ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
01 «Педагогіка» 014 «Середня освіта (Математика)» «Математика» (2020)
«Математика» (2021)
017 «Фізична культура і спорт» «Фізична культура і спорт» (2020) «Фізична культура і спорт» (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 року (від 31.08.21)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 року (від 30.12.21)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022 року (від 24.05.2022)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 року (від 30.03.2023)

05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка та бізнес-аналітика»
«Економіка та бізнес-аналітика 2021»
052 «Політологія» Політологія (2020)
Політологія (2021)
07 «Управління та адміністрування»
071 «Облік і оподаткування» «Облік, аналіз і аудит» (2020)
«Облік, аналіз і аудит» (2021)
073 «Менеджмент» «Менеджмент 2020-2021»
«Менеджмент 2021-2022»
Молодший бакалавр «Менеджмент» 2020-2021
Молодший бакалавр «Менеджмент» 2021-2022
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» «Фінанси,банківська справа та страхування»
«Фінанси,банківська справа та страхування» (2021)
075 «Маркетинг» «Маркетинг»
«Маркетинг» (2021)
«Маркетинг» (2023)
076 «Підприємництво та торгівля» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021)
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
«Хімія харчових продуктів» (2021)
«Медична та фармацевтична хімія»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп’ютерні науки»
«Комп’ютерні науки в медицині»
123 «Комп’ютерна інженерія» «Комп’ютерні системи та мережі»
124 «Системний аналіз» «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи, технології та web-дизайн»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
«Прикладна механіка 2021»
«Прикладна механіка 2023»
«Зварювання і споріднені процеси та нанотехнології» (2021)
«Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин» 2021
133 «Галузеве машинобудування»

«Галузеве машинобудування» (2020)

«Галузеве машинобудування» (2021)

«Підйомно-транспортні машини та робототехніка» (2021)

«Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» (2021)

«ІНЖИНІРИНГ АВТОМАТИЗОВАНИХ МАШИН І АГРЕГАТІВ» (2021)
136 «Металургія» «Металургія»
«Комп'ютерно-інтегровані технології обробки матеріалів» (2021)
«Ювелірне, художнє та промислове литво» (2021)
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2021)
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Медичні системи, прилади та мікросхемотехніка»

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2023»

17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2023»

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
01 «Педагогіка» 014 «Середня освіта (Математика)» «Математика 2020»
«Математика 2021»
«Математика 2023»
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» «Економіка та управління підприємством»
«Економіка та управління підприємством» (2020) «Економіка та управління підприємством» (2021)
«Економіка міста та убаністика»
07 «Управління та адміністрування» 073 «Менеджмент» «Менеджмент 2020-2021»
«Менеджмент 2021-2022»
071 «Облік і оподаткування» «Облік і оподаткування»
«Облік і оподаткування»(2021)
075 «Маркетинг» «Маркетинг»
«Маркетинг» (2021)
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОПП 072 маг. 2021 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2020 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2019 (затвердж.)
ОПП 072 маг. 2018 (затвердж.)
076 «Підприємництво та торгівля» «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021)
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Хімія харчових продуктів»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп'ютерні науки»
«Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»
123 «Комп'ютерні системи та мережі» «Комп'ютерні системи та мережі»
124 «Системний аналіз» «Інтелектуальні системи прийняття рішень»
«Інтелектуальні системи прийняття рішень»(2021)
126 «Інформаційні системи та технології» «Інформаційні системи та технології»
«Інформаційні системи та технології»(2021)
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка 2018»
«Прикладна механіка 2021»
«Прикладна механіка 2023»
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування 2018»
«Галузеве машинобудування 2019»

«Галузеве машинобудування 2020»

«Галузеве машинобудування» (2021)

136 «Металургія» 136 «Металургія 2018»
136 «Металургія 2019»
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»(2021)
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2023»

23 «Соціальна робота» 232 «Соціальне забезпечення» «Економіка та організація соціального забезпечення»
«Економіка та організація соціального забезпечення»(2021)
28 «Публічне управління та адміністрування » 281 «Публічне управління та адміністрування» «Державна служба 2019»

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань Спеціальність Назва програми
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» «Органічна хімія»
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки» «Комп’ютерні науки»
123 «Комп’ютерна інженерія» «Спеціалізовані комп’ютерні ситами та мережі»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
«Прикладна механіка 2021»
«Прикладна механіка 2023»
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування 2018»
«Галузеве машинобудування 2019»

«Галузеве машинобудування 2020»

«Галузеве машинобудування» (2021)

14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Інтелектуальне керування у електромеханічних системах та робототехніка»
15 «Автоматизація та приладобудування» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Автоматизоване управління технологічними процесами»
«Автоматизоване управління технологічними процесами»(2021)
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

«Автоматизоване управління технологічними процесами 2023»

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Галузь знань Спеціальність Назва програми
07 «Управління та адміністрування» 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» «Фінанси, банківська справа та страхування»
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» «Прикладна механіка»
«Прикладна механіка 2021»
«Прикладна механіка 2023»
132 Матеріалознавство «Матеріалознавство»
«Матеріалознавство» (2021)
133 «Галузеве машинобудування» «Галузеве машинобудування»
«Галузеве машинобудування» (2021) «Галузеве машинобудування» (2022)
136 «Металургія» «Металургія»
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»