ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Фізичне виховання


З метою забезпечення викладання фізичного виховання на належному рівні у ДДМА запроваджені такі моделі організації навчального процесу:

1. Традиційна.

Організація дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1-2 курсів і 1 курсу прискореної форми навчання в обсязі 4 годин обов’язкових занять на тиждень.

Робочі програми дисципліни «Фізичне виховання»

2. Секційна:

2.1. Організація факультативних секційних занять з фізичного виховання для студентів 3-4 курсів, 2 курсу прискореної форми навчання в обсязі до 4 годин занять на тиждень, з виставленням заліків та включенням до розкладу занять, з наданням студентам можливості як відвідувати заняття з групою, так і займатись індивідуально в спортивних секціях та оздоровчих гуртках, клубах, програмах тощо на їх вибір. Проведення факультативних секційних занять з фізичного виховання враховується в основних видах навчальної роботи та обліковується відповідно до норм навчальної роботи.

2.2. Створення широкої мережі спеціалізованих спортивних секцій (груп спортивного вдосконалення), які працюють за фіксованим розкладом у вільний від основних навчальних занять час.

Робочі програми «Відділення спортивного вдосконалення»

1.jpg 2.jpg

3. Індивідуальна.

Закріплення за студентами, які мають суттєві відхилення у стані здоров’я та фізичному розвитку, працівника кафедри фізичного виховання, який виконує роль консультанта з питань рекреації, реабілітації та оздоровлення, рекомендує певні види фізичної активності (як організовані, так і самостійні), розробляє індивідуальну програму фізичного розвитку, у т.ч. спортивні або оздоровчі секції.

Робочі програми «Відділення фізичної реабілітації (спеціально медичне відділення)»
Робочі програми «Відділення фізичної реабілітації (лікувальна фізична культура)»

3.jpg 4.jpg

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: навчальними та методичними посібниками, конспектом лекцій тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з фізичного виховання повинні передбачати можливість проведення самоконтролю показників їх фізичного розвитку. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна монографічна та періодична література з фізичного виховання.

Самостійна робота студента над засвоєнням теоретичного та практичного навчального матеріалу з фізичного виховання може виконуватися у бібліотеці, на спортивних спорудах вищого навчального закладу та за його межами.


5.jpg 6.jpg

Навчальний матеріал, передбачений навчальною програмою для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення навчальних занять.

На всіх заняттях з фізичного виховання викладачами кафедри проводяться інструктажі з техніці безпеки зі студентами академічних груп, після закінчення яких вони розписуються у спеціальних журналах з техніки безпеки, які є у кожного викладача кафедри.

На кафедрі ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в якому є виписка з Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях і підприємствах, підлеглих Міністерству освіти і науки України, а також пам'ятка про заходи пожежної безпеки в навчальних корпусах і гуртожитках ДДМА.