ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Позааудиторна робота студентів. Наукові гуртки


Формування «м’яких» комунікативних соціальних навичок та ефективний розвиток критичного мислення зацікавлених, мотивованих та амбіційних студентів кафедри АВП упродовж проектно-орієнтованої позааудиторної роботи починається в рамках процесу самостійного вибору студентами певного факультативного наукового гуртка упродовж доброзичливого та ініціативного обговорення зі студентами 123ї та 151ї спеціальностей існуючих цікавих задач комп’ютерних мереж та автоматизації, які мають нагальне практичне значення та є практично-розв’язуваними у передбачуваній часовій перспективі. Цілком природньо що серед усіх запрошених слухачів 123ї та 151ї спеціальностей знаходяться студенти кафедри АВП, які починають цікавитися запропонованою викладачем тематикою та у яких поступово виникає дослідницький інтерес до якісно сформульованої задачі комп’ютерної інженерії та/або автоматизації. Після ознайомлювальної співбесіди зацікавлені студенти кафедри АВП запрошуються до участі в позааудиторній роботі самостійно-обраного студентами наукового гуртка.

Ефективний розвиток «твердих» та «м’яких» соціальних навичок, а також критичного мислення студентів 123ї та 151ї спеціальностей безпосередньо реалізується у позааудиторному студентоцентричному процесі спільної наукової роботи на всіх етапах спільного виконання наукового проекту. Зокрема, при написанні критичного літературного огляду студент навчається критичному мисленню, тобто студент вчиться критично оцінювати відомі наукові результати, усвідомлюючи їх переваги та недоліки. Студент кафедри АВП також вчиться бачити принципову наукову новизну та вузькі місця в аналізованій роботі. Також при позааудиторній роботі студентського наукового гуртка розвиваються такі соціальні навички як творче, ініціативне та креативне мислення студентів 123ї та 151ї спеціальностей, які практично навчаються спостерігати, систематизувати, формулювати, формалізувати, обчислювати та узагальнювати інженерні дані в рамках висування та перевірки власних оригінальних та нестандартних науково-технічних ідей упродовж генерування нових знань, відсутніх у відомій періодичній та навчальній літературі. Досвід роботи над науковим проектом дозволяє навчити студентів роботі в команді коли вони розуміють зону своєї відповідальності і працюють на кінцевий результат.

НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ

1.Студентський науковий гурток напрямку використання вбудованих мікроконтролерів. Керівники: к.т.н., доц. Жартовський О. В., ст. викл. Донченко Є. І. (Наказ ректора Донбаської державної машинобудівної академії № 65 від 02.10.2019 р.)

2. Позашкільний та студентський гурток «Цифрові технології в туристсько-краєзнавчій роботі». Керівник: к.т.н., доц. Суботін О. В. ( Наказ директора департаменту освіти і науки Донецької обласної адміністрації № 312/163-19-02 від 05.09.2019 р.)

3.Студентський науковий гурток з керованої кранової динаміки. Керівники: к.т.н., доц. Періг О.В. та к.ф.-м.н., доц. Костіков О.А.

4. Студентський науковий гурток з дидактики викладання комп’ютерних мереж та автоматизації. Керівник: к.т.н., доц. Періг О. В.

5. Студентський науковий гурток з комп’ютерної обробки наукових досліджень. Керівник: к.т.н., доц. Періг О. В.

6. Студентський науковий гурток із опрацювання частотних характеристик аудіодоріжок музичних інструментів. Керівник: к.т.н., доц. Люта А. В.

1. За останні 4 роки магістри спец-ті 151 надрукували у співавторстві дві статті у міжнародних рецензованих наукометричних журналах, індексованих у Science Citation Index Expanded з Impact Factor JCR у WoS Core Collection:


1.1. [Стаття DOI:10.1007/S40430-016-0554-2] Kostikov, A. A., Perig, A. V., Mikhieienko, D. Y., & Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович] (2017). Numerical JModelica.org-based approach to a simulation of Coriolis effects on guided boom-driven payload swaying during non-uniform rotary crane boom slewing [Чисельний підхід, заснований на застосуванні JModelica.org до моделювання ефектів Коріоліса на кероване розгойдування вантажу, спричинене нерівномірним обертанням стріли крану]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(3), 737–756. https://doi.org/10.1007/s40430-016-0554-2 [SCIE WoS Core (Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded); Impact Factor 2020: 1.755; WOSUID:WOS:000394173100008].

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000394173100008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL


Стаття DOI:10.1007/S40430-016-0554-2 також проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85011827225&origin=resultslist


Лозун Руслан Романович:https://publons.com/researcher/2021611/ruslan-r-lozun/ ; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192890862


1.2. [Стаття DOI:10.3233/WOR-193054] Perig, A. V., Golodenko, N. N., Martynov, R. S., & Kaikatsishvili, A. G. [Кайкацішвілі Олександр Гурамович] (2020). Educational research into socio-economic dynamics of university graduate employment: Triple analogy-based physics-and-engineering approach to labor market oscillations [Освітнє дослідження соціально-економічної динаміки працевлаштування випускників університету: Інженерно-фізичний підхід до осциляцій на ринку праці, заснований на потрійній аналогії {економічних, електричних та гідравлічних осциляційних систем}]. Work-a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 65(1), 3–29. doi:10.3233/wor-193054. Retrieved from https://doi.org/10.3233/WOR-193054 [SSCI WoS Core (Web of Science Core Collection - Social Sciences Citation Index); Impact Factor 2020: 1.132; WOSUID:WOS:000509412200002].

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000509412200002&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL


Стаття DOI:10.3233/WOR-193054 також проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078505396&origin=resultslist


Кайкацішвілі Олександр Гурамович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205529283

2. За останні 4 роки магістри спец-ті 151 надрукували у співавторстві три статті у міжнародних рецензованих наукометричних журналах, індексованих у Emerging Sources Citation Index у Web of Science Core Collection:


2.1. [Стаття DOI:10.33407/ITLT.V62I6.1926] Perig, A. V., Kostikov, A. A., Skyrtach, V. M., Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович], & Stadnik, A. N. (2017). Application of JModelica.org to Teaching the Fundamentals of Dynamics of Foucault Pendulum-Like Guided Systems to Engineering Students [Застосування JModelica.org для навчання студентів технічних вишів основам динаміки Фуко-подібних керованих систем]. Information Technologies and Learning Tools, 62(6), 151–178. https://doi.org/10.33407/itlt.v62i6.1926 [ESCI WoS Core (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index)].

WOSUID: WOS:000419751900012

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000419751900012&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL


2.2. [Стаття DOI:10.5937/FMET1903464K] Kostikov, A. A., Perig, A. V., Larichkin, O. V. [Ларічкін Олексій Вікторович], Stadnik, A. N., & Gribkov, E. P. (2019). Research Into Payload Swaying Reduction Through Cable Length Manipulation During Boom Crane Motion [Дослідження зменшення розгойдування вантажу шляхом зміни довжини тросу упродовж руху стріли крану]. FME Transactions, 47(3), 464–476. https://doi.org/10.5937/fmet1903464K [ESCI WoS Core (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index); WOSUID: WOS:000465592100009]

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000465592100009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

Стаття DOI:10.5937/FMET1903464K також проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068267846&origin=resultslist

Ларічкін Олексій Вікторович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209615014


2.3. [Стаття DOI:10.13187/EJCED.2018.4.764] Perig, A. V., Golodenko, N. N., Skyrtach, V. M., & Kaikatsishvili, A. G. [Кайкацішвілі Олександр Гурамович] (2018). Hydraulic Analogy Method for Phenomenological Description of the Learning Processes of Technical University Students [Метод гідравлічної аналогії для феноменологічного опису навчальних процесів студентів технічного університету]. European Journal of Contemporary Education, 7(4), 764–789. https://doi.org/10.13187/ejced.2018.4.764 [ESCI (Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index); WOSUID: WOS:000453622300012].

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000453622300012&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL

Стаття DOI:10.13187/EJCED.2018.4.764 також проіндексована у Скопус

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060381529&origin=resultslist

3. За останні 4 роки магістри спец-ті 151 підготували і надрукували у співавторстві п’ять статей у Скопус:


3.1. [Стаття DOI:10.1177/0306419016669033] Kostikov, A. A., Perig, A. V., & Lozun, R. R. [Лозун Руслан Романович] (2017). Simulation-assisted teaching of graduate students in transport: A case study of the application of acausal freeware JModelica.org to solution of Sakawa’s open-loop optimal control problem for payload motion during crane boom rotation [Навчання студентів-старшокурсників транспортних спеціальностей із використанням комп’ютерного моделювання: Окремий випадок застосування акаузального безкоштовного програмного забезпечення JModelica.org до розв’язання задачі Сакави з оптимального позиційного управління рухом вантажу упродовж обертання стріли крану без зворотнього зв’язку із розімкненим ланцюгом впливу]. International Journal of Mechanical Engineering Education, 45(1), 3–27. https://doi.org/10.1177/0306419016669033 [Scopus]

Стаття Simulation-assisted teaching of graduate students in transport: A case study of the application of acausal freeware JModelica.org to solution of Sakawa's open-loop optimal control problem for payload motion during crane boom rotation DOI:10.1177/0306419016669033 у співавторстві з Лозуном Русланом Романовичем проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85008708369&origin=resultslist


3.2. Стаття Numerical JModelica.org-based approach to a simulation of Coriolis effects on guided boom-driven payload swaying during non-uniform rotary crane boom slewing [DOI:10.1007/S40430-016-0554-2] з пункту 1.1. у співавторстві з Лозуном Русланом Романовичем також проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85011827225&origin=resultslist


3.3. Стаття Educational research into socio-economic dynamics of university graduate employment: Triple analogy-based physics-and-engineering approach to labor market oscillations DOI:10.3233/WOR-193054 з пункту 1.2. у співавторстві з Кайкацішвілі Олександром Гурамовичем також проіндексована у Скопус як

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078505396&origin=resultslist


3.4. Стаття Research into payload swaying reduction through cable length manipulation during boom crane motion DOI:10.5937/FMET1903464K з пункту 2.2. у співавторстві з Ларічкіним Олексієм Вікторовичем також проіндексована у Скопус як https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068267846&origin=resultslist


3.5. Стаття Hydraulic analogy method for phenomenological description of the learning processes of technical university students DOI:10.13187/EJCED.2018.4.764 з пункту 2.3. у співавторстві з Кайкацішвілі Олександром Гурамовичем також проіндексована у Скопус як https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060381529&origin=resultslist

4. Неперервна позааудиторна діяльність наукових гуртків кафедри АВП для магістрів спец-ті 151 забезпечила успішне долучення до наукової роботи із підготовкою та публікацією Скопус-індексованих статей наступних студентів:


4.1. Лозун Руслан Романович:

https://publons.com/researcher/2021611/ruslan-r-lozun/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192890862


4.2. Ларічкін Олексій Вікторович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209615014


4.3. Кайкацішвілі Олександр Гурамович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205529283


4.4. Галан Ігор Сергійович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195631868


4.5. Дериглазов Олександр Іванович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56018775400


4.6. Матвєєв Іван Анатолійович:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55816712900


5. Грамота за кращу розробку та виготовлення медалі на 3D принтері до 30-річча Дня Незалежності України видана Шарапанюк Богдану (гурток "Цифрові технології в ТКР")

Грамота ОЦТК Богдан Шарапанюк 2021