ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_oia_moyseenko.jpg

Дата народження: 21.07.1968 року

У ДДМА працюю з 2015 року

Доцент кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Дата народження: 17.07.1982 р.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: Konstantin.moiseenko1982@gmail.com

Освіта:

Закінчив Донецький державний університет управління у 2004 році за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація за дипломом – магістр з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Наукові здобутки:

Кандидат економічних наук – захист відбувся 30.11.2015 р

Тема дисертації «Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства»

Шифр спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

доцент за кафедрою обліку, фінансів та економічної безпеки

Напрям наукових досліджень:

Порівняльний аналіз систем публічного управління, трансформація архітектури фінансових систем за умов конфлікту, пост-конфліктного відновлення, особливості здійснення, регулювання, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліни, які викладаю:

 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Управління фінансово-економічною безпекою в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • Порівняльний аналіз систем публічного управління;
 • Управління фінансовими ризиками.

Останні публікації:

Antonenko V., Katranzhi L., Moysieinko K. System transformation of the state taxation policy in terms of taxation equity requirements and tax evasion prevention. Administratie si Management Public. 2019, 32, pp. 54-66.

Рекова Н. Ю., Долозіна І.Л., Мойсеєнко К. Є., Андрущенко О.Ю., Луценко В.І., Чистюхіна Ю.А., Мельник С.В. Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий досвід та Україна: монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ: ДонНТУ, 2017. 306 с.

Рекова Н. Ю., Веріга Г. В., Чистюхіна Ю. А., Долозіна І. Л., Мойсеєнко К. Є., Рагуліна Н. В., Олешко О. О. Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / за заг. ред. проф. Н. Ю. Рекової. Краматорськ : ДДМА, 2017. 300 с.

Мойсеєнко К.Є. Аналіз фінансових показників постконфліктних територій України. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. «Економіка». 2018. Т. ХIX. Вип. 308. С. 193-200.

ойсеєнко К.Є., Долозіна І.Л. Трансформація структури джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в окремих країнах колишнього СРСР. Менеджер: Вісник Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 4(77). С. 134-145.

Рекова Н. Ю., Вишневький В. П., Чекіна В. Д., Вієцька О. В., Мойсеєнко К. Є. Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика: монографія / за ред. проф. Н. Ю. Рекової. Покровськ : ДонНТУ, 2016. 252 с.

Батченко Л.В., Мойсеєнко К. Є., Дятлова В.В. Європейський менеджмент ЗЕД: навчальний посібник та ін. Донецьк. «Цифрова типографія», 2013. 345 с.

Батченко Л.В., Дмитриченко Л.І., Мойсеєнко К.Є. Ткаченко О.Г., Кулик Є.І. Економіка ЄС та порівняльний аналіз соціально-економічних систем країн Європи: Підручник. Донецьк, ДонДУУ. 2008. 315 с.

Батченко Л.В., Кулик Є.І., Мойсеєнко К.Є. Регуляторна політика ЄС: Навчальний посібник. Донецьк, ДонДУУ, 2008. 187 с.

Батченко Л.В., Ткачекнко О.Г., Мойсеєнеко К.Є. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. В кн.: Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення: моногр. / За ред.. О.О. Ашуркова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк, Юго-Восток, 2012. 406 с.

Науково – педагогічне стажування на тему: «Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (Nowy Sącz, Poland) – Scientific and Pedagogical Internship in «Innovative Education Technologies: European Experience and its Application in Economics and Management Training».

Участь у конференціях:

Moyseienko K., Zakharova V. Modern methodological issues of the description of financial, economic and social systems in the context of “realistic” crisis approach. Current Issues in Economics and Finance: Collection of Scientific Papers. Kyiv, Agrar Media, 2017. РР. 141-145.

Мойсеєнко К.Є. Наукові підходи до типології пост-конфліктних ситуацій в контексті формування фінансової стратегії відновлення. Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє: зб. матер. Виїзного наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Ірпінь, УДФСУ, 2017. С. 330-332.

Мойсеєнко К.Є. Фінансова система Європейського Союзу: особливості побудови та функціонування. Актуальні проблеми зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матер. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. науковців і студентів. Маріуполь, ДонДУУ, 2016. С. 56-59.

Rekova N., Moyseienko K. Tendencies of Local Budget Formation and Execution in Ukraine in the Context of Reform of the Budgetary System. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts: Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. Chernihiv, Kosice, 2017. P. 47-49

участь у міжнародних наукових проектах

2006-2009 – Jean Monnet Module з європейської економічної інтеграції (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2010-2013 рр. – Jean Monnet Chair з проблем розвитку європейської економіки та бізнесу (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії; член викладацького складу;

2011-2014 – Jean Monnet Center of Excellence (Донецький державний університет управління) від Освітньої, культурної, аудіовізуальної виконавчої агенції Європейської Комісії, член викладацького складу.

участь в атестації наукових працівників

вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України