ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Наукова робота

naukova.jpg

На кафедрі „Облік, оподаткування та економічна безпека” успішно ведеться наукова робота за такими напрямами:

- облік та аналіз в системі управління діяльністю підприємств;

- реформування бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління;

- трансформаційні процеси в обліку банківських установ;

- теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами;

- розвиток теорії та практики обліку підприємницької діяльності;

- актуальні проблеми теорії і практики аудиту та шляхи їх вирішення.

Напрями наукової роботи кафедри „Облік і аудит” були розкриті у таких НДР, виконаних кафедрою:

– Дк 04-02 «Розробка організаційно-методичного забезпечення консалтингових послуг з метою підвищення ефективності функціонування підприємства»;

– Дк 04-05 «Розробка методичних засад удосконалення обліку, аналізу і аудиту як складових механізму управління економічними системами»;

– Дк 05-08 «Розробка обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств провідних галузей України»;

– Дк 08-11 «Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання»;

– ДК 03-2013 «Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ».

У червні 2018 р. на кафедрі було підготовлено проміжний звіт з виконання НДР № Дк 04 – 2016 «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні», термін виконання якої 2016 – 2019 рр.

nauk_robota_1.jpg

До складу виконавців НДР включається весь кадровий склад кафедри та найбільш обдаровані студенти.

Протягом 2018 р. кафедра „Облік, оподаткування та економічна безпека” виконала та перевиконала планові показники з науково-дослідної роботи:

- кількість захищених дисертацій докторських / кандидатських – 1 / 2;

- загальна кількість публікацій – 108:

 • - з них - у спеціалізованих виданнях – 6;
 • - у виданнях, що входять до міжнародної бази цитування – 7;
 • - у зарубіжних виданнях – 3,
 • - видання монографій – 1,6;
 • - доповідей на наукових конференціях і семінарах – 17;
 • - кількість студентських публікацій - 32.
 • Кількість публікацій на одну штатну одиницю у 2018 році становить 6,4 публікацій протягом року.

  Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців, а також реалізації навчально-дослідної парадигми освіти.