ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Долинний Юрій Олексійович

.jpg

Долинний Юрій Олексійович

Дата народження: 30.05.1969 р.

На кафедрі працює з 2001 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2227

Поштова скринька: mr.dya69@gmail.com

Особиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут.
 • Дисципліни, які викладає:
  загальна теорія підготовки спортсменів;
  олімпійський і професійний спорт;
  теорія і методика викладання гімнастики;
  навчальна ознайомча практика;
  фізична терапія з основами масажу.
 • Спортивна спеціалізація: спортивна гімнастика.
 • Напрям наукових досліджень: науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів; педагогічні умови підготовки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до навчання в загальноосвітній школі; основи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями; реабілітаційна робота з людьми, які мають обмеження у розвитку засобами фізичного виховання.
 • Наукові здобутки (з посиланнями):
 • 143 опублікованих наукових та навчально-методичних праць в тому числі 6 монографій, 16 навчальних посібників із позначкою ISBN; публікації у виданнях SCOPUS, WoS, і ін.:
 • Основи організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі: посібник для вищих навчальних закладів / Ю.О. Долинний, О.М. Олійник, Н.В. Дегтярьова. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 290 с.
 • Производственная гимнастика в режиме дня работников умственного труда: пособие / О.Н. Олейник, Ю.А. Долинный. – Краматорськ: ДГМА, 2014. – 35 с.
 • Теоретичні аспекти реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями / Ю.О. Долинний //монографія. За заг. ред. В. В. Борисова. – Краматорськ : ДДМА, 2015.
 • Спортивно ориентированная направленность физического воспитания студентов медицинских вузов / Ю.О. Долинний // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 г. – С.175-177.
 • Внедрение спортивно-ориентированного физического воспитания в учебную программу технических вузов / Ю.О. Долинний // Збірник статей за матеріалами III міжн. науково-практичної oнлайн-конференції в 2 т. // за ред. В.М. Пристинського, О.І. Федорова. – Слов’янськ : 2016. С. 387-391.
 • Contents of rehabilitation work with children with disabilities / Ю.О. Долинний // Научно-методический журнал Армянского ГПУ им. Хачатура Абовяна, № 4. 2016. – С. 250-254.
 • Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls. P.235-244.
 • Основи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями : монографія / Долинний Ю. О. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 363 с.
 • Development of diagnostic tools and determination of the state of formation of social health of male and female students assigned to a special medical group / Babich Vjacheslav, Boychuk Yuriy, Poluljasshenko Yuriy, Zaytsev Volodimir, Dubovoyi Оleksandr, Dolynniy Yuriy / Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) 18 Supplement issue 2, Art 164, pp. 1099 - 1107, 2018.
 • Теорія і методика викладання гімнастики в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Ю. О. Долинний, О. М. Олійник // The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. – С. 155-159.
 • Теорія і методика викладання навчально-методичного комплексу «Олімпійський і професійний спорт» в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання / Ю. О. Долинний, С. О. Черненко // The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. – С. 477-481.
 • НМКД «Фізкультурно-спортивні споруди» у циклі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Ю. О. Долинний, А. О. Тесленко // «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С.258-262.
 • Навчально-ознайомча та виробнича практика в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту/ Ю. О. Долинний, О. М. Олійник, С. О. Черненко // «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С.291-296.
 • Мотивационная составляющая занятий оздоровительной физической культуры и спортом в заведениях высшего образования / Ю. О. Долинний // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы : материалы IV Междунар. науч. – практ. конф. (Минск - Ташкент , 28 мая 2020 г.). / под ред. : А. С. Ванда. – Минск : БГМУ , 2020. – С. 37-41.
 • Фізична реабілітація: проблеми й перспективи: монографія : у 2 частинах/ – Електрон. дані. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Методична система навчання студентів фізкультурного профілю до застосування здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні школярів / / Ю. О. Долинний // The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. p. 389-397.
 • Організатор всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій (проведених з 2013 по 2020 рік в Донбаській державній машинобудівній академії).

  Керівник науково-дослідної лабораторії «Фізичне виховання та корекція рухових функцій учнівської молоді і студентів», яка створена за особистою ініціативою на базі Донбаської державної машинобудівної академії. Керівник кафедральних Держбюджетних НДР - № Дк-01-2013; № Дк-02-2015; № Дк-06-2018.

  Два патенти України. Корисні моделі стосуються медичного пристрою фізичної терапії, ерготерапії, нейрохірургії, ортопедії-травматології, фізичної реабілітації, як пристрої для лікування комбінованої трактації захворювань шийного та грудного хребта; поперекового відділу хребта та тазосуглобного відділу.

  Голова експертної комісії з акредитації з підготовки молодших спеціалістів 5.010201 «Фізичне виховання» - галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» у Волинському коледжі Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (у 2016 році).

  Досвід в укладенні міжнародних угод по співпраці з Вищими навчальними закладами (Республіка Казахстан, Вірменія, Молдова, Литва, Польща).