ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Пропонуємо Вам отримати освітні та консалтингові послуги в області бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та інформаційних технологій.

Наша кафедра об'єднує висококваліфікованих фахівців - авторів численних підручників, рекомендованих вітчизняним Міністерством освіти і науки, сертифікованих вчених, що займаються різноманітними прикладними питаннями в цій області і щорічно публікують десятки наукових статей.

ПЕРЕЛІК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ:

    Консультації про галузі фінансового, податкового та управлінського обліку.
    Визначення оптимальних форм оподаткування в умовах сучасного податкового кодексу.
    Організація системи внутрішнього контролю і аудиту.
    Тестування використовуваної методології обліку і калькуляції доходів і витрат для формування висновку про її адекватності і ступеня відповідності потребам підприємства.
    Виявлення потреби і постановка задачі по автоматизації бізнес-процесів підприємства: взаємодії з клієнтами і постачальниками, ведення бухгалтерського обліку, фінансово-економічного аналізу тощо;
    Виявлення потреби в аналітичній інформації для відділу збуту, відділу постачання, виробництва, топ-менеджменту; побудова / формування рекомендацій щодо вдосконалення / системи реєстрації, накопичення і аналізу даних, необхідних для її формування.
    Оцінка фінансового стану підприємства, в т.ч. існуючих фінансових ризиків, формування рекомендацій щодо його поліпшення.
    Аналіз ефективності використання оборотних коштів.
    Аналіз витрат, пов'язаних з купівлею і рухом запасів на підприємстві, з метою розробки заходів щодо їх оптимізації.
    Огляд ринку, на якому веде або планує вести свою діяльність підприємство, з метою оцінки конкуренції, тенденцій в зміні попиту, формування рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається в довгостроковому періоді.
    Підтримка в складанні посадових інструкцій обліково-аналітичних працівників для оптимізації їх функцій і системи підзвітності.
    У разі прийняття рішення про автоматизацію - допомога в залученні впроваджувальних компаній, допомога в навчанні співробітників при освоєнні нових інформаційних продуктів або більш адекватної методології ведення обліково-аналітичних процедур.

Ради також запропонувати Вам курс підвищення кваліфікації бухгалтерів «ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР-ЕКОНОМІСТ», рекомендований тим, хто знає основи бухгалтерського обліку, вже працює бухгалтером і хоче поглибити свої знання і підвищити рівень професійної підготовки.

ПРОГРАМА КУРСУ ВКЛЮЧАЄ НАВЧАЛЬНІ блоки:

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Найбільш актуальні і складні питання роботи підприємства пов'язані з оптимізацією і правильним вибором форми оподаткування. Розробка грамотної системи планування платежів, використання податкового менеджменту багато в чому знижує ризики виникнення необґрунтованих витрат і втрат потенційних можливостей підприємства.

Розглянуті питання:

Податковий кодекс Нові права податківців та нові обов'язки платників податків.

Актуальні питання по ПДВ. Підстави для невизнання податкової декларації. Нові можливості для невизнання сум податкового кредиту у платників податків. Претензії при перевірках до податкових накладних та їх «замінників» (чеки РРО, рахунки, авансові звіти).

Облік податку на прибуток. Формування показників податкової звітності. Зміни в обліку доходів і витрат. Формування собівартості готової продукції.

Розбір проблемних ситуацій з оподаткування, що виникають у практичній діяльності професійного бухгалтера.

Управлінський облік

Управлінський облік на підприємстві повинен забезпечувати керівну ланку фірми інформацією, необхідною для прийняття рішень і ефективного управління. Правильно поставлений управлінський облік дозволяє отримати інформацію, необхідну для розстановки пріоритетів у діяльності фірми і планування подальшої роботи та постачає механізмами контролю за виконанням прийнятих рішень.

Розглянуті питання:

Аналіз беззбитковості виробництва (модель «витрати - випуск продукції - прибуток»).

Планування прибутку, використання операційного важеля.

Оптимізація операційних витрат.

Бюджетування на виробничому і торговельному підприємстві.

Інформаційні технології автоматизації управлінського обліку.

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ

Знання своїх прав і обов'язків, уміння вибудувати відносини з перевіряючими органами і правильно підготувати до перевірки підприємство - основа безпеки і довготривалості функціонування підприємства будь-якої форми господарювання.

Розглянуті питання:

Нові перевірки податкових органів. Підстави для проведення перевірки, оформлення результатів перевірки. Можливість обстеження приміщень суб'єкта господарювання. Слідчі дії. Наслідки перевірок.

Правильність зберігання документів в бухгалтерії (архівна справа). Правильність складання акта знищення і порядок знищення документів.

Порядок проведення перевірки різними органами. Підготовка документів на камеральну перевірку.

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оперативний економічний аналіз дозволяє приймати виважені управлінські рішення, виходячи з цільових показників роботи підприємства. Своєчасно виявлені передумови і загрози банкрутства дають можливість уникнути багатьох проблем, пов'язаних з фінансовою нестабільністю, ризиками неплатежів і падінням ефективності виробництва.

Розглянуті питання:

Аналіз динаміки основних техніко-економічних показників роботи підприємства, виявлення загальних тенденцій їх зміни.

Аналіз фінансових показників.

Оцінка фінансового стану підприємства, прогноз банкрутства підприємства.

Наша адреса: м Краматорськ, б. Машинобудівників, 39, кабінет 2424, кафедра "Обліку та аудиту".