ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота

naukova.jpg

На кафедрі „Облік, оподаткування та економічна безпека” успішно ведеться наукова робота за такими напрямами:

- облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств;

- реформування бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;

- трансформаційні процеси в обліку банківських установ;

- теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами;

- розвиток теорії та практики обліку підприємницької діяльності;

- актуальні проблеми теорії і практики аудиту та шляхи їх вирішення.

Напрями наукової роботи кафедри „Облік і аудит” були розкриті у таких НДР, виконаних кафедрою:

– Дк 04-02 «Розробка організаційно-методичного забезпечення консалтингових послуг з метою підвищення ефективності функціонування підприємства»;

– Дк 04-05 «Розробка методичних засад удосконалення обліку, аналізу і аудиту як складових механізму управління економічними системами»;

– Дк 05-08 «Розробка обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств провідних галузей України»;

– Дк 08-11 «Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання»;

– ДК 03-2013 «Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ».

У червні 2018 р. на кафедрі було підготовлено проміжний звіт з виконання НДР № Дк 04 – 2016 «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», термін виконання якої 2016 – 2019 рр.

nauk_robota_1.jpg

До складу виконавців НДР включається весь кадровий склад кафедри та найбільш обдаровані студенти.

Протягом 2018 р. кафедра „Облік, оподаткування та економічна безпека” виконала та перевиконала планові показники з науково-дослідної роботи:

- кількість захищених дисертацій докторських / кандидатських – 1 / 2;

- загальна кількість публікацій – 108:

 • - з них - у спеціалізованих виданнях – 6;
 • - у виданнях, що входять до міжнародної бази цитування – 7;
 • - у зарубіжних виданнях – 3,
 • - видання монографій – 1,6;
 • - доповідей на наукових конференціях і семінарах – 17;
 • - кількість студентських публікацій - 32.
 • Кількість публікацій на одну штатну одиницю у 2018 році становить 6,4 публікацій протягом року.

  Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців, а також реалізації навчально-дослідної парадигми освіти.