ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Гончаренко Олег Станіславович

_1.jpg

Гончаренко Олег Станіславович

Дата народження: 11.03.1968 р.

На кафедрі працює з 2020 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 1329

Поштова скринька: o.h.honcharenko@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут.

Дисципліни, які викладає:

адаптивний спорт;

основи наукових досліджень;

спортивна метрологія;

рухливі ігри і забави;

виробнича (педагогічна) практика.

Спортивна спеціалізація: легка атлетика.

Напрям наукових досліджень: оволодіння професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти.

Наукові здобутки (з посиланнями):

– Основні напрямки виховної роботи з формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в збройних сила України / О. С. Гончаренко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. За ред. Єрмакова С. С. – Харків. – Донецьк ХДАДМ (ХХПИ). – №10, 2005 – С. 75–78.

– Формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в Збройних силах України в процесі позакласної роботи з фізичної культури / О. С. Гончаренко // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ: Східноукраїнський нац. Університет ім. В. Даля, 2011. – 20 с.

– Соціально-педагогічні умови моделювання здоров’я збережувального середовища вищого навчального закладу / В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко // Теорія та методика виховання: науково–методичний журнал №1(87). – Харків: Харк. нац. пед. університет ім. Г. С. Сковороди, 2012 – С. 3–7.

– Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті / В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко // Матеріали УІІІ Міжнар. наук. конф. (28 лютого 2012 року, м. Львів–Харків) / Львів. держ. ун-т. фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2012. С. 67–69.

– Значення духовного фактору у військово-патріотичному вихованні учнівської та студентської молоді / О. С. Гончаренко, К. О. Кльок // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/ за заг. Ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2016. – с. 29–34.

– Ключові моменти у застосуванні різноманітних організаційних форм і методів позакласної спортивної роботи / С. В. Буднік, О. С. Гончаренко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини: за матеріалами ІІ–ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (21–25 листопада 2016 р.) / за заг. ред. проф. В. В. Дичка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2016, – с. 73–75.

– Розвиток координаційних здібностей на заняттях з бадмінтону у дітей 6–8 років / О. С. Гончаренко, В. Н. Мельник // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / за заг. Ред. проф. В. І. Сипченка. – Вип. 5(79) – Слов’янськ: ДДПУ, 2016. – с. 198–203.

– Full Factorial Experiment and Discriminant Analysis in Determining Peculiarities of Motor Skills Development in Boys Aged 9 / Olga Ivashenko, Oleg Khudolii, Sergii Iermakov, Sergii Chernenko, Oleg Honcharenko // Jurnal jf Physical Education and Sport, (JPES), Romania, 2018/ – 18 (Supplement issue 4), Art 289. – C. 1959–1965.

– Методика навчання грі у спідмінтон в процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти: методичні рекомендації / О. С. Гончаренко, В. М. Пристинський, С. О. Черненко. – Слов’янськ: ДВНВ «ДДПУ», вид-во Б. І. Маторін, 2019. – 56с.

– Інформаційні показники функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів. / Черненко С. О., Марченко С. І., Гончаренко О. С. / Журнал «Теорія та методика фізичного виховання», науково-методичний журнал Том 19, №3, 2019. – С. 107–115.