ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Ісаншина Галина Юріївна

В ДДМА працюю з 2000 року.

Дата народження: 12.12.1977 року

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча кімната: 2424

Поштова скринька: isanshina_galina@ukr.net

Освіта:

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2000 році за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом –економіст.

Закінчила Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Ю.Бугая в 2008 році за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – магістр обліку і аудиту.

Напрям наукових досліджень:

Стандартизація та уніфікація публічної звітності відповідно до міжнародних стандартів обліку в бюджетних установах.

Дисципліни, які викладаю (2017-2021):

 1. ІСіТ в обліку та аудиті
 2. Фінансовий облік 2
 3. ІСіТ в податковій сфері
 4. Історія бухгалтерського обліку
 5. Організація обліку
 6. Податкове регулювання, адміністрування і контроль
 7. Управління оподаткуванням
 8. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 9. Облік та звітність за міжнародними стандартами
 10. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 11. Основи обліку за МСФЗ
 12. Оподаткування
 13. Оподаткування підприємств
 14. Податковий облік і звітність
 15. Облік і звітність в оподаткуванні
 16. Податковий менеджмент
 17. Міжнародне податкове планування
 18. Професійна етика
 19. Бухгалтерський облік

Останні публікації:

 1. Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування суб’єктів господарювання та державного управління. Економіка України. 2021. № 1. С. 54—68. – [фахове видання] (1,0 друк. арк.). http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=442   https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.054
 2. Ісаншина Г. Ю., Дубинська О.С. Податкова децентралізація в умовах реформи місцевого самоврядування // Галицький економічний вісник. – 2020. – №5(66). – С. 93-105. – [фахове видання] (0,8 друк. арк.). https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=893 
 3. Ісаншина Г. Ю., Дубинська О.С. Міжнародне трансфертне ціноутворення та система оподаткування в Україні // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 35/2019. – http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019 [фахове видання] (0,7 друк. арк.).
 4. Ісаншина Г. Ю. Особливості застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні // Ефективна економіка. — 2019. — №4.  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994  (0,50 друк. арк.).
 5. Ісаншина Г. Ю. Розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні / Г. Ю. Ісаншина // Молодий вчений. — 2019. — №1. – С. 460-464. – https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-106  (0,50 друк. арк.). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/106.pdf
 6. Ісаншина Г. Ю. Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства/ Г. Ю. Ісаншина // Науковий вісник ДДМА. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 194-199 (0,37 друк. арк.).
  http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%961(19%D0%95)_2016/article/28.pdf
 7. http://ijaep.com/index.php/IJAE/inpress http://ijaep.com/incompelete/56%20-IJAEP.pdf Improvement of the Mechanism of Complex Assessment of the Enterprise Activity Using Integrated Reporting, Olena Dubinska and Galina Isanshyna
  International Journal of Applied Exercise Physiology, 2322-3537 www.ijaep.com
  Original Research Paper
  Doi: Received November. 2018 Accepted April. 2019

Участь у конференціях:

 1. Ісаншина Г.Ю. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства / Г. Ю. Ісаншина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – 58 с.– С. 20 (0,07 друк. арк.).
 2.  Ісаншина Г. Ю. Сучасний стан обліку результатів інноваційної діяльності підприємств України / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2017 р. – Одеса, Атлант, 2017. – 324 с. – С. 108-109 (0,12 друк. арк.).
 3.  Ісаншина Г. Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2018 р. – Одеса, Атлант, 2018. – 248 с. – С. 135-136 (0,14 друк. арк.).
 4.  Ісаншина Г. Ю. Вимоги розкриття та рівень довіри до інформації у фінансових звітах компаній / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2019 р. – Одеса,  2019. – 294 с. – С. 175-177 (0,13 друк. арк.).
 5.  Ісаншина Г.Ю. Міжнародна науково-освітня інтеграція на шляху підготовки фахівців з обліку і оподаткування / Г. Ю. Ісаншина // Сучасна освіта-доступність, якість, визнання: зб.наук.пр. ХІ МНМК, 13-14 листопада 2019 року, м. Краматорськ/під заг.ред.д-ра техн. наук, проф. Ковалевського С.В. - Краматорськ: ДДМА, 2019. – С.269-271 (0,3 друк. арк.).
 6. Ісаншина Г.Ю., Дубинська О.С. Особливості впровадження вимог міжнародного трансфертного ціноутворення в Україні, Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 176 с. – С. 16-20
 7.  Ісаншина Г.Ю., Бачуріна І. В. (ОА 17-1). Особливості організації бухгалтерського обліку вітчизняних суб’єктів державного сектору // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД.– 133с. – С.82-85 (0,1 друк. арк.). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020/397
 8. Ісаншина Г.Ю. Роль податкової безпеки в забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 23 квіт. 2021 р.) МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с. – С. 74-77 (0,15 друк. арк.).  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10473/Ekonomichna%20bezpeka%20derzhavy_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Ісаншина Г.Ю. До питання автоматизації обліку бюджетних установ // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – 532 с.– С. 163-167 http://unionba.com.ua/osvita#2

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Ісаншина Г. Ю., Кочура В. А.Проблеми управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах/ Г. Ю. Ісаншина, В. А. Кочура // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). – Бахмут : ДонУЕП, 2017. – 254 с. – С. 128-129 (0,07 друк. арк.).
 2. Ісаншина Г.Ю., Карнаух М.А. Розвиток системи непрямого оподаткування в Україні та Великобританії // Актуальні проблеми фінансової системи України [Електронний ресурс] // Матеріали XVІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: Черкаський державний технологічний університет, 21 - 22 листопада 2019 року. – Черкаси, 2019. – 193 с. – С.35-39(0,25 друк. арк.).
 3. Бачуріна І. В. (ОА 17-1), Науковий керівник: Ісаншина Г.Ю. Обґрунтування доцільності впровадження норм МСФЗ в обліково-аналітичну діяльність підприємств України // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. Льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – 468 с. – С. 29–30 (0,1 друк. арк.).
 4. Ісаншина Г.Ю., Бачуріна І. В. (ОА 17-1). Особливості організації бухгалтерського обліку вітчизняних суб’єктів державного сектору // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД.– 133с. – С.82-85 (0,1 друк. арк.). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020/397
 5. 5 VysotskyiV. (ОО 20-1т), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. CURRENT STATE AND TRENDS OF INDIRECT TAXATION DEVELOPMENT IN UKRAINE // Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. – Р. 87-88. – http://feba.nau.edu.ua/images/acc-and-audit-im/conference/conferences.pdf
 6. BachurinaI. (ОА 17-1), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. IMPROVEMENT ACCOUNTING AND CONTROL AVAILABILITY AND MOVEMENT OF PRODUCTION INVENTORIES AT SMALL BUSINESS ENTERPRISES// Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. –Р. 67-69
 7. Nazarova L. (ОО 20-1т), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. REFORMING THE SYSTEM PERSONAL INCOME TAX INCLUSION TO LOCAL BUDGETS // Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. – Р. 85-87

Інші професійні досягнення:

Certificate Isanshyna Galyna took part in the course «Professional adaptation to changesin accounting, auditing and management 2021», provided by LLC AL-TERRA, 20 academic hours, № IAPBE 202304, data of issue 01.01.2021.

Сертифікат № АТ 101688 о проходженні підготовки за програмою «Облік, звітність і управління в 2021р. Все про тренди і зміни для професійної адаптації», 20 годин, (29.01.2021-16.02.2021).

Сертифікат № АТ 101461 о проходженні підготовки з курсу «Міжнародна економічна діяльність. Податкове планування 2020», 25 годин, (16.10.2020-17.11.2020).   

Свідоцтво № 12022020108 учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» (8 академ. годин), 12.02.2020, м.Київ, Спілка автоматизаторів бізнесу

Сертифікат о проходженні підготовки з курсу «Етика професійного бухгалтера», 25 годин, виданий 15.12.2020.

Ісаншина Галина Юріївна взяла участь в інформаційно-консультаційному заході «Конференція PWC для фінансистів та податківців 2019» (8 академ. годин), 29.05.2019, м.Київ, PWC

Galyna Isanshyna  has been awarded the ACCA Diploma in International Financial Reporting:

Dip IFR (rus) Certificate (December 2018) - Galyna Isanshyna  № 1838353.

Донбаська державна машинобудівна академія. Свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02070789 / 000920-18 від 30.06.2018 року Тема: Проблеми обліку і формування звітності суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами: управлінський аспект.

Сертифікат № АТ 001966 о проходженні підготовки з курсу «Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ IAВ», 70 годин, (18.08.2017-26.09.2017).     Підготовка з курсу «Комплекс ACCA DipIFR (рус.)», 100 годин (12.03-03.06.2018), сертифікат №АТ 002348 ТОВ «Аль-Терра»

Сертифікат № АТ 001856 ТОВ «Аль-Терра» з курсу: «МСФЗ: 5 складових звітності», (04.09-11.09.2017)

Сертифікат ФПБАУ №А-1,00017, виданий на засвідчення того, що Ісаншина Галина Юріївна виконала кваліфікаційні вимоги до професійної категорії «Спеціаліст з бухгалтерського обліку в бізнесі»

Сертифікат № АТ 001624 о проходженні підготовки з курсу «Професійний бухгалтер IAAP», 100 годин, (25.04.2017-22.06.2017)

Сертифікат № АТ 000563 серії майстер-класів  (ТОВ «Аль-Терра», International Association of Book-keepers (IAB), International Association  of Accounting Profeccionals (IAAP) : «Професійний розвиток спеціалістів в галузі фінансового та управлінського обліку»  (04.07.2016-25.07.2016).

Відповідальний виконавець наукової теми 0119U103444 «Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання» (09.2019-06.2022)

Відповідальний виконавець наукової теми 0116U005583 «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» (09.2016-06.2019)

Відповідальний виконавець наукової теми 0113U003980 «Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ» (09.2013-06.2016)

З 2017 року є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

З 2020 року член IFRS ELITE HUB – спільноти професіоналів з МСФЗ, ІЕН 0002

 

Участь у конференціях:

 1. Ісаншина Г.Ю. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства / Г. Ю. Ісаншина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні Фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – 58 с.– С. 20 (0,07 друк. арк.).
 2.  Ісаншина Г. Ю. Сучасний стан обліку результатів інноваційної діяльності підприємств України / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2017 р. – Одеса, Атлант, 2017. – 324 с. – С. 108-109 (0,12 друк. арк.).
 3.  Ісаншина Г. Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2018 р. – Одеса, Атлант, 2018. – 248 с. – С. 135-136 (0,14 друк. арк.).
 4.  Ісаншина Г. Ю. Вимоги розкриття та рівень довіри до інформації у фінансових звітах компаній / Г. Ю. Ісаншина // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 вересня 2019 р. – Одеса,  2019. – 294 с. – С. 175-177 (0,13 друк. арк.).
 5.  Ісаншина Г.Ю. Міжнародна науково-освітня інтеграція на шляху підготовки фахівців з обліку і оподаткування / Г. Ю. Ісаншина // Сучасна освіта-доступність, якість, визнання: зб.наук.пр. ХІ МНМК, 13-14 листопада 2019 року, м. Краматорськ/під заг.ред.д-ра техн. наук, проф. Ковалевського С.В. - Краматорськ: ДДМА, 2019. – С.269-271 (0,3 друк. арк.).
 6. Ісаншина Г.Ю., Дубинська О.С. Особливості впровадження вимог міжнародного трансфертного ціноутворення в Україні, Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 176 с. – С. 16-20
 7.  Ісаншина Г.Ю., Бачуріна І. В. (ОА 17-1). Особливості організації бухгалтерського обліку вітчизняних суб’єктів державного сектору // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД.– 133с. – С.82-85 (0,1 друк. арк.). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020/397
 8. Ісаншина Г.Ю. Роль податкової безпеки в забезпеченні економічної безпеки держави // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 23 квіт. 2021 р.) МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 174 с. – С. 74-77 (0,15 друк. арк.).  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10473/Ekonomichna%20bezpeka%20derzhavy_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Ісаншина Г.Ю. До питання автоматизації обліку бюджетних установ // Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – 532 с.– С. 163-167 http://unionba.com.ua/osvita#2

Керівництво студентською науковою роботою:

Ісаншина Г. Ю., Кочура В. А.Проблеми управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах/ Г. Ю. Ісаншина, В. А. Кочура // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації суспільства : матеріали XXI Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Бахмут, 17 травня 2017 р.). – Бахмут : ДонУЕП, 2017. – 254 с. – С. 128-129 (0,07 друк. арк.).

Ісаншина Г.Ю., Карнаух М.А. Розвиток системи непрямого оподаткування в Україні та Великобританії // Актуальні проблеми фінансової системи України [Електронний ресурс] // Матеріали XVІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів: Черкаський державний технологічний університет, 21 - 22 листопада 2019 року. – Черкаси, 2019. – 193 с. – С.35-39(0,25 друк. арк.).

Бачуріна І. В. (ОА 17-1), Науковий керівник: Ісаншина Г.Ю. Обґрунтування доцільності впровадження норм МСФЗ в обліково-аналітичну діяльність підприємств України // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. Льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – 468 с. – С. 29–30 (0,1 друк. арк.).

Ісаншина Г.Ю., Бачуріна І. В. (ОА 17-1). Особливості організації бухгалтерського обліку вітчизняних суб’єктів державного сектору // Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1), 4 грудня, 2020 рік. Чернігів, Україна: МЦНД.– 133с. – С.82-85 (0,1 друк. арк.). https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/04.12.2020/397

VysotskyiV. (ОО 20-1т), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. CURRENT STATE AND TRENDS OF INDIRECT TAXATION DEVELOPMENT IN UKRAINE // Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. – Р. 87-88. – http://feba.nau.edu.ua/images/acc-and-audit-im/conference/conferences.pdf

BachurinaI. (ОА 17-1), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. IMPROVEMENT ACCOUNTING AND CONTROL AVAILABILITY AND MOVEMENT OF PRODUCTION INVENTORIES AT SMALL BUSINESS ENTERPRISES// Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. –Р. 67-69

Nazarova L. (ОО 20-1т), наук. керівник Ісаншина Г.Ю. REFORMING THE SYSTEM PERSONAL INCOME TAX INCLUSION TO LOCAL BUDGETS // Abstracts of X International scientific-practical online conference «CURRENT PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p. – Р. 85-87


2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg