ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Романькова Оксана Миколаївна

В ДДМА працюю з 2001 року

Кандидат хімічних наук, доцент

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча аудиторія: 2424

Поштова скринька: Oksanalud14@gmail.com

Освіта:

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» в 2001 р. за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», отримала диплом магістра з відзнакою.

Отримала диплом доктора філософії у 2008 р.

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2010 р. за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2015 р. отримала атестат доцента кафедри обліку і аудиту.

Наукові здобутки:

Кандидат хімічних наук

Захист дисертації відбувся 11.10.2007 р. в Українському державному хіміко-технологічному університеті, м. Дніпропетровськ.

Доцент за кафедрою «Облік і аудит»

Напрям наукових досліджень:

Працюю над питаннями трансформації організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Дисципліни, які викладаю:

 1. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
 2. 2. Облік у бюджетних установах.
 3. 3. Облік і аудит в установах державного сектору.
 4. Історія бухгалтерського обліку.
 5. 5. Професійна етика.
 6. Етика професійного бухгалтера та аудитора.
 7. Статистика.
 8. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання.

Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України: з 2019 р.


Монографії:

 1. Романькова О. М. Підрозділ: Рівень добробуту населення України: актуальні складові, ризики та перспективи. Sozioökonomische und rechtliche Factoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. – Kollektive Monographie in 2 Baden, Steyr, Austria, 2018, B.1, 476 S. (S. 397 – 405).
 2. Романькова О. М. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020, 714 p. (P. 594 – 605).
 3. Романькова О. М., Мельнікова Н. В. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика: колективна монографія. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. (С. 214–225).

Останні публікації:

 1. Романькова О. Н., Горголюк К. В. Анализ иностранного инвестирования в Украине. Вісник Хмельницького національного університету, № 4(1). С. 80–84.
 2. Романькова О. Н., Горголюк К. В. Основные причины и современное состояние безработицы в Украине. Молодий вчений: науковий вісник. № 4(44). Ч.5. С. 748–751.
 3. Романькова О.М., Скрипник Д. Е. Гaрмонізaція з міжнaродними стaндaртaми фінaнсової звітності бухгaлтерського тa подaткового обліку Укрaїни. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. Вип.  С. 145–149.
 4. Романькова О.М., Горголюк К. В. Аналіз собівартості в розрізі економічного спектру, бухгалтерського та податкового обліку. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2019. Вип.  С. 205–209.
 5. Романькова О.М. Аналіз бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності України та їх облік. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2019. №  С. 353–358.
 6. Романькова О.М., Глущенко І. А. Організація бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів бюджетних установ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: науковий журнал. 2020. Том 31 (70). N 2. С. 185–191.
 7. Романькова О. М., Глущенко І. А. Аналіз структури та динаміки витрат у навчально-методичному центрі культури. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2021. № 53. С.172– URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/31.pdf.
 8. Романькова О. М. Дослідження сучасного стану та аналіз державного боргу України. Електронний журнал «Економіка та суспільство». 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/266.

Участь у конференціях:

 1. Романькова О.Н. Усовершенствование документального обеспечения бюджетного учреждения. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький, – С.241-243.
 2. Романькова О.Н. Сравнение форм бухгалтерского учета применяемых на малых предприятиях. Materials of the XII International scientific and practical conference, «Modern scientific potential », February 28 - March 7, 2016, Volume 3. Economic science. Sheffield, England. Science and education LTD - 88 p. – S.23-25. (Англия).
 3. Романькова О.Н. Иностранное инвестирование в экономику Украины. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované vědecké novinky– 2016». - Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» – S.3-5. (27 červenců - 05 srpna 2016 roku), (Чехия).
 4. Романькова О.Н. Статистические показатели экспортно-импортных взаимосвязей в Украине. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2016». - Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» – S.3-5. (27 října - 05 listopadu 2016 roku), Чехия.
 5. Романькова О.Н. Основные реципиенты инвестирования Украины. Материали за 13-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие-2017», 17-25 януари, 2017 на Икономики. «Бял ГРАД-БГ» ООД София. – 112 с. – С. 10-12.
 6. Романькова О.М., Горголюк К.В. Демографічний чинник як фактор та слідство стабільного розвитку країни. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «April 30 - May 7, 2018, Volume 11. Economic science. Sheffield, England. Science and education LTD - 108 p. – S.33-37.
 7. Романькова О.Н. Инновационные образовательные технологии: европейский опыт и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению. «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management» july 23 - july 27, 2018 Riga (Latvia), – 188 p. – S.135-138.

Керівництво студентською науковою роботою:

 1. Романькова О. М., Горголюк К. В. «Демографічний чинник як фактор та слідство стабільного розвитку країни», Materials of the XIII International scientific and practical conference, (Sheffield, England, April 30 - May 7, 2018). Sheffield, 2018. Vоl. 11. S.33–37.
 2. Романькова О. М., Запорожець С. О. Перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. ІX Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції» (17-18 листопада), м.Херсон, С. 85–87.
 3. Романькова О. М., Хімчак А. А. Порівняльні аспекти нематеріальних активів за П(С)БО 8 та М(С)БО 38. ІX Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції» (17-18 листопада), м. Херсон, С. 87–90.
 4. Романькова О.М., Глущенко І. А. Організація бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів бюджетних установ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: науковий журнал. 2020. Том 31 (70). N 2. С. 185–191.
 5. Романькова О. М., Хімчак А. А. Аналіз стану державного боргу України. Х Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Актуальні проблеми і тенденції розвитку бухгалтерського обліку та аудиту», (15 квітня), м. Київ, 2021. С. 122–124.

Інші професійні досягнення

img1.jpeg img2.jpeg img3.jpeg img4.jpeg img5.jpeg img6.jpg img7.jpg img8.jpg img9.jpg О.М.1.jpg О.М.2.jpg О.М.4.jpg О.М.5.jpg О.М.6.jpg О.М.7.jpg .jpg