ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Інформація для абітурієнтів

logo.jpg

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «облік і оподаткування» – це важлива функція управління і засіб для вирішення задач економічного і соціального розвитку країни!

Запрошуємо Вас на навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування». Кафедра «ОБЛІК І АУДИТ» здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів починаючи з 2000 р. За 15 років роботи викладачі кафедри підготували більш 4000 професіоналів, які бухгалтерську еліту регіону.

Висока кваліфікація науково-педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяють здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту нового покоління.

Місія кафедри «ОБЛІК І АУДИТ» ДДМА вбачається у генеруванні наукових розробок у сфері обліку, аудиту та впровадженні їх у процес підготовки фахівців світового рівня, у практичну діяльність підприємств та організацій.

Наукові дослідження здійснюються за такими основними напрямами:

- удосконалення методології та організації;бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;

- автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;

- обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств.

За цими напрямами працюють наукові семінари викладачів та аспірантів, проблемні групи студентів, проводяться науково-практичні конференції.

ОБЛІК І АУДИТ дозволяє планувати, контролювати та звітувати про фінансово-господарську діяльність. Великі знання в цих дисциплінах можуть використовуватися в роботі бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, ревізорів, контролерів, консультантів. Як правило, працівники, що володіють спеціальністю «Облік і оподаткування», займаються підготовкою й перевіркою звітів, аудиторською перевіркою.

У процесі навчання за спеціальністю «ОБЛІК І АУДИТ», крім стандартних освітніх методик, використовуються рейтингова система оцінки знань студентів, а також ділові ігри. Завдяки такому підходу ми виховуємо справжніх професіоналів, здатних самостійно використовувати отримані знання та методики аналізу, обліку та аудиту.

На кафедрі створено й організовано роботу кафедрального комп'ютерного класу, який оснащено сучасними комп'ютерами та спеціальними інформаційними системами з фаху.

 

abiturientu.jpeg

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ ОСВІТИ

- бакалавр;

- спеціаліст

- магістр;

- ІІ вища освіта.

 

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і ОПОДАТКУВАННЯ»:

Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як: бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства; використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру; прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

 

Фахівець з обліку і аудиту може працювати:

на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах:  головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо.