ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Гудима Аліна Анатоліївна

gudima.jpg

старший викладач

 

Інформація викладача

Дата народження: 16.09.1975 року.

На кафедрі працює з 2001  року.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21.

Робоча кімната: 2424.

Поштова скринька: gudima.alika1997@gmail.com

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2010, кваліфікація за дипломом –науковий співробітник (економіка), викладач вищого навчального закладу.

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1997, кваліфікація за дипломом – інженер-економіст.

Дисципліни, які викладає:

Теорія бухгалтерського обліку

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Комп’ютерний аудит

Внутрішньогосподарський контроль

Організація обліку

Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

Напрям наукових досліджень:

 1. Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання. (Методологія та організація обліку та внутрішнього контролю інтелектуальної власності промислових підприємств) (з 01.09.2011 по 30.06.2013 рр.).
 2. Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ. (Методологія та організація обліку та внутрішнього контролю інтелектуальної власності підприємств в умовах впровадження МСФЗ) (з 01.09.2013 по 30.06.2016 рр.).
 3. Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. (Трансформація організації бухгалтерського обліку та аудиту інтелектуальної власності підприємств в контексті євроінтеграційних процесів в Україні) (з 01.09.2016 по 30.06.2019 рр.).
 4. Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання. (Методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств машинобудівної галузі в контексті досягнення цілей управління фінансово-економічною безпекою) (з 01.09.2019 по 30.06.2022 рр.).

Останні публікації:

 1. Гудима А.А., Єрьомкін Є.А. Інтелектуальна власність як складова нематеріальних активів підприємств машинобудівної галузі- / Є.А.Єрьомкін, А.А. Гудима // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць № 3 (24), 2011 р.- С. 40-46
 2. Гудима А.А., Єрьомкін Є.А. Інтелектуальна власність як основа інноваційної політики на підприємствах машинобудівній галузі - /А. А. Гудима, Є.А.Єрьомкін //. Науковий вісник ДДМА 2011. – № 1 (7Е), ISSN 2219-7869 (online)- С.235-240
 3. Гудима А.А., Радомська Т.А. Автоматизація складання та контролю фінансової звітності в умовах впровадження МСФЗ на сучасних підприємствах /Т.А. Радомська, А. А. Гудима//. Крымский экономический вестник № 1(08) лютий 2014 ISSN 2306-0115 - С.160-162.
 4. Гудима А.А. Організація та особливості проведення інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності /А. А. Гудима //. Науковий вісник ДДМА. – № 1 (19 Е). 2016- С. 164-170.

Участь у конференціях:

 1. Гудима А.А. Особливості інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності– С.24-28 /Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. / Збірник тез доповідей учасників ХІV-ої Всеукраїнської наукової конференції. – К., 2016. –218 с.
 2. Єрьомкін Є. А., Гудима А. А. Аналіз інтелектуального потенціалу трьох ведучих ВНЗ регіону з технічного напрямку. – С.57-59 /Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права/ Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 серпня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с.
 3. Гудима А.А. Особливості підготовки фахівців з обліку і оподаткування із використанням сучасних інформаційних технологій– С.47-49 /Нові інформаційні технології управління бізнесом. / Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу. 2020–205 с.
 4. Гудима А.А., Панфілов І.О. Особливості організації виробництва і формування витрат в кримінально-виконавчих установах України. – С. 43-46 / П’ятдесят треті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів, 2020. -140 с.
 5. Гудима А.А. Підвищення конкурентоспроможності студентів спеціальності «Облік і оподаткування» шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес – С.108-111 /Нові інформаційні технології управління бізнесом. / Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції– Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. – 532 с.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg