ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Єрмоленко Олександр Вікторович

 А.jpg

Єрмоленко Олександр Вікторович

Дата народження: 06.08.1983 р.

На кафедрі працює з 2006 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2227

Поштова скринька: Vita_li04@mail.ru

Особиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний університет.
 • Дисципліни, які викладає: фізичне виховання.
 • Спортивна спеціалізація: футбол.
 • Напрям наукових досліджень: науково-методологічні основи оптимізації процесу спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентів; актуальні питання національного законодавчо-нормативного забезпечення процесу фізичного виховання і спорту.
 • Наукові здобутки (з посиланнями):
 • Актуальні питання стану та перспектив подальшого розвитку сфери фізичного виховання і спорту учнівської молоді з урахуванням євроінтеграційних процесів. / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/» зб. наукових праць/ За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 3К1 (70)16. – С. 373-376.
 • Актуальні питання соціалізації учнів середнього шкільного віку під час занять фізичною культурою / О.В. Єрмоленко // Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. за ред. д-р. іст. наук Коцур В.П. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 18.– С. 298-300.
 • Реформування національної законодавчої основи сфери фізичного виховання та спорту в контексті євроінтеграційних процесів / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/»36. Зб. наукових праць/ За ред.. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3К2 (57)15. – С. 120-123.
 • Современные педагогические технологии как условие обеспечения эффективности профессионально-прикладной физической подготовки студентов / А.В. Ермоленко А.В., М.В. Голубева // Вестник Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 112. Т. 1 / Черниговский национальный педагогический университет имени Т.Г. Шевченка: Под ред. Носко Н. О. – Чернигов: ЧНПУ, 2013. – С. 121-124. (Серия: Педагогические науки. Физическое воспитание и спорт).
 • Об’єктивні та суб’єктивні чинники формування потреби в спортивно-орієнтованій руховій активності студентів / О.В. Єрмоленко, М.В. Голубєва // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 112. Т. 3 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С. 198-201 (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
 • Методика дифференцированной профессионально-прикладной физической подготовки студентов на основе особенностей их мотивационной характеристики / А.В. Ермоленко, М.В. Голубева // Вестник Черниговского национального педагогического университета  имени Т.Г. Шевченка [Текст]. Т. III. Вып. 98. Под ред. Носко Н. О. – Чернигов: ЧНПУ, 2012. – С. 198-201. (Серия: Педагогические науки. Физическое воспитание и спорт).
 • Научно-методические аспекты профессиональной подготовки учителя физической культуры на основе применения педагогических условий, направленных на развитие коммуникативной культуры / А.В. Ермоленко, М.В. Голубева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 98. Т. I / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 109-112 (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
 • Методика проведення практичних і самостійних занять зі спортивних ігор : посібник / О.В. Єрмоленко, М.В. Єрмоленко. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – 76 с.