ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

У процесі корегування

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
01 «Педагогіка» 014 «Середня освіта (Математика)» «Середня освіта (Математика)»
017 «Фізична культура і спорт» «Фізична культура і спорт»
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка та бізнес-аналітика»
052 «Політологія» Політологія
07 «Управління та адміністрування»
071 «Облік і оподаткування» «Облік, аналіз та аудит»
073 «Менеджмент» «Менеджмент»
Молодший спеціаліст «Менеджмент»
072 «Фінанси,банківська справа та страхування» «Фінанси,банківська справа та страхування»
075 «Маркетинг» «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
«Медична та фармацевтична хімія»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп’ютерні науки»
«Комп’ютерні науки в медицині»
123 «Комп’ютерна інженерія» «Комп’ютерні системи та мережі»
124 «Системний аналіз» «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи, технології та web-дизайн»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
«Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»
133 «Галузеве машинобудування»

«Галузеве машинобудування»

«Підйомно-транспортні машини та робототехніка»

136 «Металургія» «Металургія»
«Комп'ютерно-інтегровані технології обробки металів»
«Ювелірне, художнє та промислове литво»
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка»
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
01 «Педагогіка» 014 «Середня освіта (Математика)» «Середня освіта (Математика)»
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка та управління підприємством»
«Економіка міста та убаністика»
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» «Менеджмент»
«Логістика»
071 «Облік і оподаткування» «Облік і оподаткування»
075 «Маркетинг» «Маркетинг»
072 «Фінанси,банківська справа та страхування» «Фінанси,банківська справа та страхування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп'ютерні науки»
«Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
123 «Комп’ютерна інженерія» «Комп’ютерна інженерія»
124 «Системний аналіз» «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи та технології»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування 2018»
«Галузеве машинобудування 2019»

«Галузеве машинобудування 2020»

136 «Металургія» 136 «Металургія 2018»
136 «Металургія 2019»
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
23 «Соціальна робота» 232 «Соціальне забезпечення» «Економіка та організація соціального забезпечення»
28 «Публічне управління та адміністрування » 281 «Публічне управління та адміністрування» «Державна служба 2019»

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» «Менеджмент організацій та адміністрування»
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Органічна хімія»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп’ютерні науки»
123 «Комп’ютерна інженерія» «Спеціалізовані комп’ютерні ситами та мережі»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування 2018»
«Галузеве машинобудування 2019»

«Галузеве машинобудування 2020»

14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Інтелектуальне керування у електромеханічних системах та робототехніка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизоване управління технологічними процесами»

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь знань Спеціальність Назва програми
07 «Управління та адміністрування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінанси, банківська справа та страхування»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
132 Матеріалознавство «Матеріалознавство»
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування»
136 «Металургія» «Металургія»
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»