ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Акімова Олена Володимирівна

Дата народження: 21.07.1968 року

В ДДМА працюю з 1993 року

Д-р екон. наук. Зав. кафедрою з 2001 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: kimolen1968@gmail.com

Освіта:

Закінчила Донецький національний універсітет в 1989 році за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація за дипломом –економіст.

Наукові здобутки:

Д-р екон. наук

Захист дисертації відбувся 30.08.2017 р.

Тема дисертації: «Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю»

Шифр спеціальності: 08.00.08

Назва спеціальності: «Гроші, фінанси і кредиті»

Доцент за кафедрою «Облік і аудит»

Напрям наукових досліджень:

Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю

Дисципліни, які викладаю:

 • Статистика
 • Аналіз господарської діяльності
 • Фінансовий моніторинг
 • Антикорупційна політика

Останні публікації:

 1. Акімова О.В. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю: теорія, методологія, практика: [монографія] / О. В. Акімова. – Краматорськ: ДДМА, 2017.
 2. Акімова О. В. Напрями удосконалення регулювання позанормативної фінансової поведінки / О. В. Акімова, Н. Ю. Рекова // Фінансовий механізм державного управління економікою України: [монографія] / Під заг. ред. О. С. Поважного. – Донецьк : Ноулідж (Донецьке відділення), 2014. – 547 с. – С. 443-482
 3. Akimova O. V. Features And Short comings Of World System Of CounteractionTo Money Laundering And Financing Of Terrorism / N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. – № 1(9), ч. 2. – С. 191-197 [Міжнародна наукометрична база: Web of Science, Index Copernicus тощо, фахове видання]
 4. Акімова О. В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Держава та регіони. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – № 1. – С. 12-18 [фахове видання]
 5. Акімова О. В. Методичне забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій в системі фінансового моніторингу / О. В. Акімова// Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць ДДМА. – Краматорськ: ДДМА. – 2016. – № 3 (39). – С. 217-223 [фахове видання]
 6. Акімова О. В. Порівняльний аналіз організації системи фінансового моніторингу в Україні та світі / О. В. Акімова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. – Маріуполь: ДонДУУ. – 2016. – Т. XVII. – С. 11-17. (Сер. «Економіка», вип. 299)

Участь у конференціях:

 1. Акімова О. В. Особливості протидії фінансуванню тероризму в Україні / О. В Акімова // Підвищення науково-технологічного рівня економіки та її ефективності: міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 лютого 2017 р., м. Львів) – Львів : ЛЕФ, 2017. – С. 85-87
 2. Акімова О. В. Структура та напрями удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні / О. В. Акімова // Польсько-Українське співробітництво у розв'язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід: матер. III Sympozjum naukowe «Ukraina-Polska – Współpraca synergetyczna» (16-18 лютого 2017 р., м. Слов’янськ). – Слов’янськ, 2017. – С. 18-20
 3. Акімова О. В. Проблеми формалізації критеріїв внутрішнього фінансового моніторингу / О. В. Акімова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія методологія, організація.: тези доп. учасник. XIV Всеукр. наук. конф. (25 березня 2016 р., м. Київ ) – Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 104-107
 4. Акімова О. В. До питання моніторингу формування податкових зобов'язань податковими органами / О. В. Акімова // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Economics and Management Training (16-19 August 2016) – Poland: WSB-NLU, 2016. – С. 5-9
 5. Akimova O. V. Prospects for Development of the Financial Monitoring System in Ukraine // N. Yu. Rekova, O. V. Akimova // Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference «QUAERE 2016» : tez. сonf. – The Czech Republic: HradecKrálové, 2016. – Р. 302-311
 6. Акімова О. В. Напрями удосконалення фінансового моніторингу в контексті рекомендацій ФАТФ щодо повідомлення про підозрілі операції / О. В. Акімова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матер. ІV Міжн. наук.-практ. конф. (1-2 груд. 2016 р., м. Кременчук). – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2016. – С. 519-521
 7. Акімова О. В. Використання міжнародного досвіду в розвитку внутрішнього аудиту в Україні / О. В. Акімова, О. Е. Пилипенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 груд. 2015 р., м. Кременчук). – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2015. – С. 287-288

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Акімова О.В., Cухарєва М.С. Визначення показників корупції та їх динаміка в Україні// Ма-теріали V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» - м. Кременчук 6-7 грудня 2017 р.
 2. Акімова О. В., Гаврилюк Л. О. Проблеми бухгалтерського обліку в державному секторі в умовах модернізації // Науковий Вісник ДДМА. – 2017. – № 2 (23Е).