ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Склад кафедри


Свинаренко Тетяна Іванівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Інформація викладача

Дата народження: 15.11.1961 року.
На кафедрі працює з 2017 року.
Робочий телефон: (0626) 41-68-47.
Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: svtat@ukr.net

Освіта:

Донецькій інститут радянської торгівлі, рік закінчення – 1985р.,
спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація за дипломом – товарознавець вищої кваліфікації.

Дисципліни, які викладає:

 1. Інноваційне підприємництво
 2. Технологія управління торгівельною діяльністю
 3. Торговельна логістика
 4. Основи підприємницької діяльності
 5. Теоретичні основи оцінки бізнесу

Напрям наукових досліджень:

Фінансові аспекти модернізації територіальних соціально-економічних систем.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 14.03.1997 р.
Шифр та назва спеціальності: 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг.

Доцент кафедри фінансів і банківської справи,

Тема дисертації: «Соціально-економічні питання підвищення якості товарів у відтворювальному процесі»

Останні публікації:

 1. Омелянович Л.О., Хістєва О.В., Єгоркіна Т.О., Свинаренко Т.І. Бюджетна система. Навч. посіб. рекоменд. М-вом освіти і науки України. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 292с.
 2. Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018 р. №9. С.174-1827. Видання представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія).
 3. Каїра З.С., Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І. Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2018 р. №2 (35). С. 95-99. Видання входить до Переліку фахових наукових видань МОН України. Видання зареєстровано у наукометричній базі «INDEX COPERNICUS».
 4. Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., Свинаренко Т.І. Контролінг інноваційного бізнесу як система управління венчурним капіталом. Управління економікою: теорія і практика. Київ, 2018р. №. С.64-73. Видання входить до Переліку фахових наукових видань МОН України. Видання зареєстровано у наукометричній базі «INDEX COPERNICUS».
 5. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: «Економічні науки». Київ, 2019. № 4(24). С.22-30. Видання входить до Переліку спеціалізованих наукових видань МОН України. Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI (Digital Object Identifier) ttps://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4888
 6. Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І., Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу. Київ – Старобільськ, 2019 р. №1 (55). С. 94-103. Видання включено до наукометричної бази Research Bible (Токіо, Японія), індексується в наукометричній базі IndexCopernicus.
 7. Участь у конференціях:

  1. Свинаренко Т.І., Лукашова И.В. Проблемы и перспективы социально-экономического развития экономики страны. Материалы IХ Международной научно-практической конференции (25-26 января 2014р.) Т.II. Черновцы: БЭФ, 2014. С. 73-74.
  2. Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С .58-64.
  3. Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С.64-68.
  4. Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-195.
  5. Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні напрями державної підтримки розвитку малого підприємництва. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т.3. Секція 3: «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання». – Покровськ: ДонНТУ, 2019.С. 43-47.
  6. Керівництво студентською науковою роботою:

   1. Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2018 р. С .58-64.
   2. Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (Покровськ, 13-14 трав. 2019 р.). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С.191-195.
   3. Відомості про підвищення кваліфікації:

    1. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000864-17 (з 11.12.2017 по 22.12.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем», 26.12.2017 р.
    2. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001256-18, «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід» (з 10.12.2018 по 21.12.2018 р.)
    poloca.jpg