ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071

.jpg

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ І НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071

В Україні на сьогодні діють дві системи стандартизації – НП(С)БО, у тому числі у державному секторі (НП(С)БОДС), і IFRS (МСФЗ). В свою чергу, НП(С)БОДС ґрунтуються на IPSAS (Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для публічного сектору), які багато в чому користуються нормами IFRS. Загальна кількість суб’єктів звітування, які повинні подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами на підставі Таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ до Системи фінансової звітності (СФЗ), становить близько 5 000. Вищезазначені зміни збільшили потребу в користуванні послугами фінансових, податкових консультантів та інших фахівців з IFRS (що, скоріше, є додатковим бонусом для розвитку професії).

У відповідь на потреби ринку праці в 2019 році було започатковано освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування». Програму було розроблено робочою групою відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №958 від 10.07.2019р.) і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи (протокол № 1 від 17 лютого 2020 року).

Проект ОПП розглянуто і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол № 13 від 18 лютого 2020 року).

Проект ОПП з урахуванням результатів громадського обговорення узгоджено на засіданні робочої групи спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (протокол № 2 від 16 березня 2020 р.), розглянуто на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол №15 від 17 березня 2020 р.) та затверджено на засідання навчально-методичної секції за спеціальністю «Облік і оподаткування» (протокол № 4 від 17 березня 2020 р.).

ОПП була затверджена на засіданні вченої ради ДДМА (протокол № 8 від 28 травня 2020 р.)

Подальше удосконалення ОПП відбулося у 2020р. ОПП було переглянуто, удосконалено і рекомендовано до громадського обговорення на засіданні робочої групи (протокол № 3 від 22 лютого 2021 р.), розглянуто на засіданні кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки (протокол № 13 від 23 лютого 2021 року).Зміни, внесені в ОП, були вмотивовані результатами зворотного зв’язку зі здобувачами, роботодавцями та іншими стейкхолдерами з метою її адаптації до їх очікувань і потреб.

 

2.jpg

2.jpg

11.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНІ ОПП ТА НП «Облік і оподаткування»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ЗА 2020-2022 РР.

Затверджені ОПП

Затверджені НП

Денне відділення

Заочне відділення

ОПП 2020 р

ОПП 2021 р

НП 2020-2021 н. р. (Д)

НП 2021-2022 н. р. (Д)

НП 2020-2021 н.р

НП 2021-2022 н.р.

У групу розробників останньої редакції ОП увійшли провідні фахівці, роботодавці за фахом: представники промислових підприємств, аудиторських фірм та державних контролюючих органів: ТОВ «МХП-Агро-С», ПрАТ «НКМЗ», ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторські послуги», Управління Східного офісу держаудитслужби в Донецькій області, Головне управління ДФС у Донецькій області; здобувачі денної та заочної форм навчання, зацікавлені в отриманні компетентностей за результатами навчання на ОП. Програма узгоджена та отримала позитивні рецензії фахівців – практиків. Нова редакція ОП затверджена на засіданні Вченої ради ДДМА (протокол № 5/02-21 від 01 березня 2021р.), освітню діяльність за ОП розпочато з 13.09.2021 р.

2.jpg

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ НА ОПП «Облік і оподаткування»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «Облік і оподаткування»

 

Рецензія-відгук ТОВ «МХП-Агро-С» Відгук 1

Рецензія-відгук ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторські послуги» Відгук 2

Рецензія-відгук Управління Східного офісу держаудитслужби в Донецькій області Відгук 3

Рецензія-відгук Головного управління ДФС у Донецькій області Відгук 4

Рецензія-відгук головного бухгалтера ПрАТ «НКМЗ» Відгук 5

 

.jpg