ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Олійник Олег Миколайович

.jpg

Олійник Олег Миколайович

Дата народження: 01.03.1979 р.

На кафедрі працює з 2000 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2229

Поштова скринька: oleg.oleinik@dgma.donetsk.ua,  olegoliynyk@ukr.netОсобиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут.
 • Дисципліни, які викладає:
  Вступ до спеціальності;
  Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ баскетбол);
  Навчальна ознайомча практика;
  Фізичне виховання.
 • Спортивна спеціалізація: Баскетбол, шахи.
 • Напрям наукових досліджень:
  – Оволодіння професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти;
  – Науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів;
  – Корекційне фізичне виховання дітей з розладом мовлення.
 • Наукові здобутки:
 • Oleinik, O. N. Organizational and pedagogical aspects of optimization physical training process of engineering profile students / O. N. Oleinik, Yu. S. Sorokin, Yu. A. Dolinny, T. N. Losik // European Science and Technology [Text] : materials of the II international research and practice conference, Vol. III, Wiesbaden, May 9th–10th, 2012 / publishing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – с. Wiesbaden, Germany, 2012. – P. 404-408.
 • Формування здорового способу життя майбутніх фахівців машинобудівного профілю: навчальний посібник для студентів і викладачів / А.О. Міронов, О.М. Олійник, Ю.О. Долинний – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 60 с.
 • Основи організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі: посібник для вищих навчальних закладів / Ю.О. Долинний, О.М. Олійник, Н.В. Дегтярьова. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 290 с.
 • Олійник, О. М. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі використання інноваційних технологій фізичного виховання у ВНЗ / О. М. Олійник, Ю. С. Сорокін, В. В. Тимошенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2015. – № 36. – С. 128-130.
 • Олійник, О. М. Використання спортивно-орієнтованого підходу для поліпшення якості фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі / О. М. Олійник, Ю. С. Сорокін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – № 3 (300) квітень. – Ч. ІІ. – С. 241-247.
 • Основні поняття, правила і стратегія шахів : посібник / В.В. Тимошенко, О.М. Олійник, Ж.В. Малахова, О.С. Касьянюк, М.І. Нагієв. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 90 с.
 • Olijnyk, Oleh. Influence sporting oriented physical education of students on the increase of the psikhofizichnogo state of student young people / Oleh Olijnyk, Yurii Sorokin, Yurii Dolinnij // Transformations in Contemporary Society : Social Aspects. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 ; ISBN 978-83-62683-95-6 ; pp. 380, illus., tabs., bibls. – P. 261-268.
 • Олійник, О. М. Підвищення психофізичного стану студентської молоді засобами спортивно-орієнтованого фізичного виховання / О. М. Олійник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Вип. 147. – Т. І. – С. 167-170.
 • Дебют. Мітельшпіль. Ендшпіль : навчальний посібник з шахової гри для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / О.С. Касьянюк, О.М. Олійник, В.В. Тимошенко, Ж.В. Малахова, О.В. Полях. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 107 с.
 • Олійник, О. М. Корекційно-компенсаторний вплив засобів фізичної культури в процесі реабілітації школярів з розладом мовлення / О. М. Олійник, Ж. В. Малахова // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 161 – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 136-141.
 • Олійник, О. М. Підвищення стану здоров’я студентської молоді на основі спортивно-орієнтованого фізичного виховання / О. М. Олійник, Ж. В. Малахова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск 3К (97) 18. – С. 383-387.
 • Долинний, Ю. О. Методологічні складові професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти / Ю. О. Долинний, О. М. Олійник // International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, Romania, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – С. 151-154.
 • Черненко, С.О., Єрмаков, С.С., Олійник, О.М., Долинний, Ю.О. (2018). Розпізнання образів: характеристика функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів. Теорія та методика фізичного виховання, 18(4), 200-206. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.4.06.
 • Олійник, О. М. Основи здорового способу життя студентської молоді / О. М. Олійник // «Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы»: сборник материалов международной научно-практической on-line конференции. – Тараз : Филиал АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области», 2018. – С. 243-247.
 • Організаційно-методичні аспекти підготовки пауерліфтерів у закладах вищої освіти : навчальний посібник / С.О. Черненко, В.Л. Мудрян, О.М. Олійник. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 79 с.
 • Долинний, Ю. О. Теорія і методика викладання гімнастики в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Ю. О. Долинний, О. М. Олійник // The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. – С. 155-159.
 • Олійник, О.М. Спортивні ігри в системі фізичної підготовки студентів / О.М. Олійник, Ж.В. Малахова / «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – С. 142-150.
 • Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»: навчальний посібник / С. О. Черненко, О. М. Олійник, Ю. С. Сорокін. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 127 с.
 • Теоретико-методологічні основи гри в настільний теніс : посібник для студентів закладів вищої освіти неспеціалізованого профілю / Ю.О. Долинний, О.М. Олійник. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 75 с.
 • Фізичне виховання. Теоретична підготовка : посібник для студентів 3-го курсу / О.М. Олійник, Ю.С. Сорокін, В.В. Тимошенко. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 99 с.
 • Олійник, О.М. Підвищення спортивної майстерності з шахів у процесі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / О. М. Олійник, О. О. Мартинкова / «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С.346-351.
 • Долинний, Ю. О. Навчально-ознайомча та виробнича практика в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Ю. О. Долинний, О. М. Олійник О.М., С.О. Черненко / «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С.291-296.
 • Фізичне виховання і спорт: основи наукових досліджень : навчальний посібник / С. О. Черненко, О. М. Олійник, Ю. О. Долинний, Н. А. Пастушкова. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 115 с.