ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Інформація для абітурієнтів

ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА – ЦЕ ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ І ЗАСІБ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ!

Запрошуємо Вас на навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування». Кафедра «Облік, оподаткування та економічна безпека» здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів починаючи з 2000 р. Викладачі кафедри підготували як професіоналів, так і бухгалтерську еліту регіону.

Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту нового покоління.

Місія кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» ДДМА вбачається у генеруванні наукових розробок у сфері обліку, аудиту та впровадженні їх у процес підготовки фахівців світового рівня, у практичну діяльність підприємств та організацій.

У процесі навчання за спеціальністю «ОБЛІК І АУДИТ», крім стандартних освітніх методик, використовуються рейтингова система оцінки знань студентів, а також ділові ігри. Завдяки такому підходу ми виховуємо справжніх професіоналів, здатних самостійно використовувати отримані знання та методики аналізу, обліку та аудиту.

Підготовка студентів здійснюється за наступними КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ:

 • бакалавр;
 • магістр.

 • Спеціальність

  071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

  Освітні програми:

 • ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
 • ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МИТНА СПРАВА

 • Освітня програма

  «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ»

  buh.jpg

  Яким професійним навичкам навчатимуть?

 • організовувати бухгалтерський і податковий облік на підприємствах приватного та державного сектору, в т.ч. з урахуванням галузевих особливостей;
 • складати фінансову, податкову та статистичну звітність і звітність до органів соціального страхування;
 • використовувати сучасні бухгалтерські програмні продукти;
 • проводити внутрішній аудит підприємства;
 • аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;
 • розробляти заходи з організації управлінської діяльності на основі фінансового та податкового обліку;
 • розкривати облікову інформацію за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти на бакалаврському рівні?

  На підприємствах та в установах різних видів економічної діяльності та форм власності; в бухгалтерських та аудиторських фірмах, в органах влади та місцевого самоврядування на посадах:

 • оцінювачі та аукціоністи;
 • бухгалтер;
 • асистент бухгалтера-експерта;
 • касир-експерт;
 • помічник керівника.

 • Які основні професійні дисципліни викладатимуть?

 • Теорія бухгалтерського обліку;
 • Фінансовий облік;
 • Оподаткування;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Облік у фінансових установах;
 • Управлінський облік
 • Аудит;
 • Інформаційні системи в обліку та аудиті;
 • Облік у галузях економіки;
 • Звітність підприємств та бюджетних установ;
 • Оцінка бізнесу і майна;
 • Бюджетування та кошториси;
 • Трудове право;
 • Господарське право.

 • Освітня програма

  «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МИТНА СПРАВА»

  fics_politica.jpg

  Яким професійним навичкам навчатимуть?

 • вести бухгалтерський та податковий облік та складати відповідну звітність на підприємствах приватного та державного сектору;
 • здійснювати митне декларування товарів та транспортних засобів;
 • здійснювати митний контроль;
 • здійснювати державний фінансовий контроль та державний фінансовий аудит;
 • використовувати сучасні бухгалтерські програмні продукти;
 • здійснювати податкове планування, адміністру- вання та контроль;
 • розробляти і ухвалювати рішення з бюджетного процесу на державному та місцевому рівнях;
 • організовувати казначейські операції та вести казначейський облік.

 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти на бакалаврському рівні?

  На підприємствах та в установах різних видів економічної діяльності та форм власності; в органах влади та місцевого самоврядування, в органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України на посадах:

 • бухгалтери та касир-експерт;
 • інспектор митної служби;
 • інспектор податкової служби;
 • агент з митного оформлення вантажів та товарів;
 • агент податковий.

 • Які основні професійні дисципліни викладатимуть?

 • Фінансовий облік;
 • Оподаткування;
 • Податковий облік та звітність;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Податкове адміністрування та контроль;
 • Митно-тарифне регулювання та митний аудит;
 • Казначейська справа та казначейський облік;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Інформаційні системи у фіскальній діяльності;
 • Організація фіскальної служби;
 • Митна справа;
 • Митний брокераж;
 • Трудове право;
 • Фінансове право.

 • Спеціальність

  281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

  Освітні програми:

 • Публічне управління та адміністрування
 • Місцеве самоврядування і територіальна організація публічного управління

 • pub_adminustr.jpg

  Яким професійним навичкам навчатимуть?

 • формувати плани та програми на загальнодержавному та місцевому рівні;
 • організовувати діяльність органів влади та місцевого самоврядування та їх підрозділів;
 • реалізовувати державну та місцеву політику в економічній та соціальній сферах;
 • здійснювати облік та формувати звітність державних та комунальних установ;
 • розробляти заходи з управління майновими ресурсами держави та місцевого самоврядування, в т.ч. майном державних та комунальних установ і підприємств;
 • розробляти і контролювати виконання антикорупційних програм у професійній діяльності;
 • надавати та організовувати надання адміністративних послуг тощо.

 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти?

  В органах влади та місцевого самоврядування на посадах згідно з Державним класифікатором ДК 003:2010:

 • 3431 Секретарі адміністративних органів, керуючі справами виконавчих комітетів;
 • 3435.1 Організатори діловодства (державні установи);
 • 3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій, референт, помічник керівника підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу;
 • 3443 Інспектори із соціальної допомоги;
 • 3444 Інспектори з ліцензій;
 • 3449 Інші державні інспектори та ін.

 • Які основні професійні дисципліни викладатимуть?

 • Економіка бюджетної установи;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Теорія державного управління;
 • Місцеве самоврядування;
 • Бюджетна політика та фіскальна децентралізація;
 • Організація надання адміністративних послуг;
 • Конституційне право України;
 • Адміністративне право;
 • Політика в сфері соціального забезпечення та правового захисту;
 • Політика в сфері освіти, культури, молоді та спорту;
 • Антикорупційна політика;
 • Політика управління майновими ресурсами держави та місцевого самоврядування;
 • Планування розвитку територіальної громади та ін.

 • Спеціальність

  281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

  Освітня програма:

 • Державна служба
 • pub_administr_mag.jpg

  Яким професійним навичкам навчатимуть?

 • організовувати та управляти діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування та їх підрозділами;
 • обґрунтовувати адміністративні рішення, делеговувати повноваження з їх виконання та контролювати результати;
 • використовувати сучасні програмні продукти та інформаційні технології для ведення адміністративної діяльності та надання адмінпослуг;
 • керувати господарською діяльністю органів влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємства та здійснювати державний фінансовий контроль і аудит;
 • використовувати сучасні бухгалтерські програмні продукти;
 • розробляти і ухвалювати рішення з бюджетного процесу та фінансування публічних проектів;
 • здійснювати експертизу адміністративних документів тощо.

 • Де можна працевлаштуватися після отримання освіти?

  В органах влади та місцевого самоврядування на посадах згідно з Державним класифікатором ДК 003:2010:

 • 1120.1-2 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади та місцевих органів державної влади;
 • 1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій;
 • 1210.1 Керівники державних підприємств, установ та організацій;
 • 1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
 • 2419.3 Професіонали державної служби та ін.

 • Які основні професійні дисципліни викладатимуть?

 • Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
 • Адміністративна реформа та проблеми політики місцевого самоврядування;
 • Методи обґрунтування адміністративних рішень, адміністративний та фінансовий аудит;
 • Інформаційні технології, електронне урядування та електронна демократія;
 • Управління публічними проектами та проектне фінансування;
 • Господарська діяльність у секторі державного управління;
 • Українська мова для державних службовців (з атестацією на вільне володіння);
 • Правова експертиза нормативних та адміністративних документів та ін.

 • Спеціальність

  071 «Облік і оподаткування»

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

  Конкурсна пропозиція 071 «Облік і аудит»


  Професійна кваліфікація: аудитор, бухгалтер-експерт

  Магістерська програма «Облік і аудит» спрямована на формування у студентів фундаментальних знань, навичок та умінь, спеціальних компетенцій у сфері ведення бухгалтерського і податкового обліку, складання фінансової, податкової, статистичної й управлінської звітності на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності.


  Фахові компетентності:

 • формування облікової інформації та звітності господарюючих суб'єктів;
 • оцінка фінансово-майнового стану та ефективності діяльності суб'єктів господарювання;
 • виявлення резервів та можливих втрат;
 • дотримання чинного законодавства у сфері обліково-контрольної діяльності;
 • виявлення недостовірної інформації у бухгалтерських записах;
 • розробка внутрішніх бюджетів підприємств і контроль їх дотриманням;
 • надання керівництву необхідних даних для прийняття управлінських рішень;
 • виконання контрольних процедур у процесі здійснення зовнішнього та внутрішнього аудиту та підготовка аудиторського звіту;
 • володіння основами наукових досліджень та викладання дисциплін професійного спрямування.

 • Спеціальність

  071 «Облік і оподаткування»

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

  Конкурсна пропозиція 071 «Оподаткування»


  Професійна кваліфікація: економіст з податків та зборів.

  Магістерська програма «Оподаткування« спрямована на формування у студентів фундаментальних знань, навичок та умінь, спеціальних компетенцій у сфері планування та адміністрування податків


  Фахові компетентності:

 • аналіз змін у нормативних актах України щодо оподаткування з метою визначення їх впливу на діяльність підприємств;
 • аналіз механізму впливу загальнодержавних та місцевих податків, зборів на діяльність підприємств;
 • планування податкових зобов’язань, розробка заходів із оптимізації рівня податкового навантаження в частині нарахування і сплати податків та зборів;
 • розробляти системи заходів для забезпечення належного ведення податкового обліку та звітності відповідно до стандартів безпеки підприємств та стандартів обліку та звітності;
 • організація роботи з управління податковими ризиками та зниження ризику застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;
 • здійснення податкового обліку підприємницької діяльності в сферах страхування, фінансового посередництва, у т.ч. банківській діяльності, малого підприємництва, зовнішньоекономічній діяльності;
 • обліково-аналітичний та експертний супровід процесів оподаткування та діяльності в цілому.

 • Спеціальність

  073 «Менеджмент»

  ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

  Конкурсна пропозиція 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»


  Професійна кваліфікація: аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.

  Магістерська програма «Управління фінансово-економічною безпекою» спрямована на формування фундаментальних знань, навичок та умінь, спеціальних компетенцій у сфері управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господарювання.


  Фахові компетентності:

 • здатність і готовність здійснювати управління (спрямування) процесами фінансово-господарської діяльності, пов’язаних із захистом економічних інтересів, здатність формувати контур ухвалення рішень з управління фінансово-економічними інтересами організації;
 • здатність до тактичного та стратегічного управління підрозділами фінансово-економічної безпеки або їх складовими (інформаційно-аналітичними, охорони, технологічними), а також самостійними організаціями, що надають послуги у галузі безпеки;
 • здатність до формування системи критеріїв оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки;
 • здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового характеру для прийняття необхідних рішень;
 • здатність до визначення перспективних цілей і завдань управління фінансово-економічною безпекою;
 • аналітичний та експертний супровід процесів управління фінансово-економічною безпекою.