ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Громадське обговорення освітньо-професійних програм і навчальних планів

Метою освітньої програми «Фізична культура і спорт» є підготовка висококваліфікованих фахівців здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування відповідних теорій та методів із фізичного виховання й характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Освітньо-професійна програма для бакалавра за спеціальністю «Фізична культура і спорт» спрямована на прикладне рішення складних завдань за напрямком фізичної культури і спорту. Базується на застосуванні сучасних наукових положень, методів і засобів у сфері фізичної культури і спорту, дає можливість подальшої професійної кар’єри або продовження навчання для здобуття ступеня магістра.

Програма базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику фізичного виховання і спортивного тренування, способах організації та забезпечення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних й інноваційних підходах. Обов’язкова частина освітньої програми (180 кредитів, 75 %): дисципліни, спрямовані на загальну (26 кредитів) і фахову підготовку (131 кредит), атестація (3 кредити). Частка навчальної, виробничої практик – 20 кредитів. Вибіркова частина (60 кредитів, 25 %): дисципліни вільного вибору.

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями такої реформи є:

- інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

- залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно-правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.


ОПП «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ»

У Донбаській державній машинобудівній академії підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю – 017 «Фізична культура і спорт» здійснюється з 2018 року.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності – 017 «Фізична культура і спорт» надана наказом Міністерства освіти і науки України від 14.03.2018 р. № 242-л (Протокол засідання ліцензійної комісії № 87/2 від 13.03.2018 р.)

Проект ОПП «Фізична культура і спорт» (2021-2022 н.р.) було розроблено відповідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, від 31 серпня 2021 р. №89, та другої редакції ОПП від 31 грудня 2021 р. №144 і викладено на сайт ДДМА. Останній проект ОПП «Фізична культура і спорт» (2022-2023 н.р.) від 24 травня 2022 р. №30 і викладено до громадського обговорення на сайт ДДМА. Наступний проект ОПП «Фізична культура і спорт» (2022-2023 н.р.) від 24 травня 2022 р. №30 і викладено до громадського обговорення на сайт ДДМА. Останній проект ОПП «Фізична культура і спорт» (2023-2024н.р.) від 31 березня 2023 р. №14 і викладено до громадського обговорення на сайт ДДМА.


Проєкт освітньої програми

ОПП «Фізична культура і спорт» (бакалавр) від 31.03.2023 р.

ОПП «Фізична культура і спорт» (бакалавр) від 24.05.2022 р.

ОПП «Фізична культура і спорт» (бакалавр) від 30.12.2021 р.

ОПП «Фізична культура і спорт» (бакалавр) від 31.08. 2021 р.


Навчальні плани

Навчальний план Фізична культура і спорт 4 роки 2023-24 (від 27.04.2023)

Навчальний план Фізична культура і спорт 3 роки (прискориного навчання) 2023-24 (від 27.04.2023)

Навчальний план Фізична культура і спорт 2 роки (прискориного навчання) 2023-24 (від 27.04.2023)


Навчальний план Фізична культура і спорт 4 роки 2022-23 (від 24.05.2022)

Навчальний план Фізична культура і спорт 3 роки (прискориного навчання) 2022-23 (від 24.05.2022)

Навчальний план Фізична культура і спорт 2 роки (прискориного навчання) 2022-23 (від 24.05.2022)


Навчальний план Фізична культура і спорт 4 роки 2021-22 (від 31.12.2021)

Навчальний план Фізична культура і спорт 3 роки (прискориного навчання) 2021-22 (від 31.12.2021)

Навчальний план Фізична культура і спорт 2 роки (прискориного навчання) 2021-22 (від 31.12.2021)


Навчальний план Фізична культура і спорт 4 роки 2021-22 (від 31.08.2021)

Навчальний план Фізична культура і спорт 3 роки (прискориного навчання) 2021-22 (від 31.08.2021)

Навчальний план Фізична культура і спорт 2 роки (прискориного навчання) 2021-22 (від 31.08.2021)

Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми: fz@dgma.donetsk.ua


Рецензії від роботодавців та стейкхолдерів на ОПП «Фізична культура і спорт» спеціальності – 017 «Фізична культура і спорт» (освітній рівень бакалавр)

Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

Рецензія - «Донецьке Обл.від. Комітету з ФВС МОНУ»

Рецензія - «ДЮСШ Крам.міськ.ради»

Рецензія - «Обл. комплекс. ДЮСШ»

Рецензія «ДЮСШ №1 м Краматорськ»

Рецензія нач.упр. ДонОДА

Рецензія В НОКУ в Донецькій області

Рецензія Секретар міської Краматоської ради

Рецензія Викон директора ДО ДЮСШ ІВСЕ


Зовнішні рецензії:

Рецензія док.пед. наук ХДАД

Рецензія док.пед. наук ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Протоколи засідань робочої групи:

Протокол 1 Засідання студентського самоврядування

Протокол 2 Засідання студентського самоврядування

Протокол 3 Засідання студентського самоврядування

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

Протокол 9