ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

-1.jpg

Приймак Анна Юріївна

Дата народження: 22.02.1979 р.

На кафедрі працює з 2020 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 1329

Поштова скринька: priymak_au@ukr.net;

Особиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут.
 • Дисципліни, які викладає:
  фізичне виховання;
  рухливі ігри;
  підвищення спортивної майстерності (фітнес).
 • Спортивна спеціалізація: спортивна гімнастика.
 • Напрям наукових досліджень: моделювання процесу навчання фізичних вправ; науково–методологічні основи оптимізації процесу спортивно–орієнтованого фізичного виховання студентів.
 • Наукові здобутки (з посиланнями):
 • Формирование у школьников представления о собственном здоровье как личностной ценности / Приймак А.Ю. // Материалы I Междунар. электрон.(заочной) н-пр. конф., посвящ. XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, 25 декабря 2013 г. «Через физ.культ. и спорт к здор. образу жизни». УГУЭС, Уфа – 2014. – С.558–562. (сб, входящий в базу РИНЦ) присвоен междунар. индекс ISBN.
 • Сучасні напрями формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів / Приймак А.Ю., Клименко Ю.С. // Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: збірник матеріалів V Всеукраїнської заочної науково-методичної конференції. Херсон, 2014. С. 106–109.
 • О формировании здорового образа жизни ученической и студенческой молодежи / Приймак А.Ю. // Зборник научных трудов SWord. – выпуск 4(37) . Том 13. – Иваново, 2014. – С.6–9. Входит в РИНЦ.
 • Влияние условий проживания на преемственность здорового образа жизни студенческой молодежи / Приймак А.Ю., Вовк В. //Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2014 р., Дніпропетровськ. С. 63–67.
 • Рівень фізичної підготовленості учнівської молоді як умова забезпечення наступності у вихованні здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. 2015. № 3. С. 97–101.
 • Динаміка фізичної підготовленості старшокласників і студентів як фактор забезпечення наступності у формуванні здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: збірник наук. праць Х Міжнар. інтернет наук.-метод. конф. Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2016. Вип.10. С. 413–418.
 • Педагогические условия формирования преемственности в физическом воспитании учащейся молодежи как фактор развития ценностей здоровья и здорового образа жизни / Приймак А.Ю.,Пристинський В.Н. // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека: материалы IV Международной научно-практической конференции. Череповец, 2016. С. 29–33.
 • Ответственность за здоровье как фактор формирования преемственности в воспитаниии физической культуры школьников и студентов /Приймак А.Ю., Пристинський В.Н., Рачек Е. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол.редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 4 (73). – Сєвєродонецьк: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2016. – С. 138–144.
 • Рухова підготовленість як критерій виховання наступності у формування цінностей здорового способу життя учнів старшого шкільного віку і студентів вищих навчальних закладів. /Приймак А.Ю. // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: зб. статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 24–25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. Пристинського, О.І. Федорова). Слов’янськ: ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", 2016. Т. 1. С. 442–448.
 • Соціально-педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні здорового способу життя учнівської молоді / Приймак А.Ю., Пристинський В.Н. // науково-методична розробка. Слов’янськ, ДДПУ, 2016. 225 с.
 • Педагогічні умови забезпечення наступності у фізичному вихованні старшокласників і студентів як основи здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал, № 6 (107), листопад-грудень 2016. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2016.– С. 36–39.
 • Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості» для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія / А. Ю. Приймак. // – Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. – 32 с.