ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Історія кафедри

istoria_kafedri.png

В системі підготовки бухгалтерських кадрів для підприємств сходу України чільне місце займає кафедра обліку і аудиту Донбаської державної машинобудівної академії. Кафедра «Облік і аудит» була створена у 2000 році згідно з наказом № 32 від 29.02.2000 р. «Про створення та перейменування кафедри". Завідувачем кафедри з моменту її заснування і до теперішнього часу є доктор економічних наук, доцент Акімова Олена Володимирівна.

Організація кафедри обліку та аналізу в технічному вузі була досить складною і ризиковою справою. Але значний попит на спеціалістів цієї кваліфікації обумовив динамічний розвиток кафедри. В лютому 2000 р. весь колектив складався з 8 осіб. Вже за перші три роки функціонування кафедри кількість працівників зросла до 21 особи, а за наступні три роки до 28 осіб. На сучасному етапі склад кафедри оптимізувався і нараховує 11 викладачів, з яких 3 доктора економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 старших викладачів, 1 асистента. В даний час кафедра обліку і аудиту є однією з базових кафедр факультету економіки та менеджменту ДДМА, яка має власне бачення перспектив розвитку спеціальності, формує власну наукову школу та готує висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці.

В 2000 році спеціальність була акредитована за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста. Перший захист дипломних проектів за спеціальністю «Облік і аудит» відбувся у 2004 році. За 18 років існування, колективом кафедри було підготовлено понад 3500 фахівців з обліку та аудиту за денною та заочною формами навчання, які досягли значних успіхів в своєму кар`єрному рості. У відпоідності з наказом МОН спеціальність змінила назву на "Облік і оподаткування" і має акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра.

gramoti.jpg

Студенти спеціальності «Облік і аудит» ДДМА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з обліку і аудиту ( Петренко Я., Малій Ю., Похвалій О. Бильєва І.), а також Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (Рудоловська М., Пилипенко О.)

З метою якісної підготовки студентів спеціальності "Облік і оподаткування" кафедрою здійснюється значна методична робота, завдяки якої постійно оновлюються навчальні плани, які складаються з дисциплін, що дозволяють отримати сучасну теоретичну та практичну підготовку. Розроблено більше ніж 200 методичних вказівок щодо освоєння дисциплін, виконання курсових завдань, контрольних робіт, самостійної підготовки. Видано понад 20 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та ISBN: "Податкова система" (Сердюк О.М.), "Контроль і ревізія" (Стрєльніков Р.М.,Свірідова Т.В.), "Облік зовнішньоекономічної діяльності"( Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С.), "Статистика в малюнках та схемах" (Акімова О.В., Дубинська О.С.) та ін. Багато уваги приділяється методичним розробкам моделі комп'ютерної підготовки студентів у професійному бухгалтерському програмному забезпеченні «1С Бухгалтерія для України».

metod_zabezp.jpg

Процес індивідуальної роботи викладачів, їх професійного зростання, збір наукового матеріалу, визначення пріоритетів наукового пошуку, формування творчих колективів, не могло не дати позитивний результат. Викладачі та студенти кафедри «Облік і аудит» приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях та публікують наукові статті в збірниках та журналах, монографії. За 2000-2017 рік надруковано 747 наукових робіт, в тому числі у фахових виданнях України та у міжнародних науковометричних базах даних (SCOPUS, INSPEC та інші) 320 та 20 статей відповідно. У зарубіжних виданнях опубліковано 114 друкованих робіт.

books.png

Наукові праці є результатом досліджень колективу кафедри, загальне спрямування яких – це проблеми методології і організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту. Систематична та комплексна робота з нормативно-правовою базою, з напрацюваннями закордонних і вітчизняних вчених, роботою фахівців на підприємствах, особисті розробки дозволили колективу кафедри виконати 6 держбюджетних робіт. Основними та найбільш значущими з них є: Дк 05-08 “Розробка обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств провідних галузей економіки України”, Дк-08-11 «Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання». На даному етапі виконується наукова робота Дк 04- “Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні”. За результатами індивідуальної та колективної роботи викладачів кафедри підготовлено 12 монографій.

univ.jpg

Кафедра має добрі творчі стосунки з провідними вузами України, країн близького зарубіжжя. Найбільш тісною є співпраця з однопрофільними кафедрами Національної академії обліку, статистики та аудиту (м.Київ), Житомирським національним технологічним університетом та іншими вузами. Кафедра плідно співпрацює з рядом зарубіжних установ та організацій, серед яких: University of Economics (Болгарія); Univerzita Karlova (Чеська Республіка); Wyższa szkoła biznesu – National-Louis University (Польша). Міжнародні зв’язки кафедри «Облік і аудит» забезпечують можливість постійного обміну інформацією між провідними науковцями в Україні та за її межами, що позитивно впливає на якість учбового процесу та наукових досліджень. Так, у 2016 році зав. кафедрою Акімова О.В. і доцент Піпко С.О. пройшли науково-педагогічне стажування за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в Вищій школі бізнесу – Національному університеті Луїса (Польща), доцент Дубинська О.С. у Вищій школі бізнесу та підприємництва в Островець-Свентокшиський, Свентокшиське воєводство (Польща).

Значну наукову і навчально-методичну роботу проводить колектив кафедри у співпраці з підприємствами міста, а також з підприємствами та організаціями, бухгалтерські та фінансові служби яких очолюють випускники кафедри : Фокін О.К.-головний бухгалтер ПрАТ "НКМЗ", Богатирьова Ю.О. - керівник відділу фінансового обліку, методології та внутрішнього контролю Публічного холдингу Миронівський хлібопродукт (ТМ «Наша ряба та ін.), Малий Ю.О. – член Асоціації дипломованих бухгалтерів Великобританії (АССА), сертифікований аудитор, фінансовий директор ТОВ «Інтер-Інвест», Цикаленко Г.Ю.- головний бухгалтер ТОВ "Дружківська харчосмакова фабрика".

Теперішній етап існування кафедри характеризується сталим, поступовим розвитком. Переконаність у необхідності розвитку вищої школи та облікової науки є гарантами подальшого зростання наукового і творчого потенціалу кафедри "Облік і аудит".