та управління трудовими ресурсами у сфері професійної діяльності, навчати основним теоретичним положенням та практичним умінням у галузі фінансів, банківської справи та страхування у колективі; вміти доступно, на високому професійному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів.

8. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності; помічати, виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності, діяти автономно та бути самостійним в планування і реалізації проектів на професійному рівні, нести відповідальність за розвиток професійних знань;

9. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; аргументувати та обґрунтувати оригінальне інноваційне рішення, яке направлене на розв’язання фінансової проблеми; усвідомлювати необхідність постійного навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

10. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування фінансового ринку; приймати обґрунтовані управлінські рішення в процесі функціонування фінансових посередників та визначати способи управління ризиками в процесі здійснення інвестиційної, емісійної та посередницької діяльності на всіх сегментах фінансових ринків; вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, вміти приймати науково обґрунтовані управлінські рішення щодо формування діяльності банку в умова дисбалансів та невизначеності, зробити висновок щодо ефективності діяльності банку та запропонувати план дій щодо удосконалення роботи банківської установи.

11. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві, планувати і прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема, передбачати можливі фінансові ризики, враховуючи фінансові чинники внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги, виконувати на високому професійному рівні конкретній фінансові операції, приймати оптимальній управлінські рішення як у звичайних, так і в екстремальних умовах, будувати економіко-математичні моделі у сфері фінансів, визначати актуальні проблеми та ризики у податковій політиці суб’єктів господарювання.

12. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень; аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

13. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; застосовувати та поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів.

14. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів; демонструвати вміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, практичні навички щодо комп’ютерного збору і обробки фінансово-облікової інформації, виділити новизну, теоретичну і практичну значимість фінансового дослідження; формувати конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

15. Демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях, що дає можливість здійснювати діяльність з управління фінансовими потоками в бюджетному процесі, місцевими фінансами, використовуючи програмно-цільовий метод, проводити контроль і аудит державних фінансів, дискутувати з проблемних наукових питань розвитку та управління місцевими, державними та міжнародними фінансами.

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Гарант програми – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

Завідувач кафедри – Єлецьких Світлана Яківна,

доктор економічних наук, професор

Web:Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

E-mail:fins@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти
240 кредитів ЄКТС за скороченою формою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,
освітнього ступеня «молодший бакалавр»
Тривалість програми денна за повною формою – 3 роки 10 міс.
денна за скороченою формою – 1 рік 10 міс.
заочна за повною формою – 3 роки 10 міс.
заочна за скороченою формою – 2 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців-бакалаврів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та освітньої діяльності.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма орієнтує на практичне опанування навичок з фінансів, банківської справи та страхування; передбачає надання бакалаврам оптимальних та збалансованих знань та навичок, необхідних для здійснення професійного пошуку, синтезу обґрунтованих ідей в галузі фінансів, банківської справи та страхування; орієнтована на глибоку спеціальну підготовку бакалаврів, здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища; враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними програмами обробки фінансово-облікової інформації.

Особливістю програми є підготовка фахівців у сфері управління фінансами, що є необхідним для їх успішної роботи в українських та закордонних компаніях, державних і муніципальних органах влади, як керівників та провідних спеціалістів фінансових відділів, а також для створення власного бізнесу, здатних управляти фінансовими потоками, займатись спрямуванням фінансових потоків, управлінням капіталом, аналізувати стан фінансової і господарської діяльності підприємств, банківських, небанківських і бюджетних установ, страхових компаній, брати участь у розробці інвестиційних програм на засадах оволодіння системою компетентностей. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, орієнтованих на оволодіння поглибленими знаннями щодо системи фінансового аналізу в діяльності підприємств, організацій та установ реального та фінансового секторів економіки; навичками застосування сучасних методів і методичних підходів щодо формування фінансової тактики та стратегії.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова 13,0
ОК 2. Фізичне виховання 13,5
ОК 3. Вступ до навчального процесу 1,0
ОК 4. Історія України та української культури 7,0
ОК 5. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
ОК 6. Філософія 4,0
ОК 7. Вища математика 6,0
ОК 8. Економіко-математичні методи та моделі 6,0
ОК 9. Регіоналістика 5,0
ОК 10. Інформатика 5,0
ОК 11. Основи економічної теорії 5,0
ОК 12. Мікро- та макроекономіка 6,0
ОК 13. Статистика 5,0
ОК 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
ОК 15. Економіка підприємства 6,0
ОК 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4,0
ОК 17. Менеджмент 5,0
ОК 18. Маркетинг 4,0
ОК 19. Бухгалтерський облік 5,0
ОК 20. Гроші та кредит 4,0
ОК 21. Тренінг «Ділова кар’єра та технологія працевлаштування» 1,0
ОК 22. Фінанси 5,0
ОК 23. Фінанси (курсова робота) 1,0
ОК 24. Бюджетна система 6,0
ОК 25. Банківська система 6,0
ОК 26. Банківська система (курсова робота) 1,0
ОК 27. Податкова система та оподаткування 5,0
ОК 28. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 5,5
ОК 29. Страхування 5,0
ОК 30. Фінансовий аналіз 5,0
ОК 31. Фінансовий аналіз (курсова робота) 1,0
ОК 32. Навчальна практика «Вступ до фаху» 4,5
ОК 33. Виробнича практика (фінансово-економічна) 4,5
ОК 34. Виробнича практика (фінансово-аналітична) 4,5
ОК 35. Переддипломна практика 6,0
ОК 36. Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра 3,0
ОК 37. Державна атестація (захист кваліфікаційної роботи бакалавра) 3,0
Разом обов’язкові компоненти освітньої програми 177,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1. Трудове право 3,0
ВБ 1.2. Конституційне право
ВБ 2.1. Договірне право 3,5
ВБ 2.2. Фінансове право
ВБ 3.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1) 3,0
ВБ 3.2. Соціологія
ВБ 4.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2) 4,0
ВБ 4.2. Психологія управління
ВБ 5.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3) 3,0
ВБ 5.2. Політологія
ВБ 6.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4) 3,0
ВБ 6.2. Професійні етика
ВБ 7.1. Інвестування 5,0
ВБ 7.2. Бізнес-моделювання
ВБ 8.1. Аналіз банківської діяльності 5,0
ВБ 8.2. Центральний банк та грошово-кредитна політика
ВБ 9.1. Фінансово-економічні ризики 5,0
ВБ 9.2. Фінанси зарубіжних корпорацій
ВБ 10.1. Фінансовий ринок 5,0
ВБ 10.2. Біржова діяльність
ВБ 11.1. Місцеві фінанси 5,0
ВБ 11.2. Казначейська справа
ВБ 12.1. Контролінг та бюджетування діяльності суб'єктів підприємництва 5,0
ВБ 12.2. Державний фінансовий контроль та державні закупівлі
ВБ 13.1. Звітність суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних установ 4,0
ВБ 13.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБ 14.1. Інформаційні системи і технології у фінансах 4,0
ВБ 14.2. Програмне забезпечення обробки комп’ютерної інформації
ВБ 15.1. Соціальне страхування та відповідальність 5,0
ВБ 15.2. Інвестиційне кредитування
Разом вибіркові компоненти освітньої програми 62,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Працевлаштування випускників здійснюється на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах фінансових аналітиків підприємств, банківських установ, страхових компаній, головних бухгалтерів; фахівців в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, казначейства, а також в ін. органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; експерт технічний з промислової безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки; державний аудитор; державний експерт; казначей; спеціаліст-бухгалтер; страховик; аналітик з інвестицій; аналітик з кредитування, фахівець з корпоративного управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер), оцінювач (експертна оцінка майна, оцінювач-експерт), фінансових службах та фіскальних органах (головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий); менеджер (управитель) із грошового посередництва; менеджер (управитель) із фінансового лізингу; менеджер (управитель) із надання кредитів; менеджер (управитель) із страхування; менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування; менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів; менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування; менеджер (управитель) із фінансового посередництва; професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; професіонал з депозитарної діяльності; професіонал з корпоративного управління; професіонал з торгівлі цінними паперами; професіонал з управління активами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають уміти:

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; показувати концептуальні та методологічні знання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, застосовувати їх під час освітнього процесу та у професійній діяльності.

2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем; відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, побудувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, розробити і реалізувати стратегію планування, бюджетування та фінансової аналітики на підприємстві.

3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; визначати перспективи розвитку глобальних фінансів, міжнародної та європейської інтеграції України в умовах глобалізації, оцінювати ефективність функціонування системи міжнародних розрахунків та валютних операцій, здійснювати аналіз та планування макрофінансових показників.

4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування; демонструвати розуміння сутності процесів, які обумовлюють бюджетну політику на державному та місцевому рівнях; аналізувати чинне законодавство у сфері фінансів, банківської справи та страхування, захищати інтереси та права суб’єкта господарювання; аргументувати та обґрунтувати оригінальне інноваційне рішення, яке направлене на розв’язання фінансової проблеми.

5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); застосовувати та удосконалювати методичний інструментарій страхової справи, впроваджувати передовий досвід та наукові дослідження зі страхової справи, вміти забезпечувати ефективність управління страховою організацією, її структурними підрозділами.

6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; вміти на засадах методів статистичного моделювання проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, уміти розробляти методику управління банківськими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності.

7. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти; формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію; професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою, мати практичні навички щодо збору і обробки фінансово-облікової інформації, ідентифікувати сучасні методи обробки фінансової інформації та її систематизації.

8. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем; відтворювати розуміння сутності процесу розвитку фінансової, банківської та страхової діяльності суб’єктів господарювання та механізму управління цими процесами; відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування планових та нестандартних методів й алгоритмів діяльності суб’єктів підприємництва у стандартних та нестандартних умовах.

9. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування; проводити економічне діагностування фінансового стану банку, аналіз і оцінку використання його ресурсів у досягненні цілей, аналізувати ефективність проведення банківських операцій, уміти розробляти методику управління банківськими ризиками, її використання та визначення впливу на результати діяльності;

10. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів; пояснювати, аналізувати та представляти власні дослідження у студентських збірниках наукових праць, фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях.

12. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовувати та поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення щодо розробки стратегії розв’язання практичних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних державних та виробничих інтересів.

13. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності; володіти українською та іноземною мовою з метою спілкування як на національному, так і на міжнародному рівні з актуальних питань фінансів, банківської справи та страхування; дискутувати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень державною (іноземною) мовою; застосовувати систематизовані знання зі специфіки української мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів.

14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміти доступно, на високому професійному рівні представляти отримані результати власних знань та умінь, здійснювати трансфер набутих знань та результатів;

15. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку; постійно самонавчатися та продовжувати професійний розвиток; демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні; виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення; працювати самостійно або в групі, отримувати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; планувати та управляти часом у професійній діяльності; практикувати ефективну колективну роботу, здійснювати раціональну організацію та управління трудовими ресурсами у сфері професійної діяльності, навчати основним теоретичним положенням та практичним умінням у галузі фінансів, банківської справи та страхування у колективі; адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти; усвідомлювати необхідність постійного навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

16. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування; впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку суб’єктів підприємництва; збирати і впорядковувати матеріали для економічного та фінансового обґрунтування здійснення банківських операцій; визначати стратегію і тактику діяльності банку, способи диверсифікації інвестиційного кредитування; розробляти і впроваджувати заходи щодо управління фінансами страхових організацій; володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей фінансового ринку, закономірностей функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг; розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

17. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; помічати, виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності, діяти автономно та бути самостійним в планування і реалізації проектів на професійному рівні, нести відповідальність за розвиток професійних знань.

18. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя; оцінювати фактори техногенного впливу на навколишнє середовище, розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності і методи захисту довкілля.

Абітурієнту

Кафедра «Фінанси, банківська справа та підприємництво»

запрошує Вас на навчання за спеціальностями

072 Фінанси, банківська справа та страхування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ЯКИМ ПРОФЕСІЙНИМ НАВИЧКАМ НАВЧАТИМУТЬ?

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • опановувати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем;
 • використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • використовувати базові знання і практичні навички у сфері регулювання фінансового та реального секторів економіки;
 • застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, інформаційні технології у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати фінансово-економічну інформацію;
 • виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • здійснювати аналіз діяльності суб’єктів підприємництва та торговельних організацій;
 • оцінювати результати діяльності підприємства, розробляти та аналізувати плани та бюджети підприємства з метою оцінки ефективності управлінських рішень і оптимального розподілу ресурсів;
 • обґрунтовувати сутність методики постановки бюджетування на основі бізнес-процесів;
 • визначати умови впровадження системи контролінгу на підприємстві;
 • застосовувати систему фундаментальних знань з фінансового менеджменту бізнес-процесів, антикризового управління в бізнесі, інструментарію системного фінансового управління підприємством;
 • використовувати сучасні інформаційні системи, технології, програмне забезпечення.
 • приймати професійні рішення в сфері біржової торгівлі.
 • ДЕ МОЖНА ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ НА БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ?

  Після навчання за спеціальністю

  072 «Фінанси банківська справа та страхування» Ви можете обіймати посади:

 • фінансового менеджера підприємства, банку;
 • фінансового директора та фінансового аналітика;
 • керівника фінансових і економічних підрозділів підприємства, банку;
 • начальника страхового управління, страхового агента;
 • фінансиста в Національному банку України і комерційних банках;
 • фінансиста на підприємствах різних форм власності; державних установах(фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державна казначейська служба, державна аудиторська служба);
 • фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків.
 • Після навчання за спеціальністю

  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви можете обіймати посади:

 • директора малого підприємства за всіма видами економічної діяльності;
 • директора малого підприємства за всіма видами економічної діяльності;
 • завідувача торговельного підприємства;
 • керівника підприємств сфери послуг;
 • менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • фахівця з біржової торгівлі, брокера, дилера;
 • керівника агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо.
 • ЯКІ ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАТИМУТЬ?

  Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  - Фінанси, гроші та кредит;

  - Фінанси підприємств;

  - Місцеві, державні та міжнародні фінанси;

  - Банківська система та банківські операції;

  - Бюджетна система;

  - Казначейська справа;

  - Економічний та фінансовий аналіз;

  - Інвестування;

  - Податкова система;

  - Страхування;

  - Економічні та фінансові ризики;

  - Інформаційні системи і технології у фінансах.

  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  - Бізнес-планування , основи підприємницької діяльності;

  - Комерційна діяльність та бізнес-стратегія;

  - Конкурентоспроможність підприємства;

  - Електронна комерція та інноваційний бізнес;

  - Торговельне підприємництво;

  - Аналіз малого та середнього бізнесу;

  - Економічний та фінансовий аналіз;

  - Фінанси, гроші та кредит;

  - Інформаційні системи і технології у підприємницькій діяльності;

  - Економічні та фінансові ризики;

  - Міжнародний ринок праці.
  УМОВИ ВСТУПУ

  на основі повної середньої освіти необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з таких предметів, як:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • іноземна мова або географія.
 • на основі диплому молодшого спеціаліста необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з:

 • української мови та літератури.
 • на основі раніше здобутого ступеню вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», або «магістр» за будь-якою іншою спеціальністю необхідно подати сертифікат Українського центру оцінки якості освіти з:

 • іноземної мови.
 • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);
 • оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • оригінал та копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 • КОНТАКТНІ ДАННІ

  Адреса: 84313, м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 39, корп. 2, ауд. 2317
  E-mail: fins@dgma.donetsk.ua
  тел.: (062) 641-68-47
  моб.: (050) 222-24-53, (050) 917-51-27

  Магістратура за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Чому магістратура?

  Магістратура - це найвищий ступінь навчання після бакалаврату в прийнятій в Україні двоступеневої системі вищої освіти. Вона призначена для тих, хто прагне мати високі стартові позиції при працевлаштуванні на сучасному ринку праці.

  Результати дослідження зарплат випускників ВНЗ останніх двох років показали, що роботодавці цінують магістрів більше бакалаврів. Зарплата випускника магістратури вже з першого місця роботи на 30% перевищує зарплату бакалавра. В основу даного дослідження експертів  покладено результати моніторингу економіки освіти, в якому взяли участь понад тисячі роботодавців різних галузей економіки.

  Навчання на отримання звання магістра триває 1,5 року. Відбір претендентів здійснюється на основі успішного завершення бакалаврату.

  Магістратура за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає наступні напрями підготовки:

  01 - Фінансова аналітика та управління фінансами суб'єктів підприємницької  діяльності.

  02 - Банківська справа, фінансове посередництво та страхування.

  03 - Управління місцевими, державними  та міжнародними фінансами.

  Магістратура покликана підготувати відповідальних керівників, провідних спеціалістів,  які потрібні у великих компаніях, що ведуть роботу в Україні і за кордоном. Вона, як правило, є своєрідною  перепусткою на провідні посади в штатному розкладі великих виробничих підприємств, крупних банків та інших установ.

  7 «ЗА» МАГІСТРАТУРУ!

  1. По-перше, навчаючись в магістратурі, Ви отримуєте якісну освіту, так як здійснювати підготовку магістрів мають право далеко не всі ВНЗ, а тільки найкращі.
  2. По-друге, як правило, для проведення занять в магістратуру запрошуються кадри вищої кваліфікації, викладачі та фахівці, що володіють не тільки вченими ступенями, але і практичним досвідом роботи.
  3. По-третє, магістерські програми реалізуються з урахуванням індивідуальних потреб здобувачів. Найчастіше вузи надають можливість обрати графік навчання.
  4. По-четверте, за підсумками навчання присвоюється ступінь магістра, яка зрозуміла і визнана за кордоном. Мобільність на ринку праці, в тому числі і міжнародному, постійно зростає, тому мати такий диплом, що визнається за кордоном, стає реальною потребою.
  5. По-п'яте, тільки магістратура (не бакалаврат) відкриває двері в аспірантуру. Наша вчена ступінь кандидата наук прирівнюється до західного PhD (доктор з філософії).
  6. По-шосте, магістратура дає можливість продовжити навчання за іншим, відмінним від бакалаврату, напрямком. Фактично це дає можливість отримати нову професію.
  7. По-сьоме, магістратура - це, мабуть, найкращий спосіб удосконалити свої знання і кадрові позиції.

  Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» пишається своїми магістрами!

  Фото магістранта Тема роботи, автореферат Перелік публікацій з посиланнями
  Дослідження взаємозв'язку показників ліквідності та рентабельності, а також розробка заходів щодо їх оптимізації.
  1. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в Україні.

  http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/Economics/13_169433.doc.htm

  1. Сучасні основи формування доходів місцевих бюджетів.

  https://yadi.sk/i/L3q48WEopM7qG

  1. Особливості формування податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів

  https://yadi.sk/i/M1fcJ4D3pPHFi

  1. Перспективні напрямки розвитку активних операцій банку http://www.rusnauka.com/18_ENXII_2015/Economics/1_195380.doc.htm
  2. Дослідження сутності фінансової стійкості підприємства

  http://vk.com/doc31675150_399549617?hash=fa6ea0a0984bcee115&dl=0601fb1af30985d0e7

  1. Управління рентабельністю як основа конкурентоспроможності підприємства.

  http://is.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ilid/jurnal/prezent/88uuuurrr.pdf

  1. Ліквідність як показник оцінки фінансового стану підприємства.

  https://yadi.sk/i/JldzrNlxpPJyS

  Фінансове забезпечення в бюджетній установі
  Дослідження іпотечного кредитування банками України та філії – Костянтинівського відділення АТ «Ощадбанк»
  «Оцінка показників кредитної діяльності банку на прикладі ПАТ КБ" ПРИВАТБАНК ", м Краматорськ

  Аналіз фінансового потенціалу підприємства

  1.Теоретичні основи фінансового потенціалу підприємства

  2.Досліження фінансового потенціалу підприємства

  3.Основні напрямки покращення фінансового потенціалу підприємства

  Використовуйте всі можливості, щоб отримати якісну освіту і вдосконалити власну кар'єру!

  {nomultithumb}

  Новини кафедри фінансів

  АНКЕТУВАННЯ З ОЦІНКИ ОПП

  Базуючись на принципах публічності і прозорості при розробки освітньо-професійних програм підготовки фахівців спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на кафедрою фінансів, банківської справи та підприємництва запропонована анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо їх якості.

  Детальніше

  ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ…

  В Літературній вітальні ДДМА 13.11.19 р. на кураторській годині відбулася дуже важлива подія – студенти груп Ф-19 та ПТ-19 занурилися у історичне минуле і згадали скрутні часи українського народу. Тема «Голодомор 1932-1933 рр.» – це нестерпний біль і страждання наших пращурів, яке відчувається в кожному подиху української землі і в сучасні часи.

  Детальніше

  КВЕСТ «ОДИН ДЕНЬ ІЗ ЖИТТЯ ТОПОВОГО СТУДЕНТА»

  16.10.2019 р. студенти гр. Ф-19-1та Пт-19-1. прийняли естафету всеукраїнського квесту «Один день із життя ТОПового студента», якій проводить ПриватБанк!

  Детальніше

  Кафедра ФБСП проводить лекції з елементами англійської мови

  Кафедра „Фінанси, банківська справа та підприємництво” розпочала цикл занять з елементами англійської мови для студентів бакалавріату. Враховуючи актуальність даного питання, з одного боку, та достатньо неоднорідне володіння англійською мовою серед наших бакалаврів – з іншого, кафедрою було прийнято рішення про поступове розширення використовуваної лексики та помірне нарощування присутності англійської на лекційних та практичних заняттях.

  Детальніше

  Викладачі та студенти кафедри „ФБСП” взяли активну участь в мандрівному фестивалі „З країни в Україну”

  Фестиваль „З країни в Україну” – масштабна культурно-просвітницька подія для малих міст Донецької області. Він мандрує від міста до міста, даруючи цікаві та яскраві концерти, майстер-класи, кінопокази, лекції та виставки мешканцям невеличких містечок, створюючи атмосферу громадської єдності та любові до рідної землі.

  Цього року до участі у фестивалі долучилися наші першокурсники та провідні викладачі, які у складі делегації від ДДМА взяли безпосередню участь у заходах фестивалю у трьох містах: Дружківці (27 жовтня 2017 р.), Костянтинівні (28 жовтня 2017 р.) та Торецьку (29 жовтня 2017 року).

  Детальніше

  Студенти кафедри ФБСП завітали на екскурсію до „Приватбанку”

  8 листопада 2017 р. студенти кафедри „Фінанси, банківська справа та підприємництво” відвідали екскурсію „Знайомство з професіями Приватбанку”. Наша кафедра давно та плідно співпрацює зі Східним регіональним управлінням ПАТ КБ „ПриватБанк”, значна кількість наших випускників зробили в ньому успішну кар’єру, тому ця екскурсія була для наших студентів не тільки цікавою, але й корисною з точки зору можливостей майбутнього працевлаштування.

  Детальніше

  Финансисты и предприниматели на «Гарбуз-Фесте»

  31 октября, на большом перерыве проходил "Гарбуз-Фест", посвященный празднику Хэллоуина. Наши группы: Ф 17-1 и ПТ 17-1 не смогла пройти мимо такого мероприятия. Мы поучаствовали во всех конкурсах.

  Детальніше

  Вітаємо наших дебютантів!

  Студентське життя в Академії – це не тільки навчання та наука. Це ще і широкі можливості для розвитку творчих особистостей: яскравих, самобутніх та харизматичних. Наші першокурсники вже встигли це відчути, активно „увірвавшись” в культмасову роботу ДДМА.

  Детальніше

  Конкурс дипломних робіт ФЕМ

  11 жовтня на факультеті економіки і менеджменту було проведено конкурс магістерських робіт і дипломних робіт бакалаврів. Від кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» було висунуто одну магістерську роботу (Кісіль О. В., гр. Ф 11-м, керівник – зав. кафедри, д-р екон. наук, проф. Єлецьких С. Я.) та три дипломні роботи бакалаврського рівня (гр. Ф 13-1, Полянська Д. А., Копиленко О. О., керівник – канд. екон. наук, доц. Михайличенко Н. М.; Гарнага Т. С., керівник – канд. екон. наук, доц. Гетьманенко Ю. О.).

  Детальніше

  Наші першокурсники знають „Що?”, „Де?” і „Коли?”

  27 вересня відбувся традиційний турнір з інтелектуальної гри „Що? Де? Коли?” серед першокурсників. Приємно відзначити, що студенти першого курсу наших спеціальностей „Фінанси, банківська справа та страхування” і „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” не тільки взяли участь у турнірі майже в повному складі, але й достатньо пристойно завершили гру, увійшовши до десятки найкращих та посівши 7 та 8 місця серед 17 команд.

  Детальніше

  Наші першокурсники взяли участь у марафоні до Дня Міста

  24 вересня Краматорськ святкував своє 149-річчя. З цієї нагоди в місті було проведено цілу низку різноманітних заходів, за якими можна було не тільки спостерігати, але й брати безпосередню участь. Так, наприклад, в Краматорську було проведено перший в Донецькій області масштабний марафон, до якого долучилися понад 2,5 жителів та гостей міста.

  Приємно, що наші першокурсники з груп Ф 17-1 та ПТ 17-1 також взяли участь у цьому заході: Поліна Ткаченко, Дар’я Семенченко, Олександра Ахізарова та Анастасія Косілова. Ми взяли інтерв’ю у Поліни Ткаченко, старости гр. Ф 17-1.

  Детальніше

  „Ярмарок професій” у ДДМА: час замислитись про майбутнє

  20 вересня Донбаська державна машинобудівна академія разом з Краматорським центром зайнятості проводили традиційний „Ярмарок професій”. Наші студенти бакалавріату та магістратури відвідали цей захід, щоб ознайомитись з пропозиціями працедавців. Цього року „Ярмарок” був здебільшого спрямований на працевлаштування безробітних, які становили основну масу відвідувачів заходу. Нажаль, на відміну від попередніх років, представництва банківських установ: „Ощадбанку” та „ПриватБанку” – не спостерігалося. А саме ці потенційні працедавці цікавили наших студентів найсильніше, оскільки в цих банках спостерігається найбільший попит на випускників спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування”. Втім, представників бізнесу – від великого до малого – було достатньо, що зацікавило наших магістрів спеціальності „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Ми вирішили поцікавитись, в якій сфері бачить своє майбутнє наша студентка першого курсу магістратури гр. Ф 1-м Олександра Пічугіна.

  Детальніше

  «Еразмус+» – курс на академічну мобільність

  14 вересня в стінах ДДМА пройшов інформаційний день Національного офісу «Еразмус+ в Україні». Ця подія зацікавила викладачів і студентів кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування». На засідання, що відбулося в музеї ДДМА, кафедрою було делеговано завідувачку, д-ра екон. наук, проф. Єлецьких С. Я., канд. екон. наук, доц. Михайличенко Н. М. та магістрантку гр. Ф 12-м Назаренко О. С.

  Детальніше

  Вітаємо студентів кафедри «Фінанси, банківська справа та підприємництво» з початком нового навчального року!

  Бажаємо всім нашим студентам: і фінансистам, і підприємцям, і стаціонару, і дистанційникам – успіхів на не дуже легкому, але цікавому й корисному шляху оволодіння знаннями у галузі фінансів!

  Детальніше

  Вітаємо наших першокурсників!

  1 вересня кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» тепло зустрічала своїх неофітів: одразу чотири групи студентів стаціонару переступили її поріг.

  Першокурсники двох спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, біржова справа та торгівля», які ще не так давно були школярами або учнями технікумів, провели свій перший день у стінах Академії в якості її студентів.

  Детальніше

  Вітаємо дипломників кафедри «Фінанси» з успішним захистом!

  Ось і закінчився період дипломування наших студентів стаціонару: спеціалістів і бакалаврів. Вітаємо усіх з успішним захистом! Усі студенти – молодці, ретельно попрацювали над дипломними роботами й добре підготувались до захисту. Викладачі, що входять до ДЕК, з втіхою відзначають високий рівень наших дипломантів. ФК 12-1, ФК 13-1 і ФК 15-т – вітаємо вас з цим важливим етапом!

  Детальніше

  Кафедра «Фінанси» на Зустрічі випускників ДДМА

  20 травня Донбаська державна машинобудівна академія зустрічала своїх випускників. У цьому врочистому заході взяла активну участь і наша кафедра: викладачі майже у повному складі зустрічали своїх колишніх студентів і теперішніх колег.

  Детальніше

  Терпсихори кафедри «Фінанси»

  Сьогодні в нашій рубриці про талановитих студентів кафедри «Фінанси» – граційні, енергійні та харизматичні дівчата: наші студентки, танцювальними виступами яких ми могли милуватися майже на всіх святах і урочистих заходах нашої Академії. Наші Терпсихори: Токарева Аліна (ФК 12-м), Вовненко Анастасія (ФК 12-1), Курлова Аліна (ФК 16-т), Раєвська Лілія (ФК 16-1).

  Детальніше

  Студенти кафедри «Фінанси» на «Ректорському прийомі – 2017»

  28 квітня 2017 р. відбувся «Ректорський прийом ДДМА», на який запрошуються найкращі студенти нашої Академії, що відзначились відмінним навчанням, значними успіхами в науковій роботі та громадською активністю.

  Детальніше

  Кафедра фінансів святкує День Академії – 2017

  27 квітня Донбаська державна машинобудівна академія святкувала свій 64-й день народження. Кафедра фінансів – викладачі і студенти – взяла активну участь у врочистих заходах. «День Академії – 2017» додав до скарбнички кафедри «Фінанси» ще кілька досягнень.

  Детальніше

  Наша студентка Дар’я Полянська взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі страхової справи

  Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Страхова справа» проходила в Тернопільському національному економічному університеті 19–20 квітня 2017 р.

  Студентку гр. ФК 13-1 Полянську Д. А. готувала до олімпіади канд. екон. наук, доц. Дьячкова Ю. М. Протягом весняних канікул для студентки проводились аудиторні та онлайн-консультації, багато матеріалу Дар’я опрацювала самостійно. У результаті вона посіла 17 місце. Загальна кількість учасників становила близько 70 осіб.

  Ми взяли у Дар’ї інтерв’ю.

  Детальніше

  «Дні науки» на кафедрі «Фінанси»

  У межах ХХХІХ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, магістрантів і студентів «Дні науки ДДМА» 18 квітня 2017 р. відбулося засідання секції фінансів.

  Було проведено круглий стіл серед викладачів і заслухано 36 доповідей науковців (серед них студентських – 21).

  Детальніше

  Студенти кафедри фінансів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інвестування

  Всеукраїнська олімпіада для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації з дисципліни «Інвестування» проходила в Одеській державній академії будівництва та архітектури 13–14 квітня 2017 р.

  До участі в олімпіаді студентів готував Грідасов В. М., доцент кафедри фінансів, канд. техн. наук, доц. Магістрант V курсу Швецова Ірина Володимирівна (гр. ФК 12-1м) і студент ІІІ курсу Мірошниченко Олексій Олександрович (гр. ФК 14-1) ретельно готувались до олімпіади протягом весняних канікул.

  Детальніше

  ХХ Ювілейна регіональна конференція МАН за науково-технічним профілем

  4 березня 2017 р. у Донбаській державній машинобудівній академії відбулась ювілейна ХХ конференція-захист МАН за науково-технічним профілем. Кафедра фінансів, як завжди, взяла в цьому заході активну участь і спільно з кафедрою менеджменту організувала роботу секції «Менеджмент і економіка».

  Детальніше

  Наші випускники розпочали свою кар’єру в ПАТ КБ «ПриватБанк»

  Випускники магістратури кафедри «Фінанси» Павло Родітелєв і Артем Дмитрієв поділилися своїм досвідом роботи в ПАТ КБ «ПриватБанк», куди вони влаштувалися влітку, напередодні останнього триместру навчання.

  Хлопці працюють у кол-центрі, який не так давно було відкрито в Краматорську, і ця робота їм дуже подобається.

  Детальніше

  Магістрант кафедри "Фінанси" – на "Зимовій студентській республіці"

  В період з 17 по 19 лютого 2017 року на базі оздоровчого комплексу „Перлина Донеччини” (м. Святогірськ) було проведено І Донецький регіональний етап проекту „Зимова студентська республіка” на тему „Модернізація індустрії та впровадження інновацій як шлях до розвитку Донеччини”.

  В проекті взяла активну участь магістрант кафедри „Фінанси”, студентка групи ФК 12-м Токарева Аліна.

  Аліна відзначає, що вихідні зі „Студентською республікою” пройшли дуже цікаво та продуктивно. „Студреспубліка” об’єднує студентів з різних вишів, надає чудову можливість завести нових друзів, познайомитися з людьми, з якими можна буде реалізовувати спільні проекти.

  Детальніше

  Фінансисти – у складі студентського самоврядування ДДМА!

  15 лютого відбулись вибори студентського самоврядування Донбаської державної машинобудівної академії, у результаті яких до нового складу студентського самоврядування увійшли дві студентки кафедри «Фінанси»:

  • Токарева Аліна (гр. ФК 12-м);
  • Курлова Олена (гр. ФК 16-т).

  Дівчата усвідомлюють усю міру відповідальності, що лягає на членів студентського самоврядування, і обіцяють зробити все, що від них залежить, щоб максимально активізувати студентів кафедри, зробити студентське життя ще більш цікавим, наповнити його різноманітними яскравими заходами, щоб постійно залучати студентів до участі в культурному житті не тільки Академії, але й міста, допомагати своїм одногрупникам сформувати громадянську позицію, підвищувати рівень соціальної активності наших фінансистів.

  Детальніше

  Вітаємо магістрів з фінансів з отриманням диплома!

  Наші студенти-магістранти з групи Ф 11-м успішно захистили магістерські роботи і стали дипломованими магістрами з фінансів!

  Завершилися безтурботні роки студентства, протягом яких наші випускники не тільки стали справжніми фахівцями у фінансовій сфері, але й розкрилися як непересічні особистості та талановиті молоді науковці. У кожного за плечима – власне дослідження, актуальне та цікаве, а також наукові публікації.

  Детальніше

  Вітаємо переможців І туру Всеукраїнської олімпіади з фінансів!

  Олімпіада проводилась 10–12 січня, загальна кількість учасників склала 42 особи. На другому курсі (рівень бакалаврів) участь у олімпіаді взяли 9 студентів.

  Детальніше

  Вітаємо з успішним захистом магістрів з фінансів!

  13 січня 2017 р. на кафедрі „Фінанси” відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит.

  Довгий і цікавий шлях, який пройшли наші студенти спочатку в бакалавріаті, а потім в магістратурі, прийшов до логічного завершення – захисту магістерських робіт, в яких були узагальнені результати наукового пошуку наших студентів, їх теоретичні надбання та практичні вміння.

  Детальніше

  Оксана Назаренко – майстер славетного мистецтва української вишивки

  Студенти кафедри фінансів – усебічно обдаровані особистості. Ми продовжуємо знайомитись з талантами наших випускників: сьогодні це натхненні вишивки нашого талановитого магістранта – Оксани Назаренко (гр. ФК 12-м). Оксана – не тільки відмінниця в навчанні і успішний молодий дослідник в науці. На дозвіллі вона ще й вишиває – хрестиком та бісером – сповнені гармонією та світлом ікони, розкішні пейзажі та квіти.

  Ми вирішити розпитати Оксану про її шлях до мистецтва вишивки.

  Детальніше

  Студенти кафедри „Фінанси” активно взяли участь у І турі Всеукраїнської студентської
  олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит”

  12 січня на кафедрі „Фінанси” ДДМА відбувся І тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Участь взяли студенти всіх курсів: бакалаври з першого до третього курсів, спеціалісти та магістри.

  Творчі та практичні завдання для різних курсів відрізнялися рівнем складності та колом фінансових дисциплін, які вони охоплювали. Переможці будіть визначатися окремо на другому, третьому, четвертому курсах, а також серед випускників-магістрів та спеціалістів.

  Детальніше

  Вітаємо студентів, співробітників, випускників та абітурієнтів
  кафедри „Фінанси” з Новим 2017 Роком!

  Хай щастя в дім на Новий Рік до всіх нас завітає!
  А на Різдво в оселях всіх хай щедрики лунають!
  Хай мир, добробут, злагода панують у країні,
  Любов і радість квітнуть хай в кожнісінькій родині!

  Хай щирим серцем збудеться усе, що побажається!
  Хай все сумне і прикре у минулому лишається!

  Детальніше

  Вітаємо з успішним захистом фінансистів заочної форми навчання!

  Вітаємо наших студентів-заочників з груп Ф 11-1з, Ф 11-2з, Ф 12-1з з успішним захистом дипломних робіт!

  У період 12-20 грудня на кафедрі фінансів проводився захист дипломних робіт студентів спеціальності 6.7.03050801 – Фінанси, банківська справа та страхування.

  Детальніше

  Кафедра фінансів ДДМА знову провела курси підвищення кваліфікації для працівників ПФУ в Донецькій області

  Нагальна необхідність реформування підходів до пенсійного забезпечення в Україні та численні зміни у законодавчій базі функціонування Пенсійного фонду України зробили курси з підвищення кваліфікації працівників ПФУ актуальними та своєчасними. Систематизація базових знань та оновлення професійно-орієнтованої інформації, можливість спілкування з професіоналами зі специфічних галузевих проблем, юристами, докторами та кандидатами наук – результати курсів підвищення кваліфікації високо оцінили їх безпосередні учасники.

  Детальніше

  Кафедра «Фінанси» успішно пройшла ліцензування магістратури та аспірантури

  Кафедра «Фінанси» ДДМА розширила ліцензований обсяг у магістратурі за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та ліцензувала магістратуру за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Згідно до Наказу Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності №1497л від 21.11.16., що вийшов на основі рішення Ліцензійної комісії Міністерства від 16.11.16 (протокол №26/1), ліцензований обсяг на спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» становить 75 осіб, а на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 50 осіб.

  Детальніше

  Кафедра фінансів бере активну участь у циклі заходів "Дні відкритих дверей ДДМА"

  Протягом листопада та грудня в ДДМА для школярів проводиться цикл заходів, що допомагають абітурієнтам Краматорська та Донецької області познайомитись з Донбаською державною машинобудівною академією.

  Кафедра фінансів приймає активну участь в „Днях відкритих дверей ДДМА”: з 10 по 30 листопада провідні викладачі кафедри разом зі своїми колегами з ФЕМ зустрілись більше, ніж з 600 учнями шкіл Краматорська, Бахмата, Торецька, Слов’янська та Слов’янського району.

  Детальніше

  Кафедра фінансів ДДМА продовжує тісну співпрацю з підвищення кваліфікації з Головним управлінням ПФУ в Донецькій області

  Курси підвищення кваліфікації для працівників Пенсійного фонду України в Донецькій області вже стали традиційними. Сумісно з Головним управлінням, кафедра фінансів організувала підвищення кваліфікації для спеціалістів підрозділів з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій та підрозділів обслуговування громадян територіальних управлінь Пенсійного фонду України з усієї Донецької області.

  Детальніше

  Фінансисти на студентському фестивалі «СтудДія»

  Міжнародний День студента – веселе і яскраве свято. 17 листопада студенти різних вишів міста Краматорськ зібралися на фестивалі-конкурсі студентської творчості «СтудДія», на якому презентували свої артистичні здібності та майже професійну майстерність.

  Детальніше

  «Ощадбанк» на Ярмарку професій ДДМА

  8 листопада 2016 р. у ДДМА відбувся «Ярмарок професій», участь у якому традиційно взяло Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Головний спеціаліст філії з підбору персоналу Трушин Дмитро Олександрович зустрів наших фінансистів цікавою розповіддю про один з найважливіших банків України. Сьогодні «Ощадбанк» переживає суттєву структурну та концептуальну реорганізацію, тому потреба в молодих, ініціативних, освічених кадрах стає особливо гострою.

  Детальніше

  Секція «Економіка» МАН ДДМА розпочала свою роботу

  5 листопада 2016 р. відбулася установча конференція Малої академії наук ДДМА. Після загального пленарного засідання школярі, які мріють стати юними науковцями, розійшлися по секціях.

  Секцією «Економіка» керував декан ФЕМ, д-р техн. наук, проф. Євген Васильович Мироненко. Відповідальний викладач за секцією – доцент кафедри «Фінанси», канд. економ. наук Наталя Миколаївна Михайличенко. Відповідальний від ЦВР – Валерія Миколаївна Сидоренко. Зустріч відбувалася в теплій дружній атмосфері у формі круглого столу. Відкрив її Євген Васильович, який привітав школярів з цією подією і побажав творчих успіхів на науковому шляху. Далі викладачі кафедр факультету розповіли про свою галузеву специфіку та про ті напрямки робіт, які можуть вибирати юні дослідники.

  Детальніше

  Дорогой Александр Николаевич! Примите от нас самые искренние пожелания в Ваш юбилей! Детальніше

  Студентки кафедри «Фінанси» взяли участь у форумі «Студентська веселка»

  Студенти кафедри фінансів – магістрант гр. ФК12-м Аліна Токарева та спеціаліст гр. ФК12-1 Анастасія Вовненко нещодавно взяли участь в обласному форумі молодіжних студентських лідерів та організацій «Студентська веселка, що проходив у Святогірську з 14 по 17 жовтня 2016 р. Цьогоріч у форумі взяли участь представники 12 вишів з усієї Донецької області.

  Детальніше

  Працівники Пенсійного фонду України підвищують кваліфікацію на кафедрі фінансів ДДМА

  В період з 26 вересня по 7 жовтня кафедрою «Фінанси» ДДМА сумісно з Головним управлінням ПФУ в Донецькій обл. було проведено курси підвищення кваліфікації для фахівців підрозділів платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб, а також фахівців контрольно-перевірочної роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України Донецької області.

  Детальніше

  Екскурсії до «ПриватБанку» стають доброю традицією

  Екскурсії студентів-фіансистів ДДМА до Краматорської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», започатковані навесні 2016 року, вже стали доброю традицією. 10 жовтня центральне відділення відвідали студенти груп ФК13-1 та ФК15-1, а 12 жовтня – ФК12-1, ФК12-м та ФК14-1. Для наших студентів це не тільки чудова нагода ознайомитись з майбутньою професією, але й можливість подбати про своє працевлаштування.

  Детальніше

  Кафедра «Фінанси» тісно співпрацює з ОЗШ «Юний дослідник»

  Кафедра «Фінанси» вже другий рік поспіль бере участь у роботі очно-заочної школи здібної учнівської молоді «Юний дослідник» Донецького відділення Малої академії наук України.

  1 жовтня цього року відбулась установча конференція ОЗШ, де самі юні дослідники, їх шкільні вчителя та батьки мали нагоду зустрітися з науковими консультантами, яких їм надала Донбаська державна машинобудівна академія.

  Детальніше

  Магістрант кафедри «Фінанси» Ірина Швецова – майстер манікюра!

  Студенти нашої кафедри – це різнобічно розвинені, талановиті й цікаві особистості. А деякі їх захоплення бувають доволі неочікуваними. Ірина Швецова, магістрант групи ФК12-м – яскраве тому підтвердження. Нещодавно нам стало відомо, що ефектний креативний манікюр, який можна побачити на пальчиках деяких наших студенток – це справа вмілих рук та творчої фантазії Ірини Швецової.

  Ми вирішили розпитати Ірину про її цікаве хобі.

  Детальніше

  Магістр кафедри «Фінанси» Аліна Токарева взяла участь у навчальній програмі «Молодіжний працівник»

  Аліна Токарева – відмінниця, активістка, талановитий молодий вчений. Вона встигає не тільки гарно навчатись, але й брати участь у цікавих і корисних громадських заходах.

  Нещодавно вона взяла участь у роботі Програми «Молодіжний працівник», один з форумів якої пройшов 16–18 вересня у Святогірську.

  Реалізація Програми «Молодіжний працівник» розпочалася у 2014 році за підтримки Програми розвитку ООН України та у співпраці з Міністерством молоді та спорту України та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики.

  Детальніше

  Кафедра «Фінанси» втретє провела курси підвищення кваліфікації для ПФУ

  Курси підвищення кваліфікації, започатковані кафедрою «Фінанси» в 2015 р. в межах співробітництва з управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, проводяться вже втретє. В період з 5 по 16 вересня слухачами курсів стали спеціалісти юридичних служб територіальних управлінь ПФУ Донецької області.

  Детальніше

  Перші кроки першокурсників на кафедрі «Фінанси»

  1 вересня кафедра «Фінанси» відчинила двері одразу для трьох студентських груп стаціонару: вчорашніх школярів, які прийшли навчатися за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»; студентів, що будуть навчатися на базі кваліфікації молодшого спеціаліста-випускника технікуму за цією ж спеціальністю; а також тих, хто поступив цього року на нову цікаву та затребувану спеціальність – «Підприємництво, біржова справа та торгівля».

  Детальніше

  Вітаємо студентів кафедри "Фінанси" з 1 вересня, з Днем Знань!

  Бажаємо всім - і новачкам-першокурсникам, і тим, хто вже за крок від диплома магістра - успіхів не тільки в навчанні, але й у науковій творчості, у розвитку професійних здібностей, та в усіх інших сферах життя!

  Детальніше

  Успішний початок захисту бакалаврів-фінансистів: вітаємо студентів групи ФК12-1!

  Сьогодні успішно розпочався захист студентів-бакалаврів з групи ФК12-1. Всі хвилювання, безсонні ночі, цілоденні думки про диплом – все лишилось позаду, і можна підвести підсумок цієї маленької кваліфікаційної сходинки на шляху професійного становлення наших фінансистів.

  Детальніше

  Вітаємо наших студентів-бакалаврів з групи ФК14-т з успішним захистом дипломних робіт!

  Державна екзаменаційна комісія відзначає високий практичний та теоретичний рівень, на якому було виконано всі роботи: студенти здійснили грунтівний огляд літературних джерел, провели комплексний аналіз всіх показників (в тому числі, з використанням програмного забезпечення Project Expert), за результатами проведеного дослідження майже всі студенти підготували наукові публікації. Теми дипломних робіт розкрито повністю, в процесі обговорення та захисту дипломних робіт намічено напрямки подальших досліджень – вже на магістерському рівні.

  Детальніше

  Арутюнова Кристина – Золотий голос ДДМА

  Концерт з нагоди 63-річчя нашої Академії прикрашав самобутній спів студентки кафедри «Фінанси» Кристини Арутюнової. Чарівний вокал Кристини здавна полюбився як публіці святкових концертів та творчих вечорів ДДМА, так і відвідувачам арт-кафе «Фієста», де Кристина виступає зі своєю групою «Рутіна».

  Детальніше

  Ольга Кісіль – один з найкращих молодих вчених-економістів ДДМА!

  За результатами конкурсу «Кращі імена ДДМА», що проводився з нагоди 63-річчя нашої Академії, була відзначена студентка кафедри «Фінанси» Кісіль Ольга Віталіївна (гр. ФК 11-м). Вона була нагороджена дипломом II ступеню як один з найкращих молодих науковців в номінації «Економічні науки». Крім того, за досягнення в навчанні та науці вона була відзначена грамотою та запрошена на «Ректорський прийом – 2016».

  Детальніше

  Нові досягнення кафедри «Фінанси»

  «День Академії – 2016» додав у скарбничку кафедри «Фінанси» ще кілька досягнень. За результатами наукової та педагогічної роботи були відзначені Почесною грамотою Донбаської державної машинобудівної академії наступні наші викладачі.

  Детальніше

  Орієнтир – на підвищення кваліфікації та розвиток кадрового потенціалу

  З 25 квітня 2016 року на базі кафедри «Фінанси» ДДМА вже вдруге відкрито курси підвищення кваліфікації за спеціальністю «Фінанси і кредит». Курси проводяться в рамках плідної співпраці кафедри «Фінанси» та Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області та за підтримки Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДДМА.

  Детальніше

  «Дні науки» на кафедрі «Фінанси»

  Кафедра “Фінанси” Донбаської державної машинобудівної академії готує кваліфікованих фахівців з фінансів, які досягають видатних професійних та наукових результатів. І перший крок до всебічної самореалізації – це участь у програмі “Обдарована студентська молодь ДДМА”. Студенти, які працюють за цією програмою, під керівництвом викладачів нашої кафедри розглядають актуальні питання фінансового управління як на макроекономічному рівні, так і на рівні суб’єктів економіки.

  Детальніше

  Освіта та бізнес у регіоні: кафедра “Фінанси” уклала Меморандум про взаємодію з Донецькою ТПП.

  Нещодавно відбулась зустріч керівництва Донецької торгівельно-промислової палати з завкафедрою “Фінанси” ДДМА Єлецьких С.Я. На цій зустрічі було обговорено актуальні питання розвитку бізнесу в нашому регіоні та підвищення конкурентоспроможності підприємств Донецької області.

  Детальніше

  До дня Академії - з новими успіхами. Результати роботи кафедри «Фінанси» за 2015 рік.

  Протягом 2015 року на кафедрі “Фінанси” активно підвищувалась професійна компетентність професорсько-викладацького складу; здійснювалась науково-дослідницька робота, результати якої свідчать про розвиток творчих здібностей як науково-педагогічних працівників, так і студентів спеціальності, вдосконалювалося навчально-методичне забезпечення навчального процесу, встановлювались та розбудовувались зв’язки з науковими інститутами та організаціями України та регіону.

  Детальніше

  Кафедра фінансів розкриває обійми

  12 квітня кафедра „Фінанси” ДДМА провела День відкритих дверей для студентів машинобудівного коледжу ДДМА. День відкритих дверей проводився з нагоди вручення сертифікатів про успішну здачу вступних іспитів на спеціальність „Фінанси, банківська справа та страхування”. Ця зустріч стала справжнім святом з яскравими концертними номерами та оригінальними солодкими подарунками.

  Детальніше

  Екскурсії до „ПриватБанку”: фінансисти знайомляться з професією

  7 квітня заняття з дисципліни „Технологія працевлаштування” пройшло в незвичному режимі: студенти групи ФК 12-1 мали нагоду не тільки дізнатися багато цікавого про роботу банківського працівника, але й отримали реальні пропозиції з працевлаштування.

  Детальніше

  Наша студентка Настя Слепушко – звезда конкурса «Вперед, общаги!»

  Наша кафедра по праву гордится своими студентами: они не только прекрасно учатся и занимаются научно-исследовательской работой, но и принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Например, 6 апреля 2016 г. в ДГМА проводился традиционный конкурс общежитий «Вперед, общаги!», в котором первое место заняла команда нашего общежития № 2 при самом активном участии студентки группы ФК 12-1 Насти Слепушко. Настя умудрилась не просто поучаствовать во всех конкурсах, но и показать в них (даже в достаточно сложных) очень хорошие результаты.

  Детальніше

  Перший тиждень на практиці в «Ощадбанку»: з перших вуст

  Закінчився перший тиждень інтенсивної переддипломної практики для наших студентів-бакалаврів. Нагадаємо, що практика почалася з 28 березня, її інтенсивний період становив тиждень, і дехто з наших молодих фінансистів (гр. ФК 12-1) скористався можливістю по-справжньому зануритися у світ «Ощадбанку».

  Що ж винесли наші студенти з першого тижня на практиці?

  Детальніше

  «Ощадбанк» завітав на «Ярмарок професій» ДДМА

  16 березня 2016 р. в ДДМА було проведено традиційний захід, що дозволяє працедавцям та випускникам всіх спеціальностей знайти один одного, – «Ярмарок професій». Ярмарок проходив під девізом «Старт кар’єра», і в ньому взяли участь найкращі потенційні працедавці міста та області, серед яких – і Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

  Детальніше

  Наука и практика: кафедра «Финансы» заключила договор с «Ощадбанком»

  18 марта кафедра «Финансы» (факультет экономики и менеджмента ДГМА) заключила договор о творческом сотрудничестве с Донецким областным управлением АО «Ощадбанк».

  Детальніше

  Краматорску нужны финансисты!

  15 марта на кафедру финансов (факультет экономики и менеджмента ДГМА, г. Краматорск) обратились представители сразу двух системных банков Украины: АО «Ощадбанк» и ПАО КБ «ПриватБанк».

  Эти два банка очень заинтересованы в молодых финансистах: общая кадровая потребность банков – свыше 100 человек.

  Детальніше

  I тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Фінанси та кредит" - 2016

  Вітаємо переможців І туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Фінанси та кредит"! В олімпіадi, яка проводилась у ДДМА 1–2 лютого, взяли участь 39 студентiв.

  Детальніше

  Кисельова Ольга Олександрівна

  Дата народження:  17.12.1973 року.

  На  кафедрі працює з 1999 року.

  Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

  Робоча кімната: 2319.

  Поштова скринька: olgakm2009@mail.ru

   

  Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

   

  Освіта:

  Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1996, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – економіст.

   

  Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1999, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

   

  Дисципліни, які викладає:

  Гроші та кредит;

  Фінансова статистика.

   

  Напрям наукових досліджень:

  Банківська система, фінанси підприємств.

  Свідрак Олена Вікторівна

  Дата народження:  07.06.1981 року.

  На  кафедрі працює з  2003 року.

  Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

  Робоча кімната: 2319.

  Поштова скринька: maltlen@rambler.ru

   

  Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

   

  Освіта:

  Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

   

  Дисципліни, які викладає:

  Регіональна економіка;

  Фінансовий менеджмент;

  Фінанси;

  Фінансова санація та банкрутство підприємств;

  Гроші та кредит.

   

  Напрям наукових досліджень:

  Регіональна економіка, інвестиційна привабливість  регіонів.

   

  Останні публікації:

  1. Свідрак О. В. Структура інвестиційного потенціалу регіону / Свідрак О. В. // Вісник Донецького університету. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 2. – С. 89–92. – (Серія В. Економіка і право).
  2. Свідрак О. В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: проблеми та перспективи вирішення / Свідрак О. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2013. – Т. 1. – С. 331–335.
  3. Свідрак О. В. Перспективи розвитку технологічних парків в Україні / Свідрак О. В. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Ростов н/Д. : Донецк : ДонНУ ; РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 473-476.
  4. Свідрак О. В. Прямі іноземні інвестиції в регіони України: реалії та перспективи / Свідрак О. В. // Вісник Донецького університету. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т. 2. – С. 222–227. – (Серія В. Економіка і право).
  5. Свідрак О. В. Прямі іноземні інвестиції як фактор зростання валового внутрішнього продукту країни та активізації економічного розвитку / Свідрак О. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 2 – С. 263–266.
  6. Свідрак О. В. Кореляційно-регресійний аналіз в процесі оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (на прикладі Донецької області) / Свідрак О. В. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 148–153.

  Участь у конференціях:

  1. Свідрак О. В. Функціонування ВЕЗ в Україні: проблеми та шляхи вирішення / Свідрак О. В. // Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика : тези доп. і повідомл. міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 27 трав. 2011 р.) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті ; редкол.: І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С. 186–187.

  2. Свідрак О. В. Структура инвестиционного потенциала региона / Свідрак О. В. // Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (19–20 нояб. 2015 г.) / Соликамский гос. пед. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ». – Соликамск : СГПИ, 2015.

  СКЛАД КАФЕДРИ


  Гаврікова Аліна Володимирівна

  Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

  Дата народження: 18.10.1979 року.

  На  кафедрі працює з  2002 року.

  Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

  Робоча кімната: 2319.

  Поштова скринька: a.gavrikova.dgma@gmail.com

  Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

  Освіта: Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

  Донецький національний університет, рік закінчення – 2004, спеціальність «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – магістр.

  Дисципліни, які викладає:

  1. Фінанси
  2. Банківська система
  3. Аналіз банківської діяльності
  4. Центральний банк та грошово-кредитна політика
  5. Банківський менеджмент

  Напрям наукових досліджень:

  Кредитна політика банку, фінансовий менеджмент в банку.
  Інноваційні підходи фінансового забезпечення реалізації соціальної функції держави.

  Наукові здобутки:

  Канд. екон. наук

  Дата захисту дисертації:  29.05.2013 р.

  Шифр і назва спеціальності: 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит».

  Тема дисертації: «Механізм формування і реалізації інноваційної кредитної політики банку».

  Останні публікації:

  1. Гаврікова А.В. Забезпечення реального сектора економіки кредитними ресурсами комерційних банків. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ, 2010. Вип. 21. С. 41–46.
  2. Гаврікова А.В. Механізм формування інноваційної кредитної політики банку. Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. Донецьк, 2011. Вип. 10. С. 128-137.
  3. Волкова Н.І., Гаврікова А.В. Механізм реалізації інноваційної кредитної політики банку. Вісник університету банківської справи Національного банку України. Київ, 2012. Вип. 13. С.165–169.
  4. Гаврікова А.В. Застосування системи комплаєнс-контролю в процесі здійснення інноваційної кредитної політики банку. Економіка і організація управління. Донецьк, 2012. Вип. 11. С. 102–108.
  5. Гаврікова А.В. Теоретичні основи регулювання банківської діяльності. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Краматорськ, 2015. Вип. 36. С. 200–206.
  6. Участь у конференціях:

   1. Гаврікова А.В. Сучасні проблеми іпотечного кредитування в Україні. Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції: матеріали наук.-практ. інтер.-конф., м. Тернопіль, 14-15 жовт. 2010 р. Тернопіль, 2010. С. 37–39.
   2. Гаврікова А.В. Проблеми визначення інноваційного кредитного продукту на законодавчому рівні. Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін: матеріали економічної наук. інтер.-конф. (м. Тернопіль, 27 квіт. 2011 р.). Тернопіль, 2011. С. 89–91.
   3. Гаврікова А.В. Розвиток механізму формування інноваційної кредитної політики банку. Економіка ХХІ століття: теорія і практика: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 верес. 2012 р.). Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. С. 72–74.
   4. Гаврікова А.В. Інноваційна кредитна політика, як один з напрямків забезпечення стійкої економіки. Проблема забезпечення сталої економіки в країні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, 21-22 верес. 2012 р.). Дніпропетровськ: Наукова економічна організація «Перспектива», 2012. С.19–20.
   5. Гаврікова А.В. Розвиток механізму реалізації інноваційної кредитної політики банку. Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (02-03 жовт. 2012 р.), Дніпропетровськ: Герда, 2012. С. 200–201.
   6. Керівництво студентською науковою роботою:

    Наказ № 72 від 04.10.2019 р. «Про формування контингенту студентів, залучених до Програми роботи з обдарованою молоддю»: Санжаревська Є.А., група Ф-19-м.
    Тема (напрямок) наукової роботи: «Проблеми управління ліквідністю комерційного банку».

    Відомості про підвищення кваліфікації:

    1. Філія АТ «Євроцемент-Україна»-«Краматорський цементний завод-Пушка», свідоцтво № 1/2015, «Антикризове фінансове управління підприємством» (з 16.02.2015 по 16.03.2015 р.).
    2. ДДМА, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №155068 (з 30.11.2015 по 12.12.2015 рр.), «Фінанси і кредит», 15.12.2015 р.
    3. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001261, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.).

  Дочірні категорії