ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Наукова робота та міжнародна діяльність

За роки існування кафедри опубліковано більш ніж 1050 наукових та науково-дослідних робіт різного рівня, видано 17 монографій, захищено 5 кандидатських дисертацій та підготовлено для захисту дві дисертації; отримано 2 патенти на винаходи.

На кафедрі створено наукову лабораторію «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ». Основними напрямками роботи лабораторії є:

 1. обґрунтування структури цінностей здорового способу життя особистості в освітньо-виховному, фізкультурно-оздоровчому, духовно-культурологічному середовищі; визначення та перевірка ефективності фізичного виховання у вищих навчальних закладах як основи виховання здорового способу життя, культури здоров’я учнівської молоді і студентів;
 2. соціалізація учнівської молоді і студентів закладів вищої освіти у процесі фізкультурно-спортивної діяльності;
 3. розробляються та застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології в забезпеченні духовного й фізичного виховання учнівської молоді і студентів;
 4. застосовується наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і здобувачів у системі середньої і вищої освіти.
 5. Результати науково-дослідницької лабораторією викладачі та студенти висвітлюють на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських та університетських.

Лабораторія підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вітчизняними та закордонними науковими центрами: Донбаським державним педагогічним університетом, Донбаським міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Державним університетом фізичного виховання і спорту Республіки Молдова, Кишинівським державним педагогічним університетом ім. В. Крянге, Казахським національним педагогічним університетом ім. Абая, Вірменським державним інститут фізичної культури, Вища школа управління та адміністрації в м. Ополє, Національним інститутом освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь.

За час існування кафедри було виконано 7 держбюджетних науково дослідних робіт. Останні з яких:

 • 2013-2015 р. - Дк-01-2013 «Організаційно-педагогічні аспекти оптимізації фізичного виховання студентів на основі спортивно-орієнтованих технологій»;
 • 2015-2018 р. - Дк-01-2015 «Науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів»;
 • 2018-2021 р. - Дк-06-2018 «Оволодіння професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти».
 • 2021- 2024 р. -Дк-03-2021 «Система професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти».

На кафедрі систематично проводиться індивідуальна наукова робота з обдарованими студентами. Молоді науковці беруть участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри; приймають участь у всеукраїнських та міжнародних коференціях; публікують результати своїх досліджень у наукових збірниках різного рівня. За допомогою молодих вчених кафедри з 2014-2024 рік на базі ДДМА організовано та проведено Всеукраїнську конференцію «Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні», 8 Міжнародних науково-практичних конференцій та I Всеукраїнській науковій конференції «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання».

Програма конференції 2014

Програма конференції 2015

Програма конференції 2016

Програма конференції 2017

Програма конференції 2018

Програма конференції 2019

Програма конференції 2020

Програма конференції 2021

Програма конференції 2022

Програма конференції 2023

За допомогою молодих учених забезпечено випуск щорічного збірника «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання».

Збірник конференції 2014

Збірник конференції 2015

Збірник конференції 2015

Збірник конференції 2016

Збірник конференції 2018

Збірник конференції 2019

Збірник конференції 2020

Збірник конференції 2021

Збірник конференції 2022

Збірник конференції 2023

Результатом цієї діяльності було надбання вітчизняних та іноземних зав’язків з такими провідними закладами як:

Польша, Вищя суспільно-економічна школа

Молдова, Державний педагогічний університет

Вірменія, Вірменсткий державний інститут ФК

Казахстан, Національний центр підвищення кваліфікації

Молдова, Державний університет ФКС

Латвія, Венспільский універс прикладн наук

The Academy of Management and Administration in Opole, Poland 2021