ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Єрмоленко Олександр Вікторович

 А.jpg

Єрмоленко Олександр Вікторович

Дата народження: 06.08.1983 р.

На кафедрі працює з 2006 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2227

Поштова скринька: vaks83@ukr.net

Особиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний університет (з відзнакою); Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (з відзнакою)
 • Дисципліни, які викладає:
  фізичне виховання;
  теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол);
  підвищення спортивної майстерності (футбол, волейбол).
 • Спортивна спеціалізація: футбол.
 • Напрям наукових досліджень: науково-методичні та науково-практичні аспекти формування професійно-спеціалізованих компетенцій майбутніх фахівців спеціальності фізична культура і спорт; актуальні питання національного законодавчо-нормативного забезпечення процесу фізичного виховання і спорту.
 • Наукові здобутки (з посиланнями):
 • Єрмоленко О.В. Об’єктивні та суб’єктивні чинники формування потреби в спортивно-орієнтованій руховій активності студентів / О.В. Єрмоленко, М.В. Голубєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 40. – 296 с. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). С. 198-201.
 • Єрмоленко О.В. Роль спортивно орієнтованих технологій у формуванні спортивної культури студентів / О.В. Єрмоленко, В.Г. Лосік, Н.Ф. Соломко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – Вип. 4 (57) – С.114-119.
 • Єрмоленко О.В. Реформування національної законодавчої основи сфери фізичного виховання та спорту в контексті євро інтеграційних процесів / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3К2(57)15. -С.120-123.
 • Єрмоленко О.В. Актуальні питання стану перспектив подальшого розвитку сфери фізичного виховання і спорту учнівської молоді з урахуванням євроінтеграційних процесів / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Випуск 3К 1(70)16. - С. 373-376.
 • Єрмоленко О.В. Науково-теоретичні аспекти застосування організаційно-управлінських інновацій в національній сфері фізичного виховання та спорту / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Видво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Випуск 3 К (84)17. - С. 175-178.
 • Єрмоленко О.В. Типологізація та структурування організаційно-управлінських та стратегічних інновацій галузі фізичної культури та спорту / О.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Випуск 3К (97)18. - С. 203-206.
 • Єрмоленко О.В. Науково-методичні аспекти застосування дидактичної моделі багаторівневої диференціації навчальної діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / О.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 3К (110)19. - С. 200-203.
 • Єрмоленко О.В. Теоретико-методичні аспекти формування професійно-спеціалізованих компетенцій в процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / О.В. Єрмоленко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №15. ,,Науково-педагогічні проблеми фізичної культури – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 3К (123)20. - С. 157-160.
 • Єрмоленко О.В. Спортивно орієнтована рухова активність як соціально-педагогічна модель інтеграції студентської молоді в соціальну систему / О.В. Єрмоленко, С.Ф. Маланчук // «Педагогика и современные аспекты физического воспитания»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 112-119.
 • Єрмоленко О.В. Науково-методичні аспекти застосування педагогічної моделі спортивно орієнтованого фізичного виховання з використанням футзалу / О.В. Єрмоленко, С.Ф, Маланчук, О.М. Завіряка // «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – С. 201-206.
 • Єрмоленко О.В. Концепція блочної моделі педагогічних технологій навчання в системі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / О.В. Єрмоленко, К.О. Стрєлков // Матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. – Бахмут : ДонУЕП, т.2, 2018. – C. 84-85 с.
 • Єрмоленко О.В. Актуальні питання проектування змісту компетентністно орієнтованого навчання майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Єрмоленко, К.О. Стрєлков // «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – С. 251-258.
 • Методика проведення практичних і самостійних занять зі спортивних ігор : посібник / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 76 с.
 • Організація та проведення самостійних занять зі скерованого розвитку витривалості: посібник / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко. – Краматорськ: ДДМА, 2020. – 67 с.