ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Сімаков Костянтин Іванович


Інформація викладача

Дата народження: 13.02.1974 року.

На кафедрі працює з 2000  року.

Робочий телефон: (0626) 41-80-21.

Робоча кімната: 2424.

Поштова скринька: zaslonovk@ukr.net

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 1996, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – інженер-економіст, диплом спеціаліста з відзнакою.

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2017, спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізація «Інформаційні технології в WEB-орієнтованих системах», кваліфікація за дипломом спеціаліст з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Дисципліни, які викладає:

 1. Бухгалтерський облік
 2. 2. Управлінський облік.
 3. 3. Облік в банках.
 4. Державний фінансовий контроль.
 5. 5. Управлінський облік та аналітичне забезпечення системи менеджменту.
 6. Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.
 7. Управлінський контроль.
 8. Організація обліку.

Напрям наукових досліджень:

 1. Удосконалення системи обліку, звітності та аналітичного забезпечення антикризового управління суб'єктами господарювання. (з 01.09.2011 по 30.06.2013 рр.).
 2. Адаптація обліково-аналітичного та контрольного забезпечення системи управління підприємством в умовах впровадження МСФЗ. (з 01.09.2013 по 30.06.2016 рр.).
 3. Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. (з 01.09.2016 по 30.06.2019 рр.).
 4. Обліково-аналітичне та методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання. (з 01.09.2019 по 30.06.2022 рр.).

Наукові здобутки:

Канд. економ. наук

Дата захисту дисертації: 22.06.2001 р.

Тема дисертації: «Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства».

Диплом доктора філософії (Ph.: 2008 р.

Атестат доцента 2008 р.

Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України: з 2021 р.

Монографії:

 1. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Соціальна відповідальність у контексті сталого розвитку: монографія / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 212 с.

Останні публікації:

 1. Zamula, I., Prodanchuk, M., Kovalchuk, T., MуhalkivA., & Simakov, K. (2020). Engineering of business processes in accounting support of cash management. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(3), 135-148. Retrieved from DOI: 10.51599/are.2020.06.03.08
 2. Сімаков К.І. Підвищення управлінської ефективності керівника лінійного рівня в системі управління підприємством / І.І. Смирнова, К.І. Сімаков // Часопис економічних реформ: науково-виробничий журнал. – 2016. – № 1(21). – С. 72-79. 
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2016_1_13
 3. Сімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Економічний вісник Донбасу. – 2018.– № 3(53). 
  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143517
 4. Сімаков К.І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві / І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // Вісник економічної науки України. – 2018.– № 2(35). http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570
 5. Smirnova І., Simakov K. The development of human capital in Ukraine: global influences and tendencies. Economic Herald of the Donbas. 2018. № 4 (54). Р. 51-56.
  http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150150
 6. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації. Економічний вісник Донбасу, 2019. № 1(55). С.151-156. DOI:10.12958/1817-3772-2019-1(55)-151-156
 7. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Концептуальні засади розвитку та оцінки персоналу промислового підприємства на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 130-136 
  doi: 10.12958/1817-3772-2020-1(59)-130-136
 8. Сімаков К.І., Федоренко К. А. Банківська процентна та облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності Науковий журнал «Вісник економічної науки України» («ВЕНУ») №4 2020 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/178778
 9. Simakov K., Chernyshova S. Improving the management accounting system through strategic budgeting in an industrial enterprise // ""Економічний вісник Донбасу"" № 4 (62) (2020) (50%) DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-78-84
 10. Сімаков К.І., Валіна В.Г., Лауніконіс В.П., Будовій М.Ю., Особливості державного управління в умовах цифрової трансформації України. науковий журнал «Економічний вісник Донбасу» №1 2021., м. Київ 
  DOI:  10.12958/1817-3772-2021-1(63)-179-185

Участь у конференціях та керівництво студентською науковою роботою:

 1. Сімаков К.І. Корпоративна соціальна відповідальність як умова успішного функціонування підприємства І.І.Смирнова, К.І. Сімаков // «Соціальна відповідальність, сучасні виклики»: матеріали міжнародної практичної конференції. Краматорськ: ДДМА, 2016.– с 145-146.

21–22 квітня 2016 р.

 1. Сімаков К.І. Роль депозитів у формуванні ефективної політики комерційного банку / К.І. Сімаков, Д.Д. Кучма // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – с138–139.

16 листопада 2017 року

 1. Сімаков К.І. Проблеми організації обліку грошових коштів на підприємстві / К.І. Сімаков, М.С. Алхімова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.

15 листопада 2018 року

 1. Сімаков К.І. Особливості формування собівартості послуг на підприємстві / К.І. Сімаков, К.С. Арбатська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. 15 листопада 2018 року
 2. Сімаков К.І. Теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю витрат на виробництво продукції у фермерському господарстві / К.І. Сімаков, П.В. Беспечний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.

15 листопада 2018 року

 1. Сімаков К.І. Дослідження обліку та контролю витрат операційної діяльності ТОВ «ЦЕТІ» / К.І. Сімаков, А.В. Василець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017.  15 листопада 2018 року
 2. Сімаков К.І. Сучасні методи обліку та контролю реалізації кондитерської продукції на прикладі ТОВ «Арсенал-ПАК» / К.І. Сімаков, О.О. Герасимова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. 15 листопада 2018 року
 3. Власенко Д.Б., Сімаков К.І. Теоретичні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками // Світ економічної науки. Випуск 28
  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3509/