ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Філінков Володимир Ілліч

.jpg

Філінков Володимир Ілліч

Дата народження: 11.09.1935 р.

На кафедрі працює з 1968 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2220

Поштова скринька: Pilinkoff@yandex.ru

Особиста сторінка:

Освіта: Кримський державний педагогічний інститут ім. М.В.Фрунзе.

Дисципліни, які викладає:

фізичне виховання;

теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол).

Спортивна спеціалізація: спортивні ігри.

Напрям наукових досліджень: система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості; науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів.

Наукові здобутки (з посиланнями):

– Двигательный режим как средство обеспечения надежности человека в экстремальных условиях производства / Р. Т. Раевский, В. И. Филинков, С. М. Канишевский // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези доповідей четвертого Міжнар. наук. конгр. – К. : Україна, 2000. – С. 418.

– Профессионально-прикладная психофизиологическая и психофизическая подготовка студентов машиностроительных специальностей : учеб. пособие для вузов / Р. Т. Раевский, В. И. Филинков : под. ред. проф. Р. Т. Раевского. – Краматорск : ОНПУ, ДГМА, 2003. – 100 с., ил. (Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для высших учебных заведений.).

– Профессионально-прикладная психофизическая подготовка: программа для машиностроительных академий, институтов и факультетов вузов третьего и четвертого уровней аккредитации. (Рекомендовано комиссией по физическому воспитанию и спорту секции кафедр физического воспитания высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитации НМС Министерства образования и науки Украины 10 апреля 2002 г.) / В. И. Филинков, доц., Р. Т. Раевский, проф.– Краматорск : ДГМА – Одесса: ОНПУ, 2002. – 36 с.

– Профессионально-прикладная психофизическая подготовка. Программа для специалистов машиностроительных предприятий : Авт. программы. (Рекомендовано для внедрения технико-экономическим советом ОАО НКМЗ 25.06.2002 г.) / В. И. Филинков, доц., Р. Т. Раевский, проф. – Краматорск : ДГМА – Одесса : ОНПУ, 2002. – 32 с.

– Профессионально-прикладная психофизическая подготовка работников умственного труда / В. И. Филинков // Международная научно-техническая конференция «Опыт и современные технологии развития оздоровительной физической культуры, спортивных игр и туризма» : материалы конференции / научно-педагогическая школа профессора А. Г. Фурманова. – Минск : БГУФК, 2009. – С. 229–232.

– Организационно-педагогические основы профессионально-прикладной физической подготовки студентов машиностроительных специальностей : наукова монографія / Раєвський Р.Т., Філінков В.І. ; за ред. Р.Т. Раєвського // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Сучасна стратегія та інноваційні технології фізичного вдосконалення студентської молоді (у традиціях науково-педагогічної школи ОНПУ)». – Одеса : Наука і техніка, 2010. – С. 67–74.

– Науково-педагогічні основи оптимізації процесу фізичного виховання майбутніх фахівців машинобудівної галузі. Матеріали симпозіуму : наукова монографія / Р. Т. Раєвський, В. И. Філінков ; під. ред. проф. Р. Т. Раєвського // Міжнародний науковий симпозіум «Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології». – Одеса : Наука і техніка, 2008. – С. 130–133.

– Лікувальна фізична культура в професійній підготовці студентів / В. І. Філінков, О. С. Касьянюк, А. С. Касьянюк // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник наукових праць. Харків: ХДАФК, 2019. – С. 143-148.

– Реализация учебной программы профессиональной трудовой подготовки будущих инженеров / О. С. Касьянюк, А. С. Касьянюк, В. І. Філінков // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості [Електронне видання]: збірник статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції / гол. ред. В.М. Пристинський. – Слов’янськ, 2020. - С. 254-259.

– Розвиток когнітивних і психофізичних якостей студентів в процесі навчальних занять фізичним вихованням / Ол. С. Касьянюк, Ан. С. Касьянюк, В. І. Філінков // Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції / під заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 171-174.