ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота ОіА

naukova.jpg

На кафедрі „Облік і аудит” успішно ведеться наукова робота за такими напрямами:

- облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств;

- реформування бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;

- трансформаційні процеси в обліку банківських установ;

- теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами;

- розвиток теорії та практики обліку підприємницької діяльності;

- актуальні проблеми теорії і практики аудиту та шляхи їх вирішення.

 

Напрями наукової роботи кафедри „Облік і аудит” були розкриті у таких держбюджетних НДР, виконаних кафедрою:

– Дк 04-02 «Розробка організаційно-методичного забезпечення консалтингових послуг з метою підвищення ефективності функціонування підприємства»

– Дк 04-05 «Розробка методичних засад удосконалення обліку, аналізу і аудиту як складових механізму управління економічними системами»;

– Дк 05-08 «Розробка обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств провідних галузей України»;

– Дк 08-11 «Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання».

У червні 2014 р. на кафедрі було підготовлено проміжний звіт з виконання держбюджетної НДР № ДК 03 – 2013 «Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ», термін виконання якої 2013 – 2016 рр.

 

До складу виконавців НДР включається весь кадровий склад кафедри та найбільш обдаровані студенти.

Протягом 2014 р. кафедра „Облік і аудит” виконала та перевиконала планові показники з науково-дослідної роботи:

- загальна кількість публікацій – 61;

- з них - у спеціалізованих виданнях – 16,5;

- у виданнях, що входять до міжнародної бази цитування – 1,5;

- у зарубіжних виданнях – 25,5,

- видання монографій – 3;

- доповідей на наукових конференціях і семінарах – 10;

- кількість студентських публікацій - 24.

Кількість публікацій на одну штатну одиницю у 2014 році становить 6,6 публікацій протягом року.

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців, а також реалізації навчально-дослідної парадигми освіти.

Свидетельство участника Международной заочной онлайн-конференции "Научный диалог: финансы и кредит"