ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Склад кафедри


Свинаренко Тетяна Іванівна

Канд. екон. наук, доцент кафедри «ФБСП»

.jpg

Інформація викладача

Дата народження: 15.11.1961 року.
На кафедрі працює з 2017 року.
Робочий телефон: (0626) 41-68-47.
Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: svtat@ukr.net

Освіта:

Донецькій інститут радянської торгівлі, рік закінчення – 1985р.,
спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація за дипломом – товарознавець вищої кваліфікації.

Дисципліни, які викладає:

 1. Інноваційне підприємництво
 2. Технологія управління торгівельною діяльністю
 3. Торговельна логістика
 4. Основи підприємницької діяльності
 5. Теоретичні основи оцінки бізнесу

Напрям наукових досліджень:

Фінансові аспекти модернізації територіальних соціально-економічних систем.

Наукові здобутки:

Канд. екон. наук

Дата захисту дисертації: 14.03.1997 р.
Шифр та назва спеціальності: 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг.

Доцент кафедри фінансів і банківської справи,

Тема дисертації: «Соціально-економічні питання підвищення якості товарів у відтворювальному процесі»


Останні публікації:

 1. 1.Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., Свинаренко Т.І. Контролінг інноваційного бізнесу як система управління венчурним капіталом. «Управління економікою: теорія і практика». 2018 р. №.  С.64-73. Відання зареєстровано у наукометричній базі «IndexCopernicus».
 2. Каїра З.С., Єлецьких С.Я., Свинаренко Т.І. Системи управління трудовим потенціалом в логістичних операціях промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2018 р. №2 (35). С. 95-99. (Research Bible (Токіо, Японія)). Журнал індексується вільно доступною пошуковою системою Google Академія.
 3. Гладкова О.В., Свинаренко Т.І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018 р. №9. С. 174-182. Видання зареєстровано у наукометричній базі «INDEX COPERNICUS».
 4. Єлецьких С. Я., Свинаренко Т.І., Петрищева К.Г. Методичні підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із врахуванням критерію фінансового ресурсозбереження. Економічний вісник Донбасу. 2019. №1 (51).  С. 131–138. (Research Bible (Токіо, Японія), IndexCopernicus (Польща). Видання індексується вільно доступною системою GoogleScholar.
 5. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Вдосконалення управління інноваційно -інвестиційними процесами сучасної аптечної мережі. Облік і фінанси.4 (86), 2019, с.132-140 ( (RePEc, Index Copernicus,) Видання внесено до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів (Crossref, DOAJ, EBSCO, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, MIAR, Research Bible, Google Scholarє).
 6. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва. «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 4(24). С.22-30. (DOI (Digital Object Identifier) ttps://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4888
 7. Свинаренко Т.І., Гладкова О.В. Формування та розвиток регіональних інноваційних систем: теорія, практика. Modern Economics Електронне наукове фахове видання з економічних наук. 2020. № 20. с.239-245. ( ISSN 2521-6392 DOI: https://doi.org/10.31521/modecon). (Research Bible (Токіо, Японія)). Журнал індексується вільно доступною пошуковою системою Google Академія.

Участь у конференціях:

 1. Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.,м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2018. С. 58-64.
 2. Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р., м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2018. С. 64-68.
 3. Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні напрями державної підтримки розвитку малого підприємництва. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 3. Секція 3: «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання» (13-14 травня 2019 р. м. Покровськ). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 43-47.
 4. Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р. м.Покровськ). Покровськ: ДонНТУ, 2019. с.191-195.
 5. Свинаренко Т.І., Ткаченко П. І. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 листопада 2019 р., м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ , 2019 С. 68-71.
 6. Свинаренко Т.І., Присягiна Д.Р. Професiйна компетентнiсть - рушiй якісної дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з економiчного профiлю. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 листопада 2019р., м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2019. С.108-110.
 7. Свинаренко Т.І., Бабій В.В. Сучасні акценти формування професійної компетентності фахівців. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю (12 листопада 2020 р. м. Харків). Харьків: НФаУ, 2020. с.83-86.
 8. 8. Гладкова О. В., Свинаренко Т. І. Бюджетна безпека регіону як складова економічної безпеки держави. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 р. м. Харків), Харьків: ХНУВС, 2021. с.64-66.
 9. Свинаренко Т. І., Гладкова О. В. Впровадження системи НАССР як механізм забезпечення якості харчових продуктів. Управління якістю в фармації : матер. XV наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25 травня 2021 р. м. Харків), Харьків: НФаУ, 2021. С. 120 – 124.

Керівництво студентською науковою роботою:

1. Свинаренко Т.І., Пшенична М.С. Сучасні напрями державної підтримки розвитку малого підприємництва. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 3. Секція 3: «Проблеми та розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання» (13-14 травня 2019 р. м. Покровськ). Покровськ: ДонНТУ, 2019. С. 43-47.

Свинаренко Т.І., Новосельцева О.Р. Стан та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р., м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2018.  С. 64-68.

Свинаренко Т.І., Кізімова К.В. Інноваційні технології на підприємствах роздрібної торгівлі. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.,м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2018.  С. 58-64.

Свинаренко Т. І. Отоса І. В. Боргова безпека України та шляхи її забезпечення. Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Т. 2. Секція 2: Проблеми розвитку фінансів та фінансової науки (13-14 травня 2019 р. м.Покровськ). Покровськ: ДонНТУ, 2019. с.191-195.

Свинаренко Т.І., Ткаченко  П. І. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 листопада 2019 р., м. Харьків).  Харьків: Вид-во НФаУ , 2019 С. 68-71.

Свинаренко Т.І., Присягiна Д.Р. Професiйна компетентнiсть - рушiй якісної дiяльностi майбутнiх фахiвцiв з економiчного профiлю. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (15 листопада 2019р., м. Харьків). Харьків: Вид-во НФаУ, 2019. С.108-110.

Свинаренко Т.І., Бабій В.В. Сучасні акценти формування професійної компетентності фахівців. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю (12 листопада 2020 р.   м. Харків). Харьків: НФаУ, 2020. с.83-86

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Згідно Наказу ДДМА № 15 від 15.02.2021 р. «Про проведення в Академії Днів науки» у період 23 – 30 квітня 2021 року на кафедрі «ФБСП» було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Основи підприємницької та комерційної діяльності":  

1 місце - Смирнова Д.Д. (гр. ПТ-20-1т);
2 місце - Якушева Д. І. (гр. ПТ-20-1т);
3 місце - Треус А.І. (гр. ПТ-20-1т).


Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. ДДМА, свідоцтво АА № 02070789/000864-17 (з 05.09.2017 по 17.09.2017 р.), «Актуальні питання адміністрування та супроводження інформаційних систем», 26.12.2017 р. (3,6 кредити ECTS).
 2. ДДМА, свідоцтво АА 02070789/001256 (з 09.01.2019 по 19.01.2019 р.), «Актуальні проблеми розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: теорія, практика, міжнародний досвід», 22.01.2019 р. (3,6 кредити ECTS).
 3. ДДМА, довідка № 6-01/12-21, «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», 21.01.2021 р.
 4. ДДМА, свідоцтво АА 02070789 / 001372-21 (з 01.06.2021 по 19.06.2021 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства у сучасних умовах», 25.06.2021 р. (3 кредити ECTS).
 5. Сертифікат №201 учасника міжнародної науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», НФаУ, 12 листопада 2020 р.   м. Харків (0,5 кредита ECTS);
 6. Сертифікат №128 учасника XV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», НФаУ, м. Харків, 25 травня 2021 р. (0,5 кредита ECTS)

Досягнення у професійній діяльності

Свiдоцтво Свiнаренко Т.I.

Пiдвищення квалiфiкацii Свинаренко

Додаток Свинаренко Т.I.

Довiдкавебiнар 2020 Свинаренко Т.I.


2.jpg 3.jpg 4.jpg 1.jpg