ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Практична підготовка та працевлаштування випускників кафедри


Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим елементом освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» для здобуття першого (бакалаврського) рівня і здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

Головним орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки студентів освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» є формування загальних, професійних та спеціальних (фахових) компетентностей, набуття знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, а також для забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. В навчальний процес впроваджена система поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Усі програми практик містять індивідуальні завдання, які постійно оновлюються та є актуальними для загально-освітніх шкіл, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фітнес-клубів тощо.

Першим етапом підготовки фахівців за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт» є навчальна ознайомча практика «Вступ до спеціальності», яка спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні, організацію навчального та виховного процесу у академії, змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, досвідом та особливостями діяльності установ та організацій. Навчальна ознайомча практика готує здобувачів до вивчення спеціальних дисциплін, що профілюють їх як майбутніх фахівців. Вона сприяє розвитку творчої і науково-технічної ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань педагогічної діяльності.

Виробнича (педагогічна та тренерська) практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування загальних та спеціальних практичних умінь компетентностей зі спеціальності, передбачає підбір фактичного статистичного матеріалу для виконання курсових робіт та навчально-дослідних завдань.

Проходження виробничої практики за профілем майбутньої роботи є логічним завершенням практичної підготовки випускників кафедри за освітньою програмою. Це заключний етап поглиблення, узагальнення і вдосконалення на здобутих студентами- здобувачами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент- здобувач здійснює збір фактичних матеріалів для виконання курсових робіт бакалаврів.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри фізичного виховання і спорту з ЗОШ, ДЮСШ, СК, ДЮК та іншими провідними установами та організаціями східного регіону України. На сьогоднішній день студенти старших та випускних курсів працюють на посадах тренерів, фітнес тренерів, інструкторів у таких навчальних та спортивних організаціях, як: футбольний клуб «Авангард» (м. Краматорськ); обласна СДЮСШОР з важкої атлетики та «ХК» Донбас (м. Дружківка); шаховий клуб ім. Момота (м. Краматорськ); фітнес-клуб «Fit shine» (м. Київ); ДЮК «Дельфін» (м. Бахмут); ДЮСК (боротьба) на базі ЗОШ №8 (м. Краматорськ); ЗЗСО №10 (м. Новоградівка); тренажерний зал «Малібу» (м. Краматорськ); ДЮСШ (м. Костянтинівки, м. Допропілля, м. Покровська, м. Соледара, м. Мирнограда); футбольна академія «Футістар» (м. Краматорськ); ДЮСШ №1 (м. Бахмут); ДЮСШ №1, №2 (м. Краматорськ); ЗОШ №18 (м. Бахмут).

В умовах воєнного стану країні та відповідно до наказу №12 від 16.03.23 виробнича практика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» відбувається на базі Донбаської державної машинобудівної академії.


Наказ про напр на пр ку №07 9 від 28 02 2024

Наказ про напр. на пр-ку №12 від 16.03.23

Договори з установами про проходження практики здобувачів (вересень_2021р.)

Договори з установами про проходження практики здобувачів (квітень_2021р.)

Договори з установами про проходження практики здобувачів (вересень_2020р.)

Договори з установами про проходження практики здобувачів (квітень_2019р.)Наша адреса: Донецька обл., 84313, м. Краматорськ, ДДМА, вул. Академічна, 72
Приймальна комісія (2-й корпус ДДМА, ауд. 2214) тел. (0626) 41-69-38;
моб.тел. (066) 051 74 89


Кафедра  «Фізичного виховання і спорту (ФВС)»
E-mail: fz@dgma.donetsk.ua
Донбаська державна машинобудівна академія
E-mail: dgma@dgma.donetsk.ua