ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Бакалавр з фізичної культури і спорту


017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»
_2.jpg

Гарант програми – Долинний Юрій Олексійович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Факультет «Економіки та менеджменту»

Кафедра «Фізичного виховання і спорту»

Завідувач кафедри – Долинний Юрій Олексійович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Web:Кафедра «Фізичного виховання і спорту»

E-mail:fz@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Програма Фізична культура і спорт
Форма навчання денна
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (на основі ступеня
молодшого бакалавра / молодшого спеціаліста
за спорідненою спеціальністю – 120 кредитів,
на основі ступеня молодшого бакалавра /
молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю
– 180 кредитів)
Тривалість програми денна ( на основі ПЗСО – 3 роки 10 місяців,
на основі ступеня молодшого бакалавра /
молодшого спеціаліста за спорідненою
спеціальністю – 1 рік 10 місяців, на основі
ступеня молодшого бакалавра / молодшого
спеціаліста за іншою спеціальністю – 2 роки 10 місяців)
Кваліфікація Бакалавр з фізичної культури і спорту

Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає інтеграцію фахової підготовки та спорту. Програма базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику фізичного виховання і спортивного тренування, шляхах організації та забезпечення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних і інноваційних підходах до їх вирішення.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Пор. номер Назва навчальної дисципліни (основні) Кількість кредитів ЄКТС
Обов’язкові компоненти ОП
1 Історія України та української культури 6,0
2 Іноземна мова 6.0
3 Нові інформаційні технології 3,0
4 Історія фізичної культури і спорту 4,0
5 Основи наукових досліджень (за професійним спрямуванням) 3,0
6 Філософія 3,0
7 Педагогіка 5,0
8 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0
9 Психологія 4,0
10 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0
11 Вступ до спеціальності 3,0
12 Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності 5,0
13 Анатомія людини з основами спортивної морфології 5,0
14 Долікарська медична допомога та основи медичних знань 5,0
15 Теорія і методика фізичного виховання 7,0
16 Біомеханіка 4,0
17 Фізіологія людини та рухової активності 6,0
18 Педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту 3,0
19 Спортивна метрологія 3,0
20 Загальна теорія підготовки спортсменів 5,0
21 Теорія і методика викладання обраного виду спорту 15,0
22 Теорія і методика викладання обраного виду спорту 6,0
23 Психологія фізичного виховання і спорту 3,0
24 Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ 4,0
25 Основи теорії здоров’я та здорового способу життя 5,0
26 Теорія і методика дитячо-юнацького спорту 6,0
27 Теорія і методика дитячо-юнацького спорту 5,0
28 Олімпійський і професійний спорт 6,0
29 Спортивні споруди і обладнання 3,0
30 Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту 3,0
31 Навчальна ознайомча практика 4,5
32 Виробнича (педагогічна) практика 4,5
33 Виробнича (тренерська) практика 4,5
34 Виробнича практика за профілем майбутньої роботи 10,5
35 Атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності) 3,0
Вибіркові компоненти ОП
1.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0
1.2 Екологія
1.3 Політологія
1.4 Правознавство
1.5 Дисципліни з інших ОПП ДДМА
2.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0
2.2 Технології психічної саморегуляції та взаємодії
2.3 Етика та естетика
2.4 Соціологія
2.5 Дисципліни з інших ОПП ДДМА
3.1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0
3.2 Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту
3.3 Основи економічної теорії
3.4 Релігієзнавство
3.5 Дисципліни з інших ОПП ДДМА
4.1 Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту 26,0
5.1 Теорія і методика викладання гімнастики (розділ 1) 3,0
5.2 Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ баскетбол)
6.1 Атлетизм (розділ 1) 3,0
6.2 Фітнес (розділ 1)
7.1 Теорія і методика викладання легкої атлетики (розділ 1) 3,0
7.2 Рухливі ігри і забави
8.1 Теорія і методика викладання гімнастики (розділ 2) 3,0
8.2 Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ волейбол)
9.1 Лижні види спорту (розділ 1) 3,0
9.2 Теорія і методика викладання плавання
10.1 Теорія і методика викладання легкої атлетики (розділ 2) 3,0
10.2 Організація і методика туризму
11.1 Теорія і методика викладання гімнастики (розділ 3) 3,0
11.2 Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ футбол)
12.1 Атлетизм (розділ 2) 3,0
12.2 Фітнес (розділ 2)
13.1 Теорія і методика викладання легкої атлетики (розділ 3) 3,0
13.2 Скелелазіння
14.1 Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ н/теніс) 3,0
14.2 Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ бадмінтон)
15.1 Лижні види спорту (розділ 2) 3,0
15.2 Спортивні єдиноборства
16.1 Спортивна медицина 3,0
16.2 Фізична терапія з основами масажу

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набути освітніх і професійних кваліфікації за іншими спеціальностями / спеціалізаціями в системі післядипломної освіти, а також працювати: тренером з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.); тренером-викладачем з виду спорту (спортивної школи, секції); інструктором-методистом спортивної школи; інструктора з аеробіки; інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу); фітнес-тренером; фахівцем із організації дозвілля; інструктором оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); інструктором із стройової та фізичної підготовки; інструктором-методистом з фізичної культури та спорту; інструктором-методистом з виробничої гімнастики; вчителем загальноосвітнього навчального закладу. Місця працевлаштування: посади в освітніх, виховних, виробничих, оздоровчо-рекреаційних, воєнізованих та інших державних і недержавних закладах.

Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

- здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.

- спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.

- обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

- показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.

- засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.

- досліджувати проблеми фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.

- здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.

- здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.

- демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.

- оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.

- обирати та застосовувати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту.

- аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.

- застосовувати у професійній діяльності уміння і навички проведення занять з сучасних видів рухової активності оздоровчої спрямованості.

- застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.

- визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.

- надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.

- застосовувати в професійній діяльності сучасні принципи, методи та форми організації процесу навчання і виховання людини.

- аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.

- аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.

- використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

- оцінювати задатки та здібності особи в процесі спортивного відбору та орієнтації в обраному виді спорту.

- реалізовувати знання та вміння з визначення змісту та планування тренувального процесу спортсменів на окремих етапах першої стадії багаторічної підготовки в обраному виді спорту.

- застосовувати знання, вміння та навички для ефективного проведення тренувальних занять зі спортсменами з урахуванням їх вікових, статевих та індивідуальних особливостей, рівня підготовленості та закономірностей становлення спортивної майстерності в обраному виді спорту.

- організовувати проведення спортивних змагань з обраного виду спорту.