ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Романькова Оксана Миколаївна

В ДДМА працюю з 2001 року

Кандидат хімічних наук, доцент

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча аудиторія: 2424

Поштова скринька: Oksanalud14@gmail.com

Освіта:

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» в 2001 р. за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», отримала диплом магістра з відзнакою.

Отримала диплом доктора філософії у 2008 р.

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2010 р. за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2015 р. отримала атестат доцента кафедри обліку і аудиту.

Наукові здобутки:

Кандидат хімічних наук

Захист дисертації відбувся 11.10.2007 р. в Українському державному хіміко-технологічному університеті, м. Дніпропетровськ.

Доцент за кафедрою «Облік і аудит»

Напрям наукових досліджень:

Працюю над питаннями трансформації організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Дисципліни, які викладаю:

Статистика

Облік у бюджетних установах

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Інші професійні досягнення

img1.jpeg img2.jpeg img3.jpeg img4.jpeg img5.jpeg img6.jpg img7.jpg img8.jpg img9.jpg

Останні публікації:

 1. Романькова О.М., Параца І.В. Особливості організації обліку касових видатків відділкової лікарні та шляхи його вдосконалення. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. №2. Вып.209. – С.218-222, (Фахова стаття).
 2. Романькова О.Н. Документальное отображение учетных операций по оплате труда в Детско-юношеской спортивной школе. Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». 2014. т.1, № 3. – С.189-193, (Фахова стаття).
 3. Романькова О.Н., Горголюк К.В. Анализ иностранного инвестирования в Украине. Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». 2016. т.1, № 4. – С.80-84, (Index Copernicus + фахова стаття).
 4. Romankova O.N., Gorgoliuk K.V. Analysis of export-import relations of Ukraine. Science journal «Economics and Finance». Science and practice: Collection of scientific articles. Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2016, P. 175-180, (зарубіжна стаття).
 5. Романькова О.Н., Горголюк К.В. Основные причины и современное состояние безработицы в Украине. Научный журнал «Молодой ученый». 2017. №4 (44). Ч.5. С.748-751, (Index Copernicus + фахова стаття).
 6. Романькова О.М., Скрипник Д.Е. Гaрмонізaція з міжнaродними стaндaртaми фінaнсової звітності бухгaлтерського тa подaткового обліку Укрaїни. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 33. – С.145-149, (Index Copernicus + фахова стаття).

Участь у конференціях:

 1. Романькова О.Н. Усовершенствование документального обеспечения бюджетного учреждения. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький, – С.241-243.
 2. Романькова О.Н. Сравнение форм бухгалтерского учета применяемых на малых предприятиях. Materials of the XII International scientific and practical conference, «Modern scientific potential », February 28 - March 7, 2016, Volume 3. Economic science. Sheffield, England. Science and education LTD - 88 p. – S.23-25. (Англия).
 3. Романькова О.Н. Иностранное инвестирование в экономику Украины. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované vědecké novinky– 2016». - Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» – S.3-5. (27 červenců - 05 srpna 2016 roku), (Чехия).
 4. Романькова О.Н. Статистические показатели экспортно-импортных взаимосвязей в Украине. Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2016». - Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» – S.3-5. (27 října - 05 listopadu 2016 roku), Чехия.
 5. Романькова О.Н. Основные реципиенты инвестирования Украины. Материали за 13-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие-2017», 17-25 януари, 2017 на Икономики. «Бял ГРАД-БГ» ООД София. – 112 с. – С. 10-12.
 6. Романькова О.М., Горголюк К.В. Демографічний чинник як фактор та слідство стабільного розвитку країни. Materials of the XIII International scientific and practical conference, «April 30 - May 7, 2018, Volume 11. Economic science. Sheffield, England. Science and education LTD - 108 p. – S.33-37.
 7. Романькова О.Н. Инновационные образовательные технологии: европейский опыт и его внедрение в подготовку специалистов по экономике и управлению. «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management» july 23 - july 27, 2018 Riga (Latvia), – 188 p. – S.135-138.