ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Кошева Людмила Василівна

Kosheva.jpg

Кошева Людмила Василівна

Дата народження: 08.11.1953 р.

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 1329

Поштова скринька: kosheva@i.ua

Особиста сторінка:

Освіта: Донецький національний університет.

На кафедрі працює з 1989 року, на посаді доцента – з 2011року.

З 1998 по 2012 рік – голова спортивного клубу академії.

У 2011році захистила кандидатську дисертацію: Формування корпоративної культури студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання.


Дисципліни, які викладає:

історія фізичної культури;

теорія і методика викладання легкої атлетики;

педагогіка;

педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту;

основи теорії здоров’я та здорового способу життя.

Спортивна спеціалізація: легка атлетика.

Напрям наукових досліджень: формування корпоративної культури студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання; науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів.

Має 80 публікації, із них 11 навчально-методичного характеру та 69 наукових, в тому числі в фахових та в науково - метричних виданнях.,

Наукові здобутки (з посиланнями):

- Корпоративная культура : аспекты управления : монография / Г. Л. Хает, А. Л. Еськов, Л. Г. Хает, С. В. Ковалевский, О. А. Медведева, В. И. Кулийчук, Э. В. Яшина, Л. В. Кошевая / под редакцией Г. Л. Хаета. – Донецк : Донбасс, 2003. – 400 c.

- Формування корпоративної культури студентів. Нейро – сітьовий підхід : Монографія / Ковалевский С. В, Шевченко Г. П., Кошева Л.В. / – Краматорськ : ДДМА, 2012.– 168 с. – ISBN 978–966–379–591–1.

- Formation of the students’ Corporative – neural network approach. Scientific : Мonograph / Shevchenko, G.; Kovalevskyy, S.; Chumicheva, R.; Kosheva, L. – Vrnjačka Banja: SaTCIP, 2012. – 162 с. – ISBN 978–86–6075–030–5.

- Формування особистісних властивостей студентів засобами фізичного виховання : навчальний посібник для викладачів з фізичного виховання.– Краматорськ : ДДМА, 2008. – 96 с. ISBN 978–966–379–223–1 Гриф МОНУ, лист № 1.4/18–Г–2227 від 13.12.2007.

- Досвід і деякі напрямки інтеграції талановитої молоді в інноваційний простір / С. В. Ковалевський, О. С. Ковалевська, Л. В. Кошева / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. № 6 (98) - Харків ТОВ «Видавництво НТМТ». 2019. – С.131-145.

- Проблеми та особливості сучасної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури / Л. В. Кошева, А. С. Скірпічникова / «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С.358-363.

- Предмет ІФКІС в галузі професійної підготовки фахівців з фізичної культури / Л. В. Кошева, О. М. Олійник / Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції / під заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 71-75.

Зарубіжні публікації

1. Segiy Kovalevskyy, Ludmila Kosheva. Nature and structure of corporative culture. 2nd International Conference "Economics and Manegement-Based on New Technologies" EmoNT 2012, 14-17, June.– Vrnjcka Banja, Serbia, 2012. – Vol. 2. – Р. 233-245

2. Segiy Kovalevskyy, Ludmila Kosheva. Corporate culture as a factor in the quality of organization globalization of economic Processes. 8th International conference "ISQME2014"(Quality, Manegement, Environment, Engineering) 24-26 September 2014. Hotel Palma, Tivat-Montenegro. – Podgorica: Faculty of Mechanical Engineering, Center for Quality, 2014. – Р. 75-83.

3. Segiy Kovalevskyy, Ludmila Kosheva. Tоwаrds quаlity аssurаnсe prосesses in the mоdern university. 8th International conference "ISQME2014"(Quality, Manegement, Environment, Engineering) 24-26 September 2014. Hotel Palma, Tivat-Montenegro. – Podgorica: Faculty of Mechanical Engineering, Center for Quality, 2014. – Р. 83-89.

4. Sergiy V. Kovalevskyy, Ludmila V. Kosheva. Research the Corporate Culture of Students Using Neural Network Models. American Journal of Neural Networks and

Applications. Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 43-47. doi:10.11648/j.ajnna.20150102.13

5. Kovalevskyy, Ludmila V. Kosheva. Study ofthe Nature and Structure of Corporate Culture with Neural Network Models. American Journal of Neural Networks and Applications. Vol. 1, No. 1, 2015, pp. 11-22. doi: 10.11648/j.ajnna.20150101.12