ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Дубинська Олена Сергіївна

Дата народження: 13.07.1979 року

В ДДМА працюю з 2001 року

Кандидат економічних наук, доцент

Робочий телефон: (0626) 41-80-21

Робоча аудиторія: 2424

Поштова скринька: des_lena@ukr.net.

Освіта:

Закінчила Донбаську державну машинобудівну академію в 2001 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Наукові здобутки:

Кандидат економічних наук

Захист дисертації відбувся 24.06.11 р. в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Тема дисертації: «Механізм організаційно – виробничого менеджменту в системі антикризового управління підприємством»

Шифр спеціальності: 08.00.04

Назва спеціальності: «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Доцент за кафедрою «Облік і аудит»

Напрям наукових досліджень:

Працюю над питаннями складання фінансової звітності в умовах переходу до МСФЗ

Дисципліни, які викладаю:

Статистика

Аналіз господарської діяльності

Звітність підприємств

Аудит

Організація і методіка аудита

Інші професійні досягнення

dubinskaya_Сертификат.png

Останні публікації:

 1. Дубинська О. С., Колесов С. В. «Напрями вдосконалення обліку інвестиційно-інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах» Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 1 (11E), 2013 с. 217 – 225
 2. Дубинська О. С. Аналіз сучасних підходів до визначення антикризового управління підприємством/ Управління економічним розвитком промислових підприємств регіону: зб. наук. праць. – Т. 14, вип. 262. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – С. 74–79.
 3. Застосування механізму організаційно-виробничого менеджменту та фінансової звітності в антикризовому управлінні підприємством : монографія/О. С. Дубинська. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 204 с. – ISBN 978-966-379-635-2.
 4. Дубинська О. С. Дослідження сучасного стану та системи управління основними засобами промислових підприємств України//Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2014. – № 3 (15Е). – С.195-201
 5. Дубинська О. С. Методичне забезпечення моніторингу «ранніх сигналів» кризи на основі порівняння динаміки показників. /Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. – № 3 (45), 2016. – С. 163 – 171
 6. Дубинська О. С. Гармонізації системи бухгалтерського обліку основних засобів промислових підприємств України згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності/ Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 1 (19 Е). 2016.– С. 176-181.
 7. Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств Науковий журнал «Молодий вчений» № 4 (44) квітень, 2017 с. – 658 – 662 .

Участь у конференціях

 1. Направления совершенствования учета запасов с использованием автоматизированных технологий в Украине /Материалы международной научно - практической конференции «Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації» частина 2, м. Київ 27-28 березня - К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015 - Ч 2 - 104 с, стор 70 – 72
 2. Аналіз підходів до визначення економічної сутності кредиторської заборгованості на підприємстві // Матеріали 8 міжнародної науково – практичної конференції «Наука у сучасному світі» м. Київ 20 жовтня 2016 р - с. 135 – 138
 3. Исследование подходов к методике проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Материалы международной научно-практической конференции - Львов: ЛЭФ, 2016 - С.118 - 121
 4. Дослідження сучасних методик аналізу фінансової звітності підприємств// Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 26 – 27 травня 2017 р)/ГО «Львівська економічна фундація» м. Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 2 с. 77 – 81
 5. Узгодження бухгалтерського обліку основних засобів згідно до МСФЗ/ International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 176 pages. с. 69 - 71