ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Бакалавр з фізичної культури і спорту


017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
Geitenko_1.jpg

Гарант програми – Черненко Сергій Олександрович,,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Фізичного виховання і спорту»

В. о. завідувач кафедри – Черненко Сергій Олександрович,

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Web: Кафедра «Фізичного виховання і спорту»

E-mail: fz@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Програма ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 року
Форма навчання денна
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (на основі ступеня
молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста
за спорідненою спеціальністю – 120 кредитів,
на основі ступеня молодшого бакалавра /
молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю
– 180 кредитів)
Тривалість програми денна ( на основі ПЗСО – 3 роки 10 місяців,
на основі ступеня молодшого бакалавра /
молодшого спеціаліста за спорідненою
спеціальністю – 1 рік 10 місяців, на основі
ступеня молодшого бакалавра / молодшого
спеціаліста за іншою спеціальністю – 2 роки 10 місяців)
Кваліфікація Бакалавр з фізичної культури і спорту

Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Особливості освітньо-професійної програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику фізичного виховання і спортивного тренування, шляхах організації та забезпечення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних і інноваційних підходах до їх вирішення.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів
ОК-1Історія України та української культури 5,0
ОК-2Іноземна мова5,0
ОК-3Нові інформаційні технології (за професійним спрямуванням)3,0
ОК-4Основи наукових досліджень3,0
ОК-5Філософія4,0
ОК-6Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
ОК-7Безпека життєдіяльності та основи охорони праці3,0
ОК-8Вступ до спеціальності3,0
ОК-9Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності 4,0
ОК-10Теорія і методика викладання гімнастики5,0
ОК-11Теорія і методика викладання спортивних ігор12,0
ОК-12Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту18,0
ОК-13Теорія і методика викладання силових видів спорту4,0
ОК-14Анатомія людини з основами спортивної морфології5,0
ОК-15Долікарська медична допомога та основи медичних знань5,0
ОК-16Теорія і методика викладання легкої атлетики5,0
ОК-17Спортивна педагогіка7,0
ОК-18Теорія і методика фізичного виховання6,0
ОК-19Фізіологія людини та рухової активності5,0
ОК-20Біомеханіка і основи спортивної метрології3,0
ОК-21Загальна теорія підготовки спортсменів4,0
ОК-22Теорія і методика викладання обраного виду спорту10,0
ОК-23Загальна і спортивна психологія7,0
ОК-24Теорія і методика викладання плавання3,0
ОК-25Біохімія і біохімічні основи спортивного тренування3,0
ОК-26Теорія і методика дитячо-юнацького спорту 4,0
ОК-27Адаптивний спорт4,0
ОК-28Спортивні споруди і обладнання3,0
ОК-29Основи теорії здоров'я та здорового способу життя4,0
ОК-30Олімпійський і професійний спорт4,0
ОК-31Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту3,0
ОК-32Навчальна ознайомча практика4,5
ОК-33Виробнича (педагогічна) практика 4,5
ОК-34Виробнича (тренерська) практика4,5
ОК-35Виробнича практика за профілем майбутньої роботи6,5
ОК-36Атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності) 3,0
 

Вибіркові компоненти

ВК 1.1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)3,0
ВК 1.2Екологія3,0
ВК 1.3Політологія3,0
ВК 1.4Правознавство3,0
ВК 1.5Дисципліни з інших ОПП ДДМА3,0
ВК 2.1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)3,0
ВК 2.2Технології психічної саморегуляції та взаємодії3,0
ВК 2.3Етика та естетика3,0
ВК 2.4Соціологія3,0
ВК 2.5Дисципліни з інших ОПП ДДМА3,0
ВК 3.1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)3,0
ВК 3.2Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту3,0
ВК 3.3Основи економічної теорії3,0
ВК 3.4Тайм менеджмент3,0
ВК 3.5Дисципліни з інших ОПП ДДМА3,0
ВК 4.1Практикум зі спортивної гімнастики5,0
ВК 4.2Практикум з баскетболу5,0
ВК 4.3Практикум з важкої атлетики5,0
ВК 5.1Теорія і методика викладання лижних видів спорту5,0
ВК 5.2Фітнес-технології5,0
ВК 5.3Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств5,0
ВК 6.1Практикум зі спортивної акробатики5,0
ВК 6.2Практикум з волейболу5,0
ВК 6.3Практикум з футболу5,0
ВК 7.1Практикум з лижних видів спорту5,0
ВК 7.2Практикум з фітнесу5,0
ВК 7.3Практикум з плавання5,0
ВК 8.1Теорія і методика викладання гандболу5,0
ВК 8.2Теорія і методика викладання настільного тенісу5,0
ВК 8.3Рухливі ігри і методика викладання5,0
ВК 9.1Історія фізичної культури і спорту5,0
ВК 9.2Спортивна медицина5,0
ВК 9.3Спортивне харчування5,0
ВК 9.4Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту5,0
ВК 10.1Практикум з легкої атлетики5,0
ВК 10.2Практикум з пауерліфтингу5,0
ВК 10.3Практикум з футзалу5,0
ВК 11.1Організація спортивно-масової роботи6,0
ВК 11.2Основи фізичної терапії6,0
ВК 11.3Гігієна фізичної культури і спорту6,0
ВК 11.4Теорія спортивного відбору6,0
ВК 12.1Теорія і методика викладання бадмінтону5,0
ВК 12.2Скелелазіння5,0
ВК 12.3Теорія і методика викладання тенісу5,0
ВК 13.1Діагностика і моніторинг стану здоров’я спортсменів5,0
ВК 13.2Організація і методика туризму5,0
ВК 13.3Основи загального і спортивного масажу5,0

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набути освітніх і професійних кваліфікації за іншими спеціальностями / спеціалізаціями в системі післядипломної освіти, а також працювати: тренером з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.); тренером-викладачем з виду спорту (спортивної школи, секції); інструктором-методистом спортивної школи; інструктора з аеробіки; інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу); фітнес-тренером; фахівцем із організації дозвілля; інструктором оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); інструктором із стройової та фізичної підготовки; інструктором-методистом з фізичної культури та спорту; інструктором-методистом з виробничої гімнастики. Місця працевлаштування: посади в освітніх, виховних, виробничих, оздоровчо-рекреаційних, воєнізованих та інших державних і недержавних закладах.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

- здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем;

- спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування;

- уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;

- показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення;

- засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег;

- мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці;

- здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами;

- здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань;

- демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення;

- оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи;

- обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту;

- аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях;

- використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості;

- застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом;

- визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

- надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини;

- знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини;

- аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом;

- аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства;

- використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.