ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ І АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ

figurs.jpg

З огляду на отримані компетентності, випускники ОПП «Облік і оподаткування» мають можливість широкого працевлаштування. Компетентності та програмні результати навчання пов'язані із врахуванням інтересів стейхколдерів та вимог ринку праці.
До теоретичного навчання додаються можливості практичної підготовки в умовах виробництва, стажування за кордоном, а також дуальної форми здобуття освіти. Співпраця із іншими закладами освіти та роботодавцями дозволяє забезпечити можливості швидкої адаптації на робочому місці. Виробнича та переддипломна практики, які організовує та забезпечує кафедра, надають можливість працевлаштування на відповідних підприємствах, організаціях, в органах місцевого самоврядування.
Випускники кафедри готуються до професійної роботи в бухгалтерських службах підприємств і організацій всіх форм власності, аудиторських фірмах, фінансових та контролюючих органах, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти. Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» надає комплекс знань в області бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу, управління процесами фінансово-господарської діяльності, пов’язаних із захистом економічних інтересів, здатністю формувати контур ухвалення рішень з управління фінансово-економічними інтересами організацій.
Випускники кафедри готуються для роботи на виробничих підприємствах, у комерційних структурах, бюджетних установах та організаціях, банках на посадах: бухгалтера; головного бухгалтера; бухгалтера - експерта; бухгалтера – аналітика; ревізора; аудитора та інш.
Підготовка фахівців здійснюється на основі тісного зв'язку ЗВО з провідними промисловими підприємствами, організаціями та установами регіону. Це питання особливо гостро стоїть у програмі розвитку машинобудівного комплексу Сходу України.
Заяви зі сторони керівництва великих промислових підприємств, таких як ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», ПАТ «КЗВВ», ПАТ «СКМЗ», ТОВ «Донмет», ПАТ «ДМЗ», а також великої кількості інших підприємств, організацій та установ (у тому числі бюджетних) щодо здійснення ефективної обліково-аналітичної роботи та пошукової науково-практичної роботи формують потребу у фахівцях високого рівня підготовки, які володіють знаннями та навичками у проведенні облікових процесів. В теперішній час робочі місця в ланці бухгалтерських служб підприємств (організацій, установ та інших суб’єктів господарювання) заповнюються фахівцями, які мають вищу освіту за суміжними економічними спеціальностями, а іноді й іншими спеціальностями, що створює потребу в їх перепідготовці.
1.jpg За роки існування кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» було забезпечено робочими місцями 100% випускників кафедри на підприємства різних форм власності, бюджетні установи України та інш.
Кафедрою проводиться щорічно моніторинг працевлаштування випускників, їх закріплення на першому робочому місці (на підприємстві, в установі, організації) та професійного просування. За допомогою контрольних листів, які надсилаються кафедрою на адресу замовника, вивчаються та аналізуються оцінки роботодавців щодо професійного рівня підготовки випускників. В більшості випадків роботодавці відзначають добрий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців. Аналіз результатів відгуків роботодавців про якість підготовки випускників та рівень їх адаптації на робочому місці дає змогу оцінити ефективність навчально-виховної роботи кафедри та скоординувати і удосконалити навчальний процес щодо підготовки фахівців, здатних до самореалізації в суспільстві. Результати працевлаштування (довідки про прибуття випускників на підприємства та установи) становлять понад 100%. Про достатній рівень фахівця в розрізі обліку та оподаткування, якість підготовки випускників говорять позитивні відгуки стейкхолдерів.
Серед випускників кафедри є багато провідних фахівців і керівників облікових служб найпотужніших підприємств Донеччини та інших регіонів України. Багато випускників кафедри очолюють підрозділи або працюють на посадах провідних фахівців податкової служби, Державної фінансової інспекції, банківських установ, обіймають посади фінансових менеджерів (у тому числі вищого рівня). Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» по праву пишається своїми випускниками, що обіймають провідні посади на підприємствах і організаціях регіону та України:
Фокін Олександр Костянтинович – головний бухгалтер ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», член Правління, к.е.н.
Богатирьова Юлія Олександрівна – радник с фінансових питань ТОВ «Миронівський хлібопродукт – Агро-С»
Малий Юрій Олександрович – член Асоціації дипломованих бухгалтерів Великобританії (АССА), сертифікований аудитор, фінансовий директор ГК «Dan-Farm Ukraine/DFU Agro»
Цикаленко Геннадій Юрійович - головний бухгалтер ТОВ «ДРУЖКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»
Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів України, з редакцією газети «Все про бухгалтерський облік» та влаштовує зустрічі із успішними представниками бухгалтерської професії.

.jpg