ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Ісаншина Галина Юріївна

В ДДМА працюю з 2000 року

Старший викладач

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча аудиторія: 2424

Поштова скринька: isanshina_galina@ukr.net

Освіта:

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2000 році за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала диплом з відзнакою.

Закінчила магістратуру Міжнародного науково-технічного університету у 2008 р. за спеціальністю «Облік і аудит», отримала диплом з відзнакою.

Напрям наукових досліджень:

Побудова системи облікової інформації відповідно до міжнародних стандартів

Дисципліни, які викладаю:

 • Бухгалтерський облік
 • Основи обліку за МСФЗ
 • ІСіТ в податковій сфері
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами

Інші професійні досягнення

З 2017 року є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ)

Останні публікації:

 • Ісаншина Г.Ю. Розвиток податкового обліку в умовах реформування // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К., 2013. – 343 с. – С. 95-101
 • Ісаншина Г.Ю. Інноваційна діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку // Науковий Вісник Донбаської державноїмашинобудівної академії. – Краматорськ, ДДМА. – 2013. – № 2(31) – C. 208-212.
 • Ісаншина Г.Ю. Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства // Науковий Вісник Донбаської державноїмашинобудівної академії. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 194-199.
 • Участь у конференціях:

  1. Ісаншина Г.Ю. Інноваційна діяльність – особливості обліку в Україні,/ Г. Ю. Ісаншина // Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2014 р.: у 6 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., Т. 5: Маркетингові технології, облік та аналіз в системі забезпечення інноваційного розвитку підприємств. – 2014. – 124 с. – С.24-27.
  2. Ісаншина Г. Ю. Розвиток системи інформаційного забезпечення інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання / Г. Ю. Ісаншина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 1 – 2 грудня 2016 р. – Кременчук, 2016 – 495 с. – С.234-235.
  3. Ісаншина Г.Ю. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства / Г. Ю. Ісаншина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – 58 с.– С. 20.
  4. Ісаншина Г. Ю., Кочура В. А.Проблеми управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах/ Г. Ю. Ісаншина, В. А. Кочура // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства: матеріали XXIВсеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). – Бахмут: ДонУЕП, 2017. – 254 с. – С. 128-129.
  5. Ісаншина Г. Ю. Сучасний стан обліку результатів інноваційної діяльності підприємств України / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2017 р. – Одеса, Атлант, 2017. – 324 с. – С. 108-109.